MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 14

 

 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                 : 23.07.2022

TOPLANTI NO                         : 48/14

TOPLANTI YERİ                     : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI MERSİN ŞUBESİ

TOPLANTI SAATİ                   : 13:00

KATILANLAR                           :  (X)  işaretli üyeler 

Mahir ULUTAŞ(X), Mehmet ORAK(X), Eylem ÖLMEZOĞLU(X), Mehmet MAZMANOĞLU(X), Mehmet ÖZDAĞ(-), Tayfun İŞBİLEN(X), Ogün SIY(X)

 

 

Gündem:

  1. Bilgilendirme
  2. Yazışmalar
  3. İdari işler
  4. Mali Durum

                       

KARAR NO 1 :                  Oda Yönetim Kurulu ile TEZ-KOOP İş Sendikası arasında imzalanan ve 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe giren Toplu İş Sözleşmesinin 40. Maddesi uyarınca TİS kapsamında çalışan personel için 01.07.2022 – 30.12.2022 tarihleri arasında geçerli zam oranın XXX ve ücret katsayısının XXX olarak hesaplanmasına, Personel Yönetmeliğine tabi çalışan personeller için de 01.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere XXX oranında zam yapılmasına ve ücret katsayısının XXX olarak hesaplanmasına,

KARAR NO 2 :                  TMMOB`nin 29.06.2022 tarih ve 1040 sayılı yazısı ile ilettiği TMMOB 47. Dönem çalışma gruplarına Odamızı temsilen aşağıdaki isimlerin bildirilmesine,

KOMİSYONLAR

ASIL

YEDEK

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu:

Aydın KEÇECİ

Armanç EŞİN

Bilirkişilik Çalışma grubu

Mustafa ÖZDEMİR

 

Kadın Çalışma Grubu

Cansel ASLAN

Eylem ÖLMEZOĞLU

Yapı Denetimi Çalışma Grubu

Fatih MARDİNOĞLU

Alattin Ali YOLCU

Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu

Bahadır ACAR

Tayfun İŞBİLEN

Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu

Aykut SELVİ

Enes YILMAZER

Enerji Çalışma Grubu

Teoman ALPTÜRK

Nedim Bülent DAMAR

KHK ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu

Mehmet KARA

Aykut SELVİ

Ekokırım ve Çevresel Suçlar Çalışma Grubu

Mehmet ÖZDAĞ

Nazan ERŞAHİN

Kanal İstanbul Çalışma Grubu

Nursemin YILDIZ

Nur Güleç 

Belediyelere Atanan Kayyum Uygulamalarının Takibi Çalışma Grubu

Mehmet ORAK

Velat ESEN

 

KARAR NO 3 :                  Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulan İnsan Kaynağı Dönüşümü/İnsan Odaklı Dönüşüm çalışma grubu için XXX sicil nolu Tayfun İŞBİLEN ve Dijital Dönüşümün Kurumsal Yapılanması ve Altyapının Dönüşümü çalışma grubu için XXX sicil nolu Mehmet ÖZDAĞ`ın görevlendirilmesine,

KARAR NO 4 :                  Eskişehir Şubesi`nin 05.07.2022 tarih ve Esk-00-322 sayılı yazısı ile ilettiği Arifiye Mahallesinde bulunan dairenin doğalgaz sistemine geçişinin yapılabilmesi için daire başı ödenmesi gereken XXX TL harcama oluru talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 5 :                  TMMOB`nin 05.07.2022 tarih ve 1225 sayılı yazısı ile ilettiği Türkiye`de çalışma izni isteyen Mısır uyruklu Elektrik Mühendisi Mahmoud ALI MOHAMED SHOER‘un başvurusunun uygun bulunmasına,

KARAR NO 6 :                  TMMOB`nin 19.07.2022 tarih ve 1140 sayılı yazısı ile ilettiği Türkiye`de çalışma izni isteyen Mısır uyruklu Kontrol ve Otomasyon Mühendisi Anas Asraf Mohammed Kamal MOHAMMED`in başvurusunun uygun bulunmasına,

KARAR NO 7 :                  48. Dönem Enerji Daimî Komisyonu Yürütme Kurulu`nun 19.07.2022 tarih ve 48/01 nolu toplantısında gerçekleştirilen görev dağılımının uygun bulunmasına,

Komisyon Başkanı:      Nedim Bülent DAMAR (XXX)

Başkan Yardımcısı:      Teoman ALPTÜRK (XXX)

Raportör:                     Cengiz ACAR (XXX)

KARAR NO 8 :                  48. Dönem Etik Komisyonu`nun 22.07.2022 tarihli 48/1 nolu toplantısında gerçekleştirilen görev dağılımının uygun bulunmasına,

Komisyon Başkanı:      Hayri AYDIN (XXX)

Başkan Yardımcısı:      Rüştü BEKDİKHAN (XXX)

Raportör:                     Özcan UĞURLU (XXX)

KARAR NO 9 :                  48. Dönem Yönetmelik Komisyonu`nun 21.07.2022 tarihli 48/1 nolu toplantısında gerçekleştirilen görev dağılımının uygun bulunmasına,

Komisyon Başkanı:      Nuri Sedat GÜLŞEN (XXX)

Başkan Yardımcısı:      Arif DÖNMEZ (XXX)

Raportör:                     Berat ÖZDEMİR (XXX)

KARAR NO 10 :              48. Dönem İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu`nun 06.07.2022 tarihli 48/1 nolu toplantısında gerçekleştirilen görev dağılımının uygun bulunmasına,

Komisyon Başkanı:      Aydin KEÇECİ (XXX)

Başkan Yardımcısı:      Yeşim SEKİZELMA (XXX)

Raportör:                     İhsan Armağan GÜL (XXX)

KARAR NO 11 :              48. Dönem Elektrikli Araçlar ve Raylı Sistemler Komisyonu`nun 05.07.2022 tarihli 48/1 nolu toplantısında gerçekleştirilen görev dağılımının uygun bulunmasına,

Komisyon Başkanı:      Saygın Önder AKAL (XXX)

Başkan Yardımcısı:      Merve TİRYAKİOL (XXX)

Raportör:                     Velat ESEN (XXX)

KARAR NO 12 :              48. Dönem İklim Değişikliği İzleme ve Çalışma Grubu`nun 04.07.2022 tarihli 48/1 nolu toplantısında gerçekleştirilen görev dağılımının uygun bulunmasına,

Komisyon Başkanı:      Nazan ERŞAHİN (XXX)

Başkan Yardımcısı:      Oğuzhan ÇAKIR (XXX)

Raportör:                     Onur Ceylan (XXX)

 

KARAR NO 13 :              Hızla gelişmekte olan teknoloji dünyasında, iletişimin sağlanması ve karar mekanizmalarının ortak bir yaklaşımla hareket edebilmesi adına bilgi teknolojileri politika ve uygulamaları alanında, Bilgisayar Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası`nın ortaklığında bir komisyon kurulmasına,

KARAR NO 14 :              Elektrik Mühendisleri Odası Şubelerine bağlı bulunan temsilcilikler ile ilgili temsilcilik çalışanları, temsilcilik adresleri, temsilcilik kira bedelleri ve temsilcilik gelir giderleri bilgilerinin Genel Merkeze iletilmesi için şubelere yazı yazılmasına,

KARAR NO 15 :              1 Temmuz 2012 tarih ve 28340 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "EMO Yapı Elektronik Sistemleri ve Tesisatlarına Ait Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği" kapsamında hazırlanan ve  Örgüt genelinde tartışılarak sonuçlanmasına müteakip EMO Yönetim Kurulunun 11.04.2014 tarih ve 43/67 sayılı toplantısında kabul edilerek yayınlanan   "EMO Yapı Elektronik Sistem ve Tesisatlarına Ait Mühendislik  Hizmetleri İşletme Sorumluluğu Yönergesi`nin değerlendirilmesi için Yönetmelikler ve SMM Daimi Komisyonu`na iletilmesine,

KARAR NO 16 :              Adana Şubesi`nin 22.07.2022 tarih ve Ada-00-0350 sayılı yazısı ile ilettiği şube bünyesinde geçici olarak istihdam edilen, XXX sicil nolu Burçin DOĞRU`nun 22.07.2022 tarihinden itibaren işten ayrılma talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 17 :              Gaziantep Şubesi`nin 01.07.2022 tarih ve Gaz-00-4668 sayılı yazısı ile ilettiği özel bir firma tarafından hibe edilen 10 adet PLC setinin montajı için gerekli malzemelerin alınması konusunda KDV dahil XXX TL ile en uygun teklifi veren MT-Tech Yazılım Mühendislik firmasına yaptırılması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 18 :              Ankara Şubesi`nin 18.07.2022 tarih ve ANK-00-1435 sayılı yazısı ile ilettiği Kayseri Temsilciliğinde çalışan büro görevlisi Sadettin SARI`nın 25.07.2022 – 30.08.2022 tarihleri arasında yıllık izne çıkması nedeniyle 1 ay süre ile yerine geçici personel görevlendirilmesi talebinin Odanın içinde bulunduğu mali durum göz önünde bulundurularak uygun bulunmamasına, personelin yıllık izin süresi boyunca temsilcilik işlerinin Kayseri Temsilcilik heyeti tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 19 :              Ankara Şubesi`nin 18.07.2022 tarih ve ANK-00-1434 sayılı yazısı ile ilettiği İçişleri Bakanlığı`ndan alınmış proje ruhsat verilerini tüm uyarılarına rağmen mesleki denetime getirmeyen SMM üyelerine alacak takibi başlatılması için Hukuk birimine yetki verilmesine,

KARAR NO 20 :              İzmir Şubesi`nin 19.07.2022 tarih ve İzm-00-841 sayılı yazısı ile ilettiği Yardımcı teknik görevli olarak istihdam edilen Bilgi ALP`in iş değişikliği nedeniyle 18.07.2022 tarihi itibariyle görevden ayrılma talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 21 :              Eskişehir Şubesi`nin 22.07.2022 tarih ve Esk-EMO05-342 sayılı yazısı ile ilettiği 24.07.2022 tarihinde sözleşme süresi sona erecek üç aylık geçici süre ile istihdam edilen Beste TAVUR`un 24.07.2022 tarihi itibariyle iş çıkışının yapılması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 22 :              Oda Genel Merkezi`nin İş Bankası 005912 numaralı pos hesabında bulunan XXX TL, Yapı kredi Bankası 2684826148 numaralı pos hesabında bulunan XXX TL, Garanti bankası 634030 numaralı pos hesabında bulunan XXX TL brüt tutarlarının 26.07.2022 tarihinde erken bloke çözümü yapılmasına,

KARAR NO 23 :              İstanbul Şubesi`nin 05.08.2022 tarih ve İst-00-1457 sayılı yazısı ile ilettiği Teknik Görevli kadrosunda görev alan Yasemin Yavuz Kaya`nın ağustos ayı itibariyle iktisadi işletme kadrosuna geçirilmesi talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 24 :              İzmir Şubesi`nin 12.08.2022 tarih ve İzm-00-929 sayılı yazısı ile ilettiği Teknik Personeli kadrosunda görev alan Sena DÜNDAR`ın ağustos ayı itibariyle iktisadi işletme kadrosuna geçirilmesi talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 25 :              Ankara Şubesi Örgütlenme Sekreteri Ferhat BİTECEK`in ağustos ayı itibariyle iktisadi işletme kadrosuna geçirilmesine,

KARAR NO 26 :              Odamız ve bağlı birimlerinde kullanılan kargo hizmeti ile ilgili olarak Satın Alma Komisyonu‘nun 23.07.2022 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda Aras Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. ile 31.12.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzalanmasına,

KARAR NO 27 :              Odamız ve bağlı birimlerinde kullanılan Bulut santral IP telefonlarının kullanım ücretlerinin Satın alma Komisyonu`nun 23.07.2022 tarihli toplantısında değerlendirilerek aşağıdaki gibi güncellenmesine,

 

Ürün Hizmet

Birim

Birim Fiyat Vergiler hariç (Aylık)

1

Sanal Santral Lisansı

1

XXX TL

2

Sesli Karşılama IVR

1

XXX TL

3

Tarife Paketi Saniye Ş.içi Aramalar

1

XXX TL

4

Tarife Paketi Saniye Ş.arası Aramalar

1

XXX TL

5

Tarife Paketi Saniye GSM Aramalar

1

XXX TL

 

 

Oy birliği ile karar verildi.                   

 

 

 

 

 

 

 Mahir ULUTAŞ                                  Mehmet ORAK                               Eylem ÖLMEZOĞLU

      Başkan                                             Başkan Yrd.                                             Yazman

  

 

 

Mehmet MAZMANOĞLU                 Mehmet ÖZDAĞ                    Tayfun İŞBİLEN                   Ogün SIY
                                                                  (Mazeretli)
        Sayman                                                 Üye                                           Üye                                    Üye

 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.