MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 18

  TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ               : 13.12.2020

TOPLANTI NO                      : 47/18

TOPLANTI YERİ                   : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ                : 13:00

KATILANLAR                         :  (X)  işaretli üyeler  

Bülent PALA(X), Şaban FİLİZ(X), Şükrü Can İNCEBIYIK(X), Çiğdem GÜNDOĞAN TÜRKER(X), Seyfettin ATAR(), Olgun SAKARYA(X), Mehmet ÖZDAĞ(X)

 

 

Gündem:

  1. Bilgilendirme
  2. Yazışmalar
  3. İdari işler
  4. Mali Durum

 

KARAR NO 1 :               Ankara Şube Yönetim Kurulu üyeleri Kardelen KAMİŞLİ, Özgür KARAGÜLLE, Mustafa MUMCU, Yavuz BİLGÜTAY, Haşim CİHANER, Barış TOMBAK, Volkan ERBAB,Arın CENGİZ, Hasan Ferhat DELİBAŞ, Musa SAĞLAMÖZ ve Şube Denetleme Kurulu üyeleri Seyit Osman ACAR, Emin YILDIRIM, Yüksel USTA`nın Ankara Şube`de yaşananlara dair 08.12.2020 tarihli dilekçelerinin TMMOB`ye iletilmesine,

KARAR NO 2 :                  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" hakkında görüş oluşturmak için aşağıdaki isimlerden çalışma grubu oluşturulmasına, bu grubun İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile yapılacak çalışmalarda yönetim kuruluna sunulmak üzere çalışmalar yapması için görevlendirilmesine, grubun çalışmalarını koordine etmek için Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Ş.Can İNCEBIYIK`ın görevlendirilmesine,

 

Serdar PAKER (16854)

Ender KELLECİ (35690)

Barış AYDIN (26594)

Emre METİN (32859)

 

KARAR NO 3 :               2021-2022 Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri için 07.01.2021 Perşembe günü saat 15`te pandemi koşullarına bağlı olarak Oda hizmet binamızda, koşulların uygun olmaması durumunda çevrimiçi(online) toplantı yapılmasına,

KARAR NO 4 :               Odamızın Birlik hissesi ödemesine mahsuben 22.01.2021, 19.02.2021, 23.04.2021, 18.06.2021 tarihli ve XXXXX TL bedelli çeklerin TMMOB`ye iletilmesine,

KARAR NO 5 :               12.12.2020 tarihli Biyomedikal MEDAK oluşturulması için yapılan toplantıda yönetim kuruluna sunulan isimlerin atanması talebinin uygun bulunmasına,

            ASIL

1)    Mustafa Fatih Özkul - 35933 

2)    Mehmet Ali Arıcı - 71873

3)    G. Aybeniz Kaynar - 80225

4)    Gültekin Şentürk - 67250

5)    Bilge Doğan - 69939

6)    İlkin Aksu – 80224

7)    Zekeriya Oğuz - 80223

 

                        YEDEK

8)    Uğur Cunedioğlu - 55758 

9)    Tuncay Bayrak - 44682

10) Gizem Kara - 67676

11) Bülent Kara - 76003

12) Burcu Sert - 80228 

13) Soner Özdemir - 80221 

14) Aslı Sipahi - 80238

 

KARAR NO 6 :               Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`nın 10.12.2020 tarih ve E-94000496-110.01-2125941 sayılı yazı ile ilettiği Elektrik ve Elektronik Sanayi Teknik Komitesi`ne iki yıl süre ile 5674 Oda sicil nolu üye Ahmet Tarık UZUNKAYA`nın isminin bildirilmesine,

KARAR NO 7 :               Kadın Komisyonu`nun 19.12.2020 tarihinde saat 19`da Av. Hülya Gülbahar ile "İstanbul Sözleşmesini Konuşuyoruz" gündemli online söyleşi yapma talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 8 :               Satın alma komisyonunun alınan teklifleri değerlendirmesi sonucu 30.000 Adet (SMM için) YG İşletme Sorumluluğu Sözleşmesi belge basımı için XXXX TL+KDV ile en uygun fiyatın veren Aydın  Ofset Matbaacılık Hizmetleri firmasından hizmet satın alınmasına oy birliği ile,

KARAR NO 9 :               Mesleki denetim borcu olan Aslı DEMİR (56324) hakkında icra takibi başlatılması için hukuk birimine yetki verilmesine,

KARAR NO 10 :            Gamze KARAKUL ve Nazan SANCI`nın 28.12.2020 tarihinden itibaren  28.02.2021 tarihine kadar büro görevlisi kadrosunda istihdam edilmesine,

KARAR NO 11 :            Onur Kurulu‘nun 45-OK/16/725 sayılı 1230,00 TL Ağır Para Cezasının iptaline ilişkin Ankara 27. İcra Dairesi‘nin 2019/10080 sayılı icra takibi XXXX XXX (XXXX)‘in itirazı üzerine durmuştur. İcra takip dosyasının devamı için gereken hukuki işlerin tamamlanması için hukuk birimine yetki verilmesine,

KARAR NO 12 :            10.11.2020 tarih ve 1678 sayı yazısı ile ilettiği Türkiye`de çalışma izni isteyen Suriye uyruklu Elektrik ve Elektronik Mühendisi xxxxx`ın sözleşmesindeki ücretin TMMOB`nin belirlediği asgari ücretinin altında kalmaması şartıyla uygun görüşün TMMOB`ye bildirilmesine,

KARAR NO 13 :            10.11.2020 tarih ve 1679 sayı yazısı ile ilettiği Türkiye`de çalışma izni isteyen Özbekistan uyruklu Radyo Elektroniği İmalat ve Teknolojisi Mühendisi Sheroz KHAYDAROV`un çalışma izni hakkında görüşümüz talep edilmektedir. Radyo Elektroniği İmalat ve Teknolojisi Mühendisliğinin Odamız disiplinlerinde olmamasından dolayı kişinin Odamıza kaydının yapılamayacağının TMMOB`ye bildirilmesine,

KARAR NO 14 :            İzmir Şubesi`nin 12.11.2020 tarih ve İzm-00-1245 sayılı yazısı ile ilettiği xxxxx sicil nolu xxxxx xxxxx hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere 26594 Oda sicil nolu üyemiz Barış AYDIN`ın soruşturmacı olarak atanmasına oy birliği,

KARAR NO 15 :            Ankara Şubesi`nin 28.05.2020 tarih ve Ank-EMO00-2128 sayılı yazısı ile ilettiği xxxxx sicil nolu üye xxxxx hakkındaki iddialar için 09.06.2020 tarih ve 46/100 sayılı oturumda başlatılan soruşturmanın kişinin uzun sürecek tedavi için hastaneye yatırılması nedeniyle sonlandırılmasına,

KARAR NO 16 :  T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü`nün  E.205682 ve E.205669 sayılı yazılarının ekinde yer alan teknik inceleme raporuna istinaden 14.11.2020 tarih ve 47/14 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında xxxxx sicil numaralı üyemiz xxxxx hakkındaki soruşturma başlatılmış olup soruşturmacı Şahin YILMAZ`ın 20.11.2020 tarihli raporu gereği üyenin 4708 sayılı yasa ile ilgili olarak görev ve sorumluluğunu yerine getirmediğine dair tespit yapılmadığı ve bu yönde bir kararın alınmamış olduğu görüldüğünden soruşturmanın sonlandırılmasına,

KARAR NO 17 :     Aşağıda isim, sicil no ve şube bilgileri bulunan üyelerimizin istifa taleplerinin uygun bulunmasına,   

 

SİCİL 

ADI VE SOYADI 

EVRAK NO

EVRAK TARİHİ 

ŞUBESİ 

xxxxx

xxxxx

İST-00-576

05.03.2019

İSTANBUL

xxxxx

xxxxx

KOC-EMO00-647

06.11.2020

KOCAELİ

xxxxx

xxxxx

İZM-00-746

07.05.2017

İZMİR

xxxxx

xxxxx

ANK-EMO06-3442

18.11.2020

ANKARA

xxxxx

xxxxx

SAM-EMO06-416

30.11.2020

SAMSUN

xxxxx

xxxxx

ANK-EMO06-2982

25.09.2020

ANKARA

xxxxx

xxxxx

ESK-EMO04-883

05.12.2019

ESKİŞEHİR

xxxxx

xxxxx

İZM-00-736

03.05.2019

İZMİR

 

 

KARAR NO 18 :     Aşağıda isim, sicil no ve şube bilgileri bulunan üyelerimizin istifa taleplerinin uygun bulunmamasına,   

 

 

SİCİL

AD SOYAD

EVRAK NO

EVRAK TARİH

ŞUBE

RET NEDENİ

xxxxx

xxxxx

İST-00-1516

02.10.2020

İSTANBUL

MESLEKİ FAALİYET

xxxxx

xxxxx

İST-00-1583

15.10.2020

İSTANBUL

MESLEKİ FAALİYET

xxxxx

xxxxx

ANK-EMO06-2981

25.09.2020

ANKARA

MESLEKİ FAALİYET

xxxxx

xxxxx

KOC-EMO00-614

31.10.2020

KOCAELİ

MESLEKİ FAALİYET

xxxxx

xxxxx

ANK-EMO06-3415

17.11.2020

ANKARA

MESLEKİ FAALİYET

xxxxx

xxxxx

ANK-EMO06-2955

23.09.2020

ANKARA

MESLEKİ FAALİYET

xxxxx

xxxxx

ANK-EMO06-2926

21.09.2020

ANKARA

MESLEKİ FAALİYET

xxxxx

xxxxx

ANK-EMO06-404

05.02.2020

ANKARA

İŞSİZ

 

 

oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

                                                                      

                                                                                  Bülent PALA

                                                                                      Başkan

  

 

 

 

       Şaban FİLİZ                        Şükrü Can İNCEBIYIK          Çiğdem GÜNDOĞAN TÜRKER

        Başkan Yrd.                                 Yazman                                     Sayman

                        

              

                                                                                

                         

Olgun SAKARYA                           Mehmet ÖZDAĞ                                     Seyfettin ATAR

         Üye                                                              Üye                                                                      Üye

                                                                                                                                     (Mazeretli)

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.