MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 34

 

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                : 17.04.2021

TOPLANTI NO                        : 47/34

TOPLANTI YERİ                    : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TOPLANTI SAATİ                                     : 13:00

KATILANLAR                        : (X) işaretli üyeler

Bülent PALA(X), Şaban FİLİZ(X), Şükrü Can İNCEBIYIK(X), Çiğdem GÜNDOĞAN TÜRKER(X),

Olgun SAKARYA(-), Mehmet ÖZDAĞ(X), Seyfettin ATAR(X),

 

Gündem:

1.       Bilgilendirme

2.       Yazışmalar

3.       İdari işler

4.       Mali Durum

 

 

KARAR NO 1 :             Bursa Şubesi`nin 05.04.2021 tarih ve Bur-00-466 sayısı ile ilettiği ELECO 2021 Uluslararası Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı`nın 25-27 Kasım 2021 tarihlerinde yapılması ve XXX TL gelir-gider Sempozyum bütçe olur talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 2 :           TMMOB`nin 31.03.2021 tarih ve 494 sayısı ile ilettiği Türkiye`de çalışma izni isteyen Nijerya Uyruklu Elektrik – Elektronik Mühendisi Adamu ABDULLAHI`nın başvurusunun uygun bulunmasına,

KARAR NO 3 :           Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi 2020/134 E. 2021/145 K. sayılı ve 11.02.2021 tarihli ilamı ile Ankara 13. İdare Mahkemesince verilen 2020/343 E., 2020/1532 K. sayılı ve 10.09.2020 tarihli kararın kaldırılmasına ilişkin istinaf talebimiz kesin olarak reddedildiğinden, XXX sicil nolu XXX`in  istifa talebinin kabul edilmesine uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 4 :           Eskişehir Şubesi`nin 06.04.2021 tarih ve Esk-EMO00-242 sayısı ile ilettiği XXX sicil nolu Nurullah BOZDAĞ`ın Kütahya temsilci yardımcılığı görevinden alınması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 5 :           T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü`nün 31.03.2021 tarih ve E-93285864-110,01-2456605 sayısı ile ilettiği Asansör Teknik Komitesi`nde (ASTEK) görev almak üzere Odamızı temsilen XXX sicil nolu Ferhat İNAL ve XXX sicil nolu Bülent ÇARŞIBAŞI`nın bildirilmesine,

KARAR NO 6 :           Trabzon Şubesi`nin 09.04.2021 tarih ve Tra-00-244 sayısı ile ilettiği Giresun İl Temsilciliğine ait kiralık büroda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan demirbaş alımı için KDV hariç XXX TL`lik harcama olur talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 7 :           Ankara Şubesi`nin 12.04.2021 tarih ve ANK-00-985 sayısı ile ilettiği Konya İl temsilcisi olarak XXX sicil nolu Özkan KESKİN`in, İl Temsilci Yardımcıları olarak XXX sicil nolu Hamdi BEKTAŞ, XXX sicil nolu Mustafa TAŞ, XXX sicil nolu Selçuk TOPAL, XXX sicil nolu Fuat ŞAYLAN`ın atamaları taleplerinin uygun bulunması,

KARAR NO 8 :           Ankara Şubesi`nin 12.04.2021 tarih ve ANK-00-981 sayısı ile ilettiği Kırıkkale İl Temsilci yardımcısı XXX sicil nolu Yavuz Selim GÜNEŞ`in istifa talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 9 :           Antalya Şubesi`nin 13.04.2021 tarih ve Ant-00-325 sayısı ile ilettiği Şube hizmet binasında kullanılan mevcut asansörün günümüz standartlarına uygun hale getirilebilmesi için XXX TL + KDV harcama olur talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 10 :  06.05.2019 tarih ve 46/45 nolu Yönetim Kurulu Toplantısında alınan EMO`nun bankalar nezdindeki hesaplarında tek yetkili birimin EMO Yönetim Kurulu olduğunun belirlenmesi ve varsa EMO Yönetim Kurulu dışındaki yetkilerin iptali kararının yeniden gözden geçirilerek, Şubelerin kendi banka hesaplarındaki işlemleri için Oda Merkez yetkisi kalmak kaydıyla yeniden yetkilendirilmesine,

KARAR NO 11 : Kocaeli Şubesi`nin 06.04.2021  tarih  ve  Koc-EMO18-282  sayısı  ile  ilettiği XXX sicil nolu XXX`ya ait 15.02.2021 ve 15.03.2021 ödeme tarihli XXX TL`lik 2 ayrı toplam XXX TL ödenmemiş senetleri hakkında yasal işlemlerin başlatılması için Oda Hukuk Birimine yetki verilmesine,

KARAR NO 12 :     Antalya Şubesi`nin 30.03.2021 tarih ve Ant-EMO18-266 sayısı ile ilettiği     2020 yılı tahmini gider bütçesinin Yönetim Giderleri kaleminden XXX TL`nin Merkez %17 Payı Giderleri kalemine, SMM ve BT Giderleri kaleminden XXX TL`nin Merkez %17 Payı Giderleri kalemine, Diğer Giderler Kaleminden XXX TL`nin Temsilcilik Giderleri kalemine, Hizmet Karşılığı Giderler Kaleminden XXX TL`nin İşletme Giderleri kalemine aktarılması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 13 : Yönetim Kurulu`nun 05.12.2020 tarih  ve  47/17  sayılı  toplantısında  EMO Ankara Şubesinde yaşanan olayları soruşturmak ve ilgili kişilerin savunmalarını almak üzere XXX sicil nolu üyemiz XXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve dosyanın Onur Kurulu`na sevk edilmesine,

KARAR NO 14 : EMO MİSEM Daimi Komisyonu`nun  14.04.2021  tarih  47/03  sayılı  toplantısında ilettiği karar doğrultusunda, iki günlük program kapsamında "Proje ve Uygulama Denetçisi Eğitimi"nin MİSEM Kapsamında düzenlenmesi isteminin uygun bulunmasına ve XXX sicil nolu üyemiz Şükrü GÜNER`in "Proje ve Uygulama Denetçisi Eğitimi" kapsamında MİSEM Eğitmeni olarak görevlendirilmesi talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 15 : EMO MİSEM Daimi Komisyonu`nun  14.04.2021  tarih  47/03  sayılı  toplantısında ilettiği karar doğrultusunda, Elektrikli Araçlar ve Şarj Teknolojileri Eğitimi`nin MİSEM kapsamında düzenlenebilmesi konusunda gerekli hazırlıkların yapılması için İzmir Şubesi`nin görevlendirilmesine,

KARAR NO 16 : XXX sicil nolu XXX için  Yönetim  Kurulu`nun 24.01.2021 tarih ve  47/21 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere XXX sicil nolu XXX atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve üyemizin Onur Kurulu`na sevk edilmesine,

KARAR NO 17 : Oda Genel Merkez ve tüm şubelerde gerçekleştirilmek üzere bağlı dâhili telefonların Bulut Santral Altyapısına geçirilmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasına,

KARAR NO 18 : Eskişehir Şubesi`nin 07.04.2021 tarih ve  Esk-EMO07-245  sayısı  ile  ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları soruşturmak üzere XXX Sicil nolu XXX`in atanmasına,

KARAR NO  19 :  Eskişehir  Şubesi`nin 07.04.2021 tarih ve Esk-EMO07-246 sayısı ile ilettiği  XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları soruşturmak üzere XXX Sicil nolu XXX`in atanmasına,

KARAR NO  20 :  Eskişehir  Şubesi`nin 07.04.2021 tarih ve Esk-EMO07-247 sayısı ile ilettiği  XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları soruşturmak üzere XXX Sicil nolu XXX`in atanmasına,

KARAR NO 21 :  Kocaeli  Şubesi`nin 08.04.2021  tarih  ve  Koc-EMO01-311  sayısı  ile  ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları soruşturmak üzere XXX Sicil nolu XXX`in atanmasına,

KARAR NO 22 : Kocaeli Şubesi`nin 08.04.2021  tarih  ve  Koc-EMO01-311  sayısı  ile  ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları soruşturmak üzere XXX Sicil nolu XXX`in atanmasına,

KARAR NO 23 : Kocaeli Şubesi`nin 08.04.2021  tarih  ve  Koc-EMO01-311  sayısı  ile  ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları soruşturmak üzere XXX Sicil nolu XXX`in atanmasına,

KARAR NO 24 : Kocaeli Şubesi`nin 08.04.2021  tarih  ve  Koc-EMO01-311  sayısı  ile  ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları soruşturmak üzere XXX Sicil nolu XXX`in atanmasına,

KARAR NO 25 : Kocaeli Şubesi`nin 08.04.2021  tarih  ve  Koc-EMO01-311  sayısı  ile  ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları soruşturmak üzere XXX Sicil nolu XXX`in atanmasına,

KARAR NO 26 :  Kocaeli  Şubesi`nin 08.04.2021  tarih  ve  Koc-EMO08-274  sayısı  ile  ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları soruşturmak üzere XXX Sicil nolu XXX`in atanmasına,

KARAR NO 27 : Kocaeli Şubesi`nin 02.04.2021  tarih  ve  Koc-EMO08-274  sayısı  ile  ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları soruşturmak üzere XXX Sicil nolu XXX`in atanmasına,

KARAR NO 28 : Kocaeli Şubesi`nin 14.04.2021  tarih  ve  Koc-EMO08-356  sayılı  yazısı  ile  ilettiği aşağıda isimleri sıralanan üyelerin SMM-BT belgesiz gerçekleştirilen projeleri hakkındaki iddiaların soruşturulması için aşağıda belirtilen soruşturmacıların atanmasına,

SİCİL

AD SOYAD

ŞUBE

SORUŞTURMACI

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX


XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

XXX

XXX

KOCAELİ

XXX

 

KARAR NO 29 :         Aşağıda isim, sicil no ve şube bilgileri bulunan üyelerimizin istifa taleplerinin uygun bulunmasına,

SİCİL

ADI VE SOYADI

EVRAK NO

EVRAK TARİHİ

ŞUBESİ

XXX

XXX XXX

 

30.03.2021.

İSTANBUL

XXX

XXX XXX

İST-00-1710

04.11.2020.

İSTANBUL

XXX

XXX XXX

İST-00-360

03.03.2021.

İSTANBUL

 

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Bülent PALA

 

Başkan

 

 

 

 

 

Şaban FİLİZ                          Şükrü Can İNCEBIYIK            Çiğdem GÜNDOĞAN TÜRKER

                                                                                                               

Başkan Yrd.                                   Yazman                                      Sayman

 

 

 

 

 

Olgun SAKARYA                     Mehmet ÖZDAĞ                                        Seyfettin ATAR

 

Üye                                                  Üye                                                           Üye

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.