MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 47

 

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

TOPLANTI TARİHİ     :14.05.2019

TOPLANTI NO           : 46/47

TOPLANTI YERİ       : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ     : 17.00

KATILANLAR    : Gazi İPEK (x),  Evindar AYDIN(x),  İbrahim SARAL(x), Mehmet TURGUT (x),    Neval ŞİMŞEK(x), Ömürhan Avni SOYSAL(x)

 

Gündem:

  1. Bilgilendirme
  2. Mali Durum
  3. Yazışmalar
  4. İdari işler

 

KARAR NO 1 :    Oda Yönetim Kurulunun 28.08.2015 tarihli 44/45 nolu oturumunda EMO Bilirkişilik Yönetmeliğinin 12. maddesi üzerinde yapılan değişikliğin iptal edilmesine ve EMO Bilirkişilik Yönetmeliğinin 12. maddesinin "Oda ve birimlerinden özel veya tüzel kişiler ile kurum kuruluş ve mahkemelerden gelecek her türlü test, ölçüm ve teknik inceleme yapılarak hazırlanacak tutanak ve raporların düzenlenmesi bilirkişilik olarak değerlendirilir."

şeklinde değiştirilmesine,

KARAR NO 2 :    Yönetim Kurulu`nun 46/46 sayılı ve 06.05.2019 tarihli oturumda 25 Mayıs 2019 tarihinde yapılması kararlaştırılmış olan EMO Danışma Kurulu toplantısının; TMMOB`nin 13.05.2019 tarihli yazısı ile ilettiği TMMOB 3. Danışma Kurulu toplantısıyla aynı tarihe denk gelmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesine,

KARAR NO 3 :    11.05.2019 tarihli Elektronik MEDAK tarafından önerilen YEST Yönetmelik değişiklik taslağının hazırlanması için Suat Kaş, M.Yavuz Alkan, Deniz Ülker, Gökhan Sezer ve Şenay Karamut`un katılımı ile bir alt komisyon oluşturulması kararının uygun bulunmasına,

KARAR NO 4 :     Eylül 2019 tarihinde İstanbul`da Akıllı Şehirler konulu panel yapılmasına; bu kapsamda kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapmak ve hazırlık toplantıları düzenlemek üzere Elektronik MEDAK ve BİTKOM (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu)‘un  görevlendirilmesine,

KARAR NO 5 :    EMO Dergi Yayın Kurulu`nun 24 Mayıs 2019 tarihinde saat 17:30 ‘da İstanbul Şube`de toplanmasına,

KARAR NO 6 :    Kadın Komisyonu toplantısının 25 Mayıs 2019 tarihinde aşağıdaki gündemlerle Oda Hizmet binasında yapılmasına,

        Birinci Oturum: 10.00 – 13.00

1- Kadın ve Ekoloji

2- Kadın ve Tüketim İlişkileri

3- Belgesel Gösterimi

        İkinci Oturum: 14.00 – 16.30

1- Atölye Çalışması: Kadın Hareketi Gündelik Hayatımızı Nasıl Dönüştürüyor? Neler yapabiliriz?

2- Komisyon Toplantısı

        Üçüncü Oturum: 17.00 – 18.00

Notalara Koşan Kadınlar

KARAR NO 7 :    Biyomedikal Meslek Dalı Ana Komisyonunun aşağıdaki isimlerden oluşmasına,

Asil Üyeler

1- Onur Koçak 40385

2- Barış Çoruh 35650

3- Mehmet Emre Sipahi 45612

4- Büşra Çelik 62919

5- Mehmet Ali Arıcı 71873

6- Eren Arıkan 42606

7- Serap Lokman  61678

 

Yedek Üyeler

1- Tuğba Çelik 52561

2- Barış Ünlü 42599

3- Erkan Gencer 70206

4- Cansu Akbay 49641

5- Yiğit Ali Üncü 44527

6- Selen Şimşek 73326

7- Arif Koçoğlu 18822

 

KARAR NO 8 :    Bursa Şubesi`nin 10.04.2019 tarih ve Bur-00-1086 sayılı yazısı ile ilettiği Balıkesir Temsilciliği`nde Senem İbişoğlu`nun 20 Mayıs 2019 tarihinden itibaren kısmi zamanlı büro çalışanı olarak işe başlatılmasına,

KARAR NO 9 :    Satın alma komisyonundan Cansel Aslan(41197)`ın çıkarılmasına ve Mehmet Turgut(5404)`un eklenmesine,

KARAR NO 10 : İzmir Şubesi`nin 30.04.2019 tarih ve İzm-00-717 sayılı yazısı ile ilettiği EMO En Az Ücret Tanımları hakkında Kamu İhale Kurumu`na karşı İdari Yargı makamlarında dava açabilmek için İzmir Şube Yönetim Kurulu`na yetki verilmesi talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 11 : TMMOB`nin 14.05.2019 tarih ve 838 sayılı yazısı ile ilettiği T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez Binasında ilki 22 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşecek olan çalıştaylara aşağıda isimleri yer alan üyelerimizin katılmasına,

31309 Mahmut İlker TAŞAN     

26478 Soyer ATEŞER           

8354 Aydın AYDOĞAN            

17578 Tanju ATAYLAR                   

KARAR NO 12 : Oda Hizmet binasında kullanılan Luxel marka ocağın arızalanmasından dolayı demirbaş kayıtlarından düşürülmesine,

KARAR NO 13 : Oda Hizmet binasında kullanılmak üzere Kumtel Ko20F marka ocağın XXXX TL+KDV bedelle hepsiburada.com inernet sitesinden  satın alınmasına,

KARAR NO 14 : Oda Hizmet binasında kullanılmak üzere Yüksel marka bulaşık makinasının en düşük teklifi veren Hakbilenler`den XXXX TL+KDV bedelle alınmasına,

KARAR NO 15 : Oda Hizmet binasında kullanılmayan Aura Cebilon marka arıtma cihazının demirbaş kayıtlarından düşürülmesine,

KARAR NO 16 : 844661 fatura nolu Iphone 7 marka telefonun arızalanmasından dolayı demirbaş kayıtlarından düşürülmesine,

KARAR NO 17 : Kitap Seçim Komisyonu`nun Evindar Aydın(37996), Ömürhan Avni Soysal   (33738) ve Saadet Nuruilah Güleç(12832)`den oluşturulmasına,

KARAR NO 18 : İzmir Şubesi`nin 10.05.2019 tarih ve İzm-00-792 sayılı yazısı ile ilettiği Şube Lokal Görevlisi Tolga PEKER`in 30.04.2019 tarihi itibariyle iş akdinin karşılıklı olarak fesh edilmesi talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 19 : Gaziantep Şubesi`nin 07.05.209 tarih ve Gaz-EMO05-1536 sayılı yazısı ile ilettiği Adıyaman Temsilciliği personeli Nihat YALÇIN`ın yasal tazminat haklarının ödenerek kısmi zamanlı çalıştırılması ve Şubeye örnek ikale sözleşmesi gönderilmesi talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 20 : Ankara Şubesi`nin 14.05.2019 tarih ve ANK-00-1280 sayılı yazısı ile ilettiği 63554 sicil nolu Rabia Selin ZENGER`in Afyonkarahisar İl Temsilci Yardımcısı olarak atanması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 21 : Ankara Şubesi`nin 26.09.2018 tarih ve ANK-00-3193 sayılı yazısı ile ilettiği "Elektromekanik Enerji Çevrimi" kitabının basımı talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 22 : İstanbul Şubesi`nin 02.05.2019 tarih ve İst-00-1048 sayılı yazısı ile ilettiği 14546 sicil nolu Nilgün ELÇİ`nin Kırklareli Temsilciliğine atanması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 23 : EMO Denetleme Kurulunun 22/23.01.2019 tarihinde EMO Mersin Şubesi`nin Mersin`de bulunan evrakları üzerinden yapılan denetlemesi sonrasında oluşturmuş olduğu 46-D/028 nolu Denetleme Raporunun incelenmesi sonucunda aşağıda sıralanan konular için gerekli çalışmaların yapılması, sonuçları hakkında Yönetim Kurulumuzun 15 güne kadar bilgilendirilmesi için şubeye yazı yazılmasına,

-          "02- Kasa Defteri" bölümünün 04. Maddesinde sürekli bir limit aşımının varlığı tespit edilmiştir; bu durumun nedeninin sorulmasına ve tekrarlanmaması yönünde şube yönetim kurulunun uyarılmasına,

-          "04- Mizanlar" bölümünün 06.  Maddesinde yer alan "Yıllık Mizan" bölümünde 102 Bankalar Hesabında kapatıldığı belirtilen banka hesaplarının Oda muhasebe birimi ile mutabakat sağlanarak düzeltilmesine, 136 Hesap kodlu Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabında görünen alacaklara dair mahsuplaşmaların yapılması ve ayrıntılı rapor istenmesine, İKK hesaplarının Oda muhasebe birimi ile koordineli olarak yeniden muhasebeleştirilmesine ve 320 hesap kodlu Satıcılar Hesabında görülen borçların oluşum nedenlerini ve ödeme planını içeren bir rapor istenmesine,

-          "05- Muhtasar Vergi ve KDV Tevkifatı" bölümünün 12. maddesinde belirtilen yapılmamış ödemelerin nedeni ve ne zaman yapılacağının sorulmasına,

-          "06- SSK" bölümünün 14. maddesinde belirtilen yapılmamış ödemelerin nedeni ve ne zaman yapılacağının sorulmasına,

-          "11-Genel" bölümünün 27. maddesinde bazı kurul üyeleri ve temsilcilerin aidat ödentisi borcu olduğu tesbit edilmiştir; ilgili kişilerin ödentilerinin yapılması için gerekli çalışmaların yapılmasına,

-          "11-Genel" bölümünün 27. maddesinde aidat toplama oranının %22,84 olduğu belirlenmiştir; aidat toplama oranının neden düşük olduğunun ve oranı artırmak için yapılacak çalışmaların sorulmasına,

-          "11-Genel" bölümünün 31. maddesinde Enerji Komisyonu dışındaki komisyonların toplanmadığı belirtilmektedir; durumun sorulmasına ve komisyonların toplanmaları için tedbir alınmasının istenmesine;

-          "11-Genel" bölümünün 32. maddesinde Koordinasyon ve Danışma Kurulunun toplanmadığı belirtilmektedir; durumun sorulmasına ve toplanmaları için tedbir alınmasının istenmesine;

-          "Temsilcilikler" bölümünün 2. maddesinde Tarsus, Karaman, Niğde ve Silifke Temsilciliklerinde limit aşımı olduğu belirtilmektedir; durumun sorulmasına ve şube yönetim kurulundan bir daha olmaması için önlem alınmasının istenmesine,

-          "Temsilcilikler" bölümünün 9. maddesinde Temsilciliklerin bir kısmının denetlenmesinin yapılmadığı belirtilmektedir durumun sorulmasına,

-          not bölümünde yer alan

-          madde 1 2019 açılış hesaplarının hazırlanamadığı belirtilmektedir; durumun nedeninin sorulmasına ve düzeltilmesi için şube yönetim kuruluna görev verilmesine,

-          madde 2 Demirbaş kayıtlarının Denetleme Kurulunun taleb ettiği şekliyle düzeltilmesine,

-          madde 3 Şube`nin hizmet ve demirbaş alımlarının komisyon eliyle yaptırılması için gereğinin yapılmasına,

 

KARAR NO 24 : Adana Şubesi`nin 01.04.2019 tarih ve Ada-EMO10-0212 sayılı yazısı ile ilettiği Adana Şube üyesi 57800 sicil nolu Esra TATIL`ın Gaziantep Şube sınırları içinde bulunan Kahramanmaraş ili, Türkoğlu ilçesi Barit Maden Türk A.Ş.`ye ait tesisinde bulunan 400kVA direk tipi trafonun YG İşletme Sorumluluğu üstlenme talebi EMO Gaziantep Şubesi ve EMO Adana Şubesi tarafından uygun bulunmuş olup tarafımızca da uygun bulunmasına,

KARAR NO 25 : Emo Yönetim Kurulunun 05.01.2018 tarih 45/63 nolu oturumunda XXXX sicil nolu üyemiz Selcan ATMACA hakkındaki iddiaların soruşturulmasına ve soruşturmacı olarak XXXX görevlendirilmişti. soruşturmacının  soruşturmayı tamammadığı anlaşıldığı için soruşturmanın soruşturmacısı olarak XXXX Oda sicil nolu üyemiz XXXX soruşturmacı olarak görevlendirilmesine

KARAR NO 26 :    XXXX  sicil nolu üyemiz XXXX 16.05.2019 tarihli yazısı ile ilettiği soruşturma dosyalarını iade talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 27 :          EMO Denizli Şubesi`nin 20.02.2019 tarih ve Den-00-214 sayılı yazısı ile ilettiği, XXXX Oda sicil nolu üyemiz XXXX hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere XXXX  Oda sicil nolu üyemiz XXXX`nın soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 28 :          EMO Antalya Şubesi`nin 11.04.2019 tarih ve Ant-00-420 sayılı yazısı ile ilettiği, XXXX Oda sicil nolu üyemiz XXXX hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere XXXX Oda sicil nolu üyemiz XXXX `ın soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 29 :          Ankara Şubesinin tarih ve sayıları aşağıdaki tabloda belirtilen yazıları ile ilettiği Oda sicil numaraları ile isimleri sıralanan üyelerimize yönelik soruşturma açılmasına ve üyelerimizin hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmalarını almak için XXXX Oda sicil no`lu üyemiz XXXX soruşturmacı olarak görevlendirilmesine,

 

TARİH

SAYI

İSİM

30.04.2019

ANK-00-1196

XXXX

30.04.2019

ANK-00-1196

XXXX

 

KARAR NO 30 :          Antalya Şubesinin tarih ve sayıları aşağıdaki tabloda belirtilen yazıları ile ilettiği Oda sicil numaraları ile isimleri sıralanan üyelerimize yönelik soruşturma açılmasına ve üyelerimizin hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmalarını almak için XXXX Oda sicil no`lu üyemiz XXXX soruşturmacı olarak görevlendirilmesine,

 

TARİH

SAYI

İSİM

22.01.2019

Ant-34-104

XXXX

28.01.2019

Ant-34-141

XXXX

22.01.2019

Ant-00-103

XXXX

22.02.2019

Ant-00-274

XXXX

 

KARAR NO 31 :          Bursa Şubesinin tarih ve sayıları aşağıdaki tabloda belirtilen yazıları ile ilettiği Oda sicil numaraları ile isimleri sıralanan üyelerimize yönelik soruşturma açılmasına ve üyelerimizin hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmalarını almak için XXXX Oda sicil no`lu üyemiz XXXX  soruşturmacı olarak görevlendirilmesine,

 

TARİH

SAYI

İSİM

29.03.2019.

Bur-00-956

XXXX

29.03.2019.

Bur-00-960

XXXX

29.03.2019.

Bur-00-959

XXXX

29.03.2019.

Bur-00-957

XXXX

29.03.2019.

Bur-00-958

XXXX

29.03.2019.

Bur-00-963

XXXX

29.03.2019.

Bur-00-962

XXXX

29.03.2019.

Bur-00-961

XXXX

 

KARAR NO 32 :          T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü`nün 31.12.2018 tarih ve E. 249194 sayılı yazısı ile ilettiği XXXX sicil nolu XXXX ve XXXX sicil nolu XXXX yönelik soruşturma açılmasına ve üyelerimizin hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmalarını almak için XXXX Oda sicil no`lu üyemiz XXXX`ın soruşturmacı olarak görevlendirilmesine,

 

KARAR NO 33 :          Bursa Şubesinin tarih ve sayıları aşağıdaki tabloda belirtilen yazıları ile ilettiği Oda sicil numaraları ile isimleri sıralanan üyelerimize yönelik soruşturma açılmasına ve üyelerimizin hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmalarını almak için XXXX Oda sicil no`lu üyemiz XXXX soruşturmacı olarak görevlendirilmesine,

 

TARİH

SAYI

İSİM

BUR-00-690

20.02.2019.

XXXX

BUR-00-688

20.02.2019.

XXXX

BUR-00-691

20.02.2019.

XXXX

BUR-00-689

20.02.2019.

XXXX

 

KARAR NO 34 :          Samsun Şubesinin tarih ve sayıları aşağıdaki tabloda belirtilen yazıları ile ilettiği Oda sicil numaraları ile isimleri sıralanan üyelerimize yönelik soruşturma açılmasına ve üyelerimizin hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmalarını almak için XXXX Oda sicil no`lu üyemiz XXXX soruşturmacı olarak görevlendirilmesine,

 

TARİH

SAYI

İSİM

25.04.2019

Sam-EMO01-246

XXXX

25.04.2019

Sam-EMO01-247

XXXX

 

KARAR NO 35 :          Eskişehir Şubesinin tarih ve sayıları aşağıdaki tabloda belirtilen yazıları ile ilettiği Oda sicil numaraları ile isimleri sıralanan üyelerimize yönelik soruşturma açılmasına ve üyelerimizin hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmalarını almak için XXXX Oda sicil no`lu üyemiz XXXX soruşturmacı olarak görevlendirilmesine,

 

TARİH

SAYI

İSİM

03.05.2019.

Esk-EMO07-351

XXXX

03.05.2019.

Esk-EMO07-352

XXXX

03.05.2019.

Esk-EMO07-353

XXXX

03.05.2019.

Esk-EMO07-354

XXXX

03.05.2019.

Esk-EMO07-355

XXXX

03.01.2019.

Esk-00-0010

XXXX

 

KARAR NO 36 :          Aşağıda sicil ve isimleri sıralanan üyelerimiz için tarih ve sayısı belirtilen Onur Kurulu toplantısında haklarındaki alınan ara karar gereği eksikleri tamamlanan dosyaların tekrar görüşülmek üzere Onur Kuruluna iadesine,

 

SİCİL NO

AD SOYAD

YK. TOP. TARİHİ

YK. KARAR NO

XXXX

XXXX

14.09.2018.

46-OK/03/111

XXXX

XXXX

14.09.2018.

46-OK/03/95

XXXX

XXXX

14.09.2018.

46-OK/03/66

XXXX

XXXX

17.11.2018.

46-OK/04/137

XXXX

XXXX

02.03.2019.

46-OK/07/280

 

 

KARAR NO 37 :          19270 sicil nolu üyemiz XXXX için 27.01.2019 tarih ve 46/34 sayılı yönetim kurulu toplantısında haklarındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere XXXX Oda sicil nolu üyemiz XXXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporları incelenmiş ve üyelerimizin dosyalarının Oda Onur Kurulu`na sevkine;

KARAR NO 38 :          XXXX sicil nolu üyemiz XXXX için 13.05.2018 tarih ve 46/07 sayılı yönetim kurulu toplantısında haklarındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere XXXX Oda sicil nolu üyemiz XXXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporları incelenmiş ve üyelerimizin dosyalarının Oda Onur Kurulu`na sevkine;

KARAR NO 39 :          XXXX sicil nolu üyemiz XXXX  için 04.11.2018 tarih ve 46/26 sayılı yönetim kurulu toplantısında haklarındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere XXXX Oda sicil nolu üyemiz XXXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporları incelenmiş ve üyelerimizin dosyalarının Oda Onur Kurulu`na sevkine;

KARAR NO 40 :          XXXX sicil nolu üyemiz XXXX için 23.12.2018 tarih ve 46/30 sayılı yönetim kurulu toplantısında haklarındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere XXXX Oda sicil nolu üyemiz XXXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporları incelenmiş ve üyelerimizin dosyalarının Oda Onur Kurulu`na sevkine;

KARAR NO 41 :          XXXX sicil nolu üyemiz XXXX için 23.12.2018 tarih ve 46/30 sayılı yönetim kurulu toplantısında haklarındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere XXXX Oda sicil nolu üyemiz XXXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporları incelenmiş ve üyelerimizin dosyalarının Oda Onur Kurulu`na sevkine;

KARAR NO 42 :          XXXX sicil nolu üyemiz XXXX için 27.12.2018 tarih ve 46/31 sayılı yönetim kurulu toplantısında haklarındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere XXXX Oda sicil nolu üyemiz XXXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporları incelenmiş ve üyelerimizin dosyalarının Oda Onur Kurulu`na sevkine;

KARAR NO 43 :          Aşağıda sicil ve isimleri sıralanan üyelerimiz için tarih ve sayısı belirtilen yönetim kurulu toplantısında haklarındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere XXXX Oda sicil nolu üyemiz XXXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporları incelenmiş ve üyelerimizin dosyalarının Oda Onur Kurulu`na sevkine;

 

SİCİL NO

AD SOYAD

YK. TOP. TARİHİ

YK. KARAR NO

XXXX

XXXX

23.12.2018.

46/30

XXXX

XXXX

23.12.2018.

46/30

 

KARAR NO 44 :          Aşağıda sicil ve isimleri sıralanan üyelerimiz için tarih ve sayısı belirtilen yönetim kurulu toplantısında haklarındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere XXXX Oda sicil nolu üyemiz XXXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporları incelenmiş ve üyelerimizin dosyalarının Oda Onur Kurulu`na sevkine;

 

SİCİL NO

AD SOYAD

YK. TOP. TARİHİ

YK. KARAR NO

XXXX

XXXX

23.03.2019.

46/38

XXXX

XXXX

23.03.2019.

46/38

XXXX

XXXX

23.03.2019.

46/38

XXXX

XXXX

23.03.2019.

46/38

XXXX

XXXX

23.03.2019.

46/38

XXXX

XXXX

23.03.2019.

46/38

XXXX

XXXX

23.03.2019.

46/38

XXXX

XXXX

23.03.2019.

46/38

XXXX

XXXX

23.03.2019.

46/38

XXXX

XXXX

23.03.2019.

46/38

XXXX

XXXX

23.03.2019.

46/38

XXXX

XXXX

13.04.2019.

46/38

XXXX

XXXX

13.04.2019.

46/38

XXXX

XXXX

13.04.2019.

46/38

XXXX

XXXX

23.03.2019.

46/38

XXXX

XXXX

23.03.2019.

46/38

XXXX

XXXX

23.03.2019.

46/38

XXXX

XXXX

23.03.2019.

46/38

XXXX

XXXX

23.03.2019.

46/38

 

 

oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

               Başkan                               Başkan Yrd.                                   Yazman                          

            Gazi İPEK                       Evindar AYDIN                                     İbrahim SARAL                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

                Sayman                                    Üye                                              Üye

     Mehmet TURGUT                   Neval ŞİMŞEK                       Ömürhan Avni SOYSAL

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2021 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.