MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 DENİZLİ ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 DENİZLİ   MUĞLA   UŞAK 
 

 
YEKSEM BANNER
 

EMO Denizli Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 13

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

TMMOB BODRUM İKK YALI BELEDİYESİ’NİN 1/25.000’LİK ÇEVRE DÜZENİ İMAR PLANINA İLİŞKİN GÖRÜŞ BİLDİRDİ


BASIN AÇIKLAMASI

 
TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu, Yalı Belediyesinin 1/25.000’lik Çevre Düzeni İmar Planına ilişkin görüş, öneri ve itiraz notlarını Yalı Belediye Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne gönderdi.
 

Askı sürecinde olan Yalıçiftlik turizm merkezi 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı, plan notları TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu olarak incelenmiş olup görüş, öneri ve itirazlarımızın plan bütününde değerlendirilmesi için gereğini arz ederiz.

  1. Planın askı sürecine dair:

Askıdaki planın inceleme aşamasında askı tutanağının bulunmadığı ve plan raporunun mevcut olmadığı tespit edilmiştir.

  1. Planın yapım yöntemine dair:

Belde sınırı içerisinde, 06.01.2005 tarih ve 25692 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Muğla bodrum Yalıçiftliği turizm Merkezi Tevsii ilanı kapsamında farklı zamanlarda Tavşanburnu Mevkii ÇDP ve Yalıçiftlik turizm Merkezi ÇDP‘nın hazırlanarak ve onaylanarak askıya çıkarılmış, bununla birlikte sözkonusu turizm merkezi kapsamında halen plan kapsamı dışında alanlar (Kisebükü Mevkii) bırakılarak çevre düzeni planı ölçeğinde bir plan bütünlüğü bozulmuştur.

  1. Planın içeriğine dair:

Askı sürecindeki planın raporu incelenemediğinden plan içeriği fiziki plan ve plan notları üzerinden değerlendirilmiştir.

•3.1.  Otogar ve Tersane Alanı fonksiyonlarının Bodrum İlçe Belediyesi ve Yalı Belediyesinin koordinasyonunda plana aktarılması ve bu şekilde plan kararlarının oluşturulması zorunluluk taşımaktadır. Özellikle hukuken terminal (Otogar) yapma ve işletme yetki ve sorumluluğunun ilçe belediyesinde olması zorunluluğu nedeniyle Bodrum İlçe Belediyesi ile ortak bire çalışma sonucunda plan kararlarının oluşturulması gerekmektedir.

•3.2.  Turizm Alanları

•3.2.1.      Halen yürürlükte olan 1/100.000 ölçekli Aydın Muğla Denizli Çevre Düzeni planında turizm tesis alanları (mevcut imar planları dâhil) için emsal 0.20 olarak belirlenmiştir. Askı sürecindeki bu planda turizm tesis alanlarında emsal 0.30 olarak belirlenmiş ve üst ölçekli plan kararları ile çelişmiştir.

•3.2.2.      Tavşanburnu mevkiinde onaylanan turizm merkezi ÇDP‘de turizm alanları için minimum ifraz koşulu 3.000 m2 iken bu planda minimum ifraz koşulu 7.500 m2 olarak belirlenmiştir. Aynı turizm merkezi sınırları içerisinde ve hatta bitişik parsellerde farklı ifraz koşullarının oluşturulması planlamada eşitlik ilkesine aykırıdır.

•3.3.  Rekreasyon Alanı olarak tanımlanan alanlarda Emsal 0.05 olarak belirlenmiştir. Rekreasyon alanının büyük bölümünün Orman Alanı sınırları kapsamında olması itibarıyla bu emsal değerinin çok yüksek olduğu, bu miktarda yapılaşmanın bölgeye zarar vereceği endişesi ortaya çıkmıştır. Belirlenen bu emsal miktarının koruma kullanma dengelerini gözeten oranlara (örneğin 0.005-binde beş) düşürülmesi uygun olacaktır.

•3.4.  Yat Yanaşma Yeri aynı zamanda 2. derece doğal sit alanı olan orman alanının kıyısında konumlandırılmış olup ihtiyaç duyacağı teknik altyapı ihtiyacı göz önüne alındığında hemen bitişiğinde bulunan turizm tesis alanı kıyısında konumlandırılması Orman alanının korunması açısından gereklidir.

Bununla birlikte;

•·        Deniz alanında mavi tur güzergâhlarının ve bu kapsamda önemli koyların plan bütününde belirlenerek işlenmiş olması ve bu alanlarda yapılaşma önerilmemiş olması;

•·        Plan kararları ile turizm Tesis niteliklerinin ve belgelendirilmelerinin turizm mevzuatı kapsamında yönlendirilmesi

Planın olumlu yönleri olarak öne çıkmaktadır.

  

TMMOB
BODRUM İLÇE KOORDİNASYON KURULUBÜLENT PALA İLE TÜRKİYE`NİN ENERJİ GÜNDEMİ

21.03.2022
 


Çok Okunanlar


MİSEM KAPSAMINDA ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR EĞİTİMİ YAPILDI

Okunma Sayısı: 2681


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.