MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 60

 

757TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                 : 20.11.2021

TOPLANTI NO                         : 47/60

TOPLANTI YERİ                     : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ

TOPLANTI SAATİ                   : 11:00

KATILANLAR                           :  (X)  işaretli üyeler 

Bülent PALA(X), Şaban FİLİZ(X), Şükrü Can İNCEBIYIK(X), Çiğdem GÜNDOĞAN TÜRKER(X), Olgun SAKARYA(X), Mehmet ÖZDAĞ(X), Seyfettin ATAR(X),

 

 

Gündem:

  1. Bilgilendirme
  2. Yazışmalar
  3. İdari işler
  4. Mali Durum

                       

 

KARAR NO 1 :                  69581 sicil numaralı Nazım ELMALI`nın istifa ret işlemine karşı açtığı davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi 2020/1828 E., 2021/858 K. sayılı davada işlemin iptaline karar verilmiş olduğundan üyelik istifasının uygun bulunmasına,

KARAR NO 2 :                  Kocaeli Şubesi`nin 11.11.2021 tarih ve Koc-EMO18-869 sayılı yazısı ile ilettiği Meslekte 25. 40. 50. ve 60. yıllarını dolduran üyelere plaket töreni ve kokteyl organizasyonu yapılması için toplam XXX TL harcama oluru talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 3 :                  Ankara Şubesi`nin 15.11.2021 tarih ve Ank-00-2745 sayılı yazısı ile ilettiği XXX oda sicil nolu üyemiz Murat AKSÜT‘ün EMO Nevşehir İl Temsilci Yardımcılığı görevine atanması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 4 :                  TMMOB`nin 16.11.2021 tarih ve 1751 sayılı yazısı ile ilettiği Erzincan İliç Altın Madeni ÇED Raporu Komisyonu`nda yer almak üzere Odamızı temsilen XXX sicil nolu Özkan ÖZCAN`ın görevlendirilmesine,

KARAR NO 5 :                  Denizli Şubesi`nin 15.11.2021 tarih ve Den-00-845 sayılı yazısı ile ilettiği Şube hizmet binasındaki arşiv evraklarının depolanmasında yer sıkıntısı yaşanması nedeniyle Şube binasının bulunduğu iş hanında arşiv olarak kullanmak üzere yer kiralanması için aylık XXX TL bedel ile olur talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 6 :                  İstanbul Şubesi`nin 17.11.2021 tarih ve İst-EMO07-2091 sayılı yazısı ile ilettiği Şubede kullanılamaz durumda olduğu tespit edilen bilgisayarların yerine toplam KDV dahil XXX TL bedelle 3 yeni bilgisayar alınması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 7 :                  Diyarbakır Şubesi`nin 07.10.2021 tarih ve Diy-00-731 sayısı ile ilettiği Tunceli İl Temsilciliğine Türkiye İş Bankasında temsilcilik hesabı açılması talebinin,

KARAR NO 8 :                  Ankara Şubesi`nin 18.10.2021 tarih ve ANK-00-2513 sayısı ile ilettiği YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Aylık Periyodik Kontrol Formları`nın kullanılması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 9 :                  Otomasyon sisteminde gerçekleştirilecek e-imza entegrasyon ve güncellemesi için XXX TL ücret ile KEY yazılım firması ile anlaşma yapılmasına,

KARAR NO 10 :              Elektronik ortamda satışı yapılmakta olan "Elektrik Tesislerinde Dağıtım" kitabının basımı için kitabın yazarı Cemil Engin ile sözleşme imzalanmasına,

KARAR NO 11 :              Eskişehir Şubesi`nin 12.01.2021 tarih ve Esk-EMO07-22 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu üyemiz Mustafa Kemal ÖZGÖK için Yönetim Kurulu`nun 21.02.2021 tarih ve 47/25 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor incelenmiş ve Onur Kuruluna sevkine,

KARAR NO 12 :              Eskişehir Şubesi`nin 02.03.2021 tarih ve Esk-EMO07-149 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu üyemiz XXX için Yönetim Kurulu`nun 09.03.2021 tarih ve 47/27 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor incelenmiş ve Onur Kuruluna sevkine,

KARAR NO 13 :              XXX sicil nolu Hüsamettin XXX çeşitli iletişim vasıtaları aracılığıyla kamuoyuna servis ettiği yargı süreçlerine dair belgeler ile odamız kamusal yetkilerini yokmuş gibi gösteren yazıları nedeniyle üye hakkındaki iddiaları soruşturmak üzere XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 14 :              Kocaeli Şubesi`nin 12.11.2021 tarih ve Koc-EMO01-871 sayısı ile ilettiği Şube Genel Kurulu`nun çoğunluklu olarak 15-16 Ocak 2022, çoğunluksuz olarak 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 15 :              Denizli Şubesi`nin 15.11.2021 tarih ve Den-00-846 sayısı ile ilettiği Şube Genel Kurulu`nun çoğunluklu olarak 12-13 Şubat 2022, çoğunluksuz olarak 19-20 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 16 :              2022 yılı mühendislik hizmetleri en az ücretlerinin Resmî Gazete`de yayınlatılmasına,

KARAR NO 17 :              Oda Yönetim Kurulu`nun 47/48 nolu toplantısında almış olduğu Elektrikli Araçlar ve Şarj İstasyonları Yönetmelik Çalışma Grubu kararı doğrultusunda çalışma grubunun aşağıdaki isimlerden oluşturulmasına,

 

ŞUBE

SİCİL NO.

İSİM

Ankara

XXX

Hüseyin CANBOLAT

Antalya

XXX

Nilay ERTÖRÜN GÜNGÖR

Bursa

XXX

Asım SARICI

Diyarbakır

XXX

Adnan DİNÇ

Eskişehir

XXX

Alper ÇETİN

Gaziantep

XXX

Mesut COŞKUN

İstanbul

XXX

Metin ÖZTÜRK

İzmir

XXX

Görkem ÖZVURAL

Kocaeli

XXX

Merve TİRYAKİOL

Mersin

XXX

Hakan DEMİREL

Trabzon

XXX

Fatih Mehmet NUROĞLU

 

KARAR NO 18 :              Oda Yönetim Kurulu`nun 12.10.2021 tarih ve 47/55 sayılı toplantısında alınan "09-10-11 Aralık 2021 tarihinde Ankara`da gerçekleştirilecek 13. Enerji Sempozyumu`nun İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk salonunda günlük 5.000,00 TL kira bedeli ile gerçekleştirilmesi" kararının Pandemi vaka sayılarındaki artış göz önünde bulundurularak iptal edilmesine ve 13. Enerji Sempozyumu`nun aynı tarihlerde Oda Genel Merkezi`nde sınırlı katılımcı ile gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 19 :              Elektrik Mühendisleri Odası İktisadi İşletme Ana Sözleşmesinin 3. Maddesindeki Konusu ve Çalışma Esasları başlığının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

 

Elektrik Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi Ana Sözleşmesi

Tadil Tasarısı
Yeni Şekil

Madde (3)

 

İktisadi İşletmenin Çalışma ve Esasları:

 

Oda amaçları Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği`nde belirtilmiş olup bu amacı gerçekleştirmek için;

 

a)      Oda dergi ve bülteni, Oda yayınları, Oda ajandası basımı; reklam alımı, internet yayıncılığı, mesleki yayınlar ve kitaplar yayınlamak,

b)     Kongre, sempozyum ve benzeri etkinlikleri düzenlemek,

c)      Topraklama ölçümü, Oda sosyal faaliyetleri, eğitim ve lokal işletilmesi işlerini yapmak,

d) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası hizmet ve eğitim merkezlerinin inşaat taahhüt işlerini yapmak.

KARAR NO 20 :              SMM komisyonundan istifa eden XXX sicil nolu Arif DÖNMEZ, XXX sicil nolu Nazım Gökhan DALDAŞ, XXX sicil nolu Mustafa AYDIN ve XXX sicil nolu Servet BİLİŞ`in  üyelerin istifalarının kabul edilmesine istifa eden üyelerin şubelerinden yeniden isim istenmesine,

KARAR NO 21 :              EMO Genel Kurulu`nda verilmek üzere EMO Hasan Balıkçı Onur Ödülü`ne ilişkin önerilerin Şube Yönetim Kurullarından Hasan Balıkçı Onur Ödülü Yönergesi gereğince 30.11.2021 tarihine kadar istenmesine,

KARAR NO 22 :              2022 yılı için bastırılacak olan EMO Ajandaları, SMM Ajandaları ve Kadın Ajandaları için ivedi teklif toplanması ve en uygun teklifi verecek firma ile sürecin başlatılması için Satın Alma Komisyonu`na yetki verilmesine,

KARAR NO 23 :              2022 yılı için bastırılacak olan YG İşletme Sorumluluğu sözleşmeleri için ivedi teklif toplanması ve en uygun teklifi verecek firma ile gerekli sürecin başlatılması için Satın Alma Komisyonu`na yetki verilmesine, 

KARAR NO 24 :              Aşağıda isim, sicil no ve şube bilgileri bulunan üyelerimizin üyelikten ayrılma taleplerinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 25 :              Aşağıda isim, sicil no ve şube bilgileri bulunan üyelerimizin üyelikten ayrılma taleplerinin uygun bulunmamasına,

 

KARAR NO 26 :              Aşağıda isim, sicil no ve şube bilgileri bulunan üyelerimizin üyelik durumlarının yurtdışı olarak değiştirilmesine,

 

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

                                                           Bülent PALA

                                                                Başkan

 

 

 

 

 

   

       Şaban FİLİZ                           Şükrü Can İNCEBIYIK             Çiğdem GÜNDOĞAN TÜRKER

       Başkan Yrd.                                      Yazman                                         Sayman    

                                                                        

 

 

   Olgun SAKARYA                            Mehmet ÖZDAĞ                           Seyfettin ATAR
            Üye                                                                Üye                                                Üye


 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.