MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 49

 

 

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

TOPLANTI TARİHİ     :26.05.2019

TOPLANTI NO           : 46/49

TOPLANTI YERİ       : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

TOPLANTI SAATİ     : 11.00

KATILANLAR    : Gazi İPEK (x),  Evindar AYDIN(x),  İbrahim SARAL(x), Mehmet TURGUT (x),    Neval ŞİMŞEK(x), Ömürhan Avni SOYSAL(x), Erol CELEPSOY(x)

 

Gündem:

  1. Bilgilendirme
  2. Mali Durum
  3. Yazışmalar
  4. İdari işler

 

KARAR NO 1 :    Şube ve Temsilciliklerde var olan banka, kasa borç ve alacaklarının dökümünün  30 Mayıs 2019 tarihine kadar bildirilmesinin Şubelerden istenmesine,

KARAR NO 2 :    Yapı Denetim Komisyonu`nun 16 Haziran 2019 tarihinde saat 14:00`da İstanbul Şube`de toplanmasına,

KARAR NO 3 :    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`nın 06.04.2019 tarih ve 30737 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı "Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği" nin 13. Maddesinin 4. Fıkrasının iptal davası için Oda Hukuk Birimi`ne yetki verilmesine,

KARAR NO 4 :    Mesleki Denetim Yönetmeliği konusunda çalışma yapması için İstanbul Şube`ye yetki verilmesine,

KARAR NO 5 :    Antalya Şubesinin 23.05.2019 tarih ve Ant-EMO05-575 sayılı yazısı ile ilettiği Teknik Görevli Mehmet Burak DEMİR`in tüm yasal haklarının verilerek 31.05.2019 tarihi itibariyle iş akdinin fesh edilmesi talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 6 :    Kocaeli Şubesinin 21.05.2019 tarih ve Koc-EMO08-358 sayılı yazısı ile ilettiği 154 kayıt numaralı Arçelik marka çay semaverin demirbaş listesinden düşürülmesi talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 7 :    10 bin adet üye kimlik kartı basımı için en uygun teklifi veren Onada Tanıtım`a xxxxx TL+KDV ile bastırılmasının uygun bulunmasına,

KARAR NO 8 :    Ankara Şubesinin 21.05.2019 tarih ve ANK-DİĞ04-1348 sayılı yazısı ile ilettiği basımı yapılan "Biyomedikal Mühendisliği ve Uygulamaları" kitabının basılı olarak XXXXX  (XXXXX) TL, e-kitap olarak da 25,00 (yirmibeş) TL fiyatla satılması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 9 :    Bursa Şubesinin 20.05.2019 tarih ve Bur-00-1349 sayılı yazısı ilettiği 2 adet projeksiyon cihazı alımı için toplamda XXXXX (XXXXX) TL`lik harcama oluru talebinin

KARAR NO 10 : İstanbul Şubesinin 21.05.2019 tarih ve İst-00-1174 sayılı yazısı ile ilettiği Şubeye ait XXXXX TL SGK borcunun yapılandırılabilmesine yönelik SGK tarafından istenen teminata ilişkin gayrimenkul teminatı gösterebilme talebinin uygun görüş ile  TMMOB`ye iletilmesine,

KARAR NO 11 : TMMOB`nin 17.05.2019 tarih ve 849 sayılı yazısı ile ilettiği yabancı uyruklu Sheroz KHAYDAROV`un çalışmasının uygun bulunmasına,

KARAR NO 12 : Oda web sayfasının güncelleme çalışmaları kapsamında Şubelerden Temsilciliklerin adresleri, Temsilcilerin ve yardımcılarının iletişim bilgilerinin olduğu tam listenin istenmesine,

KARAR NO 13 : EMO Denetleme Kurulu`nun 02.04.2019 tarihinde EMO Eskişehir Şubesi`nin Eskişehir`de bulunan evrakları üzerinden yapılan denetlemesi sonrasında oluşturmuş olduğu 46-D/031 nolu Denetleme Raporunun yönetim kurulumuzca incelenmesi sonucunda aşağıda sıralanan konular için gerekli çalışmaların yapılması, sonuçları hakkında Yönetim Kurulumuzun 15 güne kadar bilgilendirilmesi için şubeye yazı yazılmasına,

-          "01- Kasa" bölümünün 01. Maddesinde senetler hesabında belirlenen 36.084,00 TL senetin tahsili konusunda ayrıntılı rapor istenmesine,

-          "02- Kasa Defteri" bölümünün 04.  Maddesi, sürekli bir limit aşımının varlığı tespit edilmiştir; bu durumun nedeninin sorulmasına ve tekrarlanmaması yönünde şube yönetim kurulunun uyarılmasına,

-          "04 Mizanlar" bölümünün 06. maddesi, 120 hesap kodlu alıcılar hesabında belirlenen üyelerden fazla tahsilatın nereden kaynaklandığının sorulmasına,

-          "04 Mizanlar" bölümünün 06. maddesi,  340 hesap kodlu Sipariş Avansları hesabından alınmış senetlerin tahsilat durumunun sorulmasına ve konu ile ilgi belgelere dayalı rapor istenmesine,

-          "10-Karar Defteri" bölümünün 25. maddesinde belirtilen karar defterinin 51. ve 52. sayfalarındaki boşluğun Denetleme Kurulunun önerdiği gibi iptal edilmesine,

-          "11-Genel" bölümünün 26. maddesinde belirlenmiş doğurgan borcun nedeninin sorulmasına,

-          "11-Genel" bölümünün 27. maddesinde bazı kurul üyeleri ve temsilcilerin aidat ödentisi borcu olduğu tespit edilmiştir; ilgili kişilerin ödentilerinin yapılması için gerekli çalışmaların yapılmasına,

-          not bölümünde yer alan

-          madde 1 Şube ve temsilciliklerin tahakkuk eden vergilerinin ödenmediği görülmüştür denilmektedir; konu ile ilgili bir rapor istenmesine,

-          madde 2 Şube ve temsilciliklerin tahakkuk eden SGK borçlarının ödenmediği görülmüştür denilmektedir; konu ile ilgili bir rapor istenmesine,

KARAR NO 14 : EMO Denetleme Kurulunun 12/13.04.2019 tarihinde EMO İstanbul Şubesi`nin İstanbul`da bulunan evrakları üzerinden yapılan denetlemesi sonrasında oluşturmuş olduğu 46-D/032 nolu Denetleme Raporunun yönetim kurulumuzca incelenmesi sonucunda aşağıda sıralanan konular için gerekli çalışmaların yapılması, sonuçları hakkında Yönetim Kurulumuzun 15 güne kadar bilgilendirilmesi için şubeye yazı yazılmasına,

-          "05- Muhtasar Vergi ve KDV Tevkifası" bölümünün 12. maddesinde şubenin vergi borcu olduğu belirtilmektedir; şube yönetim kurulundan bu durumun nedeninin ve durumun düzeltilmesi için aldığı/alacağı önlemlerin sorulmasına,

-          "06-SGK" bölümünün 14. maddesinde şubenin SGK`ya borçlu olduğu belirtilmektedir; şube yönetim kurulundan bu durumun nedeninin ve durumun düzeltilmesi için aldığı/alacağı önlemlerin sorulmasına,

-          "10-Karar Defteri" bölümü, Üyeler Şube tarafından görevlendirilirken Üye sicil no`ları Karar Defterine yazılması yönünde önlemlerin alınmasının şube yönetim kurulundan istenmesine,

-          "11-Genel" bölümünün 27. maddesinde bazı kurul üyeleri ve temsilcilerin aidat ödentisi borcu olduğu belirlenmiştir; ilgili kişilerin ödentilerinin yapılması için gerekli çalışmaların yapılmasına,

-          "11-Genel" bölümünün 27. maddesinde aidat toplama oranının %7,12 olduğu belirlenmiştir; aidat toplama oranının neden düşük olduğunun ve oranı artırmak için yapılacak çalışmaların sorulmasına,

-          "Temsilcilikler"  bölümünün 1. maddesinde bazı temsilciliklerden Mart 2019 raporlarının gelmediği belirtilmektedir; durumun nedeninin sorulmasına,

-          "Temsilcilikler" bölümünün 9. maddesinde Şube Denetçilerinin Raporunun eksik olduğu belirtilmekte Şube yönetim kurulunun gerekli özeni göstermeleri hususunda Denetçileri uyarmasına,

-          Not bölümünün 1. ve 2., bahsedilen muhasebeleştirme işlemlerinin Denetleme Kurulunun belirttiği şekli ile yapılarak Oda`ya bilgi verilmesine,

-          Not bölümü 3. maddesinde yer alan yazılım programı alımı hususunda Odaya detaylı rapor sunulmasının şube yönetim kurulundan istenmesine,

-          Not bölümü 6. maddede belirtildiği gibi yapılan Mesleki Denetimlerin Otomasyona işlenmesinin sağlanması yönünde önlemlerin alınmasının şube yönetim kurulundan istenmesine,

KARAR NO 15 : EMO Denetleme Kurulunun 16/17.04.2019 tarihinde EMO Denizli Şubesi`nin Denizli`de bulunan evrakları üzerinden yapılan denetlemesi sonrasında oluşturmuş olduğu 46-D/033 nolu Denetleme Raporunun incelenmesi sonucunda aşağıda sıralanan konular için gerekli çalışmaların yapılması, sonuçları hakkında Yönetim Kurulumuzun 15 güne kadar bilgilendirilmesi için şubeye yazı yazılmasına,

-          "02- Kasa Defteri" bölümünün 04. Maddesinde sürekli bir limit aşımının varlığı tespit edilmiştir; bu durumun nedeninin sorulmasına ve tekrarlanmaması yönünde şube yönetim kurulunun uyarılmasına,

-          "04- Mizanlar" bölümünün 06.  Maddesinde yer alan "Yıllık Mizan" bölümünde 102 Bankalar ve 108 POS hesaplarının güncel olarak görülemediği ifade edilmiştir; banka hesap hareketlerinin ve posların Denetleme Kurulu incelemesine neden hazırlanmadığının sorulmasına,

-          "07-Giderler İncelemesi" bölümünün 15. maddesinde Harcırah Yönergesine uyulmadığı harcırah formunun ekinde verilen fişlerde/faturalarda yeterli açıklamaların yapılmadığı belirtilmektedir;bu durumun nedenin sorulması ve geriye dönük düzeltmelerin yapılarak denetleme kurulunun bir sonraki denetlemesine hazır hale getirilmesine,

-          "09-Personel" bölümünün 23. maddesinde bazı bodroların imzalanmadığı belirlenmiştir; bu durumun sorulmasına,

-          "10-Karar Defteri" bölümünde Yönetim Kurulu toplantı rutininin yönetmeliğe uygun olmadığı belirtilmektedir; bu durumun sorulmasına ve yönetmeliğe uygun olarak en az ayda bir toplanması hususunda şube yönetim kurulunun uyarılmasına,

-          "11-Genel" bölümünün 27. maddesinde bazı kurul üyeleri ve temsilcilerin aidat ödentisi borcu olduğu tesbit edilmiştir; ilgili kişilerin ödentilerinin yapılması için gerekli çalışmaların yapılmasına,

-          "11-Genel" bölümünün 27. maddesinde aidat toplama oranının %22,84 olduğu belirlenmiştir; aidat toplama oranının neden düşük olduğunun ve oranı artırmak için yapılacak çalışmaların sorulmasına,

-          31. maddesinde Enerji Komisyonu dışındaki komisyonların toplanmadığı belirtilmektedir; durumun sorulmasına ve komisyonların toplanmaları için tedbir alınmasının istenmesine;

-          "Temsilcilikler"  bölümünün 1. maddesinde bazı temsilciliklerden Mart 2019 raporlarının gelmediği ve temsilcilik harcamalarının mizana işlenmediği belirtilmektedir; durumun nedeninin sorulmasına ve düzeltilmesine yönelik çalışmaların yapılması için yönetim kurulunun dikkatinin çekilmesine,

-          "Temsilcilikler" bölümünün 2. maddesinde Milas Muğla ve Fethiye Temsilciliklerinde limit aşımı olduğu belirtilmektedir; durumun sorulmasına ve şube yönetim kurulundan bir daha olmaması için önlem alınmasının istenmesine,

-          "Temsilcilikler" bölümünün 3. maddesinde Temsilciliklerin nakitleri zamanında bankaya yatırmadıkları elden tutanakla alındığı belirtilmektedir; durumun sorulmasına ve bu duruma derhal son verilmesi için şube yönetim kurulunun uyarılmasına,

-          not bölümünde yer alan

-          madde 1 Devir açılış fişlerinin işlenerek düzeltilmediği belirtilmektedir; durumun nedeninin sorulmasına ve düzeltilmesi için şube yönetim kuruluna ve Oda muhasebe birimine görev verilmesine,

-          madde 5 Denetleme Kurulunun taleb ettiği belgelerin temin edilerek derhal Oda`ya sunulmasına,

-          madde 7 bahsedilen hususunda yapılan tüm yazışma ve belgelerin Oda`ya sunulmasına,

-          madde 9, 10, 11 da bahsedilen muhasebeleştirme işlemlerinin Denetleme Kurulunun belirttiği şekli ile yapılarak Oda`ya bilgi verilmesine,

KARAR NO 16 : EMO Denetleme Kurulunun 19/20.04.2019 tarihinde EMO Ankara Şubesi`nin Ankara`da bulunan evrakları üzerinden yapılan denetlemesi sonrasında oluşturmuş olduğu 46-D/034 nolu Denetleme Raporunun yönetim kurulumuzca incelenmesi sonucunda aşağıda sıralanan konular için gerekli çalışmaların yapılması, sonuçları hakkında Yönetim Kurulumuzun 15 güne kadar bilgilendirilmesi için şubeye yazı yazılmasına,

-          "04- Mizanlar" bölümünün 6. maddesinde 120 hesap kodlu Alıcılar Hesabında Konya Ereğli İlçe Temsilciliği üye gelirlerinde sanal alacak tespit edilmiştir, konu hakkında açıklayıcı bir raporun şube yönetim kurulundan istenmesine,

-          "04- Mizanlar" bölümünün 6. maddesinde 320 hesap kodlu Satıcılar Hesabında oluşmuş olan düzensizliğin nedeninin sorulmasına,

-          "11-Genel" bölümünün 26. maddesinde belirlenmiş doğurgan borcun nedeninin sorulmasına,

-          "11-Genel" bölümünün 27. maddesinde bazı kurul üyeleri ve temsilcilerin aidat ödentisi borcu olduğu belirlenmiştir; ilgili kişilerin ödentilerinin yapılması için gerekli çalışmaların yapılmasına,

-          "11-Genel" bölümünün 27. maddesinde aidat toplama oranının %7,12 olduğu belirlenmiştir; aidat toplama oranının neden düşük olduğunun ve oranı artırmak için yapılacak çalışmaların sorulmasına,

-          not bölümünde yer alan

-          madde             1 Yeni Üye kayıtlarında ve üçüncü şahıslar için düzenlenen gelir makbuzlarında kişinin TC kimlik no`sunun da yazılması yönünde önlemlerin alınmasının şube yönetim kurulundan istenmesine,

-          madde 2 Şubenin ihtiyaçları doğrultusunda alınan kırtasiye malzemelerinde irsaliye veya faturada detay belirtilmesi yönünde önlemlerin alınmasının şube yönetim kurulundan istenmesine,

-          madde             3 Üyeler Şube tarafından görevlendirilirken Üye sicil no`ları            Karar Defterine yazılması yönünde önlemlerin alınmasının şube yönetim kurulundan istenmesine,

-          madde 4 Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluklarında 30 adet veya 30 MVA sınırının aşıldığı belirtilmektedir; Şube Yönetim Kurulundan bu durumdaki YGİS`ları için detayları ve ODA`dan onay alınmayış nedeni de içerecek bir rapor istenmesine,

KARAR NO 17 : EMO Denetleme Kurulunun 27/28.04.2019 tarihinde EMO İzmir Şubesi`nin İzmir`de bulunan evrakları üzerinden yapılan denetlemesi sonrasında oluşturmuş olduğu  46-D/035 nolu Denetleme Raporunun yönetim kurulumuzca incelenmesi sonucunda aşağıda sıralanan konular için gerekli çalışmaların yapılması, sonuçları hakkında Yönetim Kurulumuzun 15 güne kadar bilgilendirilmesi için şubeye yazı yazılmasına,

-          "04- Mizanlar" bölümünün 06.  Maddesinde yer alan "Yıllık Mizan" da

-          120 hesap kodlu Alıcılar Hesabında belirtilen borç/alacakların nedenini ve detaylarını belirtir bir raporun şube yönetim kurulundan istenmesine

-          159 hesap kodlu Verilen Siparişler Hesabında Şube Hizmet Binasının inşaatı için verilmiş avansların kapatılması için Şube Yönetim Kurulununa görev verilmesine, yapılan çalışmaları içeren bir raporun 15 günde bir Oda`ya sunulmasının istenmesine ,

-          240 hesap kodlu Bağlı Menkul Kıymetler Hesabında görülen S.S. Uygur Eğitim Kooparatifi ile Şubenin ilişkisini, nedenini, ilgili kurul kararlarını, faaliyetin ne durumda olduğunu, kooparatifin faaliyet raporlarını da içerecek bir raporun Oda`ya sunulması için Şube Yönetim Kuruluna görev verilmesine,

-          320 hesap kodlu Satıcılar Hesabında belirtilen borç ve alacakların nedenlerini ve tasfiyesi için öngörülen çalışmaların Şube Yönetim Kurulundan bir rapor ile istenmesine,

-          340 hesap kodlu Alınan Siparişler Hesabında oluşan belirsizliğin giderilmesi için Şube Yönetim Kuruluna görev verilmesine,

-          426 hesap kodlu Uzun Vadeli Depozito ve Teminatlar Hesabı hususunda teminatların nezaman kapatılacağı ve hukuk davasının durumunu açıklayan bir raporun Şube Yönetim Kurulundan istenmesine,

-          "04- Mizanlar" bölümünün 09.  Maddesinde belirtilen avans kapama işlemleri konusunda Şube Yönetim Kurulunun gerekli önlemleri alması için görevlendirilmesine,

-          "11-Genel" bölümünün 27. maddesinde bazı kurul üyeleri ve temsilcilerin aidat ödentisi borcu olduğu belirlenmiştir; ilgili kişilerin ödentilerinin yapılması için gerekli çalışmaların yapılmasına,

-          "11-Genel" bölümünün 27. maddesinde aidat toplama oranının %7,12 olduğu belirlenmiştir; aidat toplama oranının neden düşük olduğunun ve oranı artırmak için yapılacak çalışmaların sorulmasına,

-          "Temsilcilikler"  bölümünün 1. maddesinde bazı temsilciliklerden aylık raporlarının gelmediği belirtilmektedir; durumun nedeninin sorulmasına,

-          Not bölümü

-          1. maddesinde belirtilen, gelir makbuzlarının iptali hususunda önlemlerin alınmasının şube yönetim kurulundan istenmesine,

-          2. maddesinde belirtilen, Yeni Üye kayıtlarında ve üçüncü şahıslar için düzenlenen gelir makbuzlarında kişinin TC kimlik no`sunun da yazılması yönünde önlemlerin alınmasının şube yönetim kurulundan istenmesine,

-          3. maddesinde belirtilen kapatılan temsilciliklerde bulunan makbuzların geri alınması ve yapılan işlemler hususunda Oda`nın bir rapor ile bilgilendirilmesi,

-          4. Şubenin yaptığı eğitimlerde Oda teamüllerine uyulması hususunun Şube Yönetim Kuruluna iletilmesine,

KARAR NO 18 : Kimlik kartı zarfları için en uygun teklifi veren Onada Tanıtım`a XXXXX TL+KDV bedelle bastırılmasına,

KARAR NO 19 :    Aşağıda isim, sicil no ve şube bilgileri bulunan üyelerimizin istifa taleplerinin uygun bulunmasına,  

 

Sicil No

İsim

Şubesi

Şube Tarih

Şube Yazısı Sayı

XXXXX

XXXXX

İSTANBUL

20.05.2019.

İst-00-1170

XXXXX

XXXXX

GAZİANTEP

15.05.2019.

Gaz-EMO04-1654

XXXXX

XXXXX

İSTANBUL

09.05.2019.

İst-00-1099

XXXXX

XXXXX

GAZİANTEP

26.04.2019.

Gaz-EMO04-1436

XXXXX

XXXXX

ANKARA

30.04.2019.

ANK-EMO06-1190

XXXXX

XXXXX

ANKARA

30.04.2019.

ANK-EMO06-1191

XXXXX

XXXXX

TRABZON

30.04.2019.

Tra-EMO06-236

XXXXX

XXXXX

DİYARBAKIR

30.04.2019.

Diy-EMO06-465

XXXXX

XXXXX

İSTANBUL

26.04.2019.

İst-00-1014

XXXXX

XXXXX

İSTANBUL

24.04.2019.

İst-00-998

XXXXX

XXXXX

İSTANBUL

22.04.2019.

İst-00-985

XXXXX

XXXXX

İZMİR

30.04.2019.

İzm-00-715

XXXXX

XXXXX

SAMSUN

30.04.2019.

Sam-EMO06-257

XXXXX

XXXXX

ANKARA

06.05.2019.

ANK-EMO06-1233

XXXXX

XXXXX

ANTALYA

24.04.2019.

Ant-EMO06-457

XXXXX

XXXXX

ANTALYA

24.04.2019.

Ant-EMO06-458

XXXXX

XXXXX

KOCAELİ

07.01.2019.

Koc-EMO00-18

XXXXX

XXXXX

İSTANBUL

12.04.2019.

İst-00-930

XXXXX

XXXXX

KOCAELİ

02.04.2019.

Koc-EMO00-242

XXXXX

XXXXX

ANKARA

21.05.2019.

ANK-EMO06-1346

XXXXX

XXXXX

KOCAELİ

01.03.2019.

Koc-EMO00-169

XXXXX

XXXXX

ANKARA

16.01.2019.

ANK-EMO06-0208

XXXXX

XXXXX

ESKİŞEHİR

15.05.2019.

Esk-EMO04-375

XXXXX

XXXXX

İSTANBUL

14.05.2019.

İst-00-1130

XXXXX

XXXXX

İZMİR

07.05.2019.

İzm-00-747

XXXXX

XXXXX

İZMİR

22.05.2019.

İzm-EMO06-863

XXXXX

XXXXX

İSTANBUL

14.05.2019.

İst-00-1126

 

KARAR NO 20 :    Aşağıda isim, sicil no ve şube bilgileri bulunan üyelerimizin istifa taleplerinin uygun bulunmamasına,

 

Sicil No

İsim

Şubesi

Şube Tarih

Şube Yazısı Sayı

XXXXX

XXXXX

İZMİR

27.04.2019.

İzm-00-707

XXXXX

XXXXX

DİYARBAKIR

03.05.2019.

Diy-EMO06-476

XXXXX

XXXXX

İSTANBUL

19.04.2019.

İst-00-977

XXXXX

XXXXX

DİYARBAKIR

19.04.2019.

Diy-EMO06-438

XXXXX

XXXXX

İSTANBUL

09.04.2019.

İst-00-892

XXXXX

XXXXX

KOCAELİ

23.01.2019.

Koc-EMO00-58

XXXXX

XXXXX

ANKARA

21.05.2019.

ANK-EMO06-1345

XXXXX

XXXXX

İSTANBUL

14.05.2019.

İst-00-1132

XXXXX

XXXXX

İSTANBUL

10.05.2019.

İst-00-1103

XXXXX

XXXXX

İSTANBUL

07.05.2019.

İst-00-1074

XXXXX

XXXXX

İSTANBUL

29.04.2019.

İst-00-1024

XXXXX

XXXXX

İZMİR

07.02.2019.

İzm-00-259

XXXXX

XXXXX

İZMİR

09.05.2019.

İzm-00-776

XXXXX

XXXXX

KOCAELİ

03.05.2019.

Koc-EMO00-309

 

 

oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

               Başkan                               Başkan Yrd.                                   Yazman                          

            Gazi İPEK                       Evindar AYDIN                                     İbrahim SARAL                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

                Sayman                            Üye                                Üye                             Üye

     Mehmet TURGUT      Neval ŞİMŞEK        Ömürhan Avni SOYSAL   Erol CELEPSOY

 

 

 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2021 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.