MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 DENİZLİ ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 DENİZLİ   MUĞLA   UŞAK 
 

 
YEKSEM BANNER
 

EMO Denizli Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 13

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

6.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU ETKİNLİK PROGRAMI


HABER

 
Elektrik Mühendisleri Odası adına Şubemiz tarafından Pamukkale Üniversitesi işbirliği ile 14-15-16 Ekim 2011 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek olan 6.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu`nun kesinleşen programına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.
 

ETKİNLİK PROGRAMI

14 EKİM 2011 - CUMA

I.GÜN

09:00 - 09:30 KAYIT

09:30 - 10:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI

10:30 - 12:30 ÇAĞRILI KONUŞMACILAR

          Yönetici: M.Macit MUTAF, TMMOB Denetleme Kurulu Üyesi

          Halil ALIŞ, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürü

          Sami SEVİNÇ, Birecik Baraj A.Ş. Genel Müdürü

          Tahir ÖNGÜR, Jeoloji Mühendisleri Odası

          Maksut SARAÇ, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Proje Dairesi Başkanı

          Erdal APAÇIK, Elektrik Mühendisleri Odası

12:30 - 13:30 ÖĞLE ARASI

13:30 - 15:30             I.OTURUM - ENERJİ POLİTİKALARI

Oturum Başkanı: Olgun SAKARYA

1- Türkiye‘ de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Geleceği İçin Durum Tespiti, Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK, Mehmet YILDIRIM

2- Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretiminin Düzenleme Perspektifinden İncelenmesi, Refik TİRYAKİ, Mustafa GÖZEN

3- Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretiminin Ekonomik ve Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi, Refik TİRYAKİ, Mustafa GÖZEN

4- Özelleştirme Kıskacında Türkiye ve Özelleştirmede Gelinen Durum, Musa ÇEÇEN

15:30 - 15:45 ARA

15:45 - 18:00 PANEL

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ÜLKEMİZ

ENERJİ POLİTİKALARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

Panel Yöneticisi: Hüseyin YEŞİL, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi

Panelistler:

Cengiz GÖLTAŞ, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Ceyhan SALDANLI, Bereket Enerji Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa ÇETİN, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü

Prof.Dr. Güven ÖNBİLGİN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Atilla AKALIN, Artı Enerji Rüzgar ve Alternatif Enerji Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

15 EKİM 2011 - CUMARTESİ

II.GÜN

09:30 - 11:30 2.OTURUM - HIERAPOLİS SALONU

Oturum Başkanı: Ali Rıza VEREL

1- Güneşi İki Boyutta İzleyen Konik Yoğunlaştırıcılı Güneş Kollektörünün Sıvı Isıtmadaki Veriminin İncelenmesi, Nazan YILMAZ, İnci Türk TOĞRUL, Hasan TOĞRUL

2- Elektrik Üretimi Amaçlı Jeotermal Enerji Santrali Projesi Oluşturulması Ve Yatırımının Örnek Tesislerin Verilerinden İncelenmesi, Levent KILIÇ

3- Türkiye‘nin Farklı Kaynak Tiplerine Göre Belirlenmiş Biyogaz Potansiyelinden Elektrik Üretimine Dönük Makine Seçimi, Levent KILIÇ, Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK

4- Biyokütlenin Enerji Üretiminde Kullanılması, Nedim SARAÇOĞLU

5- Jeotermal Elektrik Santralleri Proje Yönetimi, Niyazi AKSOY, Mehmet ŞİŞMAN

09:30 - 11:30 3.OTURUM - LAODİKYA SALONU

Oturum Başkanı: Galip DURU

1- LabVIEW Tabanlı Fotovoltaik Güneş Pilleri İçin Elektriksel Parametre Test Sistemi Tasarımı, Semih AYSEZEN, Semih ARIKAN, Engin KARATEPE

2- Fotovoltaik Pil Destekli Şebeke Senkronizasyonlu Çok Seviyeli Evirici Uygulaması, Birol ARİFOĞLU, Sabri ÇAMUR, Esra KANDEMİR BEŞER

3- Güneş Dizilerinde Frekans Cevap Analizi İle Arıza Tespiti, Türev SARIKURT, M.Hakan HOCAOĞLU

4- Buck Tipi DC/DC Dönüştürücü Tabanı Bir Fotovoltaik Simülatörün Dinamik Analizi, Elham MAGSOODI, Mutlu BOZTEPE

5- Mikrodenetleyici Kontrollü Şebekeye Bağlı Fotovoltaik Evirici Tasarımı, Fırat DEVECİ, Sinan ZENGİN, Mutlu BOZTEPE

11:30 - 11:45 ARA

11:45 - 13:30             4.OTURUM - ÖZEL OTURUM - HIERAPOLİS SALONU

Oturum Başkanı: M.Edip ALPAN

Türkiye‘nin Hidroelektrik Potansiyelinin Mevcut Durumu, Erim ARICI

12:30 - 13:30 ÖĞLE ARASI

13:30 - 15:30 5.OTURUM - HIERAPOLİS SALONU

Oturum Başkanı: Cengiz SÜZÜK

1- Çevresel Faktörlerin Fotovoltaik Panel Sıcaklığına Etkisinin İncelenmesi Ve Matlab/Sımulınk Simülasyonu, Sabir RÜSTEMLİ, Furkan DİNÇER

2- 3,6 kWGücündeki Fotovoltaik Generatörün Matlab Simulink İle Modellenmesi, Gökay BAYRAK, Mehmet CEBECİ

3- Devre Temelli Fotovoltaik Hücre Modeli, Murat ÜNLÜ, Birol ARİFOĞLU, Sabri ÇAMUR

4- Fotovoltaik-Termal (PV-T) Kollektörün Termodinamik Analizi, Murat ÖZTÜRK, Hece BATUR, Nuri ÖZEK

5- Gerçek Zamanlı Benzetim Tekniğinin Güneş Enerjisi Sistemlerinde Kullanımı, Fatih EVRAN, Mehmet Timur AYDEMİR

13:30 - 15:30             6.OTURUM - LAODİKYA SALONU

Oturum Başkanı:Güven ÖNBİLGİN

1- Alternatif Enerji Sistemlerinin Kullanıldığı Binalarda Enerji Üretim Ve Dağıtım Uygulamaları, Engin ÇETİN, Mahmut HEKİM, E.Yılmaz ULU, Ahmet YILANCI, H.Kemal ÖZTÜRK

2- Bir Endüstri Tesisinin Hibrit Yenilenebilir Enerji Santralleri İle Analizi, Gökhan ONUŞ, Ayşen DEMİRÖREN

3- Dağıtılmış Enerji Üretim Sistemlerinin Ltc Trans. Ltc Trans.Nin Üzerindeki Etkilerinin Analizi, Faruk URGANLI, Cevdet ERSAVAŞ, Engin KARATEPE

4- A Comparison Between Grid-Connected And Off-Grid Photovoltaic Systems In The Efficient Point:Ankara Case, Ismail Suad RASHID

5- Binalarda Enerji Ve Ekserji İhtiyacının Belirlenmesi, Murat ÖZTÜRK, Elvan ÖZ, Nuri ÖZEK

15:45 - 17:45             7.OTURUM - HIERAPOLİS  SALONU

Oturum Başkanı: İrfan ŞENLİK

1- Van İli Elektrik Enerjisi Üretiminde Güneş Enerjisinin Bugünü Ve Yarını, Sabir RÜSTEMLİ, Furkan DİNCER

2- Ege Bölgesi Global Güneş Radyasyonunun Ekserji Analizi, Murat ÖZTÜRK, Ahmet ELBİR, Recep DEMİREKİN

3- Isparta İçin Global Güneş Radyasyonu Tahmininde Bazı Modellerin Değerlendirilmesi, Murat ÖZTÜRK, Berna BERKAMA, Nuri ÖZEK, Murat KOÇ

4- Fotovoltaik Güneş Pillerinde Kullanılan Zno Filmlerinin Fiziksel Özellikleri, Olcay GENÇYILMAZ, Ferhunde ATAY, İdris AKYÜZ

5- Güneş Enerjili Sistemler İçin Enerji Takip Sistemi Uygulaması, Mehmet DEMİRTAŞ, Şeref ŞEREFOĞLU, İpek ÇETİNBAŞ

15:45 - 17:45             8.OTURUM  -            LAODİKYA  SALONU

Oturum Başkanı: İsmail SEVER

1- Rüzgar Enerjisi Sisteminden Elektrik Üretimi İçin Tek Fazlı İnvertör Tasarımı, Ahmet TOPRAK

2- On Dokuz Mayıs Üniversitesi Yerleşkesi Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Erkan DEMİRCİ, İrfan ŞENLİK

3- Rüzgar Türbinleri İçin Meteorolojik Veri İzleme Arayüz Tasarımı, Mehmet DEMİRTAŞ, Göksel GÖKKUŞ, Ahmet Tevfik TİPİ

4- Yel Türbinlerinde Zıt Devinimli Rotorların Kullanılmasının Generatör Çalışmasına Etkisi, Emin YILDIRIZ, Güven ÖNBİLGİN

5- Rüzgar Enerji Santralleri Kurulumunda Yaşanılan Aksaklıklar ve Çözümleri, Abdullah Onur KISAR

16 EKİM 2011 - PAZAR

III.GÜN

10:00 - 16:00 TEKNİK GEZİ

Bereket Enerji Üretim A.Ş. Denizli Çöpgazı Santrali

Zorlu Jeotermal Enerji Üretim A.Ş. Kızıldere Jeotermal Santrali

Bereket Enerji Üretim A.Ş. Feslek Hidroelektrik Santrali

 

 

 

 

 BÜLENT PALA İLE TÜRKİYE`NİN ENERJİ GÜNDEMİ

21.03.2022
 


Çok Okunanlar


EMO İZMİR YENİLENEBİLİR ENERJİ SEMPOZYUMUNA EMO-GENÇ OLARAK KATILIM SAĞLANDI

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ DENİZLİ ŞUBESİ ZİYARET EDİLDİ

Okunma Sayısı: 2624


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.