MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 21

 

 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                : 24.01.2021

TOPLANTI NO                       : 47/21

TOPLANTI YERİ                    : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ                  : 13:00

KATILANLAR                         :  (X)  işaretli üyeler 

Bülent PALA(X), Şaban FİLİZ(X), Şükrü Can İNCEBIYIK(X), Çiğdem GÜNDOĞAN TÜRKER(X), Seyfettin ATAR(X), Olgun SAKARYA(X), Mehmet ÖZDAĞ(X)

 

 

Gündem:

  1. Bilgilendirme
  2. Yazışmalar
  3. İdari işler
  4. Mali Durum

                       

KARAR NO 1 :  18.03.2004 tarihinde 25406 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendi̇s ve Mi̇mar Odalari Bi̇rli̇ği̇ Elektri̇k Mühendi̇sleri̇ Odasi Serbest Müşavi̇r Mühendi̇sli̇k Hi̇zmetleri̇ Yönetmeli̇ği̇nde;

"Geçiş hükümleri

Geçici Madde 1 – (Ek:RG-31/1/2013-28545)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinde öğrenim görenlerin ya da bu bölümlerden mezun olanların 9`uncu maddenin birinci fıkrasının (h) bendinin (8) numaralı alt bendinde belirtilen dersleri mezuniyet sonrası dışarıdan tamamladıklarını belgelemeleri halinde 9 uncu maddeye göre Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir."

maddesinin aşağıdaki şekli ile değiştirilmesine;

"Geçiş hükümleri

Geçici Madde 1 – (Ek:RG-31/1/2013-28545)

Üniversitelerin Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinden mezun olanların 9`uncu maddenin birinci fıkrasının (h) bendinin (8) numaralı alt bendinde belirtilen dersleri mezuniyet sonrası dışarıdan tamamladıklarını belgelemeleri halinde 9 uncu maddeye göre Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir."

KARAR NO 2 :   Harp okulu mezunlarının Odamıza yaptığı üyelik başvuruları ile ilgili 46/100 sayı ve 09.06.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında devam eden hukuki süreç tamamlanana kadar, başvurucuların üyelik kararı değerlendirilmek üzere;

1.     17.05.2000 tarih ve 24052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4566 sayılı Kanun çıkmadan önce mezun olanların yani mezuniyet tarihi 17.05.2000 tarihinden önce olan Harp Okulu mezunlarının üyelik başvurularının aksi yönde bir yargı kararı çıkana kadar kabul edilmemesine,

2.     Üyelik başvurusu yapan Harp Okulu mezunlarından mezuniyeti 17.05.2000 yılından sonra olanların müracaatlarında; mezun olduğu döneme ait resmi transkriptlerinin istenmesine, başvuruları sonuçlanana kadar giriş aidatının alınmamasına, başvuruculara eşdeğerlilik değerlendirmesi yapıldıktan sonra üyelik başvurusu hususunda karar verilebileceğinin bilgisinin verilmesine,

3.     Mezuniyet tarihi 17.05.2000 sonrası olanlar açısından kayıt sırasında mezun oldukları döneme ait transkriptlerinde okul müfredatı ve kredi sayısının Odamız Transkript Komisyonunca incelenmesi, denkliğin söz konusu olup olmadığının tespiti akabinde üyelik başvurularının değerlendirilmesine,

4.     Harp Okulu mezunlarının denkliği ve mahkeme kararlarının uygulanması konusunda izlenecek yöntem hakkında T.C. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile gerekli yazışmaların yapılmasına,

5.     Üyelik kabul işlemleri yapılmış Harp okulu mezunları açısından kazanılmış hak söz konusu

olacağından üyelik haklarından yararlanmaya devam etmelerine,

KARAR NO 3 :  EMO Bilimsel Dergi Danışma Kurulu`nun aşağıdaki isimlerle belirlenmesine;

 

Prof. Dr. A. Hamit Serbest

Prof. Dr. Ali Hikmet Doğru

Prof. Dr. Altay Güvenir 

Prof. Dr. Arif Nacaroğlu

Prof. Dr. Atilla Bir

Prof. Dr. Aydın Köksal

Prof. Dr. Aydoğan Özdemir

Prof. Dr. Ayşın Baytan Ertüzün

Prof. Dr. Belgin Türkay

Prof. Dr. Bora Alboyacı

Prof. Dr. Bülent Sankur

Prof. Dr. Caner Özdemir

Prof. Dr. Cengizhan Öztürk

Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş

Prof. Dr. Engin Çetin

Prof. Dr. Erdal Panayırcı

Prof. Dr. Erhan Akın

Prof. Dr. Erkan Afacan

Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu

Prof. Dr. Ferit Acar Savacı

Prof. Dr. Gökhan Çınar

Prof. Dr. Güven Önbilgin

Prof. Dr. H. Bülent Ertan

Prof. Dr. Haldun Karaca

Prof. Dr. Hilal Göktaş

 

 

Prof. Dr. İbrahim Eksin

Prof. Dr. İnci Çilesiz

Prof. Dr. İrfan Karagöz

Prof. Dr. İsmail Hakkı Altaş

Prof. Dr. İsmail Hakkı Çavdar

Prof. Dr. Kemal Leblebicioğlu

Prof. Dr. Lale Tükenmez Ergene

Prof. Dr. Mehmet Bayrak

Prof. Dr. Mithat İdemen

Prof. Dr. Muhittin Gökmen

Prof. Dr. Murat Eyüboğlu

Prof. Dr. Murat Aşkar

Prof. Dr. Müjde Güzelkaya

Prof. Dr. Osman Parlaktuna

Prof. Dr. Osman Eroğul

Prof. Dr. Oya Kalıpsız

Prof. Dr. Ömer Nezih Gerek

Prof. Dr. Özlem Özgün

Prof. Dr. Sermin Onaygil

Prof. Dr. Tayfun Akgül

Prof. Dr. Timur Aydemir

Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz

Doç. Dr. Ali Ekber Özdemir

Doç. Dr. Bilal Gümüş

Doç. Dr. Osman Abul

 

 

KARAR NO 4 :  "Asansör SMM Belgesi" ne sahip üyeler için 2021 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere "Asansör Avan Proje Hazırlama Yetkilendirme Belgesi" düzenlenmesine,

KARAR NO 5 :  2019 Kasım ayında gerçekleştirilen SMM ve Mesleki Denetim Çalıştayı ve sonrasında 2019 Aralık ayında gerçekleştirilen "Sonuç Değerlendirme Toplantısı"nda alınan aşağıdaki kararların yönetim kurulu tarihi itibariyle yürürlüğe girmesine,

 

SMM-BT Belgelerinin yıl içinde değiştirilmesinde uygulanacak ücret tarifesi

 

1-     Yıl içinde smm yenileme yaptıktan sonra, yıl içinde tescili yapılmış olan başka bir şirkete ücretli olarak girerse;

SMM Ücreti     : Oda üyelik belgesi

Büro Tescil      : Ücret alınmayacaktır

 

2-     Yıl içinde smm yenileme yaptıktan sonra, yıl içinde tescili yapılmış olan başka bir şirkete ortak olarak girerse;

SMM Ücreti     : Oda üyelik belgesi

Büro Tescil      : İlk çıkarma ücreti

 Yıl içinde smm (ücretli veya ortakken )yenileme yaptıktan sonra,  kendi adına büro açarsa;

SMM Ücreti     : Oda üyelik belgesi

Büro Tescil      : İlk çıkarma ücreti

3-     Yıl içinde smm yenileme yaptıktan sonra, yeni bir şirkete ortak olarak girerse;

SMM Ücreti     : Oda üyelik belgesi

Büro Tescil      : İlk çıkarma ücreti

4-     Yıl içinde smm yenileme yaptıktan sonra, yeni bir şirkete ücretli olarak girerse;

SMM Ücreti     : Oda üyelik belgesi

Büro Tescil      : İlk çıkarma ücreti

5-     Yıl içinde tescili yapılmış olan şirkete / büroya, yeni bir ücretli smm girerse;

Yeni giren SMM : İlk çıkarma ücreti

Büro Tescil        : Ücret alınmayacaktır

6-     Yıl içinde tescili yapılmış olan şirkete / büroya, yeni bir ortak smm girerse;

Yeni giren SMM : İlk çıkarma ücreti

 Büro Tescil       : Ücret alınmayacaktır

7-     Yıl içinde tescili yapılmış olan bir şirketin adresinde değişiklik olursa;

SMM- BT Ücreti : Oda üyelik belgesi

8-     Yıl içinde tescili yapılmış olan bir şirketin unvanında değişiklik olursa;

SMM-BT Ücreti : Büro ortaklık yapısında ve büro tescil numarasında değişiklik yoksa ücret alınmayacaktır

9-     Şirketin faaliyetinde (şahıs firmasından şirkete, şirketten şahıs firmasına geçmesi vs.) yenileme döneminde;

SMM Ücreti     : Oda üyelik belgesi

Büro Tescil      : İlk çıkarma ücreti

 

Bu ücretlere ek olarak ayrıca belge bedeli alınmayacaktır.

KARAR NO 6 :   45/41 sayı ve 16.05.2017 tarihli yönetim kurulu kararı ile çevirisi ve telif hakkı için karar alınan "Installation, Calibration and Maintenance of Electronic Instruments" ve "Electricity from Sunlight" kitaplarının E-Kitap olarak yayınlanmasına, yayına hazırlanması için net XXX TL fiyatla dizgi yaptırılmasına,

KARAR NO 7 :  Antalya Şubesi`nin 07.01.2021 tarih ve Ant-00-10 sayılı yazısı ile ilettiği Elektrikli Araç Şarj istasyonu için detaylı harcama planının uygun bulunmasına,

KARAR NO 8 :  Ankara Şubesi`nin 20.01.2021 tarih ve ANK-00-218 sayılı yazısı ile ilettiği Mehmet Ali ATAY (XXX)`ın Enerji Komisyonu`nda görev alma talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 9 :  Ankara Şubesi`nin 14.01.2021 tarih ve ANK-EMO05-156 sayılı yazısı ile ilettiği Yadigar YAMAN`ın Yozgat İl Temsilciliği`nde çalışmak üzere yarı zamanlı büro personeli olarak işe alınması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 10 :       Denizli Şubesi`nin 15.01.2021 tarih ve Den-00-52 sayılı yazısı ile ilettiği Muğla, Bodrum ve Uşak Temsilciliklerine kullanılmak üzere banko siperlik yapımı için XXX+KDV harcama olurunun uygun bulunmasına,

KARAR NO 11 :       İzmir Şubesi`nin 05.01.2021 tarih ve İzm-00-3 sayılı yazısı ile ilettiği Şube`de kullanılmak üzere bir adet masaüstü bilgisayar ve bir adet Brother marka tarayıcı alımı için XXX + KDV harcama olurunun uygun bulunmasına,

KARAR NO 12 :                 Ankara Şubesi`nin 15.01.2021 tarih ve ANK-EMO15-170 sayılı yazısı ile ilettiği İlk Bildiriler Konferansı Düzenleme Kurulu`na yönetim kurulunu temsilen Yönetim Kurulu Yazmanı Ş.Can İNCEBIYIK ve Yönetim Kurulu Saymanı Çiğdem GÜNDOĞAN TÜRKER`in bildirilmesine,

KARAR NO 13 :                  Ankara Şubesi`nin 14.01.2021 tarih ve ANK-00-159 sayılı yazısı ile ilettiği Kırıkkale İl Temsilciliği`nin ihtiyacı olan faks ve yazıcı için XXX TL harcama yetkisi talebinin uygun bulunmasına

KARAR NO 14 :                  Trabzon Şubesi`nin 07.01.2021 tarih ve Tra-EMO17-13 sayılı yazısı ile ilettiği I. Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu`nun Düzenleme Kurulu`na yönetim kurulunu temsilen Yönetim Kurulu üyesi Mehmet ÖZDAĞ`ın bildirilmesine,

KARAR NO 15 :                 Makine Mühendisleri Odası`nın 14.12.2021 tarih ve 60/3125 sayılı yazısında ilettiği "TMMOB Sanayi Kongresi 2021`in" Kongre Düzenleme Kurulu`na Odamızı temsilen Çiğdem GÜNDOĞAN TÜRKER`in bildirilmesine,

KARAR NO 16 :                 TMMOB`un 04.12.2020 tarih ve 1805 sayılı yazısı ile ilettiği Odamızın Enerji Sempozyumu`nun sekretaryası görevine istinaden sempozyum çalışmalarını yönetim kurulu adına Sedat GÖKMENOĞLU ve Olgun SAKARYA`nın yürütmesine,

KARAR NO 17 :                 TMMOB`nin 11.01.2021 tarih ve 49 sayılı yazısı ile ilettiği Arnavutluk uyruklu Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Rudina HABILI`nın Türkiye`de çalışma izni talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 18 :                 Gökhan GÖNEL`in kasap olarak çalıştığı döneme ait aidat düşümünün yapılması talebinin üyenin gelir getirici bir  faaliyette bulunmasından dolayı uygun bulunmamasına,

KARAR NO 19 :                 XXX sicil nolu Muhammed KÜÇÜK`ün 09.12.2020 tarihli dilekçesi ile ilettiği 05.2019-11.2020 (19 ay) tarihleri arasında mühendislik faaliyeti yürütmediği (şoför) için aidat borcunun silinmesi talebinin üyenin gelir getirici faaliyette bulunmasından dolayı uygun bulunmamasına,

KARAR NO 20 :                 İstanbul Şubesi`nin 19.01.2021 tarih ve İst-00-105 sayılı yazısı ile ilettiği XXX nolu Mehmet Vefa Camlı`nın geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle aidat borçlarının silinmesi ve başlatılan icra takibinin sonlandırılması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 21 :                 İstanbul Şubesi`nin 19.01.2021 tarih ve İst-00-106 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil numaralı Semih ŞENTÜRK`ün dilekçesinde talep ettiği Şube sınırları dışında işletme sorumluluğu üstlenme talebinin yönetmeliklere aykırı olması sebebiyle uygun bulunmamasına, 

KARAR NO 22 :                 Ankara Şubesi`nin 21.01.2021 tarih ve ANK-00-228 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere XXXOda sicil nolu üyemiz XXX`in  soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 23 :                 Eskişehir Şubesi`nin 12.01.2021 tarih ve Esk- EMO07-22 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil numaralı XXX hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere XXX Oda sicil nolu üyemiz XXX`in  soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 24 :                 Eskişehir Şubesi`nin 12.01.2021 tarih ve Esk- EMO07-23 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil numaralı XXX hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere XXX Oda sicil nolu üyemiz XXX`in  soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 25 :                 Denizli Şubesi`nin 14.01.2021 tarih ve Den-00-44 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere XXX Oda sicil nolu üyemiz XXX`ın  soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 26 :                 Denizli Şubesi`nin 14.01.2021 tarih ve Den-00-45 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere XXX Oda sicil nolu üyemi XXX`ın  soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 27 :                 Denizli Şubesi`nin 14.01.2021 tarih ve Den-00-43 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX  hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere XXX Oda sicil nolu üyemiz XXX`ın  soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 28 :                 Denizli Şubesi`nin 18.01.2021 tarih ve Den-00-54 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere XXX Oda sicil nolu üyemiz XXX`ın  soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 29 :                 İstanbul Şubesi`nin 12.01.2021 tarih ve İst-00-55 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil numaralı XXX hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere XXX  Oda sicil nolu üyemiz XXX`in soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 30 :                 Yönetim Kurulu`nun 20.09.2020 tarih ve 47/08 sayılı toplantısında haklarında işlem başlatılan aşağıda isimleri sıralanan üyelerimizin soruşturmaya konu olan davaları devam etmekte olduğundan Odamızca yürütülen soruşturmaların mahkemeden gelecek nihai karar gelene kadar bekletilmesine,

SİCİL 

ADI VE SOYADI 

KARAR NO

XXX

XXX

10

XXX

XXX

09

XXX

XXX

11

 

KARAR NO 31 :                 Aşağıda isim, sicil no ve şube bilgileri bulunan üyelerimizin istifa taleplerinin uygun bulunmasına,   

SİCİL 

ADI VE SOYADI 

EVRAK NO

EVRAK TARİHİ 

ŞUBESİ 

X

MUHAMMED EMİN KAPLAN

İST-00-247

28.01.2019.

İSTANBUL

X

CEM KUBİLAY SELÇUK

ANK-EMO06-1343

21.05.2019.

ANKARA

X

AYTAÇ ARIKANLI

KOC-EMO00-115

13.02.2019.

KOCAELİ

X

MUSTAFA İRİŞİK

KOC-EMO00-742

07.12.2020.

KOCAELİ

X

EMİN ÖZMEN

TRA-EMO06-734

07.12.2020.

TRABZON

X

AYNUR DİDEM OKTAN

ANK-EMO06-3663

14.12.2020.

ANKARA

X

ERHAN KORUK

ANK-EMO06-3660

14.12.2020.

ANKARA

X

ONUR AKTAŞ

ANT-EMO06-1112

07.12.2020.

ANTALYA

X

AHMET ALPER KAPLAN

ANT-EMO06-1112

07.12.2020.

ANTALYA

X

TUNCAY ÖZGÜ

ANT-EMO06-1121

10.12.2020.

ANTALYA

X

HARUN GÜLAN

DİY-EMO06-871

30.11.2020.

DİYARBAKIR

X

HACİRE TAŞ

DİY-EMO06-870

30.11.2020.

DİYARBAKIR

X

FERİDE KARAKAŞ

DİY-EMO06-868

30.11.2020.

DİYARBAKIR

X

KADİR TÜRK

TRA-EMO06-750

10.12.2020.

TRABZON

X

ALİ OSMAN FİDAN

ESK-EMO04-695

03.12.2020.

ESKİŞEHİR

X

KADİR ŞİŞMAN

KOC-EMO00-756

11.12.2020.

KOCAELİ

X

MEHMET YAZAR

ESK-EMO04-699

08.12.2020.

ESKİŞEHİR

X

ÇAĞRI SUİÇMEZ

SAM-EMO07-434

14.12.2020.

SAMSUN

X

MURAT DÜZYURT

ESK-EMO04-669

25.11.2020.

ESKİŞEHİR

X

EMRAH ERKEN

ESK-EMO04-668

25.11.2020.

ESKİŞEHİR

X

SÜLEYMAN KOCA

SAM-EMO06-417

30.11.2020.

SAMSUN

X

ERHAN ERSOY

GAZ-EMO04-5631

27.11.2020.

GAZİANTEP

X

ATİLLA OKTAR

İZM-00-1311

27.11.2020.

İZMİR

X

MEHTAP MUKADDES KARASOY

ANT-EMO06-1092

30.11.2020.

ANTALYA

X

KAMİL CEM BULUT

ANK-00-3578

02.12.2020.

ANKARA

X

İPEK AKÇAY

ANK-00-3577

02.12.2020.

ANKARA

X

SEYDİ KAÇMAZ

GAZ-EMO04-7566

04.12.2020.

GAZİANTEP

X

MEHMET ERDOĞAN ETLİ

ANK-00-3575

02.12.2020.

ANKARA

X

RAMAZAN DAĞ

DİY-EMO06-922

17.12.2020.

DİYARBAKIR

X

ESRA SARITAŞ

ANK-EMO06-2930

09.12.2019.

ANKARA

X

ÖMER FARUK ÜTÜK

ANK-EMO06-3550

30.11.2020.

ANKARA

X

ESEN ÖNKİBAR YILMAZ

ANK-EMO06-3546

30.11.2020.

ANKARA

X

HÜSEYİN EMRE DARAMA

SAM-EMO07-409

25.11.2020.

SAMSUN

X

OKAN ÜNAL

SAM-EMO07-409

25.11.2020.

SAMSUN

X

MUSTAFA KURNAZ

SAM-EMO07-409

25.11.2020.

SAMSUN

X

SADIK ŞENYÜREK

SAM-EMO06-402

23.11.2020.

SAMSUN

X

MEHMET EMİN ERKAN

ANK-EMO06-3544

30.11.2020.

ANKARA

X

ALİ DELİ 

ANK-EMO06-3538

30.11.2020.

ANKARA

 

KARAR NO 32 :                 Aşağıda isim, sicil no ve şube bilgileri bulunan üyelerimizin istifa taleplerinin uygun bulunmamasına,   

 

SİCİL 

ADI VE SOYADI 

EVRAK NO

EVRAK TARİHİ 

ŞUBESİ 

RET NEDENİ

X

FURKAN BURHAN VERCAN

ANK-EMO06-3547

30.11.2020.

ANKARA

İŞSİZ

X

EMRE AKÇADAĞ

ANK-EMO06-3548

30.11.2020.

ANKARA

MESLEKİ FAALİYET

X

KÜBRA DURAN

ESK-EMO04-684

30.11.2020.

ESKİŞEHİR

MESLEKİ FAALİYET

X

SONER AYDIN

BUR-00-1719

26.11.2020.

BURSA

MESLEKİ FAALİYET

X

ARMAĞAN ERKARA

ESK-EMO04-672

25.11.2020.

ESKİŞEHİR

MESLEKİ FAALİYET

X

MÜSLÜM GÜMÜŞ

DİY-EMO06-898

10.12.2020.

DİYARBAKIR

MESLEKİ FAALİYET

X

GİZEM UYAR

KOC-EMO00-710

27.11.2020.

KOCAELİ

İŞSİZ

X

BUĞRA REŞAT ÖZCALAN

KOC-EMO00-757

11.12.2020.

KOCAELİ

İŞSİZ

X

MUHAMMED SAİD ULAŞ

DİY-EMO06-899

10.12.2020.

DİYARBAKIR

MESLEKİ FAALİYET

X

ŞEYMA ÖZBEK

ANK-EMO06-3662

14.12.2020.

ANKARA

MESLEKİ FAALİYET

X

BABÜR BİLGEHAN

ANK-EMO06-3665

14.12.2020.

ANKARA

MESLEKİ FAALİYET

X

BUKET KANDEHİR

ANK-EMO06-3666

14.12.2020.

ANKARA

MESLEKİ FAALİYET

X

OSMAN ANIL UĞUR

KOC-EMO08-740

07.12.2020.

KOCAELİ

İŞSİZ

X

ÖZHAN ATMACA

KOC-EMO08-739

07.12.2020.

KOCAELİ

MESLEKİ FAALİYET

X

YELİZ ERTÜRK

KOC-EMO00-743

07.12.2020.

KOCAELİ

MESLEKİ FAALİYET

X

SİNAN ÖZLEN

BUR-00-1766

08.12.2020.

BURSA

İŞSİZoy birliği ile karar verildi.

 

                                                                     

 

                                                                                   Bülent PALA

                                                                                       Başkan

  

 

 

       Şaban FİLİZ                          Şükrü Can İNCEBIYIK             Çiğdem GÜNDOĞAN TÜRKER

        Başkan Yrd.                                   Yazman                                       Sayman

                       

             

                                                                                 

                         

Olgun SAKARYA                               Mehmet ÖZDAĞ                                       Seyfettin ATAR

         Üye                                                   Üye                                                       Üye

 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.