MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 GAZİANTEP ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 ADIYAMAN   GAZİANTEP   KAHRAMANMARAŞ   KİLİS 
 

 
FORMLAR
 
ŞUBEMİZ ÜYELERİNE FİRMALAR TARAFINDAN YAPILAN İNDİRİMLER VE SÖZLEŞMELER
 

EMO Gaziantep Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 7

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ŞUBEMİZ YENİ HİZMET BİNASI’NIN TANITIMI, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YAKLAŞAN YEREL SEÇİMLER SÜRECİNDE ODAMIZIN BEKLENTİLERİ İLE GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ KONULU 14.02.2009 TARİHİNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPILMIŞTIR.


BASIN AÇIKLAMASI

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI (EMO) BASIN BÜLTENİ   14.02.2009

 

Saygıdeğer basın mensupları,

Bugün sizler ile bir araya gelme sebebimiz, sizlerle daha yakından tanışmak, yeni yerimizi sizlere tanıtmak ve yerel seçim arifesinde odamızın yerel yönetimlerden, toplumu ilgilendiren meslek alanlarımız ile ilgili konularda, beklentilerimizi toplum bileşenlerini oluşturan tüm kesimlerin ve kuruluşların sesi olan sizler aracılığı ile kamu oyuna duyurmaktır.

Yarı resmi kamu kuruluşu olan Elektrik Mühendisleri odası TMMOB bağlı olarak 1954 yılında kurulmuş olup ülke çapında 42.000 civarında üyesi vardır. Gaziantep  1997 yılına kadar Adana ya bağlı temsilcilik daha sonra Adıyaman Kahramanmaraş ve Kilis illerini kapsayan  Şube olmuştur. 760 kayıtlı üyesi vardır. Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Haberleşme ve Biyomedikal Mühendisliklerini kapsamaktadır.

Yerel Yönetimler ile ilgili meslek odamızın ülke, toplum ve şehrimizin faydasına olduğuna inandığımız düşünceleri özetlersek şunları söyleyebiliriz:

 

-Yerel Yönetimler yasası ile belediyelerin etkinlikleri, yetkileri ve mali kaynakları artmıştır. Bu artan yetkilerin ve mali kaynakların geniş halk kitlelerinin yararı ve modern şehircilik anlayışı çerçevesinde verimli kullanılması, halkın mutluluğu ve şehrimizin geleceği ve toplumsal barış için önem arz etmektedir.

 

Devam eden süreçte Kent konseyinin etkinliğinin artırılması danışma kurulu niteliğinde görev yapması beklentilerimizdendir. Bu konseylerde mühendis ve mimar odalarına  daha etkin görev verilmesi ve sıkı işbirliği içerisinde olmaları şehrimizin sağlıklı gelişimi için gerekli olduğuna inanıyoruz. Problemlerin paylaşıldıkça çözümünün kolay ve doğru olacağı inancındayız.

 

Uzmanlık gerektiren bu  konuların gündeme getirilmesi ve çözümünün üretilmesi mühendislik disiplinlerinin ortak konusudur. Dünyada Eko kent olarak ta tanımlanan yapılaşmalar bulunmaktadır;

Özet olarak, Eko kent çalışmaları şu dört unsur üzerinde yoğunlaşmaktadır.

- Toprağı yaşatmak

- Suyu yaşatmak

- Havayı yaşatmak

-Isıyı denetim altında tutmak

 

Önemsediğimiz konulardan biriside Merkezi Isıtma sistemleridir. Merkezi sistem, faturalarda yaklaşık yüzde 30 oranında azalmaya sebep olacaktır.  Pay-ölçer aletiyle daireye giren sıcak su miktarını ölçerek doğalgaz giderinin daire başına düşeni kadar ödenmesi mümkün olabilmektedir.

Enerjinin Türkiye ekonomisindeki önemine bakmak istersek aşağıda 2008 için verilen ithalat ve dış ticaret açığımızdaki enerjinin katkısını incelemek gerekir.

2008 de Türkiye‘nin altı aylık  ham petrol, akaryakıt, doğal gaz, sıvılaştırılmış petrol gazı ve kömür gibi enerji maddeleri ithalatı yılın ilk yarısında 24.3 milyar dolarla toplam ithalatın yaklaşık dörtte birini oluşturdu. Net enerji ithalatı ise 20.6 milyar dolar oldu. Bu dönemdeki dış ticaret açığının yüzde 56`sı enerjiden kaynaklandı.

Bu verilere göre bizim en büyük önceliğimiz enerji problemimizi çözmektir.

Çözüm için gerek kamunun gerekse özel sektörün sorumluluk alması kaçınılmazdır.

Belediyeler, yerel kamusal kuruluşları olduklarından bu sorumluluğu paylaşmak durumundadırlar.

 

Çözüm için iki yöntem söz konusudur

1-Enerjinin verimli kullanılması ve tasarruf tedbirleri

2-Ülkenin enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve enerji üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

 

Birinci yönteme belediye ve yerel yönetimlerin katkılarını özet olarak aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.  

-Kayıp ve Kaçakların önlenmesi

- Park ve Bahçelerde kademeli aydınlatma uygulamaları.

-Tasarruflu cihazların kullanılmasının teşviki

-Artıkların enerji amaçlı değerlendirilmesi

-Merkezi ve bölgesel ısıtma sistemleri teşvik etmek

-Trafik akışını hızlandırıcı Sinyalizasyon ve kavşak geçişlerinin  tasarlanarak uygulanması gibi tedbirlerdir.

 

Şehrimizle ilgili beklentilerden meslekle İlgili olanlardan önemlilerini kısaca özetlersek;

 

•1.      Şehirdeki binalarda bulunan bütün asansörlerin can güvenliğinin azami ölçülerde sağlanması için yıllık periyodik kontrollerinin EMO-MMO ortak komisyonlarınca yapılması için karar alınması,

•2.      Yol aydınlatmaları ve kavşak aydınlatmalarının tekniğine uygun yapılması,

•3.      Gerek ana arterlerde gerekse kavşaklara konulan estetik amaçlı aydınlatmaların, gündüzleri çok çirkin göründüğü, arızalananların bakımlarının yapılmadığı, koparak sarkan kabloların can güvenliği için risk taşıdığı göz önüne alınarak bu tür uygulamalardan ya vazgeçilmeli, ya da gündüzleri de (ışık yanmıyorken) estetik duracak sade uygulamalar yapılması ve bunların mutlaka sık sık periyodik bakımlarının yapılması,

•4.      Tedaş la işbirliğine gidilerek havai enerji hatlarının yeraltına alınmasına destek olunması,

•5.      Tasarruflu ampul kullanımının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi ile özellikle dar gelirli vatandaşlarımıza tasarruflu ampul kullanımı için destek ve yardım sağlanmalı,

•6.      Belediye de çalışan Elektrik Mühendislerinin Meslek Örgütü olan EMO‘ya kayıtlarının mecburi tutulması ve sağlanması,

•7.      Yönetici kademelerinde yapılacak atamalarda ilimizde yaşayan ve ikamet eden Mühendisler tercih edilmeli,

•8.      Belediye hizmetlerinin tamamının İnternet üzerinden sorgulanabilmesi, işlem yapılabilmesi için Web Sayfaları daha nitelikli hale getirilmeli ve buradan alınacak şikayetler kısa sürede cevaplandırılmalı.  Gerekirse Belediyeler müşterek bir çağrı merkezi oluşturulmalı.

•9.      Kavşaklara ve ana arterlere özellikle reklam amaçlı konulan LCD ekran, Projeksiyon-Perde gibi uygulamaların hem yarar sağlamadığı, trafik emniyetini zaafa düşürdüğü, yapıldıktan kısa bir süre sonra sökülerek enerji ve kaynak israfına yol açıldığı (Kırkayak parkına ve Başkarakola konan Bilgisayar, projeksiyon ve perde uygulamasındaki gibi), göz önüne alınarak yararı ve zararı iyi etüd edilmemiş bu uygulamalara yer verilmemesi,

•10.  Şehirde yapılacak uygulamaların özellikle Mühendis odalarının katılımıyla oluşacak bir ortamda tartışılıp değerlendirildikte sonra uygulamaya konulması,

 

Bir başka konu olarak enerji verimliliği konusu vardır. Bu konuda Gaziantep Valiliğince hazırlanan eylem planı çerçevesinde yapılan toplantılara oda olarak katıldık ve görüşlerimiz büyük oranda kabul gördü. Bunlardan bazıları;

•1.      Yeni yapılacak kamu ve özel binalarda proje aşamasında aydınlatma, soğutma ve ısıtma planlamalarının enerji verimliliği esasına göre yapılması ve uymayanların iskanlarının verilmemesi,

•2.      Şehir içi trafiğinde yeşil dalga uygulamalarının yaygınlaştırılarak akıcılığın sağlanması, böylece yakıt tasarrufu ve çevresel boyutta emisyon değerlerinin azaltılmış olmasına imkan sağlanmalı,

•3.      Konutlarda kullanılan buzdolabı, klima gibi beyaz eşyalarda amaca uygun cihaz seçimi yapılmalı, almışken en büyüğünü alalım anlayışından vazgeçilmeli ve verimi yüksek A sınıfı cihazlar tercih edilmelidir,

•4.      Kamu binaları, iş merkezleri ve konutlarda kış aylarında 210 C üzerinde ısıtma yapılmamalıdır.

•5.      Cadde, meydan gibi kamuya açık yerlerin mevsim şartlarına göre belli bir saatten sonra güvenliği riske etmeyecek şekilde aydınlatmaları azaltılmalıdır,

•6.      Konutlarda bulaşık, çamaşır mak., ütü gibi cihazların sabah erken ya da gece saatlerinde kullanılması teşvik edilmelidir,

•7.      Tasarruflu ampullerin kullanılması özendirilmeli ve yararları anlatılmalıdır,

 

Yine özellikle konutlarda kaçak akım rölesinin kullanılması teşvik edilmeli Belediye ve Tedaş işbirliği ile öncü uygulamalar yapılmalı, aslında zorunlu olan bu uygulamanın işinin ehli kişi ve firmalara yaptırılmasının, can güvenliği açısından ne kadar önemli olduğu halkımızca bilinmelidir.

Şehrin çeşitli yerlerine baz istasyonlarının kuruluş yerlerine sadece okullar açısından değil kreşlerin yoğun olduğu bölgeler açısından da dikkat edilmelidir.

Nükleer Enerji her ne kadar tercih edilen bir enerji türü olmasa da kısa vadede büyük miktarda olan enerji açığının kapatılması ve enerjinin ucuza mal edilmesi açısından uygun bir yol gibi gözükse de çevreye olan zararları göz önüne alınarak Ülkemizi ve insanımızı radyasyon atıklarının ölümcül etkilerinden korumak Ülkemizi yönetenlerin birincil görevi olmalıdır. Bu  yöntemle enerji açığının giderilmesi temel alınmamalı, esas itibariyle, yenilenebilir enerji kaynaklarına ( Güneş, Rüzgar, Hidroenerji vb.) ağırlık verilmelidir. Ayrıca Nükleer süreçte tek müracaat olmasına rağmen ihale sürecinin devam ettirilmesi de zihinlerde soru işareti oluşturmaktadır.

İsrail‘in yıllardır Filistin de ve son olarak ta Gazze de yaptığı katliamları kınıyoruz. Bütün ülkelerin göstermelik çağrıları bir kenara bırakıp ciddi yaptırımlarla İsraili durdurmaları gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca Filistin halkının da kendi birlik beraberliğini sağlayarak ve samimi bir mücadele sürdürmesi gerektiği çok açık bir handikap olarak ortada durmaktadır.

Hepinizi Saygıyla selamlıyor, başarılar dileriz.

 

 

EMO GAZİANTEP ŞUBESİ YÖNETİM KURULUGÜNEYDOĞU ENERJİ FORUMU 2021 TAMAMLANDI

06.12.2021
 


Çok Okunanlar


Okunma Sayısı: 1955


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.