MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 GAZİANTEP ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 ADIYAMAN   GAZİANTEP   KAHRAMANMARAŞ   KİLİS 
 

 
FORMLAR
 
ŞUBEMİZ ÜYELERİNE FİRMALAR TARAFINDAN YAPILAN İNDİRİMLER VE SÖZLEŞMELER
 

EMO Gaziantep Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 7

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖNEMLİ BİR ENERJİ KAYNAĞIDIR


BASIN AÇIKLAMASI


 
Şube Başkanımız Sn. İslim ARIKAN`ın Enerji Verimliliği`ne İlişkin Basın Açıklaması
 

Dünyadaki ülkelerin gücüne yön veren, Ülkelerin ekonomik gelişiminde ve sosyal refahın oluşturulmasında, enerji, sürdürülebilir bir yaşam için hayati önem taşımaktadır. Dünyada olduğu gibi, Ülkemizde de enerjiye talep her yıl artış göstermektedir.

 

Ülkemizde yenilenebilir enerji yatırımları, yerli kaynakların kullanımından oldukça memnuniyet duymaktayız.

 

Küresel iklim değişikliğinin etkisini artırmasıyla, yerli ve yenilenebilir kaynaklarla birlikte,  mevcut kaynakların etkin ve verimli biçimde değerlendirilmesi de önemli bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Yaşadığımız bu süreçte, Enerji Verimliliği önemli bir enerji kaynağı olarak tanımlanabilir.

 

Peki bu potansiyelimizi nasıl hayata geçireceğiz?

 

Ülkemizin ilk enerji verimliliği eylem planı olan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) 02/01/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Bu eylem planının hayata geçirilmesinde, her bireye, her sanayiciye, Devletin bu alandaki kontrol mekanizmalarına önemli çabalar  düşmektedir.

 

Enerji Verimliliği Derneği; Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi raporunu yayınlamıştır. Rapora göre;

 

2019 yılında;

Kamuoyunun Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 0-200 değer aralığında 157,7 olarak tespit edilmiştir. Bu değer bize kamuoyunun enerji verimliliği konusunda orta üst seviyede bilinç düzeyi olduğunu göstermektedir.

 

İşletmelerin Sanayi, Hizmet, Ulaştırma, Tarım İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 151-167 değer aralığında 158,5 olarak tespit dilmektedir. Bu değer, işletmelerin enerji verimliliği konusunda orta üst seviyede olduğunu göstermektedir.

 

Çalışmaların devam etmesi ile, bilincin üst seviyelere çıkmasını diliyoruz.

 

Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi olarak birçok platformda dile getirdiğimiz Enerji Verimliliği ve tasarrufu konusundaki görüşlerimizi, Enerji Verimliliği Haftası`nda da yinelemek isteriz.

 

EPDK 2019 Elektrik Piyasası Gelişim Raporu`na göre; Ülkemizde sanayi sektörü ve ticarethane olmak üzere,  üretim ve hizmet sektöründeki elektrik tüketimi toplamda % 69,52 paya sahiptir. Meskenlerin elektrik tüketim payı %24,56, tarımsal sulama ve aydınlatma oranı da %5,92`dir.

 

Özellikle yoğun enerji tüketen işletmeler, kuruluşlar Enerji Etüt`ünü yapmalıdır / yaptırmalıdır. Bu etütler sadece bir evrak doldurmaktan ibaret olmamalıdır. Gerçek etütler yapılmalıdır. Bu konuda ayrıca Enerji Verimliliği Destekleri bulunmaktadır.

 

 "Sanayi sektörü, gerek yüksek enerji tasarruf potansiyeline sahip olması, gerekse de sanayide tüketilen enerjinin çoğunlukla ticari enerji olması sebebi ile, enerji tasarrufu çalışmalarında öncelikle ele alınması gereken bir sektördür. Mühendislik çalışması yapılması şarttır. Genel olarak sanayi tesislerinde yüksek verimli motor kullanımı, basınçlı hava sistemlerindeki kaçakların önlenmesi, verimli fanlar ve pompaların kullanılması, atık ısı taşıyan akışkandan ısı geri kazanımı, sıcak ve soğuk yüzeylerin izolasyonu, boşta çalışma süresinin azaltılması, tesislerde elektrik güç faktörünün düzeltilmesi gibi pek çok tedbir ile enerji tasarrufu sağlanabilir." 

Çimento fabrikaları yoğun enerji tüketen sektördür. Enerjimizin de dışa bağımlı olduğunu düşünürsek bu sektörde ihracatın minimum seviyeye çekilmesi, bu sektörde kullanılan enerjinin hizmet, turizm, ziraat, hayvancılık gibi sektörlerde kullanılması ile Ülkemize daha fazla döviz getireceği açıktır.

 

Binalar ısıtma soğutma enerjisi açısından çok önemlidir.  Ev alırken bina sahiplerinden enerji sınıfını sorulmasını öneriyoruz, önemsiyoruz.

 

Klima kullanım oranlarının arttığı yaz ve hatta kış günlerinde oda sıcaklıklarının  uygun derecede ayarlanmadığını üzülerek ifade edelim.  Özellikle kışın kullanımlarda bu sıcaklıklar 22 derecenin üzerine çıkmaktadır.  Ülkemiz şartlarında ortalama 1 derece azaltarak,  cihazın tükettiği yakıttan yaklaşık %5 ile 10 oranında daha az yakıt harcayacağımızı biliyoruz. Dereceyi arttırıp, camı açma veya kış günlerinde ise klima çalışırken dereceyi arttırıp yaz kıyafetleri ile dolaşma alışkanlığından vazgeçmemiz gerekiyor.

 

Cihaz alırken "enerji verimli ürünler" i, en az "A" sınıfı olan cihazları tercih ediniz.

 

Kullandığınız sıradan, arızalanan ampüllerinizin yerine veya yeni takılacak aydınlatmalarda kompakt floresan lambalar veya led aydınlatmaları tercih edin. Oturmadığınız odalarda yanan lambaları  kapatın.

 

Bulaşık ve çamaşır makinanızı tam dolu halde çalıştırın.

 

Buzdolabınızın arkasını duvara yaslamayın. Buzdolabınız ve buzluğunuzun kapısını uzun süre açık bırakmayın.

 

Kazan, ısı pompası, klima gibi cihazlarınızın filtrelerini temizletin ya da değiştirin.

 

Oda radyatörleri termostatlı cihazlar ile kullanmalıdır, her oda istenilen sıcaklıkta sabit tutularak tasarruf sağlanabilir.

 

Perdeler ile  radyatörlerin üzeri örtülmemelidir.  Üzeri perde ile örtülen radyatörlerin ısıları içeri değil, camdan dışarı çıkar.

 

İşiniz bittiğinde televizyonu, video oyununu, bilgisayarı, müzik setini vb. kapatın. Çalışmayan cihazların "Stand-by" konumunda iken elektromanyetik kirliliğe yol açtığını unutmamalıyız. Cihazlar kumandadan kapatılması halinde, "Stand-by" konumunda enerji tüketmeye devam ederler. Harcanan bu enerji yaklaşık olarak o cihazın kendi enerjisinin en az %3-5`i kadardır.

 

Bireysel olarak elektrik israfından vazgeçmeliyiz. Ayrıca devlet politikasında Enerji Verimliliği ve Tasarrufa ilişkin  bilinçlendirme kampanyaları büyük bir hızla, ivmeyle devam etmelidir.

 

Kamu binalarında enerji verimliliği çalışmaları kararlılıkla hız kazanmalıdır.

 

İlköğretim, Lise, Üniversitede Enerji Verimliliği dersi zorunlu dersler içerisinde olmalıdır. Kamuoyunun bilinçlendirilmesi için  broşür, katalog, yerel, ulusal basında Enerji Verimliliğine yer verilmelidir.

 

Eğitimin ilk yıllarından itibaren, Enerji Verimliliği anlayışını yerleştirecek, özendirecek çalışmalar içerisinde kamu spotu ile birlikte  çizgi film çalışmaları da yapılmalıdır.

 

Verimli enerji, verimli bina, verimli ulaşım, verimli sanayi ve üretim gelişmişlik demektir. Ülkemizin bu gelişmişlik düzeyine en kısa zamanda ulaşması için hepimiz çaba göstermeliyiz. 

 

Unutmamalıyız ki; Enerjide dışa bağımlılık ülkelerin geleceğini tehlikeye sokmaktadır.

Enerji Verimliliğinin ve  Enerji Tasarrufunun önemini  her fırsatta belirtir;

 

Saygılar sunarız.

İslim ARIKAN

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

GAZİANTEP ŞUBE BAŞKANI

 GÜNEYDOĞU ENERJİ FORUMU 2021 TAMAMLANDI

06.12.2021
 


Çok Okunanlar


Okunma Sayısı: 77


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.