MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 94

 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

TOPLANTI TARİHİ     : 04.04.2020

TOPLANTI NO          : 46/94

TOPLANTI YERİ       : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 

TOPLANTI SAATİ     : 19.00

KATILANLAR      : Gazi İPEK (x),  Evindar AYDIN(x),  İbrahim SARAL(x), Mehmet TURGUT (x),    Neval ŞİMŞEK(x), Ömürhan Avni SOYSAL,  Erol CELEPSOY(x)

 

Gündem:

  1. Bilgilendirme
  2. Mali Durum
  3. Yazışmalar
  4. Komisyonlar
  5. İdari işler

 

KARAR NO 1 :              Dünyada birden fazla ülke ve kıtada çok geniş alana hızla yayılan ve etkisini gösteren yeni koronavirüs (Covid-19) salgın hastalığından korunma ve kontrol önlemleri uygulanarak insan sağlığı üzerindeki etkisine bakılarak genel çapta koruyucu önlemlerin artırılmasını sağlamak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiştir. COVİD-19 pandemisi nedeniyle Türkiye`de de kamu otoriteleri tarafından zorlayıcı neden sayılacak önlemler alınmış ve alınmaya devam edilmektedir. Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle, Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik, sosyal ve çalışma yaşamına etkilerinin azaltılması için kabul edilen kanunlar ve diğer düzenlemelerle bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması, sözleşme sürelerinin uzatılması, 4857 sayılı İş Kanunu`nun uygulanmasında pandemi nedeniyle geçici düzenlemeler yapılarak iş ve çalışma koşulları pandemi koşullarında yeniden düzenlenmiştir. 

Açıklanan ve herkes tarafından bilinen bu zorlayıcı nedenler karşısında COVİD-19 pandemisi sürecinde Elektrik Mühendisleri Odası tarafından verilen hizmetler zorunlu olarak daralmıştır. Çalışma koşulları yeniden düzenlenmiştir. Hizmet ihtiyacının azalmış olması, ülke genelinde yaşanan ekonomik, sosyal, iş ve çalışma koşullarında ortaya çıkan zorunlu durumun yarattığı sonuçlar EMO`ya bağlı üyelerin mali yükümlülüklerini yerine getirememelerine neden olmuştur. Oda üyelerinin ödeme güçlüklerinden, ülke genelinde ortaya çıkan sınırlandırmalar ve yasaklardan kaynaklanan kazanç kayıpları gözetildiğinde Elektrik Mühendisleri Odasının gelir kaynaklarında çok önemli oranda azalma meydana gelmiştir. COVİD-19 pandemi sürecinin yarattığı sonuçlar ve salgın hastalığın önlenmesinde alınacak tedbirlerin uzama olasılığı karşısında ODA`nın mali yönden etkilendiği ve bu ciddi zorluğun yaşanmaya devam edeceği çok açıktır. Bu sürecin Elektrik Mühendisleri Odası çalışanları başta olmak üzere ve Oda açısından en az zararla atlatılabilmesi için zorunlu ekonomik tedbirler kaçınılmaz hale gelmiştir. 

COVİD-19 pandemisi sürecinde karşılaşılan zorunlu koşullar nedeniyle Elektrik Mühendisleri Odası`nın içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle;

1- ODA bünyesinde çalışmaktan olan tüm personel açısından yol ve yemek bedeli ödemelerinin 01.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yalnızca geldikleri gün kadar ödenmesine,

2- EMO Personel Yönetmeliği`nde teknik kadro olarak tanımlanan görevleri yürütmekte olan personel için belirlenmiş olan brüt ücretin 01.04.2020 tarihinden itibaren %20 oranında indirilmesi suretiyle hesaplanacak brüt rakamın ödemeye esas alınması,

3- 15.03.2019 tarihinde imzalanmış ve yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasında mali yükümlüklerin yerine getirilmesinde zorluklar doğmuş ve TİS hükümleri kapsamında çalışmakta olan personel için belirtilen sosyal hakların 01.04.2020 tarihinden itibaren ödenmemesine İbrahim Saral`ın karşı oyuyla oy çokluğuyla,

KARAR NO 2 :              Koronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak ve yayılmasını engellemek amacıyla MİSEM kapsamında yapılması planlanan eğitimlerin ikinci bir karara kadar ertelenmesine oy birliği ile,

KARAR NO 3 :              Covid-19 salgını nedeni ile tüm dünyada ve Türkiye`de pandemi önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasakları söz konusu olup olağanüstü tedbirler kapsamında üyelerimizin ve toplumun sağlık hakkını koruma adına eğitimlerin tamamının online yapılmasına oy birliği ile,

KARAR NO 4 :              Uzaktan eğitim ve toplantı yapılabilmesi için Zoom isimli video konferans sağlayıcı yazılım firmasına aylık 299,85 $ bedelle bir yıllığına abone olunmasına oy birliği ile,

KARAR NO 5 :              Vimeo isimli video paylaşım sitesindeki aboneliğimizin xxxx TL bedelle bir yıl uzatılmasına oy birliği ile,

KARAR NO 6 :              Yenilenebilir Enerji Sempozyumu internet sayfası(yeksem.org.tr) domain süresinin xxx TL bedelle 3 yıl uzatılmasına oy birliği ile,

KARAR NO 7 :              TMMOB, DİSK, KESK ve TTB`nin ortak yayınladığı Yedi Acil Önlem başlıklı bildirisine EMO olarak imza atılmasına oy birliği ile,

KARAR NO 8 :              Nazan Sancı`nın 09.04.2020 tarihi itibariyle 3 ay geçici süreyle Oda büro görevlisi olarak işe başlatılmasına İbrahim Saral`ın karşı oyuyla oy çokluğuyla,

KARAR NO 9 :              Gaziantep Şubesi`nin 26.03.2020 tarih ve Gaz-EMO05-1955 sayılı yazısı ile ilettiği Kahramanmaraş Temsilciliği Teknik Görevlisi Derya İnci Tepebaşı`nın 26.03.2020 tarihli görevinden istifa talebinin uygun bulunmasına oy birliği ile,

KARAR NO 10 :           Ankara Şubesi`nin 30.03.2020 tarih ve Ank-00-802 sayılı yazısı ile ilettiği Erzurum İl Temsilciliği için iki adet güvenlik kamerası yerleştirilmesi hizmetinin satın alımı için 1.500,00 (binbeşyüztürklirası) TL harcama talebinin uygun bulunmasına oy birliği ile,

KARAR NO 11 :           Gaziantep Şubesi`nin 18.03.2020 tarih ve Gaz-00-1880 sayılı yazısı ile ilettiği Kahramanmaraş İl Temsilciliği bürosunun tadilat, onarım ve bakım işlemleri için xxxx TL harcama talebinin, ülkemizin içinde bulunduğu pandemi sürecinden kaynaklı ileri bir tarihe ötelenmesine oy birliği ile,

 

karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

          

             

 

               Başkan                               Başkan Yrd.                                   Yazman                           

            Gazi İPEK                       Evindar AYDIN                                     İbrahim SARAL                                                                                                                                  

 

 

 

 

        Sayman                            Üye                                Üye                             Üye

     Mehmet TURGUT      Neval ŞİMŞEK       Ömürhan Avni SOYSAL    Erol CELEPSOY

                                                                            (Mazeretli)

 

 

 

 

 

1 no`lu karar için karşı görüşüm ve oyum:

Karara Usul Yönünden İtirazım

Öncelikle 4 Nisan 2020 tarihli toplantıda bu konu konuşulmamış ve ilgili karar alınmamıştır. 4 Nisan 2020 tarihli toplantının karar metni Oda Müdürü tarafından 1 Mayıs 2020 tarihinde mail yolu ile imzaya açıldığında metinde bu karar yer almamıştır. Zaten 1 nolu kararla ilgili yönetim kurulu ve şubeler nezdinde yapılan görüşmeler Nisan ayı boyunca sürdürülmüştür. Nihayetinde 13 Mayıs 2020 tarihinde yapılan toplantıda karar altına alınmıştır.

Çalışanların ücretleri dahil kazanılmış hakları işveren tarafından tek taraflı olarak kaldırılması hukuki olarak mümkün olmadığı için 2 ve 3 nolu fıkralar yok hükmündedir. Yönetim Kurulunun bu yönde bir karar alma yetkisi bulunmamaktadır.

Karara Esas Yönünden itirazım

Odamız, bağlı olduğu TMMOB`un diğer emek örgütleri ile yayınlamış olduğu "7 Acil Önlem" başlıklı bildiriye (bu metindeki 7 no`lu karar) imza atmıştır. Başta bu çağrı olmak üzere emek örgütleri bu süreç de dahil olmak üzere genel olarak krizlerin çalışanların sırtına yüklenerek çözülemeyeceğini savlar. Emeğin ve emekçinin hakkını savuna gelmiş Odamızın teamülleri çalışanların kazanılmış haklarına el konulmasını ön görmemektedir.

Elbette ödeme güçlüğü çektiğimiz, Oda`nın borç batağında olduğu ve Odamızın gelirlerinde düşüş beklendiği doğrudur. Ancak bu durumdan çıkış yolu tek taraflı kararlar alınması değildir. Ekonomik sıkıntımız çalışanlara belli bir süre elimizdeki olanaklar çerçevesinde eksik ödeme yapılmasını gerektirebilir. Ki, geride bıraktığımız yıllar sıklıkla bu durum yaşanmış olmasına rağmen karşılıklı güven ve uzlaşma zemini iş barışını korumuştur. Geçtiğimiz yıllarda bir çok kez sendikalı çalışanlar kazanılmış haklarından feragat etmiştir. Yönetim Kurulu içinde bulunduğumuz süreçte anlayamadığım bir biçimde uzlaşmaz tutum içine girmiş ve çalışanların ücretlerini düşürme yolu ile ekonomik krizi atlatacağı sanısına kapılmıştır.

Çalışanların kazanılmış haklarına tek taraflı el konulması hukuksal olarak mümkün değildir. Ücretlerinin düşürümü sonrasında çalışanlar; işten ayrılma, kıdem ve diğer tazminatları dahil alacaklarını talep ederek Odayı icraya verme hakkına sahip olacaktır. Kişiler bu hakkı hemen kullanmadıkları zaman haklarından feragat etmiş olmayacaklar, aksine 5 yıllık ve hatta bazı durumlarda 10 yıllık zaman aşımı süreleri bitmeden her an ekonomik kayıplarını talep edebileceklerdir. Yani Odamız uzun yıllar boyunca pimi çekilmiş bir el bombası ile yaşayacaktır. Sorunları çözmek için göreve talip olmuş yönetim kurulumuz için geleceğe sorun taşımak uygun bir tutum değildir.

Uzlaşmazlığa gitmek, hali hazırda var olan toplu sözleşmeyi rafa kaldırmayacaktır. Dolayısıyla yönetim kurulumuzun 2.fıkradaki kararını mahkeme kararı olmadan almamız mümkün değildir. Uzlaşmazlık kararı sonrası açılacak mahkemelerin ne zaman biteceği belirgin değildir. Mahkemelerde icra süreçlerinin önünü kesmek için talep edilecek ihtiyati tedbir kararlarının çıkması neredeyse imkansız ve çıksa bile ne zaman çıkacağı belirgin değildir. Bu kararın uygulamaya sokulması durumu sendikalı personele, TİS güvencesini ve haklarını korumak için tutum almak zorunluluğunu getirecektir. Sonuç olarak Oda, çalışanları ile kavgalı bir duruma gelecektir. Odamızın emekten yana olan tavrını tartışmaya açacak olaylar dizgesine izin verilmemesi gerektiği kanaatindeyim.

Odanın içinde bulunduğu durumun farkındayım, bir biçimiyle odanın ekonomisini rahatlatmak gerekmektedir. Ancak, Odamızın ekonomik olarak krize girmesinde çalışanların bir dahlinin olmadığını dikkate almalıyız. Odanın giderleri yöneticiler tarafından belirlenmektedir ve gelirlerine de yine yöneticiler vakıftır. Hükümet tarafından 2010`lu yıllarda odalara karşı izlenen politikaların Odanın gelirlerini azalttığı aşikardır. Yönetim Kurullarının Oda gelirlerine oranla giderlerini azaltamamasının yanı sıra hepimizin bildiği maceracı yaklaşımlara girmesi odanın mali yapısını iyice bozmuştur. Ücretlerde  indirime gidilirken kullanılan "Mühendis Oda çalışanları dahil ücretlerin ortalama ücrete göre yüksek olduğu" söylemi, AKP iktidarının ortalama ücreti bastırma, asgari ücrete yaklaştırma ve emekçileri yoksullaştırma politikalarını görmezden gelme hatta desteklemek anlamını taşımaktadır.

Ben bu karar yerine, çalışanlarla daha önceki yıllarda yapıldığı gibi uzlaşı içerisinde odanın gelirleri göz önünde tutularak uzlaşılması, bu süreçte ödenemeyen ücretlerin olanaklar elverdiğinde öncelikle ödenmesi yönünde karar alınması gerektiğini düşünüyorum.

İbrahim Saral

 

 

Karar 8 için karşı görüşüm ve oyum:

Odanın içinde bulunduğu ekonomik koşullarda, çalışanların izne çıkarıldığı ve ücretlerinde kesinti yapılmaya çalışıldığı bu dönemde yeni bir personel alımını uygun görmüyorum.

İbrahim Saral

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.