MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ADANA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 ADANA   HATAY   OSMANİYE 
 

 
MİSEM ONLİNE BAŞVURU
 
YALNIZ DEĞİLSİN

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

YAŞASIN EMEĞİN BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ! 
TMMOB, salgın nedeniyle alanlara çıkılamayan bu 1 Mayıs`ın umutları yan yana getirerek, kutlanması çağırısı yaptı. 1 Mayıs öncesi yayımlanan broşürde `fabrikalarda, şantiyelerde, madenlerde, inşaatlarda, bürolarda emeğini veren, yaratıcılığını gösteren, alın terini döken tüm mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının bayramı kutlu olsun` denilerek, `umudumuz birliğimizde, mücadelemizde ve dayanışmamızdadır. Yaşasın 1 Mayıs!` çağrısına yer verildi. Broşürün tam metnine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.
 

 

TMMOB, Mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma yaşamında karşılaştığı sorunlarına ve taleplerine dikkat çeken TMMOB 1 Mayıs broşürü yayınlandı. İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü`ne küresel salgının gölgesinde girildiğine vurgu yapılan broşürde, şöyle denildi:      

"Dünya çapında 3 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgın hepimizin hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Büyüyen işsizlik, kötüleşen çalışma şartları ve artan hayat pahalılığı nedeniyle halkın büyük kesimi borç krizi ve yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veriyor."

Tüm emekçiler gibi TMMOB üyelerinin de esnek, güvencesiz çalışma biçimleri ile yoğun sömürü koşullarında alın teri döktüğüne dikkat çekilen broşürde, yoksullaşmanın boyutu şöyle özetlendi: 

"Yoksulluk ve yoksunluk bu ülke topraklarından hiç olmadığı kadar derinleşmiştir. Akşam pazarlarında tezgâh altlarında erzak arayanların, ucuz ekmek için Halk Ekmek büfeleri önünde kuyruk bekleyenlerin, dükkânını açamadığı için iflasın eşiğine gelenlerin, ürününü satamadığı için tarlasını ekemeyenlerin, kısa çalışma ödeneğiyle-nakdi ücret desteğiyle ay sonunu getiremeyenlerin ülkesi haline geldik. Gelecekten umudu olmayan nesillerin ülkesi olduk."

"Mühendisin Özlük Hakları Geriliyor"

TMMOB ve Bağlı Odaları, insan onurunu yaraşır çalışma şartları sağlanması için üyelerinin haklarının korunmaya ve geliştirmeye çalıştığına vurgu yapılan broşürde, şöyle denildi: 

"AKP`nin meslek alanlarımıza yönelik saldırılarının sonucu olarak denetim ve yaptırım mekanizmalarının zayıflatılması üyelerimizin temel haklarının ve ücretlerinin takibini imkansız hale getirmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu ile TMMOB arasında yapılan ‘Asgari Ücret Protokolü`, meslek mensuplarımızın ilk işe giriş ücretlerinin yapılan araştırmalar sonucu belirlenen rakamın altında kalmasını engellemekte ve insanca bir çalışma yaşamı için ortam yaratmaktaydı. Ancak SGK tarafından bu protokolün aykırı biçimde tek taraflı olarak feshi mensuplarımızın iş barışını ve özlük haklarını geriye götürmüştür. Protokolün tek taraflı olarak feshedilmesi ile ücretli çalışan meslektaşlarımız düşük ücretle çalışma ve primlerinin eksik yatırılması sorunuyla ile karşı karşıya bırakılmış, kayıt dışı istihdamın önü açılmıştır."

Emek sömürüsüne dayalı ekonomik modelin mühendisleri meslek dışı alanlarda çalışmaya yönelttiğine de değinilerek, mühendislerin yaşadığı ekonomik sorunlar şöyle özetlendi:  

"Her iki mühendisten biri, mühendis asgari ücretinin altında çalışmakta; kriz nedeniyle ücret düşürme bütün bölgelerde yaşanmakta; her üç mühendisten ikisi kriz nedeniyle sosyal faaliyetlerini azaltmak zorunda kalmaktadır. Her iki mühendisten biri borçludur. Çalışan mühendislerin yüzde 54`ü değişik zaman aralıklarında işsiz kalmış; mühendislerin neredeyse yarısının kendisi veya birinci derece yakınları kriz nedeniyle işini kaybetmiştir."

"Temel Ücret Mücadelesi"

Emeğin piyasalaştırılmasının TMMOB üyelerinin büyük çoğunluğunu ücretli çalışmaya zorladığını belirtilerek, "Bu durumda meslektaşlarımız, sınırlı istihdam ve düşük ücretlerle piyasaya terk edilen kamu hizmetlerini almakta dahi zorluklar yaşamaktadır. İşsizlik meslektaşlarımızın en can yakıcı sorunudur. Özellikle yeni mezun meslektaşlarımız işgücüne, çalışma yaşamına dâhil olamamaktadır" denildi.  Kayıt dışı çalışmanın yaygınlaştığı ve temel sosyal güvenceden yoksun kesimlerin oluştuğuna vurgu yapılan broşürde, "Ülke düzeyinde insani yaşam koşullarına uygun asgari ücret, kıdem tazminatı ve emeklilik hakkı tüm çalışanlara, ayrım gözetmeksizin tanınması için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. 

Kamuda Kadrolu İstihdam 

Mühendislik hizmetlerinin, temel kamu hizmetleri olarak kabul gördüğüne vurgu yapılarak, kamudaki mühendis istihdamının durumu şöyle özetlendi:  

"Son 25 yılda, kamuda çeşitli statülerde çalışan ve farklı ücretler alan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik ve sosyal koşulları, üstlendikleri sorumluluklara ve almış oldukları eğitime uymayan bir düzeye geriletilmiş, kamudaki mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki iş alanları farklı ve/veya yardımcısı sayılabilecek branştaki alt grup teknik elemanların görevlendirilmesi ile daraltılmış, kamu çalışanı üyelerimizin gerek ücretleri gerekse özlük hakları açısından içine düşürüldükleri durum kriz aşamasına gelmiş ve meslek onurlarını koruma sınırlarını zorlamaya başlamıştır."

Önemli projelerin planlanmasından, denetlenmesine kadar tüm süreçlerde kamu çalışan mühendislerin sorumluluk üstlendiklerine ve ülke kalkınmasında anahtar rol oynadıklarına dikkat çekilerek, "Teknik ihtiyacın giderilmesi, denetimlerin alanında uzman kişilerce yapılabilmesi amacıyla kamuda atama bekleyen on binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının istihdamı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kamu hizmetlerinin güvencesiz, kiralık, taşeron, geçici, sözleşmeli personeller aracılığıyla gördürülme anlayışından vazgeçilene kadar mücadele edeceğiz" denildi. 

"Kamu Girişimciliği Vurgusu" 

Planlı kalkınma yaklaşımının benimsendiği, tam istihdama dayalı  üretken bir ekonomik model oluşturulması için mücadelenin sürdürüleceğine vurgu yapılarak, "Türkiye`nin toplumsal gereksinimlerini ve kamu girişimciliğini temel alan sabit yatırımların desteklenmesi, ulusal tasarruf oranları yükseltilmesi, yüksek ve orta-yüksek teknolojili üretim esas alınması için mücadele etmeye devam edeceğiz" denildi. 

Artan iş cinayetlerine dikkat çekilen broşürde, kadın mühendislerin çalışma hayatında toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığa uğradıklarına ifade edilerek, eşit, parasız ve bilimsel eğitimin önemine vurgu yapıldı. 

Umut Yan Yana

1 Mayıs İşçi Bayramı`nda sağlıklı, güvenceli iş ve insanca yaşam umuduyla kutlandığının belirtildiği broşürde, şu taleplere yer verildi:  

"-Herkese aşı, herkese gelir desteği sağlanmalı, acil ve zorunlu işler dışında 4 hafta çarklar durdurulmalıdır!

-Çalışırken hastalanan emekçiler için COVID-19 iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilsin!

-Kod 29 ve ücretsiz izin zulmüne son verilsin!

-İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları patronlara değil işçilere ve işsizlere!

-Asgari ücret üzerindeki tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın!

-İşsizliğe karşı kamu istihdamı artırılsın, hukuksuz biçimde işten çıkarılan kamu emekçileri işlerine iade edilsin, çalışma süreleri azaltılsın.

-Doğa katili projelere, Kanal İstanbul`a, betona, savaşa, silahlanmaya, sermayeye değil aşıya ve sosyal desteklere kaynak!

-Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın! Zorunlu mallarda ve elektrik, su, doğalgaz, iletişim faturalarında dolaylı vergiler tümüyle sıfırlansın.

-Örgütlenme, özgür toplu sözleşme ve grev hakkı önündeki tüm engeller kaldırılsın!"

 


TMMOB 1 Mayıs Broşürü nün tam metnine aşağıdaki dosyalar bölümünden ulaşabilirsiniz.  

 


 

 

Dosyalar

TMMOB 1 Mayıs Broşürü - 2021 (3004 KB)EMO ADANA ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET MAK, ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE KAYIP-KAÇAK KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELERİ

13.11.2014
 


Çok Okunanlar


Okunma Sayısı: 49


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.