MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İZMİR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

YENİ ÜYELİK

   · 

YAYIN SATIŞ LİSTESİ

   · 

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

   · 

İNDİRİM YAPAN KURULUŞLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AYDIN   İZMİR   MANİSA 
 

 

EMO İzmir Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 400

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR


1

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı

2012/33316 Hz

Mustafa KARADUMAN

Sahte Mühendis unvanı Kullanımı

İzmir Büyükşehir Metro ihalesinde  Elk. Müh. olarak görünmesine karşın Oda üyesi değil. Yapılan araştırmalarda böyle bir mühendis bulunamadı. Kişinin kullandığı adresler sahte. Kişi bulunamadı. Savcılık  kişiyi arıyor. Savcılık kişiyi bulamadı. Haricen kişi öğrenildi ve Yıldız Teknik Üniversitesine yazı yazıldı. Yazıya cevap bekleniyor.

2

Aydın 1. İdare Mahkemesi

2011/1981 E

2012/744 K

Aydın Belediye Başkanlığı

Mühendislerden kayıt ücreti adı altında bir bedel alınması işleminin iptali

Yapılan işlemin  hukuka aykırı olduğundan iptaline karar verildi. Davalı Kararı temyiz etti. Halen Danıştay incelemesinde

3

Karşıyaka 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

2010/294 e

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Görev zararının ödettirilmesi istemi

Ümit Altuğ hakkında ve arkadaşları hakkında açılmış olan davada, ihale evrakları içerisindeki noter tastikli evraktaki sahtekarlığın anlaşılmaması nedeni ile zararın tazmini dava edilmiştir. Üye iddiasına göre bu usulsüzlüğü ortaya çıkaran zaten üye ve arkadaşlarıdır. Bu iddiası İzmir Bölge idare mahkemesine açılmış olan "Soruşturmaya izin verilmesine ilişkin iddianın iptaline" ilişkin davada kabul edilmiştir. Ancak dava yüklenici tarafından İdare Aleyhine açılmış olan davanın kesinleşmesini beklediğinden sürmektedir. Yüklenici davası reddedilmiş ve Yargıtay tarafından Onanmıştır. Karar Düzeltme için  dava tekrar Yargıtay`a gönderilmiştir. Karar Düzeltme aşamasında olan dava kesinleştiğinde üye aleyhine açılmış olan iş bu dava da devam edecektir.  DURUŞMASI  01.04.2014 SAAT:09.30. Bekletici meszle yapılan karar  Onanarak Yargıtaydan döndü. Dosyada bilirkişi incelemesine karar verildi.  Bilirkişiler İnş. Müh. Eray DAĞ, Mak. Müh. Mehmet ÖZEL, Dr. Ali HAYDAROĞLU olarak belirlendi. Duruşması 27.05.2014  e bırakıldı. Dava lehimize reddedildi. HAZİNE TEMYİZ ETTİ. DOSYA YARGITAY DA

 

4

İzmir 3.İdare Mahkemesi

2010/1358

Davacı :İzmir Elektrik Teknisyenleri Odası

Davalı: Gediz A.Ş.

Teknisyenlerin İşletme Sorumluluğu Üstlenemesine dair işlemin İptali

Davacının davası ret edildi. Davayı İzmir ETO temyiz etti. Danıştay incelemesi sürüyor.Danıştay 10. Dairesinin 2013/4709 E ve 2014/3439 K sayılı Kararı ile dosya ETO nun davayı açmada yetkili olmaması nedeni ile reddedildi. ETO Karar düzeltme yoluna gitti. Karar düzeltme ilk incelemesi yapıldı. Dosya Heyet Dolabında.

5

İzmir 1. İdare Mahkemesi.

2012/113

Davacı: İzmir Elektrik Teknisyenleri Odası

Davalı :Gediz A.Ş.

Teknisyenlerin İşletme Sorumluluğu Üstlenememesine dair işlemin İptali

Davacının davası kabul edildi. Temyiz edildi. Danıştay  Dairesi tarafından Kararın Yürütmesinin durdurulmasına karar verildi. Temyiz incelemesi sürüyor.

6

İzmir 3. İdare Mahkemesi

2010/1796

Davacı: Elektrik Mühendisleri Odası

Davalı :Gediz A.Ş.

Mühendis olmayan Parsonelin Sistem İşletme Müdürü olarak atanması işleminin iptali

Mahkeme tarafından "Ehliyet" nedeni ile dava reddedildi. Danıştay 5. Dairesi tarafından karar onandı. Karar düzeltme safhasında Danıştay 5. Dairesi kararı Bozdu. Mahkeme tarafından  Direnme kararı verildi. Karar  Temyiz edildi. Dosya İdari Dava Daireleri Kurulunda Temyiz incelemesi için bekliyor.İdari dava Daireleri Kurulunca Direnme Kararı onandı. Karar Düzeltme dilekçesi verildi.

7

İzmir 4. İdare Mahkemesi

2011/797

Davacı :EMO

Davalı : TEDAŞ A.Ş.

Elektrik Mühendisi olmayan Personelin  Sistem İşletme Müdürü olarak atanması

Dava İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından kabul edildi.Davalı  Temyiz Etti. Danıştay 5. Dairesi Temyiz üzerine Yürütmenin Durdurulmasına karar verdi. Yürütmenin Durdurulması Kararı kaldırılarak kararın Onmasına karar verildi. Dava kesinleşti. .

8

İzmir 2. İdare Mahkemesi

2009/305

Davacı : EMO İzmir

Davalı: Gediz A.Ş.

İşletme Sorumluluğu sözleşmesinin varlığının aranmamasına dair işlemin iptali istemi

Dava lehe sonuçlandı. Davalı Temyiz etti. Dosya Danıştay Temyiz incelemesinde.Danıştay tarafından Onandı. Davalı karar Düzeltme için başvurdu.

9

İzmir 1. İdare Mahkemesi

2011/1446

Davacı:Osman ISSI

Davalı:Gediz .A.Ş.

Mühendis Personelin Kapsam Dışı Personel olarak kabul edilmemesine ilişkin işlemin iptali

Üye 03.07.2005 tarihinden önce işe başladığından işlemin iptaline karar verildi. Karar Davalı tarafından temyiz edildi.  Danıştay  incelemesi sürüyor. Özelleştirme İdaresinin YD istemi reddedildi.

10

İzmir .3. İdare Mahkemesi

2011/1448

Davacı: Murat TAKVA

Davalı :Gediz A.Ş.

Mühendis Personelin Kapsam Dışı Personel olarak kabul edilmemesine ilişkin işlemin iptali

Üye 03.07.2005 tarihinden önce işe başladığından işlemin iptaline karar verildi. Karar Davalı tarafından temyiz edildi.  Danıştay  incelemesi sürüyor

11

İzmir 1. İdare Mahkemesi

 

2011/1895

Davacı: Engin KISIKLI

Davalı: Gediz A.Ş.

Mühendis Personelin Kapsam Dışı Personel olarak kabul edilmemesine ilişkin işlemin iptali

Üye 03.07.2005 tarihinden önce işe başladığından işlemin iptaline karar verildi. Karar Davalı tarafından temyiz edildi.  Danıştay  incelemesi sürüyor.

12

Manisa 1. İdare Mahkemesi

2009/217

Davacı: EMO İzmir

Davalı: Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı

İşletme Sorumlusu olarak Teknisyenin atanması işleminin iptali

Dava halen devam etmektedir.

13

İzmir 3. İdare Mahkemesi

2011/1792

Davacı: EMO   Davalı: Ödemiş Belediyesi

Fen Adamının fenni mesuliyet üstlenmesine ilişkin işlemin iptali

Fen Adamları Yönetmeliği değiştikten sonra düzenlenmiş olan Ruhsatın iptali için açılmış olan davada davanın kabulüne karar verildi. Ancak Belediye Ruhsatı bulamadığından temyiz etti. Dosya Danıştay incelemesinde.

14

Manisa 1.İdare Mahkemesi

2011/617

Davacı: EMO Davalı:Saruhanlı Belediyesi.

Fen Adamının fenni mesuliyet üstlenmesine ilişkin işlemin iptali

İmar Kanunu 28. Maddesinin değişmesinden sonra,Fen adamları Yönetmeliğinin değişikliğinin yayınlanmasından önce düzenlenmiş olan davada Bilirkişi Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi tarafından  Fen Adamları`nın Fenni Mesuliyet üstlenme yetkilerinin bulunduğu belirtilmiş ve Mahkemece rapora uygun karar verilmiştir. Karar temyiz edilmiştir. Danıştay incelemesi sürmektedir.

15

İzmir 3. İdare Mahkemesi

2010/898

Davacı: Acar Savacı  Davalı: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü

Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı`na Makine Mühendisi öğretim görevlisi getirilmesine ilişkin işlemin iptali

Mahkemece Yürütmenin Durdurulması kararı verildi. Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanlığına üye Prof.Dr. Acar Savacı getirildi. Dava süreci içerisinde  üyenişn görev süresi doldu kendisi yeniden atandı. Halen bu görevi yürütüyor. Dava konusuz kaldı. Ret kararı verildi. Karşı vekâlet ücreti yönünden temyiz edildi. Danıştay incelemesi devam ediyor.

16

İzmir 1. İdare Mahkemesi

2010/1449

Davacı :Volkan Şirin

Davalı : Gediz A.Ş.

Mühendis Personelin Kapsam Dışı Personel olarak kabul edilmemesine ilişkin işlemin iptali

Üye 03.07.2005 tarihinden önce işe başladığından işlemin iptaline karar verildi. Karar Davalı tarafından temyiz edildi.  Danıştay  incelemesi sürüyor. Danıştay tarafından Onama kararı verildi.

17

Danıştay 10. Dairesi

2009/772

Davacı: EMO   Davalı :TSE

TSE 12255 standartının iptali

Asansörler için  hazırlanan Yetkili Servisler- Asansörler, Yürüyen Merdivenler ve Yürüyen Yolcu Bantları İçin Kurallar" TS 12255 standartı içerisinde zorunlu personel olarak EM nin bulunmamasına ilişkin düzenlemenin iptali istemi ile dava açılmıştır. Standartın zorunlu standart olmadığı ve asgari koşulları belirtmiş olduğu yönünde savcılık görüşü bildirildi. Savcılık görüşüne karşı beyanda bulunuldu. Dosya Tetkik Hakimi incelemesinde. Dosya lehe sonuçlandı. TSE temyiz etti

18

İzmir 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

2003/479

Davacı : Türk Telekominikasyon  A.Ş

Davalı: Ömer Sidal.

Görev zararının tazminatı

İzmir Tlf. Hatları yapım işinde ihmalleri nedeni il oluşan Kurum zararının tazmini  istemi ile açılan davada, davalılar aleyhine İzmir 2.Ağır Ceza Mahkemesinde açılan Görevi ihmal, Resmi Evrakta Sahtecilik, Zimmet davası sonucu bekleniyor. Duruşması 04.06.2015 tarihine bırakıldı.

19

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

2011/33

Davacı: KH

Sanıklar: Ömer SİDAL

Görevi Suistimal, Resmi Evrakta Sahtekarlık, Zimmet

Sanıkların Beraatine karar verildi. Dosya  Yargıtay da.

20

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı

2012/44305

Davacı : Uğur ERKAN

Sanıklar: EMO İzmir Şb. Yönetim Kurulu

Görevi Suistimal

Takipsizlik kararı verildi.

21

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı

2012/57601

Davacı :Uğur ERKAN

Sanıklar: EMO İzmir Şb. YK üyeleri

Görevi Suistimal

Takipsizlik kararı verildi.

22

Karşıyaka 2. İş Mahkemesi

2006/1064

Davacı: SGK

Davalılar :E MO, Gediz A.Ş.,festival Gıda A.Ş., Joe hohen,Kazım ÖZCAN

Rücuen Tazminat

İş Kazası sonucu ölen çalışan Necla GÖKDERE varislerine SGK tarafından ödenen bedelin rücuen tazmini davasında. Bilirkişi raporları aleyhte gelmişken son rapor lehe gelmiştir. Bilirkişi Ali Fuat ÖZBAY ve diğer bilirkişiler Oda denetiminin içeriği kapsamadığı, özellikle Asgari ücret yönünden olduğunu ifade etmiştir. Dosya yeniden bilirkişiye gönderildi. Duruşması 30.06.2015 saat 09.20 de

23

İzmir 4. İdare Mahkemesi

2012/1971

Davacı:  EMO İzmir Şb si

Davalı:Konak Belediye başkanlığı

Ruhsat İptali

İzzet Yıdızhan Otelinin  Tadilat Ruhsatında Elektrik Tesisatında önemli değişiklik yapılmış olmasına karşın, Ruhsat eki olarak kabul edilmemesi ve tadil edilen alanların Ruhsata bağlanmaması nedeni ile işlemin iptaline ilişkin davada Elektrik Projeleri incelenmeksizin verilmiş olan Ruhsatın iptaline karar verilmiştir. Karar Davalı tarafından Temyiz  edildi. Dosyadaki Danıştay incelemesi sürmektedir. Diğer taraftan elektrik tadilat projeleri odaya ve Konak Belediyesine sunulmuştuır. Projeler oda tarafından onaylanmıştır.

24

Danıştay 10. Dairesi

2013/6760

Davacı:EMO

Davalı : Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

A-Tipi muayene kuruluşu iptali ve muayene formunun iptali istemi

Dava devam ediyor. 10. Daire Bakanlıktan yönetmelikte iki mühendis tarafından imzalandığı halde niçin tek mühendis imzasının açıldığını bu konuda herhangi bir mevzuat değişikliği olup olmadığının sorulmasına karar verildi. Halen bir cevap ulaşmadı. Dava devam ediyor.

25

İzmir 1. İdare Mahkemesi

2013/4

Davacı : EMO  Davalı: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İmar Yönetmeliğinin Oda Onayının aranmayacağpıa dair hükmünün iptali

Mahkemece "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile uyum sağlanması" amacı ile yapılan değişikliğin hukuka uygun olduğuna karar verilmiştir. Karar Temyiz edildi.Danıştay tarafından temyiz  talebimiz reddedilmiş ve dosya kesinleşmiştir.

26

İzmir 3. İdare Mahkemesi

2013/237

Davacı : Öznur YAPICI

Davalı: Gediz A.Ş.

Mühendis Personelin Kapsam Dışı Personel olarak kabul edilmemesine ilişkin işlemin iptali

Üye 03.07.2005 tarihinden sonra işe başladığından davanın reddine karar verildi. Dosya Temyiz edilmedi.

27

İzmir 1. İdare Mahkemesi

2013/234

Davacı :Şebnem Güler Dalkıran Davalı:  Gediz A.Ş.

Mühendis Personelin Kapsam Dışı Personel olarak kabul edilmemesine ilişkin işlemin iptali

Üye 03.07.2005 tarihinden sonra işe başladığından davanın reddine karar verildi. Dosya Temyiz edilmedi.

28

İzmir 3.İdare Mahkemesi

2012/2278

Davacı :Esin Sertkaya KARABEL

Davalı :  Gediz A.Ş.

Mühendis Personelin Kapsam Dışı Personel olarak kabul edilmemesine ilişkin işlemin iptali

Üye 03.07.2005 tarihinden sonra işe başladığından davanın reddine karar verildi. Dosya Temyiz edilmedi.

29

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı

2012/111387

Şikayetçi: Uğur ERKAN

 

Sanıklar: 29. Dönem YK üyeleri, Evren COŞAN,Hürriyet

Kazanç Amaçlı Suç örgütü kurmak

Takipsizlik verildi. Kesinleşti.

30

İzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesi

2013/160

Davacı: 29. Dönem YK üyeleri

Davalı: Uğur ERKAN

Manevi tazminat

Her bir üye için 1.000.TL sına hükmedildi. Gerekçeli karar yazıldı. Tebliği için dilekçe verildi. İcra takibi açılacak. İcra takibi açıldı. Davalı kararı temyiz etti, tehiri icra talep etti. İcra Müdürlüğü tarafından  dosya borcunun dosyaya depo edilmesi istendi. Diğer taraftan ilam gereğince davalı Avukatına takdir edilen vekalet ücreti ödendi.

31

İzmir 1. İdare Mahkemesi

2013/515

Davacı: Adem KARABAL Davalı: Gediz A.Ş.

Mühendis Personelin Kapsam Dışı Personel olarak kabul edilmemesine ilişkin işlemin iptali

Özelleştirme idaresi davaya müdahil olarak katıldı. Dava halen devam ediyor.

32

İzmir 4. İdare Mahkemesi

2013/543

Davacı:Abdülkadir SATIK

Davalı : Gediz A.Ş

Mühendis Personelin Kapsam Dışı Personel olarak kabul edilmemesine ilişkin işlemin iptali

Özelleştirme idaresi davaya müdahil olarak katıldı. Dava halen devam ediyor.

33

İzmir 4. İdare Mahkemesi

2012/2193

Davacı: Derşan NERMİŞ 

Davalı : Gediz A.Ş.

Mühendis Personelin Kapsam Dışı Personel olarak kabul edilmemesine ilişkin işlemin iptali

Üye 03.07.2005 tarihinden sonra işe başladığından davanın reddine karar verildi. Dosya Temyiz edilmedi.

34

Bergama 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

2013/115

Davacı:  Burhan KIRAÇ:

Davalı: Bergama RES Elektrik Üretim. A.Ş.

Kambiyo senedi iptali

Çalışan Elektrik Mühendisinden 25.000 Euro bedelli boş senet alınmış ve EM ailevi nedenlerle istifa etmek istediğinde senet icra takibine konulmak ile tehdit edilmiştir. İşveren bu uygulamayı tüm çalışanlarına karşı uygulamaktadır.Bu nedenle tüm çalışanlar tanık olarak dinleniyor. ŞLu ana kadar beş tanık dinlendi. Bir tanık kendi senedi iade edilmiş. Diğer tanıklar senet alındığını ve kendi senetlerinin iş yherinde olduğunu beyan etti. Tanık dinlenmeye devam ediliyor. Duruşması 10.04.2014 saat 14 te. Yeni tanıkların dinlenmesi için duruşma 01.07.2014 saat 13.30 a bırakılmasına karar verildi. Dava reddedildi. Temyiz edildi. Dosya Yargıtay da.

35

İzmir 3. İdare Mahkemesi

2012/2278

Davacı: Esin Sertkaya KARABEL Davalı : Gediz A.Ş.

Mühendis Personelin Kapsam Dışı Personel olarak kabul edilmemesine ilişkin işlemin iptali

Özelleştirme idaresi davaya müdahil olarak katıldı. Dava halen devam ediyor.

36

İzmir 16. Sulh Ceza Mahkemesi

2014/58

Şikayetçi: Ali Fuat AYDIN

Sanık : Adnan YANCI

Hakaret

Onur Kurulu tarafından cezalandırılan ve Oda denetimsiz proje ürettiği için  2013 yılı SMM belgesi verilmeyen sanık tarafından Face book sitesinde bulunan  sitesi üzedrinden üye ve oda çalışanı Ali Fuat AYDIN`a hakaret edilmiş. Bunun üzerine İzmir Cumhuriyhet Başsavcılığı`nın  2013/47598 Soruşturma no lu dosyası ile şikayette bulunulmuştur.  Savcılık tarafından sanık aleyhine Sulh Ceza Mahkemesi`nde Cezalandırılması istemi ile dava açılmıştır. Davanın duruşması 07.04.2014 saat 09.30 dur. Duruşma da Sanık üye  Adnan YANCI  oda tarafından kendisinin SMM belgesinin yenilenmemesi kararına karşı duyduğu hezeryan ile söz konusu kelimeleri söylediğini beyan etmiş ayrıca oda tarafından SMM belgesi verilmemesi işlemi için İdare Mahkemesince Yürütmenin Durdurulması kararı verildiğini açıklamıştır. MAHKEMECE ÜYENİN 1.500 TL SI PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA . BEDELİN 15 AYDA VE 15 TAKSİTLE TAHSİLİNE. ÖDEMEDİĞİ TAKDİRDE HAPİS CEZASINA ÇEVRİLMESİNE, CEZANIN ERTELENMESİNE VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMİŞTİR. 07.04.2014.

37

Manisa 1. İdare Mahkemesi

2013/370

Davacı:  EMO İzmir Şb.

Davalı : Gölmarmara Belediyesi

SMM belgesi bulunmayan Mühendis tarafından imzalanan Yapı Ruhsatı`nın iptal ile TUS üstlenmesinin kabul edilmemesine dair işlemin iptali

Davadaki iddialar Davalı tarafından kabul edildi ve Uğur ERKAN tarafından hazırlanan proje ve TUS üstlenme işlemi iptal edildi.Ancak davaya sebebiyet vermiş olmaları nedeni ile yasal masrafların davalı tarafından üstlenmesine karar verilmesi istendi.Mahkeme tarafından işlem dava tarihinden önce yapılmış olması nedeni ile  davanın reddine  karar verildi.

38

Manisa 2. İdareMahkemesi

2013/533

Davacı:  EMO İzmir Şb.

Davalı : Gölmarmara Belediyesi

SMM belgesi bulunmayan Mühendis tarafından imzalanan Yapı Ruhsatı`nın iptal ile TUS üstlenmesinin kabul edilmemesine dair işlemin iptali

Davadaki iddialar Davalı tarafından kabul edildi ve Uğur ERKAN tarafından hazırlanan proje ve TUS üstlenme işlemi iptal edildi.Ancak davaya sebebiyet vermiş olmaları nedeni ile yasal masrafların davalı tarafından üstlenmesine karar verilmesi istendi. Mahkeme tarafından, talep olunan işlem yapılmış olarak görünse  dahi ruhsat üzerinde proje müellifi değişmediğinden ruhsatın iptaline karar verildi.

39

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı

2013/45985

Şikayetçi : Uğur ERKAN   Sanıklar:  İzmir ŞB si 29. Dönem YK üyeleri

1-Görevi Kötüye Kullanma,                2-Görevi Kötüye Kullanmak Suretiye Keyfi Muamele,                 3-Çalışma Hürriyetini İhlal

Takipsizlik kararı verildi.

40

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı

2012/817

Şikayetçi:   Musatafa ULUDAĞ

Sanıklar: Oğuz GÖKNEL, Hürriyet ŞİMŞEK,Evrim COŞAN

Görevi Suistimal    Zimmet                       Haksız Rekabet Yaratma

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına evraklar ve savunma gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

41

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı

2013/111220

Şüpheli: Ali Celal Çelebioğlu

Birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme

Şüpheli üye Elk. Müh. Olup, tıbbi cihazların işletme sorumlusudur. Bir tıbbi cihazın arıza yapması sonucu odada bulunan çalışanlar gaza maruz kalmışlar ve çok hafif derecede yaralanmışlardır. Savcılık tarafların uzlaşmaları istemi ile uzlaştırma dosyası açmış ise de karşı tarafın çok fazla miktarda tazminat istemesi ve Ege Üniversitesinin hiçbir şekilde olaya dâhil olmaması nedeni ile uzlaşma mümkün olmamıştır. Diğer taraftan üye Telekom personeli iken özelleştirme sonucu olarak Üniversiteye Araştırmacı kadrosu ile geçmiş ve üniversite tarafından Mühendis kadrosuna alınmamıştır. Buna karşın kendisi Tıbbi cihazların işletme sorumluluğunu yürütmektedir.

Savcılık tarafından görevsizlik kararı verilerek dosya Üniversiteye gönderilmiştir. Adli soruşturma sona ermiştir.

42

Soma Asliye Ceza Mahkemesi

2014/79

Davacı :K.H.

Müşteki :Gülten ÇINAR

Sanıklar:

1- Hüseyin ORDUKAYA     2- Cem TABAK     

Ölüme Sebebiyet verme

 Üye Cem TABAK Soma TKİ de Elk. Müh. olarak görevlidir. Maden İşletmesinde yük taşıyan kamyonlardan birinde şoför olarak görevli olan Bilal ÇETİN 30.05.2013 tarihin de meydana gelen iş kazasında elektrik çarpması sonucu ölmüştür. Savcılık tarafından yapılan soruşturmada üye Elk. Müh. olarak kusurlu bulunmuştur. Ölüm, özel bir tip olan kamyonun damperinin açılmasında 9 metre seviyesine ulaşması. Maktulün trafiğe kapalı ve durması yasak olan alanda durarak herhangi bir neden olmaksızın damperini açarak park etmesi ve bu halde iken YG hattına damperin temas etmesinden kaynaklanmıştır. Elk. Müh. YG hattının alçak olmasından dolayı kusurlu bulunmuştur. YG hattının yüksekliği kuvvetli akım tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen 7,50 m mesafenin üzerindedir. Savcılık olay sonrası Soma Asliye Ceza Mahkemesinde dava açmıştır. Davanın ilk duruşması 12.06.2014 günü saat 11.30 da yapılacaktır.Dosyada keşif yapıldı. Keşif sonucunda Bilirkişiler Elk. Müh. tali kusurlu olduğunu belirttiler. Dosyada  rapor verenin de elk. müh. olması edeni ile dosyadan çekilindi. Müvekkil başka bir Avukatla devam ediyor.

43

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı

2013/35757

Şikayetçi:Mustafa Serdar ÇINARLI

Şüpheli:  Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü

Görevi Kötüye Kullanma

Gaziemir Aslanlar Kurşun Fabrikasındaki nükleer atıkların  kaldırılmaması ve yeterli önlem alınmaması nedeni ile yapılan suç duyurusunda; Savcılık önlemlerin alındığı gerekçesi ile takipsizlik kararı vermiştir.

44

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı

2013/37445

Şikayetçi:Mustafa Serdar ÇINARLI

Şüpheli:1-  Aslan Kurşun San Tic.A.Ş. 2- Aslan Avcı Döküm San ve Tic.A.Ş.

Radyasyon yayma

Gaziemir Aslanlar Kurşun Fabrikasındaki nükleer atıkların  kaldırılmaması ve yeterli önlem alınmaması nedeni ile yapılan suç duyurusunda; Savcılık önlemlerin alındığı gerekçesi ile takipsizlik kararı vermiştir.

45

İzmir 9. Asliye Ticaret Mahkemesi

2014/43 D.İş

Davacı:TMMOB Davalı 1-  Aslan Kurşun San Tic.A.Ş. 2- Aslan Avcı Döküm San ve Tic.A.Ş.

Fabrikanın nükleer kirlenme yayıp yaymadığının tespiti istemi

Fabrika arazisine keşif yapılmış ve bilirkişiler tarafından dosya teslim alınmıştır. Son aşamada bilirkişiler araziye tekrar gitmişlerdir. Bilirkişilerce dosyanın gelişimi konusunda tarafımızdan bilgilendirme istenmiştir. Bu konuda brifing verilecek sonrasında da rapor beklenecektir.Bilrkişi tarafından rapor verilmiş ve halihazır durum tespit edilmiştir. Bunun dışında ayrıca ayrıntılı olarak  tespit için yapılması gereken işlemler belirtilmiştir. Yapılması gereken işlemlerin yapılması için İzmir Valiliğine yazı yazıldı. Cevap bekleniyor.

46

İzmir C.Başsavcılığı

2014/9133

Şikayetçi: Barış AYDIN, M..Zeki İŞLEKEL

Şüpheli: Ceren Cem ASLAN

Hakaret

Oda üyesinin oda çalışanları hakkında söylediği sözlerin "sövme" niteliğinde olması nedeni ile suç duyurusunda bulunulmuştur. Savcılık doğrudan kişiye yöneltilmiş bir sövme bulunmadığı bu nedenle suç oluşmadığı, ancak son derece küfürlü ve nahoş bir konuşma tarzı bulunmasından dolayı hukuki hakların korunmasına karar verilmiştir.

47

İzmir 9.Asliye Hukuk Mahkemesi

2014/49

Davacı: Barış AYDIN, M..Zeki İŞLEKEL

Davalı: Ceren Cem ASLAN

Manevi tazminat

Oda üyesinin oda çalışanları hakkında söylediği sözlerin "sövme" niteliğinde olması neden2014 saat 09.35 tedir.i ile hakkında 1.000 TL bedelli manevi tazminat davası açılmıştır. Dava duruşması 21.04.2014  saat 09.35 tedir. Duruşmaya girilmiştir. Ceren Cem ASLAN`a tebligat  muhtarlığa yapıldığından odadan adreslerin bildirilmesi ve mernis araştırılması yapılmasına karar verilmiştir. Odada mevcut olan adresler bildirilmiştir. Mahkemece Mernis araştırması için müzekkere yazılmıştır. Duruşması 19.06.2014 e ertelenmiştir .Davada oda çalışanlarına 1.000 er TL sı manevi tazminat ödenmesine karar verilmiştir.

48

İzmir 6. Asliye Ceza Mahkemesi

2013/244

Davacı:KH

Sanık: Nagi KÖR

Ölüme Sebebiyet verme

Gaziemir de 118/4 sokak köprü geçişinde  elektrik kaçağı sonucunda  bir çocuğun ölümüne sebebiyet verilmiş ve bu nedenle yüklenici çalışanı olan üye ile birlikte Gediz A.Ş. kesin kabul ve ilçe işletme görevlileri hakkında dava açılmıştır. Davada  dosya yeniden bilirkişi incelemesi için adli tıp kurumuna gönderilmiştir. Duruşma 05.05.2014 tarihine bırakılmıştır. Duruşmaya girilmiştir. Talebimiz üzerine İZSU Genel Müdürlüğüne  kaza tarihlini kapsayacak şekilde  çalışmaları olup olmadığı sorulmuştur. İZSU belirtilen tarihlerdeki çalışmalarını anlatmış ve kendilerince alt yapıya müdahale edilmediği belirtilmiştir. İZSU nun savunma mahiyetişndeki yazısı reddedilmiştir. Dosya bilirkişi incelemesi için Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmiştir. Bilirkişi Nagi KÖR e de kusur verdi. Dosya yeniden Ankara Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Duruşması 24.06.2015

49

Danıştay 13. dairesi

2014/950

Davacı:EMO

Davalı: EPDK

Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 6. Maddes 2. Bendinin ve/veya denettirilir ifadesi ile 4. Bendinin iptali istemi

Dava devam ediyor.YD talebi reddedildi. itiraz edildi. İDDK tarafından da reddedildi.

50

İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi

2013/318

Davacı :Uğur ERKAN

Davalı : 29 Dönem YK üyeleri

Alacak

Üye 2002-2008 tarihleri arasında fazla ödediği denetim bedellerini,n iadesi istemi ile 10.000 TL sı bedelli tazminat davası açmıştır. Dava zamanaşımı ve yargı yolu itirazları için 21.04.2014 tarihine ertelenmiştir. Duruşmaya girilmiş ve mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. Karar henüz tebliğ olmamıştır.

51

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı

2014/10070

Şikayetçi Uğur ERKA

Şüpheliler: 29. Dönem YK üyeleri

Görevi suistimal

2013 SMM Belgesi verilmemiş olması nedeni ile şikayetçi olmuştur. 29. Dönem YK üyeleri  Kantar karakolunda bu konuda ifade vereceklerdir. İfade hazırlığı çalışması yapılmaktadır.

52

Danıştay 13. Dairesi

2014/4934

Davacı: EMO

Davalı :EPD

Kullanıcı tarafından dağıtım varlıklarının tesis edilme metodolojisi`nin bazı maddelerinin iptali

YD cevaptan sonra  kararı verilmiş. EPDK cevap verdi. Ancak tebliğ olmadı. Cevap yazılacak.

53

1.Asliye Ticaret Mahkemesi

2015/146

Davacı: EMO

Davalı :GEDİZ

Kayıp kaçak bedelinin iadesi

Davalı Gediz A.Ş. tarafından ek süre istendi. cevp dosyaya verilmiş. tebliğ olmadı. Cevaba cevap verilecek.

54

Danıştay 13. dairesi

2012/201

Davacı:EMO

Davalı :EPDK

Kayıp kaçak bedelinin iptali istemi

Dava devam ediyor. Savcılık lehe görüş verdi.

55

Danıştay

 

Davacı :EMO

Davalı :BTK

Mühendis bulunmayan test ölçüm şirketinin yetkisinin iptali ile Yönetmeliktei Teknisyenlerin yeterli bulunacağına dair yetkilerinin iptali istemi

Dava açıldı.

56

Aydın İdare Mahkemesi

 

Davacı:EMO

Hasan ÇELİK

Davalı: Söke Belediyesi

1kV altı yetki belgesine sahip Elektronik Mühendisinin Yetki belgesinin kabul edilmememsi işleminin iptali

Dava açıldı.

57

İzmir İdare Mahkemesi

 

Davacı :EMO

Davalı: Ödemiş Belediyesi

1 kV altı SMM Belgesi sahibi Elektronik Mühendisinin Şantiye Şefliği talebi

Belediye`ye dava öncesi yazı yazıldı. Cevap bekleniyor.

58

İzmir İdare Mahkemesi

 

Davacı:EMO

Davalı TRT

EM olmayan kişinin vericiler müdürü olarak atanması işleminin iptali.

Üye şahsi dava açtı ancak vazgeçme eğiliminde. Dava açılacak

59

Çeşme C. Başsavcılığı

İzm. Mu. no: 2015/9021

Şikayetçi :EMO

Şüpheli : CENKA

Bünyesinde EM olmadığı halde işletme sorumluluğu üstlenen tüzel kişi hakkında

Çeşme C. Başsavcılığına başvuruldu.

60

Salihli C. Başsavcılığı

İzm. Mu. No: 2015/9022

Şikayetçi :EMO

Şüpheli: Merve TOHUMCUOĞLU

Sahte oda belgesi düzenlemek

Salihli C.Başsavcılığına başvuruldu

61

 

 

Buraklar Mühendislik

Mühendis olmayan kişinin işletme sorumluluğu reklamı

Kişiye yazılan yazı adreste bulunmaması nedeni ile iade edildi. Savcılığa suç duyurusunda bulunulacak

 

62

 

 

Erhan EREN

Mühendisin imzasının taklidi

Erhan Eren gelmedi. Suç duyurusunda bulunmak istemiyor.ALPASLAN GÜZELİŞ’İ ANIYORUZ...

14.07.2023
 


Çok Okunanlar


HARMONİKLİ SİSTEMLERDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU SEMİNERİ YAPILDI

SEMİNER: HARMONİKLİ SİSTEMLERDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU

ONLINE SEMINAR: CABLE: MORE THAN MEETS THE EYE

ŞUBE DANIŞMA KURULU 4. TOPLANTISI YAPILDI

BASIN AÇIKLAMASINA ÇAĞRI : HUKUKSUZ TUTUKLAMALARIN 500. GÜNÜ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ BARIŞ KARCI ZİYARETİ

AG KOMPANZASYON VE GÜÇ KALİTESİ ÜRÜNLERİ, HARMONİKLERDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ SEMİNERİ YAPILDI

ŞUBE KOORDİNASYON KURULU 3. TOPLANTISI YAPILDI

17 AĞUSTOS DEPREMİ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ

İŞYERİ ZİYARETİ : KONTEK ENERJİ

Okunma Sayısı: 11726


Tüm SOL MENÜ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.