MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ADANA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 ADANA   HATAY   OSMANİYE 
 

 
MİSEM ONLİNE BAŞVURU
 
YALNIZ DEĞİLSİN

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

TL’YE DÖNÜŞ YETMEZ; YEKDEM SUİSTİMALİ BİTMELİ 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) yeni YEKDEM sistemi ile ilgili yaptığı açıklamada EMO’nun, `YEKDEM’in ayrıcalıklı şirketlere kaynak aktarma mekanizması gibi kullanılması ve bunun elektrik tarifeleri üzerindeki olumsuz etkilerine` yönelik mücadelesinin sonuç verdiğini bildirdi. Ancak uygulamadaki yanlış fark edilse de, yanlıştan tam olarak dönülmediği belirtilen açıklamada, YEKDEM Yönetmeliği`nin amacına uygun hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.
 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BASIN AÇIKLAMASI

 

TL`YE DÖNÜŞ YETMEZ; YEKDEM SUİSTİMALİ BİTMELİ

 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimini Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında; 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2025 arasında devreye girecek YEK belgeli santrallarda üretilen elektrik için 10 yıl boyunca alım garantili fiyat uygulanacak ve bu santrallarda yerli ekipman kullanılması halinde de 5 yıl boyunca ek yerli katkı desteği verilecektir.

Konuyla ilgili Resmi Gazete`de 30 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, EMO`nun yıllardır ısrarla dile getirdiği şekilde, "ödemelerde Türk Lirası`na geçilmesi" adına önemli ancak YEKDEM suistimali devam etmektedir. 30 Haziran 2021 tarihine kadar işletmeye girecek olan YEK belgeli elektrik üretim tesislerine 10 yıl süresince, işletmeye girdiği tarihten itibaren (yerli aksam desteği hariç) kilovatsaat başına 7.3 cent/kWh ile 13.3 cent/kWh Amerikan Doları üzerinden yapılan ödemeler devam etmekte olup; 2020 yılı elektrik üretim verilerine göre YEKDEM toplam maliyeti 46.3 Milyar TL`yi aşmıştır.

Yeni Cumhurbaşkanı Kararına göre; 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2025 arasında işletmeye girecek  tesislere 3`er aylık dönemlerde ÜFE-TÜFE oranları ve döviz kurlarındaki değişimler dikkate alınarak yapılacak güncellemelere göre Türk Lirası üzerinden yapılacak ödemeler, kilovatsaat başına; hidroelektrik 40 kuruş, güneş ve rüzgar 32 kuruş, jeotermal 54 kuruş, biyokütle kaynakları da  32-54 kuruş arası olarak belirlenmiştir. EMO`nun güncel döviz kuru üzerinden yaptığı hesaplamaya göre eski ve yeni YEKDEM karşılaştırma tablosu şöyledir:

 

Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi

YEKDEM Fiyatı

YEKDEM Fiyatı

Fiyat Farkı

Güncelleme Üst Sınırı

2021 Öncesi* cent/kWh

2021 Sonrası cent**/kWh

 cent/kWh***

a-      Hidroelektrik (HES)

7,3

5,5

25%

6,4

b-      Rüzgar (RES)

7,3

4,4

40%

5,1

c-      Jeotermal (JES)

10,5

7,5

29%

8,6

d-      Biyokütle

         (BES)

 

Çöp Gazı – Atık Lastik

13,3

4,4

67%

5,1

Biyometanizasyon

13,3

7,5

44%

8,6

Termal Bertaraf

13,3

6,9

48%

8,0

e-      Güneş (GES)

13,3

4,4

67%

5,1

*30.06.2021 tarihine kadar işletmeye girecek olan YEK belgeli elektrik üretim tesislerine 10 yıl süresince ödenecek bedel

**1.7.2021-31.12.2025 tarihleri arasında işletmeye girecek YEK belgeli elektrik üretim tesislerine üçer aylık dönemlerde ÜFE-TÜFE oranları ve döviz kurlarındaki değişimlere göre yapılacak ödeme

***YEKDEM fiyatlarının güncellenmesinde dikkate alınacak üst sınır

2021 ilk çeyrek fiyatı için 1$ = 7,2 TL  -  Elektrik Piyasası Takas Fiyatı ~ 4,16 $cent/kwh

 

EMO, 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un TBMM komisyonlarındaki görüşmelerinde; "YEKDEM`in ayrıcalıklı şirketlere kaynak aktarma mekanizması gibi kullanılması nedeniyle elektrik tarifeleri üzerindeki olumsuz etkilerine" dikkat çekerek, şu önerileri getirmişti:
·Barajlı HES`ler ve kaynak türüne bakılmaksızın 50 MW`ın üzerindeki elektrik üretim tesislerinin YEKDEM kapsamından çıkartılması,
·Atık lastiklerin, belediye çöplerinin, orman ve tarım ürünlerinin yakılmasının 5346 sayılı YEK Kanunu`nda yer alan biyokütle tanımından  çıkartılması.

YEKDEM ödemelerinin TL`ye çevrilerek fahiş teşviklere son verilmesi, biyokütlenin alt gruplara bölünerek atık lastik yakılmasına verilen desteklerin piyasa normallerine çekilmesi olumludur. Ancak HES, JES ve Termal Bertaraf (orman ve tarımsal ürünlerin yakılması) kaynakları için YEKDEM suistimalinin devam edeceği görülmektedir.

Kısaca YEKDEM uygulamasındaki yanlışlar fark edilmiş, ancak halen yanlıştan tam olarak dönülmemiştir. Yeni YEKDEM`in özeti;
·HES ve JES Kollanmaya Devam Ediliyor,
·Araba Lastiği ve Belediye Çöpleri Hala Yenilenebilir Sayılıyor,
·GES, RES ve ÇÖP Gazı Yeterince Yenilenebilir Sayılmıyor.

GES`ler için YEKDEM teşvikleri yüzde 67 oranında azaltılmaktadır. Lisanslı kapasite tahsisinde çoklu başvuru durumunda mevcut mevzuat gereği, YEKDEM fiyatından başlanarak eksiltme yapılacağı, lisanssız GES`lerde ise alınan sistem kullanım bedelleri göz önüne alındığında GES için YEKDEM teşviklerinin bir anlamı kalmamıştır. Dünyada yaşanan enerji dönüşümüyle, enerjinin tüketildiği noktada  yurttaşın kendi enerjisini sağlaması teşvik edilerek, altyapı işletme maliyetleri ve kayıpların en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Bizde ise siyasi iktidar GES potansiyeline sırt çevirerek kendi gölgesinin karanlığında yol almayı tercih etmektedir

RES yatırımlarında, Piyasa Takas Fiyatının altında (-PTF) verilen fiyatlar için yerli üretim teşviklerinin verilmemesi, yerlilik politikası ile çelişmektedir. Yatırımcılar dövizde yaşanan dalgalanmalar ve Koronavirüs salgınının da etkisi ile artan finansman maliyeti yerine,  yerli parçalarda teşvik olmadığı için ucuz finansman kaynaklarına, üretici ülkelerin ihracat  kredilerine (ECA) yönelecektir. Bunun sonucu olarak türbini oluşturan parçalar ülkemizin yerli rüzgar endüstrisi yerine yurtdışından ithal edilecektir.

Mevcut YEKDEM teşviklerinin son uygulama tarihi olan 30 Haziran 2021 tarihine kadar mevcut yatırımların hızlanması, devam eden yatırımların kısmi kapasiteyle de olsa işletmeye alınması beklenmektedir.

Bu düzenlemeye göre;

Ülkemizin rüzgar enerjisi yatırımlarında her ne kadar mevcut YEKDEM etkisi ile 2021 yılı içerisinde hareketlilik gözlenecek olsa da 2022- 2023 yıllarında yeni RES yatırımlarının çok azalacağı öngörülmektedir.

Çöp gazı tesisleri yerel yönetimler tarafından kentsel atıklardan elde edilen metan gazının değerlendirildiği geri kazanım tesisleri olup yatırımların geri dönüş süreleri uzayacağı için 2021`den sonra yenilerinin eklenmesi finansal zorluklar nedeniyle mümkün görünmemektedir.

Nükleer Macera Uğruna GES ve RES Yatırımları Engelleniyor Mu?

Bu değerlendirmeler ışığında akıllara 2023 yılında ilk ünitesinin servise gireceği iddia edilen Akkuyu Nükleer Santralı gelmektedir. Bilindiği üzere 12 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye ile Rusya Hükümetleri arasında Ankara`da imzalanan ve 15 Temmuz 2010 tarih ve 6007 sayılı Kanunla onaylanan Akkuyu Nükleer Santral anlaşması gereği santralın ilk 2 ünitesinin üreteceği elektriğin yüzde 70`ine 15 yıl boyunca 12.35 cent/kWh verilmesi kabul edilmiştir. YEKDEM ödemelerinde yarıya yakın indirimler yapılarak TL`ye dönülürken, 10 yıl önce yapılan bir anlaşma ile bütün teknolojik gelişmeleri ve ekonomik gerçekleri görmezden gelerek, Akkuyu Nükleer Santralına halen piyasanın 3 katı maliyetle dolar cinsinden 15 yıl süreli alım garantisi verilmesi kabul edilemez bir durumdur.

Nükleer santralın üreteceği elektriğe mevcut elektrik kurulu gücümüzle bile ihtiyaç yokken belirlenen YEKDEM fiyatları akıllara, nükleer kapasiteye yer açmak için GES ve RES yatırımlarının önü kesilmek mi isteniyor sorusunu getirmektedir.

YEKDEM yönetmeliğinin tam olarak amacına uygun hale getirilebilmesi için;
·HES`ler, atık lastik tesisleri ve orman ürünlerinin yakılması, YEKDEM kapsamından çıkartılmalıdır,
·Çarşamba Biyokütle Enerji Santralı gibi ÇED süreci halen mahkemelik olan projeler 2021 YEKDEM listesinden çıkartılarak, 10 yıl boyunca fahiş teşvik almaları önlenmelidir,
·JES`lere verilen fiyatlar PTF düzeyine çekilmelidir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

47. DÖNEM YÖNETİM KURULU

5 Şubat 2021EMO ADANA ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET MAK, ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE KAYIP-KAÇAK KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELERİ

13.11.2014
 


Çok Okunanlar


Okunma Sayısı: 94


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.