MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 5

 

 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                 : 30.04.2022

TOPLANTI NO                         : 48/05

TOPLANTI YERİ                     : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ                   : 10:00

KATILANLAR                           :  (X)  işaretli üyeler 

Mahir ULUTAŞ(X), Mehmet ORAK(X), Eylem ÖLMEZOĞLU(X), Mehmet MAZMANOĞLU(X), Mehmet ÖZDAĞ(X), Tayfun İŞBİLEN(X), Ogün SIY(X)

 

 

Gündem:

  1. Bilgilendirme
  2. Yazışmalar
  3. İdari işler
  4. Mali Durum

                       

 

KARAR NO 1 :                  Satın Alma Komisyonu`nun 28.04.2022 tarihli toplantısında almış olduğu Genel Merkez binasına asılacak pankartın basımı için XXX TL + KDV ücret ile en uygun teklifi veren Onada Tanıtım firmasına yaptırılmasına,

KARAR NO 2 :                  Necatibey Caddesi No:102/1-2 Kızılay/Ankara adresinde bulunan taşınmazın Oda Genel Merkezi adına kullanılmasına,

KARAR NO 3 :                  47. Dönem Elektrikli Araçlar ve Şarj İstasyonları Yönetmelik Çalışma Grubu tarafından çalışmasına başlanan TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Elektrikli Kara, Hava, Deniz Taşıtları Ve Bu Taşıtların Elektrikli Aksamları İle Dolumlarına (Şarj) Dair  Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmelik taslağı ile ilgili şubelerden görüş istenmesine,

KARAR NO 4 :                  Kocaeli Şubesi`nin 04.03.2022 tarih ve Koc-EMO00-129 sayısı ilettiği personellerin iş akitlerinin sonlandırılması ve Şube Müdürü atanması talebinin yeniden değerlendirilmek üzerine Şubesi`ne iadesine,

KARAR NO 5 :                  XXX sicil nolu üye Alkan ALKAYA tarafından verilen EMO Mersin Şubesinde Seçimli Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına dair  22.04.2022 tarihli dilekçe ve ekleri ile EMO Mersin Şubesinin konuya ilişkin göndermiş olduğu  20.04.2022 tarihli ve Mer-00-215 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek, EMO Ana Yönetmeliği Madde 84/a ve Madde 85 uyarınca EMO Mersin Şubesinde 11-12.06.2022 tarihlerinde çoğunluklu, 18-19.06.2022 çoğunluksuz olarak,  delege seçimleri hariç olmak üzere Seçimli Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına,

KARAR NO 6 :                  EMO Ankara Şubesi`nin 13.04.2022 tarih ve ANK-00-826 sayısı ile ilettiği Temsilci ve Yardımcıların atamalarına ilişkin talebinin, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Temsilcilikler Yönetmeliği Madde 6 uyarınca  kabul edilmemesine,

KARAR NO 7 :                  XXX sicil nolu XXX tarafından 15.04.2022 tarihli dilekçesindeki iddiaların soruşturulması üzerine XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 8 :                  Ankara Şubesi`nin 28.01.2022 tarih ve ANK-EMO00-203 sayısı ile ilettiği Şube Hukuk Müşavirliği hizmeti alımı için, hali hazırda EMO Genel Merkezinde Hukuk Müşaviri bulunması ve Genel Merkez ile Ankara Şubesi`nin aynı şehirde olması nedeniyle Oda Hukuk Müşavirince bu hizmetin verilebileceği değerlendirilmiş olup talebin uygun bulunmamasına,

 

KARAR NO 9 :                  Oda Yönetim Kurulu`nun 12.02.2022 tarih ve 47/69 sayılı toplantısında alınan karar ile Oda Genel Merkezinde geçici görevlendirilen EMO Ankara Şubesi Teknik görevli kadrosunda istihdam edilen Melis Kultufan`ın, 15.05.2022 tarihinden itibaren geçici görevlendirilmesinin 2 ay uzatılmasına,

KARAR NO 10 :               Ankara Şubesi`nin 28.02.2022 tarih ve ANK-00-490 sayısı ile ilettiği Şube Örgütlenme Sekreteri Ferhat Bitecek`in tüm yasal haklarının ödenerek iş akdinin fesih edilerek, Şube Örgütlenme sekreteri kadrosuna Mustafa Çölbeyi Yıldız`ın atanması talebinin uygun bulunmamasına,

KARAR NO 11 :               Antalya Şubesi`nin 30.03.2022 tarih ve Ant-EMO05-277 sayılı yazısı ile ilettiği Şubede boş bulunan büro personeli kadrosuna sözleşmeli personel alınması talebi için detaylı bilgi istenmesine,

KARAR NO 12 :               Eskişehir Şubesi`nin 22.04.2022 tarih ve Esk-EMO05-218 sayısı ile ilettiği İktisadi İşletme bünyesinde büro personeli olarak görev alan Beste TAVUR`un 3 aylık geçici süre ile görev süresinin uzatılması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 13 :               Ankara Şubesi`nin 07.04.2022 tarih ve ANK-00-768 sayılı yazısı ile ilettiği 48. Olağan Genel Kurul giderleri için toplam XXX TL harcama oluru talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 14 :               Antalya Şubesi`nin 21.04.2022 tarih ve Ant-00-338 sayısı ile ilettiği şube hizmet binasında kullanılan asansör makine dairesi giriş kapısı ve çatı katı salon giriş kapısının deforme olması ve tadilatı mümkün olmadığından güvenlik sebebi ile değiştirilmesi için XXX + KDV bedel ile harcama oluru talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 15 :               İzmir Şubesi`nin 21.04.2022 tarih ve İzm-00-498 sayısı ile ilettiği çevrimiçi eğitim ve toplantılarda kullanılmak üzere web cam cihazının XXX TL + KDV bedelle satın alınması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 16 :               Bursa Şubesi`nin 20.04.2022 tarih ve Bur-00-413 sayısı ile ilettiği çevrimiçi gerçekleştirilmesi planlanan ELECO 2022 Ulusal Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferası`nın 24-26.11.2022 tarihinde ve aşağıdaki tahmini gelir – gider bütçesi ile olur talebinin uygun bulunmasına,

ELECO 2022 ULUSAL ELEKTRİK , ELEKTRONİK VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ KONFERASI
24-26 KASIM 2022 BURSA
TAHMİNİ  GELİR – GİDER BÜTÇESİ

GELİRLER

GİDERLER

Konferans Katılım Ücreti

XXX TL

Toplantı ve Organizasyon Gideri

XXX TL

TÜBİTAK Desteği

XXX TL

Yemek Gideri

XXX TL

 

Konferans Basılı İşler, Katılımcılara gönderilecek flash bellek, kartlık, plaket, program kitapçığı

XXX TL

Bilişim Gideri (Openconf programı, zoom, Youtube

XXX TL

TOPLAM

XXX TL

TOPLAM

XXX TL

KARAR NO 17 :               EMO Samsun Şubesi`nin 18.01.2022 tarih ve Sam-EMO01-38 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX için Yönetim Kurulu`nun 01.02.2022 tarih ve 47/67 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor incelenmiş ve dosyanın Onur Kurulu`na sevkine,

KARAR NO 18 :               XXX sicil nolu Üye XXX tarafından açılan istifa ret işleminin iptali davasında Ankara 16. İdare Mahkemesi‘nin 28.10.2021 tarih, 2020/2167 E. ve 2021/2086 K. sayılı iptal kararı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi‘nin 24.03.2022 tarih, 2022/207 E. ve 2022/406 K. sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmiş olduğundan üye Fatma Harman‘ın istifasının kabulü ile gerekli işlemlerin yapılmasına,

KARAR NO 19 :               XXX sicil nolu Üye XXX tarafından açılan istifa ret işleminin iptali davasında Ankara 16. İdare Mahkemesi‘nin 28.10.2021 tarih, 2021/294 E. ve 2021/2083 K. sayılı iptal kararı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi‘nin 03.03.2022 tarih, 2021/1818 E. ve 2022/317 K. sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmiş olduğundan üye Armağan Erkara‘nın istifasının kabulü ile gerekli işlemlerin yapılmasına,

KARAR NO 20 :               İstanbul Şubesi`nin 28.02.2022 tarih ve İst-00-427 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu üyemiz XXX için Yönetim Kurulu`nun 06.03.2022 tarih ve 47/70 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor incelenmiş ve herhangi bir cezai işleme yer olmadığına,

KARAR NO 21 :               XXX sicil nolu üye Niyazi ÇOPUR‘un ve XXX sicil nolu üye Bekir DURSUN‘ un 01.04.2022 tarihli dilekçelerine ilişkin olarak, dilekçelerde bahsi geçen konular kapsamında EMO Yönetim Kurulunun almış olduğu kararın kendilerine bildirilmesine,

KARAR NO 22 :               48. Dönem Yönetim Kurulu toplantılarının, yönetim kurulu yedek üyelerinin de katılımı ile yapılmasına,

KARAR NO 23 :               Oda Yönetim Kurulu`nun 12.02.2022 tarih ve 47/69 sayılı toplantısında alınan karar ile Oda Genel Merkezinde geçici görevlendirilen EMO Ankara Şubesi Teknik görevli kadrosunda istihdam edilen Fatma Gizem YÜRÜMEZ‘ in, 29.04.2022 tarihli dilekçesiyle ilettiği 01.05.2022 tarihinden itibaren tüm yasal haklarının ödenerek iş akdinin sonlandırılması talebinin uygun bulunmasına,

 

Oy birliği ile karar verildi.                   

                       

 

 

 

 

 Mahir ULUTAŞ                                  Mehmet ORAK                               Eylem ÖLMEZOĞLU

      Başkan                                             Başkan Yrd.                                             Yazman

  

 

 

 

 

Mehmet MAZMANOĞLU       Mehmet ÖZDAĞ         Tayfun İŞBİLEN      Ogün SIY
        Sayman                                            Üye                                 Üye                            Üye

 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.