MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 21

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                          : 08.10.2022

TOPLANTI NO                                : 48/21

TOPLANTI YERİ               : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ             : 14:00

KATILANLAR                           :  (X)  işaretli üyeler 

Mahir ULUTAŞ(X), Mehmet ORAK(X), Eylem ÖLMEZOĞLU(X), Mehmet MAZMANOĞLU(X), Mehmet ÖZDAĞ(X), Tayfun İŞBİLEN(X), Ogün SIY(X)

 

Gündem:

1.       Bilgilendirme

2.       Yazışmalar

3.       İdari işler

4.       Mali Durum

 

 

KARAR NO 1 :   Dijital Alt Yapı Çalışma Grubunun 19.09.2022 tarih ve 48/03 sayılı toplantısı sonucu Yönetim Kurulu`na iletilen aşağıdaki kararların uygun bulunmasına,

1         Digital Ocean`da yer alan verilerin KORLOG firmasındaki sunucuya taşınması için Kahraman YAPICI ve Doğukan YURTTAŞ`ın görevlendirilmesine ve tüm sürecin dokümante edilmesine,

2-    27118 sicil nolu Abdullah GÜNEY ve Odamız eski çalışanı Hakkı ÜNLÜ`nün çalışma grubuna dahil edilmesine,

3-    Otomasyon Topolojisinin hazırlanması için Ömürhan SOYSAL ve Kahraman YAPICI`nın görevlendirilmesine,

4-    Odamızda bulunan IBM marka sunucunun Eskişehir`e gönderilerek mevcut sunucuya mümkünse yedek olarak kullanılmasına ve süreçlerin takibi için Ender KELLECİ`nin görevlendirilmesine,

5-    Key Yazılım ile Ankara`da yapılacak görüşme için Ogün SIY, Hakkı ÜNLÜ, Mehmet BOZKIROĞLU ve Doğukan YURTTAŞ`ın görevlendirilmesine,

6-    Key yazılımdan alınan veri tabanının bir test ortamında incelenmesi ve test ortamı dışında Oda bilgisayarlarından birinde saklanmasına,

7-    Test ortamında kullanılacak sunucunun gerekli teknik özelliklerinin belirlenmesi ve olası maliyetlerinin çıkarılması için Ömürhan SOYSAL, Ender KELLECİ ve Kahraman YAPICI`nın görevlendirilmesine,

 

KARAR NO 2 :   Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası`nın 29.09.2022 tarih ve 281 sayılı yazısı ile ilettiği TMMOB adına GEMİMO ve Gemi Mühendisleri Odası iş birliği ile düzenlenecek olan "TMMOB Denizcilik Kongresi 2023" için odamızı temsilen 12954 sicil nolu Mehmet MAZMANOĞLU`nun görevlendirilmesine,

KARAR NO 3 :   Ankara Şubesi`nin 29.09.2022 tarih ve Ank-00-2071 sayılı yazısı ile ilettiği 2022-2023 yılı etkinlik programı kapsamında Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Yeşil Mutabakat Çalıştayı ve Ekim 2023 tarihinde planlanan Uluslararası Meslek Örgütleri Çalıştayı`nın uygun bulunmamasına,

KARAR NO 4 :   Ankara Şubesi`nin 30.09.2022 tarih ve ANK-00-2081 sayılı yazısı ile ilettiği SGK ve Muhtasar ödemelerinin Genel Merkez tarafından yapılması talebinin uygun bulunmamasına,

KARAR NO 5 :   Ankara Şubesi`nin 30.09.2022 tarih ve ANK-00-2080 sayılı yazısı ile ilettiği HLC Mühendislik firması tarafından XXX TL bedel ile Aydınlatma Otomasyonu eğitimi yapılması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 6 :   Ankara Şubesi`nin 03.10.2022 tarih ve ANK-00-2099 sayılı yazısı ile ilettiği Yozgat Temsilciliği atama talebinin TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Temsilcilikler Yönetmeliği Madde 6 uyarınca kabul edilmemesine,

KARAR NO 7 :   Oda çalışanı XXX`ın 7.10.2022 tarihli savunmasına istinaden toplu iş sözleşmesi 42. Maddesi gereği TEZ-KOOP-İş Sendikasına disiplin kurulunun toplanması ile ilgili yazı yazılmasına,

KARAR NO 8 :   XXX sicil nolu XXX`nın 12.09.2022 tarihli ve XXX sicil nolu XXX`ın 14.09.2022 tarihli dilekçelerine istinaden Oda çalışanı XXX`den savunma istenmesine,

KARAR NO 9 :   Oda Muhasebe Görevlisi olarak hizmet veren Leyla ÜNAL`ın 01.11.2022 tarihinden itibaren Mali Müşavir kadrosunda görevlendirilmesine,

KARAR NO 10 : Ankara Şubesi`nin 29.09.2022 tarih ve ANK-00-2072 sayılı yazısı ile talep ettiği EMO İktisadi İşletme tahsilatlarında kullanılan XXX işyeri numaralı İş Bankası Pos hesabının kapatılması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 11 : Gaziantep Şubesi`nin 27.09.2022 tarih ve Gaz-00-8333 sayılı yazısı ile ilettiği Güneydoğu Enerji Forumu harcama oluru talebi için detay istenmesine, Yeşil Enerji Çalıştayı talebinin uygun bulunmamasına,

KARAR NO 12 : Seçim Güvenliği Platformunda gerçekleştirilecek çalışmalara katkı sağlamak adına Odamızı temsilen XXXX sicil nolu Enes YILMAZER`in görevlendirilmesine,

KARAR NO 13 : Mersin Şubesi`nin 26.09.2022 tarih ve Mer-00-731 sayılı yazısı ile ilettiği Şubede kullanılan modemin arızalanması nedeniyle ZyXEL VMG3312-B1OB model modemin demirbaş kaydından düşülerek, XXX TL+KDV bedelle yeni modem alınması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 14 : Eskişehir Şubesi`nin 30.09.2022 tarih ve Esk-00-487 sayılı yazısı ile ilettiği Bilecik Temsilciliğinin ihtiyacı olan 500 adet abone dosyası basımı için XXX TL+KDV harcama oluru talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 15 : EMO Antalya Şubesi`nin 05.10.2022 tarih ve Ant-00-1049 sayılı yazısı ile ilettiği EMO Antalya Şubesi Türk Müziği Korosu`nun giderleri için aylık XXX TL`lik koro şefi ve ekibinin giderlerinin 2022 Ekim ayı itibari ile Şube bütçesinden karşılanması talebinin uygun bulunmasına

KARAR NO 16 : Enerji Daimi Komisyonu Yürütme Kurulu`nun 28.09.2022 tarih ve 48/06 sayılı toplantısında aldığı "Dünyada Elektrik Teknolojilerini İzleme" konusunda çalışma yürüterek, dönem sonuna kadar rapor hazırlamasına ilişkin EMO İzmir Şubeye görev verilmesi talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 17 : Enerji Daimi Komisyonu Yürütme Kurulu`nun 28.09.2022 tarih ve 48/06 sayılı toplantısında önerdiği aşağıdaki isimlerin ilgili komisyonlara eklenmesine,

İsmet TURAN XXXX

Mehmet CEYLAN XXXX

Ufuk BULUT XXXX

Ali Hakan EVEREKLİ XXXX 

KARAR NO 18 : Kocaeli Şubesi`nin 14.06.2022 tarih ve KOC-EMO00-263 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu üyemiz XXX için Yönetim Kurulu`nun 01.07.2022 tarih ve 48/12 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor incelenmiş ve kovuşturmaya yer olmadığına,

KARAR NO 19 : İstanbul Şubesi`nin 22.06.2022 tarih ve İst-EMO00-1203 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu üyemiz XXX için Yönetim Kurulu`nun 01.07.2022 tarih ve 48/12 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor incelenmiş ve dosyanın Onur Kurulu`na sevkine,

KARAR NO 20 : İstanbul Şubesi`nin 22.06.2022 tarih ve İst-EMO00-1203 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu üyemiz XXX için Yönetim Kurulu`nun 01.07.2022 tarih ve 48/12 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor incelenmiş ve dosyanın Onur Kurulu`na sevkine,

KARAR NO 21 : Aşağıda isim, sicil no ve şube bilgileri bulunan üyelerimizin üyelikten ayrılma taleplerinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 22 : Aşağıda isim, sicil no ve şube bilgileri bulunan üyelerimizin üyelikten ayrılma taleplerinin uygun bulunmamasına,

 

Oy birliği ile karar verildi. 

           

 

 

 

 

 Mahir ULUTAŞ                                  Mehmet ORAK                             Eylem ÖLMEZOĞLU

      Başkan                                           Başkan Yrd.                                                Yazman

  

 

 

Mehmet MAZMANOĞLU           Mehmet ÖZDAĞ         Tayfun İŞBİLEN        Ogün SIY
         Sayman                                            Üye                             Üye                     Üye     

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.