MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 SIKÇA SORULAN SORULAR

   · 

GENEL

   · 

SMM

   · 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

   · 

MİSEM

   · 

EMO E-POSTA

   · 

FERDİ KAZA SİG.

   · 

İMZA YETKİSİ

   · 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

   · 

SORUN SÖYLEYELİM

   · 

ENERJİ KİMLİK BELG.

   · 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

   · 

YAPI DENETİM

   · 

E-İMZA

   · 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

   · 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

   · 

EMBK

   · 

KVKK

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ENERJİ VERİMLİLİĞİ


    

ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUATA NASIL ULAŞABİLİRİM?

    

ENERJİ VERİMLİLİĞİ NEDİR?

    

ENERJİ YÖNETİCİSİ KİMDİR?

    

ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİMLERİ

    

ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ EMO'NUN ÇALIŞMALARI NELERDİR?

    

ISI YALITIMI

    

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ

    

ENERJİYİ VERİMLİ KULLANMANIN PÜF NOKTALARI

 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUATA NASIL ULAŞABİLİRİM?


KANUN

Enerji Verimliliği Kanunu

YÖNETMELİKLER

Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 27.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28097
 


Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075
       Ekler


Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 14.04.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26847 (Mükerrer)


Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 09.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26901


Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25795
        Ekler


Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 14.06.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25138


Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 17.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27203


Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 05.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26897


Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlemesine İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 14.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26376


Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular Ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları İle İlgili Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392
       Ekler


Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı, Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 30.01.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27478


Florasan Aydınlatma Balastların Enerji Verimlilik Şartları İle İlgili Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392
       Ekler

 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ NEDİR?


Enerji  verimliliği,  binalarda  yaşam  standardı  ve  hizmet  kalitesinin,  endüstriyel  işletmelerde  ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

EİE‘nin eğitim, etüt ve bilinçlendirme çalışmaları ile bina sektöründe %30, sanayi sektöründe %20  ve ulaşım  sektöründe %15 olmak üzere dört Keban Barajı inşaa edebilecek yaklaşık 7,5 milyar TL değerinde enerji tasarruf potansiyelimiz olduğu tespit edilmiştir.

Isıtma,  aydınlatma  ve  ulaşım  ihtiyaçlarımızı  karşılarken,  elektrikli  ev eşyalarımızı kullanırken, kısacası günlük  yaşantımızın her safhasında enerjiyi verimli kullanmak suretiyle, ihtiyaçlarımızından    kısıtlama  yapmadan  aile bütçesine, ülke ekonomisine    ve    çevremizin korunmasına katkı  sağlamamız mümkündür.

Niçin Enerjiyi Verimli Kullanmalıyız?
• En önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil yakıtlar hızla tükeniyor.
• Enerji  üretim ve tüketim  süreçlerinde  ortaya çıkan  sera  gazı  emisyonları  küresel  ısınma ve  iklim  değişikliğinin  en  önemli  nedenleri arasındadır.
• Kullandığımız  enerjinin  %70‘ini  yurtdışından  döviz ödeyerek satın alıyoruz.
• Evimizde ve ulaşımda tükettiğimiz enerjinin faturası aile bütçemizin en önemli kalemlerindendir.
Enerji  faturalarımızı  düşürmek  ve  aile  ekonomisi  katkıda  bulunmak,  ülkemizin  enerjide  dışa
bağımlılığı  azaltmak  ve  gelecek  nesillere  yaşanılabilir  bir  çevre  bırakmak  için  enerjiyi  verimli
kullanalım.  
Binalarımızda alacağımız bazı önlemler ve enerji tüketim alışkanlıklarımızdaki küçük değişiklikler bizlere çok şeyler kazandıracaktır.

 
ENERJİ YÖNETİCİSİ KİMDİR?


TBMM'de 18/04/2007 tarihinde kabul edilen ve  02.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanun kapsamında  25.10.2008 tarih,  27035 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca ;

(1) Yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler çalışanları arasından enerji yöneticisi görevlendirir.

(2) Toplam inşaat alanı en az yirmibin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beşyüz TEP ve üzeri olan ticarî binaların ve hizmet binalarının yönetimleri ile toplam inşaat alanı en az onbin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi ikiyüzelli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, yönetimlerin bulunmadığı hallerde bina sahipleri enerji yöneticisi görevlendirir veya şirketlerden veya enerji yöneticilerinden hizmet alır.

(3) Yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP'ten az olan endüstriyel işletmelere yönelik çalışmalar yapmak üzere, organize sanayi bölgelerinde enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurulur. Bu birimlerde enerji yöneticisi dışında en az iki teknik eleman çalıştırılır.

(4) Kamu kesimi dışında kalan ve yıllık toplam enerji tüketimleri ellibin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurulur. Bu birimlerde enerji yöneticisi dışında en az bir makina ve bir elektrik veya elektrik-elektronik mühendisi çalıştırılır. Organizasyonlarında toplam kalite çalışmalarından sorumlu olan ve bünyesinde enerji yöneticisinin de görev aldığı kalite yönetim birimi bulunan endüstriyel işletmeler bu birimlerini enerji yönetim birimi olarak da görevlendirebilir.

(5) Endüstriyel işletmelerde mühendislik, organize sanayi bölgelerinde makina, elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği, binalarda ise makina, elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği veya teknik eğitim fakültelerinin makina veya elektrik bölümlerinde lisans eğitimi görmüş kişiler arasından enerji yöneticisi görevlendirilir. Bina sahipleri veya yönetimleri şirketlerden veya enerji yöneticilerinden hizmet alabilir. Kamu kesimi dışında kalan endüstriyel işletmelerde ve binalarda görevlendirilen veya hizmet alınan enerji yöneticilerinden mühendislik alanında lisans eğitimi almış olanlarda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ilgili Mühendis Odasına kayıtlı olması şartı aranır.

 
ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİMLERİ


Eğitimler Bina ve Sanayi dalında ayrı ayrı olmak üzere Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu‘nun yetkilendirdiği üniversiteler, meslek odaları veya şirketler tarafından yapılır.

Yetki alan kurumlara ulaşmak için tıklayınız

 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ EMO'NUN ÇALIŞMALARI NELERDİR?


 • Odamız her iki yılda bir Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu düzenlemektedir. Sempozyum sayfasına ulaşmak için tıklayınız
 • İlköğretim ve liselerde Enerji Verimliliği seminerleri yapmaktadır
 • 14 Şubeden temsilcilerden oluşan Enerji Verimiliği Çalışma Grubu düzenli olarak toplanmaktadır.
 • Makina Mühendisleri Odası ile birlikte EnerjiYöneticisi eğitimleri  verebilmek için EVKK‘ya başvuru yapılmıştır.
 • Konuyla ilgili oda yayınlarında makaleler yayınlanmakta, bilgilendirme broşürleri hazırlanmaktadır.

 
ISI YALITIMI


Ülkemizde enerjinin %26'sı ısınma için kullanılmakta, oysa ülkemizdeki tüm binalarda ısı yalıtımı yapılmış olsa ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sağlanabilir.


- Daha az yakıt tüketirsek atmosferimize daha az zararlı gaz salınımı gerçekleşir. Böylece gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz.

- Yalıtım yaparken ucuz olanı değil uygun malzemeyi tercih etmek doğru sonuç verir.

- Yalıtım bantları, fırçalar, ince lastik, plastik veya metal parçalar, contalar ve macunlar gibi yardımcı aparatlarla hava sızıntısı önlenebilir.

- Isınınca yükselen hava çatıdan sızacak bir çıkış yolu arar. Bunun önüne geçmek için yalıtıma evlerimizin yorganı olan çatılardan başlanmalıdır. Üstelik bu işlem %20'den fazla tasarruf sağlar.

- Tek camlı pencerelerde ısı kaybı %20'dir. Çift cam kullanarak bu kayıp yarıya indirilebilir.

Isı Yalıtımı için Pratik Çözümler;
- Pencere ve kapıların hava sızdıran yerlerini bulabilmek için küçük bir mum yeterlidir.  Mumu pencere kenarlarında dolaştırın. Mum ateşinin dalgalanması durumunda pencerenizde sızıntı var demektir.
- Çift cam uygulamasında öncelikli ısıtılan odalarda yalıtıma öncelik verin.
- Pencere ve kapı kenarlarında hava sızıntısını önlemek için pencere bandı ve süngeri kullanabilirsiniz.
-  Kış  aylarında  perdelerinizi  kapalı  tutarken  doğrudan  güneş  gören  pencere  perdelerini 
açık tutabilirsiniz.
- Perde boylarının radyatörlerin ısı akışına engel olmayacak uzunlukta olmasına dikkat edin.
- Kapı çerçevesi etrafında yer alan çatlaklar çok fazla ısı kaybına neden olur. Mutlaka tamir edilmesi gerekir.

 
ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ


DENEME
I.      İmalatçının adı veya ticari markası yazılacaktır.
II.     İmalatçının model tanımı belirtilecektir.

III.    Cihazın enerji verim sınıfı EK- V‘ e uygun olarak belirlenecektir. Uygun harf ilgili ok işareti
ile aynı hizaya yazılacaktır.
IV.    Bir ürüne Avrupa Topluluğu Konseyi‘nin 880/92/EEC sayılı direktife istinaden "Topluluk
çevre etiketi ödülü" vermesi halinde, çevre ödülü işareti sözkonusu direktifte belirtilen
kurallara uymak kaydıyla ürüne iliştirilebilir.
V.     Enerji Tüketimi, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendinde belirtilen standarda
uygun olarak ve kWh /yıl cinsinden açıklanabilir. (24 saatteki tüketim x 365
belirtilecektir).
VI.    Yıldız vererek belirtilmesi gerekmeyen (çalışma sıcaklığı > -6°C olan) tüm gıda saklama       
bölümlerinin net depolama hacmi toplamı yazılacaktır.
VII.   Yıldız vererek belirtilmesi gereken (çalışma sıcaklığı £ -6°C olan) tüm dondurulmuş gıda       
saklama bölümlerinin net depolama hacmi toplamı belirtilecektir.
VIII.   Belirtilen standartlara göre dondurulmuş gıda saklama bölmesinin yıldız sayısı. Bu bölme
için yıldız verilmesi gerekmiyorsa bu satır boş bırakılacaktır.
IX.   Gürültü seviyesi (desibel cinsinden) yazılacaktır.

 

Evimizde  kullandığımız  enerjinin  yaklaşık  %20'si  elektrikli  aletler  tarafından tüketilmektedir.  Elektriğin  büyük  kısmını  ise  buzdolabı  ve  aydınlatma  için harcamaktayız. Elektrikli ev aletleri alırken enerji tüketim değerlerini iyi değerlendirip diğer ürünlerle karşılaştırmalar yaparak tercihimizi belirlemeliyiz.

Ev içi elektrik tüketim paylarına bakıldığında, ilk sırayı %30 payla buzdolabı almaktadır. Buzdolabını %28 oranla aydınlatma takip ederken, %10 ile elektrikli fırınlar üçüncü sıraya yerleşiyor. Televizyon, ailenin elektrik tüketiminde %10, çamaşır makinesi %7, bulaşık makinesi %6, ütü %4, elektrikli süpürge %3 ve saç kurutma makinesi %2 paya sahiptir.

Enerji verimliliği "A" sınıfı olan bir buzdolabı "D" sınıfı bir buzdolabına göre %45, "G" sınıfı bir buzdolabına göre ise %56 daha az enerji harcar. Sürekli çalışan tek alet olan buzdolaplarının enerji harcama değerleri hesap edildiğinde tasarruflu ürünleri tercih ederek buzdolabı için harcadığımız enerjiyi %60 azaltabiliriz.

Tasarruflu Tüketim İçin Pratik Çözümler (BUZDOLABI)

 • Enerji verim sınıfı yüksek yani enerji tüketimi düşük buzdolaplarını tercih edelim. "A++" sınıfının en yüksek "G" sınıfının ise en düşük verimlilikte olduğuna dikkat edelim.
 • İhtiyacımızdan yüksek kapasitede buzdolabı almayalım. Büyük kapasiteli buzdolapları daha fazla enerji harcamaktadır. 
 • Yeni bir buzdolabının 8-10 yaşındakilerden daha az enerji tükettiğini unutmayalım.
 • Buzdolabında tanıtma ve kullanma kılavuzunda belirtilen sıcaklık değerlerine uyalım.
 • Buzdolaplarımızı; fırın, radyatör gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm uzak bir yere yerleştirelim, güneş ışınlarından uzak tutalım. 
 • Duvarla arasında 10 cm, yanlardan ise 15 cm mesafe bırakalım, ızgarasını yılda en az bir defa uygun yumuşak bir süpürgeyle temizleyelim. 
 • Buzdolabının içini mümkün olduğunca çok doldurarak yiyeceklerin soğuğu tutma avantajından faydalanalım. Ancak hava akışını engellemeyelim. 
 • Buzdolabı kapısını uzun süre açık tutmaktan kaçınalım. 
 • Yiyecekleri sıcakken buzdolabına koymayalım. Oda sıcaklığına gelinceye kadar bekleyelim. 
 • Gıdaları saran fazla paketleri mümkün olduğunca azaltalım. Fazla ambalaj soğutma için daha çok enerji demektir. 
 • Aşırı buzlanma enerji kaybına yol açar, buzdolaplarını buzlanmaya karşı düzenli olarak temizlemeliyiz. 
 • Düzenli bakımla buzdolabının verimliliğini arttırabilir ve aletin ömrünü uzatabiliriz. 
 • Kapılardaki manyetik yapışma bantlarını yapışma yüzeyleriyle birlikte ayda bir defa temizleyip kurutarak pudralayalım. 
 • En fazla kullanılan malzemeleri üst raflara yerleştirelim, malzemeleri kolayca ulaşabileceğimiz şekilde düzenleyelim, mümkünse numaralandıralım. 
 • Buzluktaki yiyeceklerin ve diğer donmuş gıdaların buzunu eritmek için su kullanmayalım. Bu tür gıdaların buzlarını buzdolabının alt gözünde bir gece bekleterek çözebiliriz. 

Çamaşır Makinası

Çamaşır makinelerinin aylık ortalama enerji tüketim değeri dikkatli kullanılmadığında 15  kW/saat  iken  dikkat  edilecek  birkaç  hususla  birlikte  tüketim  9  kW/saat‘e kadar düşürülebilmektedir. Enerji verimlilik sınıfının önemi kadar uygun kullanım koşullarını sağlamak da bizim elimizdedir.

Tasarruflu Tüketim İçin Pratik Çözümler (Çamaşır Makinası)

 • Enerji verimliliği "A" sınıfı olan makineleri kullanmalıyız.
 • Yıkama kapasitesi ailemize uygun olanı tercih etmeliyiz. Küçük aileler için büyük kapasiteli makineler gereksizdir, fazla su ve enerji harcar. 
 • Makineyi yerleştirirken etrafında en az 5 cm boşluk olmasına dikkat etmeliyiz. 
 • Sıkma devrinin yüksek olması önemli değildir ve çamaşırların da zor ütülenmesine yol açar. 
 • Çamaşır makinesini tam kapasiteyle çalıştırmalıyız. Çamaşırları bastırdığımızda tamburla arasında bir karış boşluk kalmalıdır. 
 • Fazla miktarda ve aşırı köpüren deterjanlar yıkamayı güçleştirir ve tekrar durulama gerektirebilir. Deterjan üzerindeki sıcaklık değerlerini de göz ardı etmemeliyiz.
 • Az kirli çamaşırlarda ekonomik programı uygulamalıyız.
 • Kurutma makinesi yerine, çamaşırları asarak kurutma yapabiliriz. Üstelik kurutma makinelerinin çamaşırın lif ömrünü kısalttığını da unutmamalıyız.
 • Kurutma makinesi kullanılıyorsa hava kanallarını temiz tutmalıyız. İçi ipçik ve liflerle dolan
  hava kanalları daha çok enerji tüketimi demektir.
 • Kurutmalı çamaşır makinesi alınacak ise bunların çamaşır kuruduğu zaman üniteyi kapatan,
  nem sensörlü olanlarını tercih etmeliyiz.
 • Önden yüklemeli makineler üstten yüklemeli makinelere göre daha az enerji tüketirler.
BULAŞIK MAKİNESİ
Enerji verimi yüksek "A" sınıfı bulaşık makinesi, "D" sınıfı bulaşık makinesine göre %32, "G" sınıfına göre de %48 enerji tasarrufu sağlar.
 
Tasarruflu Tüketim İçin Pratik Çözümler (BULAŞIK MAKİNESİ)
 • Bulaşık makineleri elde yıkamaya oranla daha az su  ve elektrik tüketimi sağlar.
 • Kısa süreli yıkama ve durulama özellikli makineleri kullanmalıyız. 
 • Bulaşık makinesinin etrafına en az 5 cm boşluk bırakarak yerleştirmeliyiz. Bu sayede ısınmadan dolayı oluşan sıcak havanın kolayca dağılmasını sağlayabiliriz. Aksi durumda daha fazla enerji harcanmaktadır.
 • Bulaşık makinesini tam kapasiteyle çalıştırmalıyız. Dolmayan makineyi çalıştırmamalıyız. Her durumda makinenin aynı su ve enerjiyi harcadığını unutmamalıyız.
 • Az kirli bulaşıklar için kısa veya ekonomik devirli, düşük sıcaklıklı program kullanmalıyız.
 • Bulaşıkları makineye koymandan önce durulamak yerine yemek artıklarını sıyırmakla, daha az elektrik, su ve deterjan tüketilmektedir.
 • Makinenin son durulama yaptıktan sonra kapatılması ve kapağını açıp bulaşıkların bu şekilde kurutulması daha az enerji tüketimi sağlayacaktır.
 • Bulaşıkların yıkanması için 60 derece sıcaklık istenir ancak 50 derecede de bulaşıkların yıkanması mümkündür. Bu sayede yüzde 10 daha az enerji tüketmiş oluruz. 
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ
Elektrik süpürgesi seçerken enerji kullanımındaki verimliliğe dikkat edilmelidir. Aynı emiş gücüne sahip az elektrik tüketen markaları tercih edip enerji tasarrufumuzu arttırabiliriz.
 
Tasarruflu Tüketim İçin Pratik Çözümler (ELEKTRİK SÜPÜRGESİ)
 • Torbalı süpürgeler yerine su hazneli süpürgeleri tercih etmeliyiz.
 • Elektrik süpürgesinin torbasını sık sık boşaltmalı ve dolan torbaları değiştirmeliyiz. Bu şekilde emiş gücünü arttırıp süpürgeyi daha verimli kullanabiliriz.
 • Fırça ve boruları emiş kaybını önlemek için sürekli temizlemeliyiz, gerekirse değiştirmeliyiz. 
 • Yılda en az bir kez motor bölümünü açıp buradaki toz ve pamukçukları temizlemeliyiz. 
TELEVİZYON, VCD/DVD GÖSTERİCİ VE MÜZİK SETİ
 
Bekleme konumundaki cihazlar enerji tüketmeye devam ederler. Kullandığımız elektronik cihazları güç düğmelerinden kapatmaya özen göstermeliyiz.
 
 Tasarruflu Tüketim İçin Pratik Çözümler (TELEVİZYON, VCD/DVD GÖSTERİCİ VE MÜZİK SETİ)
 • Cihazlar kumandadan kapatılması halinde, "Stand-by" konumunda enerji tüketmeye devam ederler. Harcanan bu enerji yaklaşık olarak cihazın kendi enerjisinin %5'i kadardır.
 • Çalışmayan cihazların "Stand-by" konumunda iken elektromanyetik kirliliğe yol açtığını unutmamalıyız.
 • Geceleri TV karşısında uyumayı seviyorsak mutlaka otomatik kapama programlarını   kullanmalıyız.
 • Radyo, televizyon ve müzik setlerinin ses düzeyinin düşük tutulması enerji tüketimini azaltır. 
ÜTÜ
 
Yüksek verimli ütüler; kurulu gücü düşük, buhar ayarlı ve buhar kapasitesi yüksek, termostat  ayarlı,  şebeke  kullanımına  uygun,  kireç  tabakasını  temizleyen,  tabanı çizilmeyen ve kumaşta rahat kayan yüzeyli ütülerdir.
 
Tasarruflu Tüketim İçin Pratik Çözümler (ÜTÜ)
 • Çamaşırları nemli olarak ütüleyelim. Bu durumda buhar ayarını kapatalım.
 • Ütüleme işini ütüyü yeniden ısıtmayacak şekilde planlamalıyız.
 • Ütüye başlamadan önce ütülenecek kıyafetleri düzgün bir şekilde askıya asmalıyız.
 • Termostat ayarını ütü yapılacak kumaşa göre en düşük düzeyde ayarlamalıyız.  Su damlacıklar halinde kumaş yüzeyinde kalıyorsa buhar ayarı kısılmalıdır.
 • Ütüleme işi bitmeden birkaç dakika önce ütüyü fişinden çekersek son parçayı ütünün kalan ısısıyla ütüleyebiliriz. 
ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI
 
Her  gün  sıcak  suya  ihtiyaç  duyarız.  Yıkanırken,  temizlik  yaparken  kullandığımız suyu  ısıtmak  için  ocağı  ve  su  ısıtıcılarını  kullanmaktayız.  Sıcak  su  kullanım miktarını düzenleyip ve  ısıtıcılarımızda belli hususlara dikkat edip   daha az enerji harcayabiliriz.
 
Tasarruflu Tüketim İçin Pratik Çözümler
 • Su ısıtmak için gazlı ocağı kullandığımızda %50 daha az enerji harcarız.
 • İhtiyacımızdan fazla su ısıtmamaya özen göstermeliyiz. 
 • Isıtma elemanlarının su ile direkt temasını engelleyen ve daha çok enerji tüketimine yol açan tortu ve kireç tabakalarını ısıtıcılarda düzenli olarak temizlemeliyiz. 
 • Su ısıtıcısını buzdolabı ve dondurucu gibi cihazlardan uzak yerlerde kurmalıyız. 
 • Depolardan ve tesisattan ısı kaybını önlemek için mutlaka yalıtım yapmalıyız. 
 • Su ısıtıcılarımızı (şofben, termosifon) kullanım noktalarından en fazla 6 metre uzaklıkta olacak şekilde konumlandırmalıyız. 
 • Su ısıtıcılarının sıcak ve soğuk su bağlantılarına tek yönlü vanalar takmalıyız.  Böylelikle ısıtıcı içerisindeki  sıcak  suyun yükselerek ısıtıcıyı  terk  etmesi  veya borulara kaçmasını önlemiş oluruz. 
 • Su depolayan sıcak su üreticileri yerine anlık su ısıtıcılarını tercih etmeliyiz. 
 • Sıcak su tankına dokunulduğunda bir sıcaklık hissediliyorsa tankın yalıtımını yapmalıyız. 
 • Su sızıntılarına dikkat etmeliyiz. Aksi taktirde sıcak su sızıntısıyla yılda tonlarca su ve fazladan enerji tüketmiş oluruz. 
 • Fazla enerji tüketen yalıtımsız eski ısıtıcılarımızı değiştirmeliyiz. 
 • Banyo yapmak yerine duş almak %30'a yakın enerji tasarrufu demektir. 
 • Ayarlanabilir debili su başlıklarıyla daha az enerji ve su tüketimi sağlayabiliriz. Bu başlıklar sayesinde dakikada 25-30 litre su yerine, 9-12 litre su tüketiriz. Böylece 5-6 dakikalık bir banyo esnasında 50-100 litre sıcak sudan ve o oranda daha az enerjiyi tasarruf etmiş oluruz.
 • Mutfak işleri için 50 derece banyo için ise 42 derece uygun sıcaklıklardır.
 • Tatil günleri evden ayrılmadan önce ısıtıcımızı mutlaka kapatmalıyız.
ELEKTRİKLİ ISITICILAR
 
Kısa süreli ısınma  ihtiyacı için pratik ve hızlı ısıtıcılar olan elektrikli ısıtıcılar diğer ısıtıcılara  oranla  daha  fazla  elektrik  tüketirler. Bu  tüketimin  farkında  olarak  daha bilinçli kullanımla aile bütçemize fazladan yük bindirmemeliyiz.
 
Tasarruflu Tüketim İçin Pratik Çözümler (ELEKTRİKLİ ISITICILAR)
 • Mümkün olduğunca elektrikli ısıtıcıları kullanmamalıyız.
 • Termostatlı cihazlar kullanmalı, istenilen sıcaklığa geldiğinde sönen cihazları tercih etmeliyiz.
 • Elektrik kesilmesinde gerekli emniyet tertibatı olan ve binanın mevcut elektrik kapasitesine uygun cihazlar kullanmayı tercih etmeliyiz. 
 • Prizin bağlı olduğu sigortanın amperinin cihazın amperinden yüksek olmamasına dikkat    etmeliyiz. Bu sayede cihazdaki bir kısa devre durumunda cihazın bağlı olduğu sigorta  devreyi açabilecektir.
Emniyet İçin;
 • Isıtıcıların önüne eşya koymamalıyız.
 • Devrilme esnasında kendini kapatan cihazları tercih etmeliyiz.
 • Elektrik kablosu yalıtımlı olan cihazları tercih etmeli ve mutlaka cihazın fişini topraklı  prize takmalıyız.
 • Cihazın yanında kolaylıkla tutuşan yanıcı ve parlayıcı maddeler bulundurmamalıyız. 
KLİMA
 
Günümüz  şartlarında  klimalar  ihtiyaç  haline  gelmiştir.  Ancak  klima  tercihlerinde dikkatli olmak gerekmektedir. Satın alırken ısıtılacak/soğutulacak yerlerin kapasitesiyle örtüşen ayrıca iklim şartları ve bina yapısına uygun klimaları tercih etmeliyiz.

Tasarruflu Tüketim İçin Pratik Çözümler (KLİMA)
 • Hacim sorunu yaratmayan yerlerde ısı transfer yüzeyi büyük klimaları tercih etmeliyiz.
 • Klimanın ısıtma ve soğutma kapasitesi yüksek olmalıdır.
 • Isıyı/soğuğu homojen yayma özellikli klimaları tercih edelim.
 • Klimalarımız elektronik ısı ayarlı(termostatlı) olmalıdır.
 • 30 derecenin altında soğutma yapılmamalıdır. Klimanın kışın ısıtma sıcaklık ayarı çok yüksek, yazın soğutma sıcaklık ayarı çok düşük tutulmamalıdır.
 • Klimalar çalışırken mekan kapıları kapalı tutulmalıdır. Aksi durumlarda hava perdesi gibi dışardan hava girişini önleyen cihazlar kullanmalıyız.
 • Klimalarımızı mümkün olduğunca kışın ısıtma amaçlı kullanmamalıyız.
 • Yaz aylarında dış ünitenin güneş ışığıyla direkt maruz kalmamasına dikkat etmeliyiz. Gerekirse gölgeliklerle güneş ışığının klimayla temasını önlemeliyiz.
 • Yazın klima çalışırken güneş ışınlarının doğrudan içeri girmesini engellemeliyiz.
 • Hava filtresini belli aralıklarla değiştirmeliyiz. Tıkalı filtreler hava akışını, soğutmayı ve nem gidermeyi engellediğinden daha fazla enerji sarfiyatı ortaya çıkar.
 • Klima programlama özelliğiyle enerji tüketimini düşürebiliriz. Mekanın kullanılmadığı anlarda kapalı tuttuğumuz klimayı kullanım zamanlarında açabiliriz. Evdeki cihazları ılık havalarda kapalı tutup 2-3 günden fazla evden uzak kalınacak sürelerde cihazı kapalı tutmalıyız. 
ELEKTRİKLİ FIRINLAR VE OCAKLAR
 
Ev hanımlarının en fazla kullandığı ev aletlerinden olan fırın ve ocaklar kayda değer enerji tüketimi gerçekleştirirler. Bu tüketimlerimizi kontrol altına alarak daha az enerji sarf etmek ve faturamızda ciddi tasarruf etmek mümkündür.
 
Tasarruflu Tüketim İçin Pratik Çözümler (ELEKTRİKLİ FIRINLAR VE OCAKLAR)
 • Fırın ve ocak satın alırken enerji sınıfı "A" ve üstü olanları tercih edelim.
 • Elektrik enerjisi kullanımında verimliliği yüksek ve ısı yalıtımlı ocakları tercih etmeliyiz.
 • Yemek pişirirken fırının kapağını gerektiğinden fazla açmamalıyız. Kapağı her açışta fırın sıcaklığının 25-30 derece düştüğünü unutmamalıyız.
 • Fırında aynı anda birden fazla yemek pişirebiliriz. Bu şekilde erken pişeni önce çıkarıp  gereksiz enerji harcamasından da kurtulmuş oluruz.
 • Gerekli olmayan durumlarda ön ısıtma yapmayalım.
 • Mikrodalga fırınlarda ısıtma süresi 2-3 pişirme süresi 10-15 dakikadır yani normal fırına göre çok kısadır. Mikrodalga fırınlar klasik fırınlara göre önemli bir tasarruf sağlamaktadır.
 • Donmuş yiyeceklerin fırına sürülmeden önce çözülmesini beklemeliyiz.
 • Elektrikli fırın ve ocakların pişirme süresinden birkaç dakika önce kapatırsak mevcut  sıcaklıkta pişmeye devam etmesini sağlayıp bir miktar enerji tasarrufu sağlayabiliriz.
 • Cam ve seramik kapların ısıyı daha fazla tutması nedeniyle bu kapları fırınlarda  kullanıyorsak ısıyı 15 derece daha düşürebiliriz.
 • Ocakta yemek pişirirken mutlaka kapağını kapayarak pişirmeliyiz. Kapağı açık pişen  yemekler için 3 kat daha fazla enerji tüketilmektedir.
 • Yemek pişirirken basınçlı tencereler kullanmak bize zamandan ve enerjiden ciddi tasarruf sağlar.
 • Fırının içerisinde havanın rahatça hareket edebilmesi için fırın ile tepsi arasında en az  5 cm boşluk bırakılmalıdır. Böylece havanın sirkülasyonunu rahatlatıp yemeğin hızlı pişmesini sağlarız.Ocaklarda tencere, tava, tepsi çaydanlıkların tabanlarının düz olmasına dikkat etmeliyiz. 
 • Ocak ateşinin taban yüzeyini aşmamasına özen göstererek enerji israfını önleyebiliriz. 
 • Düşük sıcaklıklarda ısı ayarı yapıp, yemeği yavaş pişirerek enerji israfını önlemiş oluruz. 
SAÇ KURUTMA MAKİNESİ
 
Saç kurutma makinelerinin 15 dakika çalışması 75 wattlık bir lambanın 3 saat boyunca yanmasına eş değerdir. Saçlarımızı havluyla kurulayarak makinenin çalışma süresini aza indirebilir ve kayda değer bir enerji tasarrufu sağlayabiliriz.
 
Tasarruflu Tüketim İçin Pratik Çözümler (SAÇ KURUTMA MAKİNESİ)
 • Saçlarımızı kurutma öncesinde havluyla kurulamalı ve makineyi kullanırken mümkün   olduğunca saçlara uzak tutmalıyız.
 • Düşük sıcaklık seçeneğiyle saçımızı kurutmalıyız. 
BİLGİSAYAR VE OFİS MALZEMELERİ
 
Evde ve iş yerinde sürekli çalışır durumda olan cihazlarımızın tasarruf modlu olanları mevcuttur.  "Energy    star"  işaretli  ürünlerin,  kullanılmadığı  zamanlarda  kendini dinlenme konumuna alması bu cihazların enerji tasarrufuna katkılar sağlar.
 
Tasarruflu Tüketim İçin Pratik Çözümler
 • Kullanılmayan zamanlarda bilgisayarlarımızı kapalı tutmalıyız. Bilgisayarlar için harcanan enerjinin büyük çoğunluğunun kullanılmadığı zamanlarda açık kalması sebebiyle olduğunu unutmayalım
 • Kısa süreli aralarda ise ekranı düğmesinden kapatabiliriz.  
 • Yazıcı ve fotokopi makinelerini de kullanmadığımız zamanlarda kapalı tutarak enerjiden tasarruf edebiliriz. 

 
ENERJİYİ VERİMLİ KULLANMANIN PÜF NOKTALARI


 • Aylık faturalarınızı toplayın. Elektrik ve gaz faturalarını ayırın ve en yüksek gider kısmını belirleyin (ısıtma, aydınlatma vb.). Tasarruf planınızı buna göre ayarlayın.
 • Odadan ayrılırken lambaları kapatın. Aile bireylerinin odadan ayrılırken lambaları kapatmalarını hatırlatacak notlar konması faydalı olacaktır. Bina aydınlatması için sensorlu sistemleri tercih edin.
 • İşiniz bittiğinde televizyonu, video oyununu, bilgisayarı, müzik setini vb. kapatın.
 • Buzdolabının kapağını açık tutarak ne alacağınızı buzdolabının önünde düşünmeyin. Açmadan önce ne alacağınızı düşünün, daha sonra ihtiyacınız olanı alıp kapağını tekrar kapatın.
 • Kullandığınız sıradan ampulleri, kompakt flauresanlar (tasarruflu ampul) ile değiştirin.
 • Ders çalışırken veya kitap okurken tüm ışıkları açmak yerine küçük bir lamba kullanın.
 • Cihaz alırken "enerji verimli ürünler" i tercih edin. Bu cihazlar çok daha az enerji ile çok daha fazla iş yapar.
 • Yaz aylarında odanızın perdesini veya güneşliğini kapalı tutun, böylece odanız daha serin kalacaktır.
 • Kış aylarında perdelerinizi kapalı tutun. Gündüzleri, güneş ışığını doğrudan alan perdeleri açık tutun. Radyatörlerin ısı akışına engel olacak şekilde uzun perdeler kullanmayın, radyatörleri mobilyaların arkasına saklamayın.
 • Kış aylarında binalarınızın giriş-çıkış kapılarını açık bırakmayın.
 • Gün ışığından mümkün olduğunca faydalanın. Odaları doğal aydınlık avantajını daha iyi kullanacak şekilde düzenleyin.
 • Daha fazla ışığa ihtiyaç duyulan bölümlerde çok sayıda düşük güçlü lamba yerine daha yüksek güçlü tek bir lamba kullanın.
 • Küvette uzun süren banyolar yapmak yerine kısa duşlar alın.
 • Kullanılmayan odaları da düşük ısıda tutun. Soğumuş odaları tekrar ısıtmak, bu odaları sürekli olarak düşük bir ısıda tutmaktan daha fazla enerji harcamasına neden olur. 
 • Kazan, ısı pompası, klima gibi cihazlarınızın filtrelerini temizletin ya da değiştirin.

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.