MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

2010 - SERHAT ÖZYAR YILIN GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULDU


SERHAT ÖZYAR YILIN GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ


 
“Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü 2010” düzenlenen törenle sahibini buldu. Bu yıl 8.si düzenlenen törende ödül, “Elektromanyetik Problemlerin Çok Seviyeli Hızlı Çok Kutup Yöntemiyle Doğru ve Verimli Çözümleri” başlıklı doktora tez çalışması ile Dr. Özgür Ergül’e verildi.
 

 Aramızdan 24 Nisan 2002 tarihinde ayrılan Bilim İnsanı Serhat Özyar`ın anısını yaşatmak ve Türkiye`de bilimi maddi bir güç haline getirmek amacıyla, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO),Bilim ve Ütopya Kooperatifi ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Elemanları Derneği tarafından bu yıl 8.si düzenlenen "Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü 2010" töreni, 26 Nisan 2010 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi`nde gerçekleştirildi. Törene, EMO 42. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş ve EMO 41. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Öden, Özyar`ın yakınları, meslektaşları, çok sayıda arkadaşı katıldı.Törende, EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, Bilim ve Ütopya Kooperatifi adına Prof. Dr. Semih Koray ve ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği adına Seçici Kurul Jüri Üyesi Prof. Dr.Ali Gökmen, Serhat Özyar`ın hayatının anlatıldığı slayt eşliğinde birer konuşma yaptı.

"Örgütümüzün Onurlu Yüzleri Bize Yol Gösteriyor"

EMO 42. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, 2003 yılından itibaren verilmeye başlanan "Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü" çalışmalarında emeği geçen herkesi kutlayarak başladığı konuşmasında, Serhat Özyar`ın örnek kişiliğine dikkat çekti. Göltaş, "Serhat Özyar, EMO`da aktif olarak görev aldığı dönemlerde bilim insanı kimliği ve üretken yapısıyla bizlere zamanı doğru kullanmanın değerini ve önümüze çıkan konularda çok yönlü bütünsel bir yaklaşım sergilemenin ne anlama geldiğini en güzel örnekleri ile sergilemiştir" dedi.

42 bine ulaşan üye sayısı, giderek genişleyen meslek alanları ile 2010 yılında EMO`nun karşısına çıkan sorunlara yanıt ararken, tarihsel süreçte yaratılan birikimlerin ve bu birikimleri yaratan insanların emek ve özverisini en önemli yapısal güç olarak gördüğünü ifade eden Göltaş, şöyle konuştu:
"EMO olarak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde sürdürdüğümüz Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendislik alanlarımızı kapsayan eğitimlerde, mesleki ve bilimsel yayınlarımızın sayısını arttırmasında, önümüzdeki günlerde yayımlanma hazırlığı içerisinde olduğumuz bilimsel hakemli bir dergi ile üniversitelerle olan bağımızın daha da güçlendirilmesi sürecinde hiç kuşku yok ki Bedri Karafakioğlu`ndan Serhat Özyar`a örgütümüzün onurlu yüzleri bize yol gösteriyor. Akademik yaşamlarında doğa ve toplumun gelişim ilerleme yasalarını anlayan ve buradan elde ettiği bilgiyi toplumun hizmetine sunan insanın ve doğanın zenginliğini insanın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılabilir hale getirme çabası gösteren insanlığın sağlıklı, mutlu, eşit ve özgür yaşamasının olanaklarını arayan ve bu uğurda sistemli bir çalışma yürüten bu insanlara borcumuzu anılarına düzenlediğimiz etkinliklerle sınırlı olamayan onların yaşamları boyunca var ettikleri düşünce sistematikleriyle sahiplenen bir anlayışla ödemeye çalışacağız."

Göltaş, 1990`lı yıllarda Ankara Şubesi yönetiminde birlikte çalıştığı Serhat Özyar`ı oda yönetiminde aldıkları görevlerde yakından tanıma imkanına sahip olduğunu belirterek, Özyar`ın Elektrik Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu`nda ve mesleki faaliyetlerde demokratik kimliği ile yer aldığını da anımsattı. Özyar`ı "Yeri doldurulamayacak önemli bir dost ve yol arkadaşı" olarak tanımlayan Göltaş, Özyar`ın örgütsel yaşam içersinde geçmişten bugüne olduğu gibi yarınlarda da önemli bir değer olarak anılacağını kaydetti. Göltaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her kurumda görüş ayrılıkları, çekişmeler olabilir. Ama görüş ayrılıkları ve çekişmelerin farklı düzlemlerdeki bakışların hepsinin kesiştiği ortak bir nokta vardır ki, o ortak nokta da bu odaların çalışma anlayışı içinde gelenekleri oluşturan o birikimlerdir ve herkesin ortaklaştığı emek, özveri ve meslek sorunlarına yaklaşımda objektifliktir. Biz bütün bu çalışmalarda gerçekten Serhat Özyar`dan çok şey öğrendik. Özyar`ın anısı önünde saygı ile eğiliyorum." 

Göltaş, ödül almaya hak kazanan Dr. Özgür Ergül`ü ve Onur Ödülü`ne değer görülen Dr. Ebru Arısoy, Dr.Murat Cenk, Dr. İbrahim Sarı`yı başarılı çalışmalarından dolayı kutlayarak, sözlerini bitirdi.
 

"Bilim, Piyasa Güçlerine Terk Edilemez"

Bilim ve Ütopya Kooperatifi adına konuşan Prof. Dr. Semih Koray da, verilen ödüllerin sonuçları kadar özendirmeyi hedefledikleri süreçlerle anlam kazandığını ifade ederek, "Bir ödülün yerleşik hale gelmesi, desteklemeyi amaçladığı sürecin gerçek bir gereksinimi yansıtmasına ve bu gereksinimin karşılamasını olanaklı kılan bir ortamın varlığına bağlıdır. Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü bu iki koşulun sağlandığı bir ödüldür" dedi.

Serhat Özyar Ödülü oluşturulurken, ülkemizde bilimsel gelişmenin sağlanması için temel alınması gereken iki unsurdan hareket edildiğinin altını çizen Koray, birincisinin bilimsel araştırmanın bireysel çalışmaların ötesine geçip kurumlaşması olduğunu, bunun da ancak üniversitelerdeki doktora programlarının nitel ve nicel olarak güçlendirilmesiyle mümkün olduğunu vurguladı. Koray, şöyle konuştu:

"Lisans aşamasında nitelikli bir öğretim verilen birçok üniversitemizde, doktora çalışmaları, bu üniversitelerimizdeki mevcut bilimsel birikimin altında kalmaktadır. Oysa bilimsel araştırmanın temel insan gücünü doktora düzeyinde genç araştırıcılar oluşturur. Yetenekli genç araştırıcıları çekecek olan ana etken de, bilimsel yetkinlik ve iklimdir. Onun için, öncelikle seçilmiş belli alanlardan başlayarak, üniversitelerimizin bu alanlarda yetkinlik ve çekim odakları oluşturmasına yönelik bir çizgi izlenmelidir. Ülke çapında ve sistemli bir biçimde olmasa da, bazı alanlarda yaşanan bu yöndeki bazı tekil gelişmeler, umut vericidir. En önemlisi de, verdikleri ürünlerle, böyle bir yaklaşımın ne kadar verimli sonuçlara yol açabileceğinin örneklerini oluşturmaktadırlar."

Serhat Özyar Ödülü`nü oluştururken temel alınan ikinci etkenin ise ülkenin ulusal bilim gündeminin ve politikasının oluşturulması yönünde etkide bulunmak olduğunu belirten Koray, "Bilim gücümüzün inşası mutlaka planlanması gereken, oluşumu rastsal süreçlere ve piyasa güçlerine terk edilemeyecek kadar önemli bir konudur. Askerlikte geçerli olan yığınakta yapılan hatanın giderilemeyeceği formülünün daha da geçerli olduğu alan bilim ve eğitim alanıdır" diye konuştu.

Ulusal bir bilim gündemi oluşturma gereksiniminin farkına varmanın yalnız başına yeterli olmadığını anlatan Koray, bu alanda miyop davranılması halinde dünyada bilim alanında izleyici olmaktan kurtulmanın söz konusu olmayacağını vurguladı. Bilim politikalarına eşlik edecek eğitim politikalarına ihtiyaç olduğunu kaydeden Koray, oluşturulan eğitim ve bilimsel politikaların yaşama geçirilmesini mümkün kılacak toplumsal mekanizmaların ve düşünce ikliminin yaratılmasının da en az bu politikaların belirlenmesi kadar önemli olduğunu vurguladı. Semih Koray, dünyadaki gelişmelere dikkat çektiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rusya Federasyonu`nun 1990`ların ikinci yarısından sonra yeniden toparlanıp önemli bir güç haline gelmesinde bu ülkedeki yetişmiş insan gücünün oynadığı rol, Hindistan`ın gelişmesinde sadece yazılım değil, eczacılık, kimya gibi alanlarda yoğunlaşma çizgisinin etkileri kuşkusuz incelenmeye değer olgulardır. Çin`de bugün 60 civarında ileri teknoloji bölgesi bulunmaktadır. Bu ileri teknoloji bölgelerinin daha az bilinen bir yönü, bu bölgelerin bir parçası olarak mutlaka üniversitelerin, meslek okullarının ve Ar-Ge kuruluşlarının birlikte bulunmalarıdır. Ar-Ge kuruluşları yeni ürün tasarımıyla uğraşırken, üniversitelere daha büyük ölçekli ve kuramsal yönü de bulunan sorunları ele alma görevi verilmiş. Toplam bilimsel makale yayını konusunda Çin Halk Cumhuriyeti şu anda ilk beşe girmiş durumda. Çağdaş köy enstitüleri yaklaşımını çağrıştıran bu politikanın, Çin`in küresel iktisadi bunalımdan en az etkilenen ülkeler arasında yer alıp, bu yılın ilk üç ayında yeniden yüzde 11.2`lik bir büyümeyi yakalamış olmasında oynadığı rolü incelemek bizim açımızdan kuşkusuz önemlidir. Hele Çin`in Atatürk Devrimi`nin halkçı-kamucu politikalarını ve eğitim ve bilim seferberliğini günümüz koşullarında yeniden keşfederek bu gelişmeyi gerçekleştirdiği göz önünde bulundurulursa, bu durum daha da anlamlı hale gelmektedir."

Koray, artık mazlum milletlerin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma hedefiyle sınırlı kalmadıklarını, ezilen ulusların gelişen dünyayı temsil etmeye aday oldukları bir dünyaya geçiş olduğunu savunarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu koşullarda ülkemizin de, bilim ve eğitim konusunda Atatürk Devrimi`nin temelleri üstünde gelişen Dünya içinde öncü ve seçkin konumunu almak için daha fazla zaman yitirmeksizin harekete geçmesi gerekmektedir. Dünyadaki bu örnekler ve Atatürk Devrimi`nin bilim ve eğitim alanındaki başarısı, Serhat Özyar Ödülü`nün çıkış noktalarının ne kadar isabetli olduğunun birer göstergesi sayılmalıdır. Ödüle aday gösterilen çalışmaların üstün düzeyi, ödülün başarısında vazgeçilmez bir paya sahip olan hakem raporlarında gözlemlediğimiz özen ve derinlik, kuşkusuz bu ödülün hedeflerinin bilim topluluğumuz tarafından da benimsendiğine işaret etmektedir. Son olarak, bu ödülü birlikte oluşturup sekiz yıldır sürdürmekte olan EMO, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği ve Bilkoop arasındaki işbirliğinin temelinde de, bu hedeflerin içtenlikle paylaşılması yatmaktadır. Bu, hem Serhat`ın anısının bize gösterdiği yoldur, hem de Serhat`ın anısını yaşatmanın yoludur."

"Uzman Hakem Raporlarıyla Ödüller Belirlendi"

ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği adına konuşan Seçici Kurul Jüri Üyesi Prof. Dr. Ali Gökmen de, ödül süreci ve ödüle değer görülme nedenlerine ilişkin bilgi sunarak, ödül sahiplerinin kısa özgeçmişlerini aktardı.

Gökmen, EMO, Bilim ve Ütopya Kooperatifi ve ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği tarafından oluşturulan Seçici Kurul`un farklı alanlardan aday gösterilen tez çalışmalarının konunun uzmanı üç hakemin raporlarına göre değerlendirildiğini belirtti. Dr. Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü`nün bilimi ülke yaşamında maddi bir güç haline getirmeye katkıda bulunarak, yaşatmak amacıyla verildiğini ifade eden Gökmen, ödül almaya değer görülen akademisyenleri başarılı doktora tez çalışmalarından dolayı kutladı.Törende, Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı`nda, Prof. Dr. Levent Gürel`in danışmanlığında, "Elektromanyetik Problemlerin Çok Seviyeli Hızlı Çok Kutup Yöntemiyle Doğru ve Verimli Çözümleri" başlığı ile "Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü"ne değer görülen Dr. Özgür Ergül`ün yurtdışında olması nedeniyle ödül, Prof. Dr. Nevzat Özgüven tarafından, Danışman Prof. Dr. Levent Gürel`e verildi. Ergül adına Serhat Özyar Ödülü`nü almaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Gürel, konuşmasında Özyar ile çocukluk yıllarına dayanan dostluğunu anlattı. Özyar`ı özlemle andığını söyleyen Gürel, Ergül`ün doktora tezinin kısa sunumunu gerçekleştirdi.

Onur Ödülü`ne değer görülen, Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı`nda Yrd. Doç. Dr. Murat Saraçlar`ın danışmanlığıyla yaptığı "Türkçe Geniş Dağarcıklı Konuşma Tanıma İçin İstatistiksel ve Ayırıcı Dil Modellemesi" başlıklı tez çalışması ile Dr. Ebru Arısoy, Prof.Dr. Ersin Tolunay`dan ödülünü alarak, tez çalışması hakkında bilgi aktardı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Kriptografi Anabilim Dalı`nda, Prof. Dr. Ferruh Özbudak`ın danışmanlığıyla yaptığı "Sonlu Cisimlerde Çarpma Karmaşıklığı Üzerine Sonuçlar" başlıklı tezi ile Onur Ödülü almaya hak kazanan Dr. Murat Cenk`e ise ödülünü, Prof. Dr. Ersan Akyıldız verdi. Cenk`in tez sunumunun ardından, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı`nda Prof. Dr. Tuna Balkan`ın ve ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Külah`ın ortak danışmanlığıyla yaptığı "Kablosuz Sistemlere Yönelik Titreşim Tabanlı Bir Mikro Enerji Üreticinin Tasarımı, Üretimi ve Uygulaması" başlıklı tezi ile Onur Ödülü`ne değer görülen Dr. İbrahim Sarı`nın yurtdışında çalışmalarını sürdürüyor olması nedeniyle ödül, Sarı adına Prof. Dr. Tuna Balkan tarafından Baba Osman Sarı`ya verildi.

 Törende Sarı adına Doç. Dr. Haluk Külah tez çalışmasına ilişkin bilgi verdi.Ödül töreni, Ayça Balkan (piyano), Selin Kınay (Keman) ve Saner Esmer (Kanun) tarafından verilen mini konserin ardından düzenlenen kokteyl ile sona erdi.

 

 

SERHAT ÖZYAR YILIN GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜLLERİ

1. Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü (2003)

• Türkçe Metin Bölümlemesinde Çoklu Kriterlerin İlişkilerinin İncelenmesi

  Dr. Meltem Turhan Yöndem-ODTÜ

• Ree Tipi Deligne-Lusztig Eğrisinin Fonksiyon Cisminin Altcisimleri

  Dr. Emrah Çakçak-ODTÜ

2. Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü (2004)

• İçi Akışkanla Dolu Değişken Yarıçaplı Elastik Tüplerde Nonlineer Dalga Yayılımı

  Dr. İlkay Bakırtaş-İstanbul Teknik Üniversitesi 

• Mikrodalga Filtrelerinin Minyatürizasyonu için Yeni Planar Rezonatörlerin Tasarımı

  Dr. Ceyhun Karpuz-Erciyes Üniversitesi

3. Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü (2005)

• Bitkisel Yağlardan Yeni Polimerler Sentezi 

  Dr. Tarık Eren-Boğaziçi Üniversitesi

• Seramik Pigmentlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Uygulaması

  Dr. Emel Özel-Anadolu Üniversitesi

4. Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü (2006)

• Gerçekçi Kafa Modelleri Kullanarak Elektro-Manyetik Kaynak Görüntüleme

  Dr. Zeynep Akalın Acar-ODTÜ

• Nadir Toprak-Katkılı Tek-Modlu Fiber Kuvvetlendiricinin Tasarım ve Optimizasyonuna Sıcaklığın Etkisi  

  Dr. Cüneyt Berkdemir-Erciyes Üniversitesi

5. Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü (2007)

• Protein Dizilimlerinin Homoloji Sezimi ve Sınıflandırma Amaçlı Bilişimsel Gösterimi

  Dr. Hasan Oğul-ODTÜ

• Markov Atlamalı Doğrusal Sistemler İçin Geliştirilmiş Durum Kestirimi

  Dr. Umut Orguner-ODTÜ

6. Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü (2008)

• Özelleştirmenin Kentsel Planlanmaya Etkileri: Türkiye Örneği (Ankara)

  Dr. Şirin Gülcen Eren-ODTÜ

7- Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü (2009)

• Heterojen bir Akiferde Pompaj Kuyu Karakteristiklerinin Genetik Algoritma ile Belirlenmesi

  Dr. Mustafa Tamer Ayvaz-Pamukkale Üniversitesi

8- Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü (2010)

• Elektromanyetik Problemlerin Çok Seviyeli Hızlı Çok kutup Yöntemiyle Doğru ve Verimli Çözümleri

  Dr. Özgür Ergül-Bilkent Üniversitesi Onur Ödülleri

• Türkçe Geniş Dağarcıklı Konuşma Tanıma için İstatistiksel ve Ayırıcı Dil Modellemesi Dr. Ebru Arısoy-, Boğaziçi Üniversitesi

• Sonlu Cisimlerde Çarpma Karmaşıklığı Üzerine Sonuçlar

  Dr. Murat Cenk-ODTÜ

• Kablosuz Sistemlere Yönelik Titreşim Tabanlı bir Mikro Enerji Üretecinin Tasarımı, Üretimi ve Uygulaması

  Dr. İbrahim Sarı-ODTÜ

ELEKTROMANYETİK PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNE KATKI

 

Seçici Kurul, "Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü"nü alan Dr. Özgür Ergül`e "Elektromanyetik Problemlerin Çok Seviyeli Hızlı Çokkutup Yöntemiyle Doğru ve Verimli Çözümleri" başlıklı doktora tez çalışmasıyla ödül verilmesinin gerekçesini şöyle açıkladı:

"Dr. Özgür Ergül, Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı`nda, Prof. Dr. Levent Gürel`in danışmanlığıyla yaptığı "Elektromanyetik Problemlerin Çok Seviyeli Hızlı Çokkutup Yöntemiyle Doğru ve Verimli Çözümleri" başlıklı doktora tez çalışmasında, büyük elektromanyetik problemlerin formülasyonu için önerilen yöntemlerin nümerik çözümlerinin başarımını kapsamlı biçimde değerlendirmiş; nümerik çözüm açısından zorluğu bilinen problemlerde formülasyonların birleştirilme metodu için özgün öneriler yapmış; formülasyonun sayısal ortamda paralel işlemlere uygun hale getirilip birçok bilgisayar işlemcisi üzerinde aynı anda çalışmasını sağlayarak, farklı uygulamalarda kullanılabilecek hızlı ve etkin bir benzetim ortamı geliştirmiştir. Geliştirilen yöntemle milyonlarca bilinmeyen cinsinden ifade edilen problemler, yüksek doğrulukla çözülebilir hale gelmiştir.
Büyük elektromanyetik problemlerin çözümü, son yıllarda üzerinde çok çalışılan ve uygulama açısından oldukça önemli bir konudur. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar ve yapılan özgün öneriler, örneğin anten ve radar benzetim ve tasarımları, nanoteknolojide metamalzemelerin elektromanyetik analizleri, kimyada Raman saçılımına yeni yaklaşımlar, biyolojide kırmızı kan hücrelerinden elektromanyetik saçılımın hesaplanarak bazı kan hastalıklarına teşhis konabilmesi gibi problemlerin çözümüne olanak sağlamaktadır. Yapılan çalışma, büyük elektromanyetik problemlerin nümerik çözümlerine yönelik tasarım araçları geliştirilmesine evrensel düzeyde önemli bir katkı getirdiği gibi, ülke bilim gündemine doğrudan hizmet etmekte ve ülke ekonomisine katkı potansiyeli taşımaktadır. Dr. Özgür Ergül`ün konuyla ilgili olarak uluslararası saygın dergilerde yayınlanmış 26 makalesi bulunmaktadır."


Son Eklemeli Diller İçin Uluslararası Başarı

 

Seçici Kurul, "Türkçe doğal dil işleme" konusunda çalışan Dr. Ebru Arısoy`un onur ödülüne değer görülmesinin gerekçesini şöyle açıkladı: 

"Dr. Ebru Arısoy, Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı`nda Y. Doç. Dr. Murat Saraçlar`ın danışmanlığıyla yaptığı "Türkçe Geniş Dağarcıklı Konuşma Tanıma İçin İstatistiksel ve Ayırıcı Dil Modellemesi" başlıklı doktora tez çalışmasında, "Türkçe doğal dil işleme" konusunda yapılmış birbirinden bağımsız görünen beş çalışmayı başarıyla biraraya getirmiştir: Konuşma tanıma, sözcük analizi, dağarcık dışı sözcükler problemi, öğrenme modelleri ve sesbilgisel bilgiyi biçim bilgisine katma. Tez çalışması, dildeki her cümleye bir olasılık atayan dil modellerinin kestirimi üzerinde yoğunlaşmış, dil modellemesinde sözcükler yerine sözcük-altı birimlerin başarımını araştırıp en uygun birimleri bulmuş ve dinamik dağarcık uygulamasıyla sözcük-altı birimlerden kaynaklanan problemleri azaltmıştır. Türkçe biçimsel çözümleyiciler arasında konuşma tanıma açısından yaptığı değerlendirme, yalnız Türkçe için değil, Türkçe`ye benzer yapısı olan sondan eklemeli tüm diller için önem taşıyan uluslararası bir katkı sağlamaktadır."


İşlemleri Hızlandıran Çalışma

Onur ödülünü alan Dr. Murat Cenk`in ödül gerekçesinde ise şu ifadelere yer verildi: 

"Dr. Murat Cenk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Kriptografi Anabilim Dalı`nda, Prof. Dr. Ferruh Özbudak`ın danışmanlığıyla yaptığı
"Sonlu Cisimlerde Çarpma Karmaşıklığı Üzerine Sonuçlar" başlıklı doktora tez çalışmasında, eleman sayısı 2, 3 veya 4 olan sonlu cisimlerde tanımlanan n terimli polinom çarpmalarını hızlandırarak, literatürdeki en iyi sonuçları veren algoritmalardan daha iyi sonuçlar veren yeni yöntemler geliştirmiştir. Bunu yaparken, matematikteki cebir ve cebirsel geometride yer alan Riemann-Roch ve Hasse-Weil gibi kuramsal konuları, elektronik ve bilgisayar mühendisliği konularındaki fikirlerle birleştirmiştir. Elde edilen sonuçlar, bilgisayar bilimleri, kriptolojidesayısal imza, elektronikte donanım, kodlama kuramı gibi alanlarda işlemlerin daha hızlı yapılmasına olanak sağlayan evrensel katkılardır."


MEMS Tabanlı Enerji Üreteci

 

Onur ödülü verilen Dr. İbrahim Sarı`nın ödül gerekçesinde şöyle anlatıldı: 

"Dr. İbrahim Sarı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı`nda Prof. Dr. Tuna Balkan`ın ve ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Haluk Külah`ın ortak danışmanlığıyla yaptığı "Kablosuz Sistemlere Yönelik Titreşim Tabanlı bir Mikro Enerji Üretecinin Tasarımı, Üretimi ve Uygulaması" başlıklı doktora tez çalışmasında, Mikro Elektronik Mekanik Sistemler (MEMS) teknolojisi kullanarak, çevresel titreşimlerden yani hareket enerjisinden elektriksel enerji üretebilen dört çeşit mikro yapı geliştirmiştir.
Biri diğeri üzerine daha üstün özellikler ekleyerek ulaşılan son mikro üreteç, özgün bir tasarım ve üretim sürecine sahiptir. Bu bağlamda, dar bantlı titreşen yapıların titreşim frekanslarının daha yüksek frekansa kaydırılarak enerji dönüşümü veriminin arttırılması ve üretim sürecinin başarıyla tamamlanarak prototip elde edilmesi, çok önemli teknik yeniliklerdir. Dünyada da, MEMS algılayıcıların gelişmesiyle iyice belirginleşen enerji sorununa çözüm bulmak amacıyla son yıllarda yoğun olarak çalışılmaya başlanan MEMS tabanlı enerji üreteçleri konusundaki bu çalışma, Türkiye için çok yeni ve türünün ilk örneği olan özgün bir katkıdır."TELE 1- GÜN ORTASI

18.09.2023
 


Çok Okunanlar


7. İZMİR RÜZGAR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

TELE 1- GÜN ORTASI

ORMAN YANGINLARININ SEBEBİ DAĞITIM ŞİRKETLERİ Mİ? (CUMHURİYET-MURAT AĞIREL)

CUMHURİYETİN 100. YILINDA KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI VE TMMOB SEMPOZYUMU

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

`TÜRKİYE`NİN NÜKLEERE İHTİYACI YOK` (CUMHURİYET)

YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ İSTİYORUZ!

12 EYLÜL DARBESİNE KARŞI, İNSANCA YAŞAYABİLECEĞİMİZ BİR ÜLKEYİ SAVUNALIM!

`TÜRKİYE NÜKLEERE MAHKUM DEĞİL` (GÜNLÜK EVRENSEL)

TELE 1- GÜN ORTASI

Okunma Sayısı: 1331


Tüm Serhat ÖZYAR Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.