MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 37

 

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                 : 17.03.2023

TOPLANTI NO                         : 48/37

TOPLANTI YERİ                     : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ                   : 14.00

KATILANLAR                           :  (X)  işaretli üyeler 

Mahir ULUTAŞ(X), Mehmet ORAK(-), Eylem ÖLMEZOĞLU(X), Mehmet MAZMANOĞLU(X), Mehmet ÖZDAĞ(-), Tayfun İŞBİLEN(X), Ogün SIY(X)

 

Gündem:

1.     Bilgilendirme

2.     Yazışmalar

3.     İdari işler

4.     Mali Durum

                       

 

KARAR NO 1 :          Mehmet Özdağ`ın 14.03.2023 tarih ve 1078 kayıt numaralı dilekçesi ile ilettiği 48. Dönem EMO Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 2 :          Mehmet Özdağ`dan boşalan 48. Dönem EMO Yönetim Kurulu Üyeliği görevine 1. Yedek olan Menderes Ayhan`ın vefatı nedeniyle 2.Yedek olan Hakan Tuna`nın çağırılmasına,

KARAR NO 3 :          Oda Genel Merkezinde 30659 sicil numaralı Eylem SELÇUK DEMİR‘in 01.04.2023 tarihinden itibaren 30.06.2023 tarihine kadar Teknik Personel kadrosunda istihdam edilmesine,

KARAR NO 4 :          11.02.2023 tarihinde yapılması kararlaştırılan ancak 6 Şubat 2023 tarihli depremler nedeniyle ertelenen 48.Dönem 2.Koordinasyon Kurulu Toplantısının, 08.04.2023 tarihinde Oda Genel Merkezinde yapılmasına,

KARAR NO 5 :          İzmir Şubesi`nin 03.03.2023 tarih ve İzm-00-327 sayılı yazısı ile ilettiği Makine Mühendisleri Odası ile ortak düzenlenen Asansör Sempozyumu Düzenleme Kurulu`na Mahir Ulutaş`ın bildirilmesine,

KARAR NO 6 :          Linux Kullanıcılar Derneği ile ODTÜ tarafından düzenlenen "İnternetin 30.Yılı" etkinliğine  Elektrik Mühendisleri Odası adına Mahir Ulutaş ve Tayfun İşbilen`in görevlendirilmesine,

KARAR NO 7 :          6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle birinci derece yakınını ve/veya evini kaybeden yahut evi hasar gören üyelerimizden 2023 yılı için üyelik belge ücretlerinin alınmamasına,

KARAR NO 8 :          6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle, deprem bölgesinde bulunan temsilciliklerimizin kullanımı için konteynır alımı yapılması için fiyat araştırması yapılmasına,

KARAR NO 9 :          İstanbul Şubesi`nin 01.03.2023 tarihli ve İst-00-497 sayılı yazısı ve İzmir Şubesi`nin 01.03.2023 tarih ve İzm-00-315 sayılı yazısı ile ilettikleri Afet Koordinasyon ve Hazırlık Komisyonu kurulması taleplerinin uygun bulunmasına ve Şubelerden birer komisyon üyesi talep edilmesine,

KARAR NO 10 :        01.04.2023 tarihinden itibaren MİSEM eğitimleri kapsamında verilen "YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu", "Elektrik Tesislerinde Topraklamalar" ve "Elektrik SMM" eğitimlerinin yüz yüze yapılmasına diğer eğitimlerinde Şubeler inisiyatifi ile çevrimiçi ya da yüz yüze yapılmasına,

KARAR NO 11 :        XXX sicil nolu soruşturmacı XXX 06.03.2023 tarihli dilekçesi ile XXX sicil nolu üye XXX hakkında açılan soruşturmanın gerekçesinin ortadan kalktığı anlaşıldığından Yönetim Kurulu`nun 07.01.2023 tarih ve 48/31 sayılı toplantısında açılan soruşturma kararının iptal edilmesine,

KARAR NO 12 :        İstanbul Şubesi`nin 01.03.2023 tarih ve İst-00-496 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil numaralı Gökhan Serdar ÖZCANLAR`ın Lüleburgaz Temsilciliğinden istifa talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 13 :        Eskişehir Şubesi‘nin 24.01.2023 tarih ve Esk-00-54 sayılı yazısı ile ilettiği Kütahya İl Temsilciliği ihtiyacı olan 1000 adet Abone Dosyası basımı için XXX TL+KDV‘lik harcama oluru talebinin uygun bulunmasına ,

KARAR NO 14 :        İzmir Şubesi`nin 28.02.2023 tarih ve İzm-00-300 sayılı yazısı ile ilettiği Şube personelinin kullanımı için 12 adet çalışma koltuğunun XXX TL+KDV bedelle satın alınması talebinin Şube bütçesinden karşılanmasının uygun bulunmasına,

KARAR NO 15 :        Kocaeli Şubesi`nin 10.03.2023 tarih ve KOC-EMO00-120 sayılı yazısı ile ilettiği Düzce İl Temsilciliği görev değişikli yazısının EMO Temsilcilikler Yönetmeliği madde-6 a bendi gereği tekrar incelenmesi için Şube`ye geri gönderilmesine,

KARAR NO 16 :        İstanbul Şubesi`nin 09.01.2023 tarih ve İst-00-68 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu Davut DESTANCI`nın 19.12.2002 tarihli üyelikten ayrılma başvurusu incelenmiş olup, Tekirdağ Temsilciliğinde kayıt altına alındığı ancak Oda merkezine ulaşmadığı görülmüştür. Kamu personeli olduğu anlaşılan üyenin başvurusunun kabul edilerek, ilk başvuru tarihinden bu yana tahakkuk eden aidat borcunun silinmesinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 17 :        Satın Alma Komisyonu`nun 16.03.2023 tarihli toplantısında, Oda üyeleri için kimlik basımında kullanılan ribon alımı için internet üzerinden teklifler toplanmıştır. En uygun fiyat olan Trendyol  Online Alışveriş Sitesinden XXX TL  bedel ile alınmasının uygun bulunmasına,

KARAR NO 18 :        Antalya Şubesi`nin 17.03.2023 tarihli Ant-EMO00-238 sayılı yazısı ile ilettiği Şube Teknik Görevlisi Kerem KAYAN`ın 07.04.2023 tarihinden itibaren istifasının kabulüne, XXX sicil numaralı Murat Aydın`ın 23.03.2023 tarihinden itibaren Teknik Görevli olarak atanmasının uygun bulunmasına,

KARAR NO 19 :        Ankara Şubesi‘nin 14.03.2023 tarih ve Ank-00-649 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları incelemesi ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmasına, hukuki işlem başlatılması için Oda Hukuk Birimine yetki verilmesine,

KARAR NO 20 :        İstanbul Şubesi`nin 10.03.2023 tarih ve İst-00-564 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları incelemesi ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 21 :        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 10.02.2023 tarih ve 13681 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları incelemesi ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 22 :        T.C. Kütahya Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü‘nün 03.03.2023 tarih ve E.53384738--360.01.03[360.01.03]-5874111 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları incelemesi ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 23 :        T.C. Kütahya Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü‘nün 03.03.2023 tarih ve E.53384738--360.01.03[360.01.03]-5874111 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları incelemesi ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 24 :        T.C. Ordu Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü‘nün 01.03.2023 tarih ve E.18350841-360.01.03-5857937 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları incelemesi ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 25 :        T.C. Ordu Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü‘nün 01.03.2023 tarih ve E.18350841-360.01.03-5857937 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları incelemesi ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 26 :        T.C. Ordu Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü‘nün 01.03.2023 tarih ve E.18350841-360.01.03-5858068 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları incelemesi ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 27 :        T.C. Ordu Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü‘nün 01.03.2023 tarih ve E.18350841-360.01.03-5858068 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları incelemesi ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 28 :        T.C. Ordu Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü‘nün 01.03.2023 tarih ve E.18350841-360.01.03-5858068 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları incelemesi ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 29 :        T.C. Ordu Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü‘nün 01.03.2023 tarih ve E.18350841-360.01.03-5858068 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları incelemesi ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 30 :        T.C. Ordu Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü‘nün 01.03.2023 tarih ve E.18350841-360.01.03-5856891 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları incelemesi ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 31 :        T.C. Ordu Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü‘nün 01.03.2023 tarih ve E.18350841-360.01.03-5856891 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları incelemesi ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 32 :        T.C. Ordu Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü‘nün 01.03.2023 tarih ve E.18350841-360.01.03-5856844 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları incelemesi ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 33 :        T.C. Ordu Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü‘nün 01.03.2023 tarih ve E.18350841-360.01.03-5856844 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları incelemesi ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 34 :        T.C. Afyonkarahisar Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü‘nün 02.03.2023 tarih ve E.37878155-360.99-5865784 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları incelemesi ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 35 :        T.C. Afyonkarahisar Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü‘nün 02.03.2023 tarih ve E.37878155-360.99-5865784 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları incelemesi ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 36 :        Eskişehir Şubesi`nin 01.03.2023 tarih ve Esk-00-128 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları incelemesi ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 37 :        T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı‘nın 28.02.2023 tarih ve E.19090311-360.01.03-5852613 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları incelemesi ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 38 :        T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı‘nın 28.02.2023 tarih ve E.19090311-360.01.03-5852613 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları incelemesi ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 39 :        T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı‘nın 24.02.2023 tarih ve E.19090311-360.01.03-5832007 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları incelemesi ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 40 :        T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı‘nın 24.02.2023 tarih ve E.19090311-360.01.03-5832007 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları incelemesi ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 41 :        Kocaeli Şubesi`nin 19.04.2021 tarih ve KOC-EMO00-367 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu üyemiz XXX için Yönetim Kurulu`nun 12.10.2022 tarih ve 48/22 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor incelenmiş ve kovuşturmaya yer olmadığına,

KARAR NO 42 :        Kocaeli Şubesi`nin 19.04.2021 tarih ve KOC-EMO0-367 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu üyemiz XXX için Yönetim Kurulu`nun 12.10.2022 tarih ve 48/22 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor incelenmiş ve dosyanın Onur Kurulu`na sevkine,

KARAR NO 43 :        Kocaeli Şubesi`nin 19.04.2021 tarih ve KOC-EMO00-367 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu üyemiz XXX için Yönetim Kurulu`nun 12.10.2022 tarih ve 48/22 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor incelenmiş ve kovuşturmaya yer olmadığına,

Oy birliği ile karar verildi.       

 

 

 

 Mahir ULUTAŞ                                   Mehmet ORAK                                 Eylem ÖLMEZOĞLU

      Başkan                                               Başkan Yrd.                                              Yazman

                                                        

 

Mehmet MAZMANOĞLU         Mehmet ÖZDAĞ              Tayfun İŞBİLEN              Ogün SIY
         Sayman                                            Üye                                       Üye                                 Üye

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.