MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 14

 

 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ               : 14.11.2020

TOPLANTI NO                      : 47/14

TOPLANTI YERİ                   : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ                 : 10:00

KATILANLAR                           :  (X)  işaretli üyeler 

Bülent PALA(X), Şaban FİLİZ(X), Şükrü Can İNCEBIYIK(X), Çiğdem GÜNDOĞAN TÜRKER(X), Seyfettin ATAR(), Olgun SAKARYA(X), Mehmet ÖZDAĞ(X)

 

 

Gündem:

  1. Bilgilendirme
  2. Yazışmalar
  3. İdari işler
  4. Mali Durum

 

KARAR NO 1 :    Ücretli Çalışan ve İşsiz Üyeler Komisyonu`nun 10 Kasım 2020 tarihindeki toplantısında yaptığı görev dağılımının uygun bulunmasına,

 

Komisyon Başkanı: Zeynep HASIRCI TUĞCU

Başkan Yardımcısı: Adnan KORKMAZ

Raportör: Olcay  AYGÜN

 

KARAR NO 2 :    Elektrikli Araçlar ve Raylı Sistemler Çalışma Grubu`nun 11 Kasım 2020 tarihindeki toplantısında yaptığı görev dağılımının uygun bulunmasına,

 

Komisyon Başkanı:Mustafa Asım RASAN

Başkan Yardımcısı: Metin ÖZTÜRK

Raportör: Aslıhan VURAL

 

KARAR NO 3 :    Asansör ve Elektromekanik Komisyonu`nun 12 Kasım 2020 tarihindeki toplantısında yaptığı görev dağılımının uygun bulunmasına,

 

Komisyon Başkanı: Bülent ÇARŞIBAŞI

Başkan Yardımcısı: Mehmet Utku ÇİM

Raportör: Zehni YILMAZ

KARAR NO 4 :    Samsun 3. İdare Mahkemesi 2019/522 ve 2019/296 E. Sayılı dosyalarda 18.11.2020 tarihli keşfe Odamız adına avukat Sanem KÜÇÜKARZUMAN`ın katılmasına,

KARAR NO 5 :    Satın alma komisyonunun alınan teklifleri değerlendirmesi sonucu hukuk icra takip programı için xxx TL KDV dahil ile en uygun fiyat teklifi veren Sinerji Yazılım A.Ş. Firmasından hizmet satın alınmasına,

KARAR NO 6 :    TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinin Belge Verilmesi, Yenilenmesi ve Geçersiz kılınması başlıklı 8/a-5 maddesinin kaldırılması ve Resmi Gazete`de yayınlanması için TMMOB`ye sunulmasına,

"Belge Verilmesi, Yenilenmesi ve Geçersiz Kılınması         

Madde 8 - Belge verilmesi, yenilenmesi ve geçersiz kılınması işlemleri aşağıdaki kurallara uygun olarak yürütülür:

5- (Değişik:RG-8/1/2009-27104) (2) TUS ile Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Hizmetlerini üstlenmemeleri koşuluyla, ortaklığın çoğunluk hissesinin EMO dışındaki TMMOB üyelerinden oluşan mühendislik ve mimarlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye şirketlerinde ücretli olarak çalışan EM`lere,"

KARAR NO 7 :    Transkript İnceleme Çalışma Grubunun aşağıdaki isimlerden oluşturulmasına,

1.      Belgin TÜRKAY

2.      Bilal GÜMÜŞ

3.      Ali Ekber ÖZDEMİR

4.      İrfan ŞENLİK

5.      Çiğdem GÜNDOĞAN TÜRKER

KARAR NO 8 :    2020 En Az Ücretler kitapçığında yer alan "Kısım III İşyeri Ruhsat Projeleri" kısmının kullanılmadığı için kitapçıktan çıkartılmasına,

KARAR NO 9 :    2021 yılı En Az Ücret Tanımlarında yeni Kısım  III 3.2`nin aşağıdaki gibi düzenlenmesine,

3,2

Bina tipi trafo merkezleri için

 

400 kVA ya kadar ve 2 hücre aylık bakım hizmeti

575

 

400 kVA ya kadar ve 2 hücre aylık işletme sorumluluğu

750

 

400 kVA ya kadar ve 2 hücre aylık danışmanlık hizmetleri

575

 

401 kVA dan 5MVA ya kadar Artan her kVA için aylık bakım hizmeti

0,45

 

5MVA dan sonra  Artan her kVA için aylık bakım hizmeti

0,36

 

401 kVA dan 5MVA ya kadar Artan her kVA için aylık işletme sorumluluğu

0,45

 

5MVA dan sonra Artan her kVA için aylık işletme sorumluluğu

0,36

 

401 kVA dan 5MVA ya kadar Artan her KVA için aylık danışmanlık hizmetleri

0,45

5MVA dan sonra Artan her KVA için aylık danışmanlık hizmetleri

0,36

 

Artan yük ayırıcılı her fider için aylık bakım hizmeti

44

 

Artan yük ayırıcılı her fider için aylık işletme sorumluluğu

108

 

Artan yük ayırıcılı her fider için aylık danışmanlık hizmeti

58

 

Artan sekonder korumalı her fider için aylık bakım hizmeti

29

 

Artan sekonder korumalı her fider için aylık işletme sorumluluğu

115

 

Artan sekonder korumalı her fider için aylık danışmanlık hizmeti

58

 

KARAR NO 10 : 2021 yılı En Az Ücret Tanımlarında yeni Kısım  V  2`nin aşağıdaki gibi düzenlenmesine,

2

Topraklama-Çevrim/Hat Empedans-Süreklilik Ölçüm Bedelleri

 

YG tesislerinde 3 ölçüme kadar sabit bedel

900

 

Artan her ölçüm için

55

 

AG tesislerinde 3 ölçüme kadar sabit bedel

600

 

Artan her ölçüm için  (50 Noktaya kadar)

35

 

Artan her ölçüm için (51 noktadan sonra)

25

 

KARAR NO 11 :          2021 yılı yapı projelerine ilişkin en az ücretlerin belirlenmesinde her yapı sınıfı için Oda katsayısının (OK) aşağıdaki gibi uygulanmasına,

1A                               1,13                 1B        1,26               

2A                               0,69                 2B        1.00            2C           1,09                           

3A                               0,86                 3B        0,78                  

4A                               0,85                4B        0,83            4C            0,85               

5A                               0,77                 5B        0,79  

5C                               0,82                 5D        0,84    

KARAR NO 12 :          2021 yılı için EMO Trabzon Şubesi faaliyet alanında bulunan Kars İl Temsilciliği sınırlarında bölgesel azaltma katsayısının 0,75 olarak belirlenmesine,

KARAR NO 13 : 2021 yılı mühendislik hizmetleri en az ücretlerinin Resmi Gazete`de yayınlatılmasına,

KARAR NO 14 : Üyelik Belgesi olarak verilen belgelerin ücretlerinin 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

Oda Üyelik Belgesi                                                                35 TL

İhale Belgesi                                                              100 TL

SMM`li Üyeler için İhaleye Katılım Belgesi               100 TL

Yapı Denetim Belgesi için Oda Üyelik Belgesi                      100 TL

Tanıtım Dosyası için Oda Üyelik Belgesi                   35 TL

Proje Yarışması için Üyelik Belgesi                           35 TL

Yeterlilik Dosyası için Üyelik Belgesi                                    35 TL

Yapı Denetim Belgeliler için Oda Üyelik Belgesi                   35 TL

Taahhütlü Belge                                                         100 TL

Topraklama Üye Sicil Belgesi                                    50 TL

Şantiye Şefliği Belgesi                                                100 TL

Enerji Yöneticiliği için Üyelik Belgesi                                   100 TL

KİK Belgesi                                                               100 TL

TUS Yoktur Belgesi                                                               100 TL

Bilirkişilik Belgesi                                                                  100 TL

KARAR NO 15 : 2021 yılı mesleki denetim bedelinin 115(yüzonbeş) TL olarak belirlenmesine, "Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik" yetki sınırlarındaki ve 50 kW altı projeler /hizmetler için mesleki denetim bedelinin 25(yirmibeş) TL olarak uygulanmasına,

KARAR NO 16 : 2021 yılı SMM-BT belge bedellerinin 2020 yılı bedelleri ile aynı şekilde uygulanmasına,

KARAR NO 17 :          İstanbul Şubesi`nin 12.11.2020 tarihli e-postasında ilettiği Altan ÖMÜR(61263)`e ait emekli olduğu ayların aidat geri ödemesi talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 18 :          İzmir Şubesi`nin 28.10.2020 tarih ve İzm-00-1197 sayılı yazısı ile ilettiği ışık ve avcılık için kullanılan kaynakların renk sıcaklığı, CIE 1931 ve CIE 1976 standartlarına göre renk diyagramlarının ölçümü ve raporlanması amacıyla iki adet kolorimetre cihazının toplam ...+KDV bedelle alınması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 19 : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü`nün  aşağıda sayı ve tarihleri verilen yazıları ile ilettiği üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmalarını almak üzere xxxx Oda sicil nolu xxxx`ın soruşturmacı olarak atanmasına,

 

SİCİL

AD-SOYAD

ŞUBE

TARİH

SAYI

xxxx

xxxx

ANTALYA

02.10.2020

E.205682

xxxx

xxxx

ANTALYA

02.10.2020

E.205669

 

KARAR NO 20 :    Aşağıda isim, sicil no ve şube bilgileri bulunan üyelerimizin istifa taleplerinin uygun bulunmasına,  

 

SİCİL

ADI VE SOYADI

EVRAK NO

TARİH

ŞUBESİ

xxxx

xxxx

ANK-EMO06-2670

25.08.2020

ANKARA

xxxx

xxxx

ANK-EMO06-2097

21.05.2020

ANKARA

xxxx

xxxx

ANK-EMO06-3003

29.09.2020

ANKARA

xxxx

xxxx

ANK-EMO06-2954

23.09.2020

ANKARA

xxxx

xxxx

DİY-EMO06-699

29.09.2020

DİYARBAKIR

xxxx

xxxx

ANK-EMO06-3026

30.09.2020

ANKARA

xxxx

xxxx

ANK-EMO06-2927

21.09.2020

ANKARA

xxxx

xxxx

TRA-EMO06-553

18.09.2020

TRABZON

xxxx

xxxx

MER-00-388

10.09.2020

MERSİN

xxxx

xxxx

ANK-EMO06-3054

05.10.2020

ANKARA

xxxx

xxxx

ANK-EMO06-3005

29.09.2020

ANKARA

xxxx

xxxx

ADA-EMO06-0122

11.02.2020

ADANA

xxxx

xxxx

BUR-00-1256

28.09.2020

BURSA

xxxx

xxxx

ANK-EMO06-2978

25.09.2020

ANKARA

xxxx

xxxx

ANK-EMO06-3004

29.09.2020

ANKARA

xxxx

xxxx

BUR-00-2136

09.10.2019

BURSA

xxxx

xxxx

KOC-EMO00-428

25.06.2019

KOCAELİ

xxxx

xxxx

BUR-00-972

17.07.2020

BURSA

xxxx

xxxx

İST-00-1137

22.07.2020

İSTANBUL

xxxx

xxxx

KOC-EMO00-763

30.10.2019

KOCAELİ

xxxx

xxxx

DEN-EMO06-875

27.12.2019

DENİZLİ

xxxx

xxxx

GAZ-EMO04-1831

17.02.2020

GAZİANTEP

xxxx

xxxx

TRA-EMO06-510

31.08.2020

TRABZON

xxxx

xxxx

İST-00-1148

23.07.2020

İSTANBUL

xxxx

xxxx

ANK-EMO06-3025

30.09.2020

ANKARA

xxxx

xxxx

ANK-EMO06-3060

06.10.2020

ANKARA

xxxx

xxxx

4373

09.10.2020

SAMSUN

xxxx

xxxx

ANK-EMO06-3101

09.10.2020

ANKARA

xxxx

xxxx

ANK-EMO06-3102

09.10.2020

ANKARA

xxxx

xxxx

ADA-EMO06-0479

05.10.2020

ADANA

xxxx

xxxx

ADA-EMO06-0478

05.10.2020

ADANA

xxxx

xxxx

ANK-EMO06-3049

05.10.2020

ANKARA

xxxx

xxxx

TRA-EMO06-306

30.04.2020

TRABZON

xxxx

xxxx

4668

28.10.2020

ANTALYA

xxxx

xxxx

BUR-00-1384

20.10.2020

BURSA

xxxx

xxxx

ANK-EMO06-3172

09.10.2020

ANKARA

xxxx

xxxx

ANK-EMO06-3170

09.10.2020

ANKARA

xxxx

xxxx

ANK-EMO06-3169

09.10.2020

ANKARA

xxxx

xxxx

DİY-EMO06-750

15.10.2020

DİYARBAKIR

xxxx

xxxx

ADA-EMO06-0071

27.01.2020

ADANA

xxxx

xxxx

BUR-00-1332

12.10.2020

BURSA

xxxx

xxxx

İST-00-1275

20.08.2020

İSTANBUL

xxxx

xxxx

DİY-EMO06-765

21.10.2020

DİYARBAKIR

xxxx

xxxx

ADA-EMO06-0453

18.09.2020

ADANA

xxxx

xxxx

BUR-00-2136

09.10.2019

BURSA

xxxx

xxxx

İST-00-1727

19.08.2019

İSTANBUL

xxxx

xxxx

ANK-EMO06-2387

11.10.2019

ANKARA

xxxx

xxxx

ADA-EMO06-0520

01.11.2019

ADANA

xxxx

xxxx

ANK-EMO06-2740

20.11.2019

ANKARA

xxxx

xxxx

TRA-EMO06-504

14.10.2019

TRABZON

xxxx

xxxx

ESK-EMO04-471

02.10.2020

ESKİŞEHİR

xxxx

xxxx

4723

30.09.2020

KOCAELİ

xxxx

xxxx

ANT-EMO06-807

18.09.2020

ANTALYA

xxxx

xxxx

ANK-EMO06-2262

18.06.2020

ANKARA

 

KARAR NO 21 :    Aşağıda isim, sicil no ve şube bilgileri bulunan üyelerimizin istifa taleplerinin uygun bulunmamasına,  

 

 

 

 

SİCİL

AD SOYAD

EVRAK SAYI

EVRAK TARİH

ŞUBE

RET NEDENİ

xxxx

xxxx

BUR-00-999

05.08.2020

BURSA

İŞSİZ

xxxx

xxxx

ANK-EMO06-2979

25.09.2020

ANKARA

İŞSİZ

xxxx

xxxx

ANK-EMO06-3027

30.09.2020

ANKARA

İŞSİZ

xxxx

xxxx

İST-00-112

14.01.2019

İSTANBUL

İŞSİZ

xxxx

xxxx

ADA-EMO06-0353

21.07.2020

ADANA

İŞSİZ

xxxx

xxxx

SAM-EMO07-304

31.08.2020

SAMSUN

İŞSİZ

xxxx

xxxx

ANK-EMO06-3067

06.10.2020

ANKARA

İŞSİZ

xxxx

xxxx

KOC-EMO00-567

05.10.2020

KOCAELİ

İŞSİZ

xxxx

xxxx

ESK-EMO04-387

20.05.2019

ESKİŞEHİR

İŞSİZ

xxxx

xxxx

ADA-EMO06-0449

15.09.2020

ADANA

MESLEKİ FAALİYET

xxxx

xxxx

İST-00-1514

02.10.2020

İSTANBUL

MESLEKİ FAALİYET

xxxx

xxxx

KOC-EMO00-430

13.07.2020.

KOCAELİ

MESLEKİ FAALİYET

xxxx

xxxx

İZM-00-1088

24.09.2020

İZMİR

MESLEKİ FAALİYET

xxxx

xxxx

DİY-EMO06-1025

18.10.2019

DİYARBAKIR

MESLEKİ FAALİYET

xxxx

xxxx

ANK-EMO06-3050

05.10.2020

ANKARA

MESLEKİ FAALİYET

xxxx

xxxx

ANK-EMO06-3173

09.10.2020

ANKARA

MESLEKİ FAALİYET

xxxx

xxxx

ANK-EMO06-3100

09.10.2020

ANKARA

MESLEKİ FAALİYET

xxxx

xxxx

ANT-EMO06-1409

24.12.2019

ANTALYA

MESLEKİ FAALİYET

 

 

 

 

oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Bülent PALA

                                                                                      Başkan

 

 

 

 

       Şaban FİLİZ                         Şükrü Can İNCEBIYIK                      Çiğdem GÜNDOĞAN TÜRKER

        Başkan Yrd.                                  Yazman                                      Sayman

                       

                 

                                                                                

                         

Olgun SAKARYA                           Mehmet ÖZDAĞ                                      Seyfettin ATAR

         Üye                                                               Üye                                                                      Üye

                                                                                                                                      (Mazeretli)

 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.