MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 e-KÜTÜPHANE

   · 

TEKNİK BİLGİLER

   · 

MESLEKİ MAKALE VE YAZILAR

   · 

ÇEŞİTLİ YAZILAR

   · 

TMMOB VE DİĞER ODA RAPORLARI

   · 

DİĞER KURUM VE KURULUŞ RAPORLARI VE GÖRÜŞLERİ

   · 

KAYNAK BELGELER

   · 

İSTATİSTİKSEL BİLGİLER

   · 

RESMİ GAZETE'DEN

   · 

BAŞBAKANLIK E-MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

SERHAT ÖZYAR YILIN GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ 2006


E-KÜTÜPHANE İÇERİĞİ


SERHAT ÖZYAR YILIN GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ 2006

24 Nisan 2002 tarihinde yitirdiğimiz Dr. Serhat Özyar, kendini, bilimin ülke yaşamında maddi bir güç haline getirilmesine adamış genç bir bilim insanıydı. Doktorasını ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamış olan Serhat Özyar, yaşamını yitirdiğinde aynı bölümde öğretim üyeliği yapmaktaydı. Etkin bir araştırıcı ve özenli bir öğretmendi. Bilimsel çalışmayı yalnızca uzmanları ilgilendiren teknik bir uğraştan ibaret görmeyen, bilimsel yaklaşımın düşünsel yaşamın tüm alanlarına egemen kılınmasının gereğine ve önemine inanmış bir aydınlanmacıydı. Bilim ve Ütopya Dergisi ve Kooperatifi ile ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği’nin kurucularından olan Serhat Özyar, yaşamının sonuna kadar, gerek bu kuruluşların, gerekse Elektrik Mühendisleri Odası’nın en etkin üyelerinden biri olarak faaliyet gösterdi. Bilimi tüm yönleriyle ülke hizmetine sokmayı hedefleyen bütünsel bakış açısını hiçbir zaman terketmedi.

Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü, Bilim ve Ütopya Kooperatifi, Elektrik Mühendisleri Odası ve ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği tarafından onun anısını yaşatmak amacıyla oluşturulmuştur. Ülkemizde bilimsel araştırmanın kurumsallaştırılması ve bilim gücümüzün inşası için, üniversitelerimizdeki doktora programlarının desteklenmesi ve ülkemizin bilim gündemiyle ilişkilendirilmesinin son derece önemli olduğu kanısını ve Serhat Özyar Ödülü’nün bu amaca hizmet edeceği umudunu taşımaktayız.

EK 1:

SERHAT ÖZYAR YILIN GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ

1. Serhat Özyar’ın anısını, bilimi ülke yaşamında etkin bir güç haline getirmeye katkıda bulunarak yaşatmak için, her yıl “Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü” verilmektedir. Ödül, alan kısıtlaması olmaksızın doktorasını Türkiye’de bir üniversitede tamamlamış, bu çalışmasıyla ülkemizin bilim gündemindeki temel sorunlardan birinin çözümüne yönelik sonuçlar elde etmiş ve daha önce bu ödüle aday olmamış genç araştırmacılara verilir.

2. 2006 yılı ödülleri için başvuruların 17 Şubat 2006 gününe dek yapılması gereklidir. Ödüle ilişkin sonuçlar, en geç 15 Nisan’a kadar açıklanır.

3. Ödüle aday gösterilen araştırmacıların, doktoralarını Türkiye’de bir üniversitede başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde tamamlamış olmaları gerekir. Adayın doktora tez yöneticisi ya da bağlı bulunduğu kurum başvuruda bulunabileceği gibi, adayın kendisi de ödüle doğrudan başvurabilir.

4. Başvuruda, doktora tezinin Türkçe geniş bir özetiyle, bu çalışmanın ülkenin bilim gündemiyle olan ilişkisinin açık ve ayrıntılı biçimde ortaya konulduğu adaylık gösterilme gerekçesinin yer alması gerekir. Bunun yanısıra, adayın özgeçmişi ve yayın listesi başvuru dosyasının içermesi gereken belgeler arasındadır.

5. 2006 başvuruları, Haşim Aydıncak, Prof. Dr. Semih Bilgen, Prof. Dr. Işık Bökesoy, Doç. Dr. Nesrin Çobanoğlu, Prof. Dr. Ali Gökmen, Volkan Gürcan, Doç. Dr. Çağatay Keskinok, Prof. Dr. Semih Koray ve Kemal Ulusaler’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.

6. 2006 yılında ödülü kazanan genç bilim insanına 2000 YTL para ödülü ve plaket verilecektir. Ödül kazanan çalışma, niteliğine göre, bütünüyle ya da geniş özet biçiminde Türkçe olarak yayımlanacaktır. Ödül, 24 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek Serhat Özyar’ı anma etkinlikleri sırasında verilecektir. Törende, ödülü kazanan bilim insanının çalışmasıyla ilgili bir konuşma yapması beklenmektedir.

7. Birden fazla adayın ödüle layık görülmesi durumunda para ödülü aralarında paylaştırılır.

8. Ödül, Bilim ve Ütopya Kooperatifi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği tarafından ortaklaşa verilmektedir.

9. Gerekli bilgi ve başvuru için;

Tel / Faks : (312) 210 42 25

Adres : ODTÜ Güneşevi 06531 ODTÜ – ANKARA

E-posta : oed@metu.edu.tr

EK 2:

SERHAT ÖZYAR YILIN GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ

ADAY ÖNERİ FORMU

A - Adayın

Adı, Soyadı:

Doğum Yeri ve Yılı:

Halen Çalıştığı Kuruluş:

Öğrenimi:

a- Lisans:

b- Yüksek Lisans:

c- Doktora:

Doktorasını Tamamladığı Tarih:

Doktora Tezinin Başlığı:

Tez Jüri Üyeleri ve Ulaşım Adresleri:

Ana Bilim Dalı:

Haberleşme adresi:

Telefonu:

Faksı:

E-posta adresi:

B- Aday Gösteren Kişi ya da Kurum:

Ödüle Aday Gösterilmesine İlişkin Kısa Gerekçe:

Tarih: İmza:

EK 3:

BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

1- Aday öneri formu

2- Fotoğraflı özgeçmiş

3- Yayın listesi

4- 3 adet doktora tezi ( Tez elektronik ortamda mevcutsa, ayrıca disket ile ya da doğrudan oed@metu.edu.tr adresine iletilmesinde yarar görülmektedir.)

5- 3 adet, doktora tezinin Türkçe geniş özeti ve ayrıntılı aday gösterilme gerekçesi

EK 4:

ÖDÜL KAZANANLARIN LİSTESİ

2006 Yılı

Dr. Zeynep Akalın ACAR

“Gerçekçi Kafa Modelleri Kullanarak Elektro-Manyetik Kaynak Görüntüleme”

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Dr. Cüneyt BERKDEMİR

“Nadir Toprak-Katkılı Tek-Modlu Fiber Kuvvetlendiricinin Tasarım ve Optimizasyonuna sıcaklığın Etkisi”

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Bölümü, Erciyes Üniversitesi

2005 Yılı

Dr. Tarık EREN

“Synthesis of New Polymers from Plant Oil Triglicerides”

F.E.F Kimya Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi

Dr. Emel ÖZEL

“Seramik Pigmentlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Uygulaması”

Seramik Mühendisliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi

2004 Yılı

Dr. İlkay BAKIRTAŞ

"İçi Akışkanla Dolu Değişken Yarıçaplı Elastik Tüplerde Nonlineer Dalga Yayılımı"

Mühendislik Bilimleri Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. Ceyhun KARPUZ

“Mikrodalga Filtrelerinin Minyatürizasyonu için Yeni Planar Rezonatörlerin Tasarımı”

Elektronik Mühendisliği Bölümü, Erciyes Üniversitesi

Başvuru Sırasında Bulunduğu Üniversite: Pamukkale Üniversitesi

2003 Yılı

Dr. Meltem Turhan Yöndem

“Identifying the Interactions of Multi-Criteria in Turkish Discourse Segmentation”

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Dr. Emrah Çakçak

“Subfields of the Function Field of the Deligne-Lusztig Curve of Ree Type”

Matematik Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Dosyalar

Dr. Zeynep AKALIN ACAR- GERÇEKÇİ KAFA MODELLERİ KULLANARAK ELEKTRO-MANYETİK KAYNAK GÖRÜNTÜLEME (609 KB)

Dr. Cüneyt BERKDEMİR-NADİR TOPRAK-KATKILI TEK-MODLU FİBER KUVVETLENDİRİCİLERİN TASARIM ve OPTİMİZASYONUNA SICAKLIĞIN ETKİSİ (401 KB)

SERHAT ÖZYAR YILIN GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU-EMO Elektrik Mühendisliği Dergisi_Temmuz 2006_sayı 428 (359 KB)TELE 1- SABAH PUSULASI

28.03.2024
 


Çok Okunanlar


EMO 49. YÖNETİM KURULU SEÇİLDİ

1 MAYIS’TA ALANLARDAYIZ

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

OKTAY FIRAT’I KAYBETTİK…

EMO 49. ÇALIŞMA DÖNEMİ BAŞLADI

EMEK VE BİLİM İLE KURULACAK YENİ BİR TOPLUMSAL DÜZEN İÇİN: YAŞASIN 1 MAYIS!

“TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ” LAİKLİK DÜŞMANI, BİLİMİ VE FENNİ DIŞLAYAN GERİCİ BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM MODELİDİR! KABUL ETMİYORUZ !

AKDENİZ’DE YEŞİL ENERJİ SİSTEMLERİ VE ENTEGRE TEKNOLOJİLER KONULU PANEL DÜZENLENDİ

HAVACILIKTA AVİYONİK SİSTEMLER KONUŞULDU (MİLLİ İRADE)

EMO MERKEZ YÖNETİM KURULU SAYMANI ENDER KELLECİ `ESKİŞEHİR HAVACILIKTA ÖNEMLİ BİR MERKEZ` (İSTİKBAL)

Okunma Sayısı: 1935


Tüm e-Kütüphane (Kaynak Belgeler)

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.