MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 46

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                 : 10.06.2023

TOPLANTI NO                      : 48/46

TOPLANTI YERİ                    : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ                  : 10.00

KATILANLAR                         :  (X)  işaretli üyeler 

Mahir ULUTAŞ(X), Mehmet ORAK(X), Eylem ÖLMEZOĞLU(X), Mehmet MAZMANOĞLU(X), Tayfun İŞBİLEN(X), Hakan TUNA(mazeretli), Ogün SIY(X)

 

Gündem:

  1. Bilgilendirme
  2. Yazışmalar
  3. İdari işler
  4. Mali Durum

 

 

KARAR NO 1 :                  3 Mart 2023 tarihli 32121 sayılı Resmî Gazete‘de yayınlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında emeklilik hakkı kazanmış Oda personelinin, emekliye ayrılması halinde yeniden Oda birimlerinde istihdam edilmemesine ancak; Şube faaliyetlerinin aksamaması amacıyla Şubelerin talep etmeleri durumunda, emekliye ayrılan personel ile emeklilik tarihinden itibaren tek seferlik ve süresi 6 ayı geçmemek üzere Belirli Süreli İş Sözleşmesi imzalanarak geçici süre ile çalıştırılabilmesine oy çokluğu ile, (Mahir Ulutaş ve Mehmet Mazmanoğlu karşı oy)

KARAR NO 2 :                  EMO İzmir Şubesinin 31.03.2023 tarihli İzm-00-446 sayılı yazı ile ilettiği; Muhasebe Sorumlusu XXX‘ın Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında emeklilik hakkı kazanmış olması nedeniyle iş sözleşmesinin sonlandırılmasının uygun bulunmasına; muhasebe konusunda yerine ikame edilecek biri bulunana dek ilk etapta bir yıllık belirli süreli iş sözleşmesi yapılması talebinin Yönetim Kurulumuzun 10.06.2023 tarihli 48/46 sayılı oturumunun 1 Nolu kararı gereği tek seferlik 6 aylık belirli süreli iş sözleşmesi imzalanarak geçici süre ile çalıştırılması koşuluyla uygun bulunmasına oy çokluğu ile, (Mahir Ulutaş ve Mehmet Mazmanoğlu karşı oy)

KARAR NO 3 :                  EMO Bursa Şubesinin 06.04.2023 tarihli Bur-00-272 sayılı yazı ile ilettiği; Muhasebe Sorumlusu XXX‘ın Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında emeklilik hakkı kazanmış olması nedeniyle iş sözleşmesinin sonlandırılması ve Şube faaliyetlerinin aksamaması amacıyla Yönetim Kurulunun uygun gördüğü süre dahlinde işe devam etmesi talebinin Yönetim Kurulumuzun 10.06.2023 tarihli 48/46 sayılı oturumunun 1 Nolu kararı gereği tek seferlik 6 aylık belirli süreli iş sözleşmesi imzalanarak geçici süre ile çalıştırılması koşuluyla uygun bulunmasına oy çokluğu ile, (Mahir Ulutaş ve Mehmet Mazmanoğlu karşı oy)

KARAR NO 4 :                  XXX Sicil numaralı üye XXX‘ın 25.04.2022 tarihli dilekçesinde belirttiği iddiaların incelenmesi için sürdürülen çalışmalar kapsamında, XXX olarak görev yapmakta olan XXX sicil numaralı üye XXX ve XXX olarak görev yapmakta olan XXX Sicil numaralı üye XXX hakkında İş Kanunu ile EMO Personel Yönetmeliği kapsamında yürütülen soruşturmaların tamamlanması, 59372 sicil numaralı üye XXX hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği kapsamında soruşturma ve kovuşturma sürecinin tamamlanması, XXX sicil numaralı üye XXX hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği kapsamında soruşturma açıldığı ve soruşturmanın sürmekte olduğu hususlarında, başvuru sahibi XXX‘a bilgi verilmesine; konuya ilişkin olarak XXX sicil numaralı üye XXX ve XXX sicil numaralı üye XXX hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği kapsamında soruşturmaya yer olmadığına,

KARAR NO 5 :                  XXX Sicil numaralı üye XXX‘nın 26.04.2022 tarihli dilekçesinde belirttiği iddiaların incelenmesi için sürdürülen çalışmalar kapsamında, XXX olarak görev yapmakta olan XXX sicil numaralı üye XXX ve XXX olarak görev yapmakta olan XXX  Sicil numaralı üye XXX hakkında İş Kanunu ile EMO Personel Yönetmeliği kapsamında yürütülen soruşturmaların tamamlanması, XXX sicil numaralı üye XXX hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği kapsamında soruşturma ve kovuşturma sürecinin tamamlanması, XXX sicil numaralı üye XXX hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği kapsamında soruşturma açıldığı ve soruşturmanın sürmekte olduğu hususlarında, başvuru sahibi XXX ‘a bilgi verilmesine; konuya ilişkin olarak XXX sicil numaralı üye XXX ve XXX sicil numaralı üye XXX hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği kapsamında soruşturmaya yer olmadığına,

KARAR NO 6 :                  46. Dönem Oda Yönetim Kurulunun 15.10.2019 tarih 46/69 sayılı oturumunda; işsiz üyelerin TMMOB Ana Yönetmeliğinin Üyelikten Ayrılma başlıklı 114. Maddesinde ifade edilen "herhangi bir nedenle mesleki etkinliğini sürdürmek istemeyen üyeler" olarak değerlendirilemeyeceğine ve bu nedenle işsiz üyelerin üyelikten ayrılma taleplerinin reddedilmesine karar verilmiştir.Söz konusu karar nedeniyle üyelikten ayrılma talepleri reddedilen işsiz üyelere ilişkin açılan davalarda verilen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi‘nin 2020/1341 E. 2021/145 K., 2021/801 E. 2021/1021 K., 2022/2234 E. 2022/1809 K. ve Ankara 18. İdare Mahkemesi‘nin 2022/2337 E. 2023/725 K. kararlarında, mühendislik faaliyetinde bulunmadığını belgeleyen üyelerin üyelikten ayrılma taleplerinin reddinde hukuka uygunluk bulunmadığı ifade edilmiş ve Oda aleyhine hüküm kurulmuştur. Anılan Mahkeme kararları neticesinde yapılan değerlendirme sonucunda; mesleki faaliyetini sürdürmediğini belgeleyen üyelerin üyelikten ayrılma taleplerinin kabul edilmesine, Yönetim Kurulunun 15.10.2019 tarih 46/69 sayılı oturumunda alınan 1 Nolu kararın iptal edilmesine,

KARAR NO 7 :                  Tüm EMO birimlerinde çalışan personelin 26 Haziran 2023 Pazartesi günü tam gün, 27 Haziran 2023 Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılmasına,

KARAR NO 8 :                  Kızılay Mah. İzmir Cad. Ihlamur Sok. 7/8 Çankaya Ankara adresinde bulunan ve Oda Merkezinin kullanımında olan depo kirasına yapılan zam ile yeni kira bedelinin aylık brüt XXX TL olarak belirlenmesine,

KARAR NO 9 :                  Kızılay Mah. İzmir Cad. Ihlamur Sok. 7/13 Çankaya Ankara adresinde bulunan ve Oda Merkezinin kullanımında olan depo kirasına yapılan zam ile yeni kira bedelinin aylık brüt XXX TL olarak belirlenmesine,

KARAR NO 10 :              XXX XXX‘ün 12.05.2023 tarihli dilekçesi ile ilettiği konuların incelenmesi için Mahir ULUTAŞ, Eylem ÖLMEZOĞLU ve Ogün SIY‘ın görevlendirilmesine,

KARAR NO 11 :              Kocaeli Şubesi‘nin 29.05.2023 tarih ve KOC-EMO00-235 sayılı yazısı ile ilettiği Şubeye ait Garanti Bankası Yenişehir Şubesinde açılan XXX vadeli hesabımızdan XXX TL nin vadesiz hesabımıza XXX aktarılarak kalan XXX ile 32 günlük vade yenileme ve faiz oranı belirlenmesi talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 12 :              Diyarbakır Şubesi‘nn 06.06.2023 tarih ve Diy-EMO11-524 sayılı yazısı ile ilettiği 7-8-9 Haziran 2023 tarihlerinde Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi‘nde yapılması planlanan MİSEM Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Eğitiminin iptal edilmesi nedeniyle kayıt yaptıran üyelere ücret iadesi yapılması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 13 :              İzmir Şubesi‘nin 31.05.2023 tarih ve İzm-00-701 sayılı yazısı ile ilettiği Şube 55. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek söyleşi ve kokteyl organizasyonu için XXX TL + KDV harcama oluru talebinin uygun bulunmasına  ,

KARAR NO 14 :              Gaziantep Şubesi‘nin 09.06.2023 tarih ve Gaz-00-5000 sayılı yazısı ile ilettiği Kahramanmaraş Temsilciliği ihtiyacı olan dizüstü bilgisayar alımı için XXX harcama olur talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 15 :              Gaziantep Şubesi‘nin 12.04.2023 tarih ve Gaz-00-3661 sayılı yazısı ile ilettiği yapımı devam eden Gaziantep Şube yeni hizmet yeri binası inşaatının devam etmesi için XXX TL harcama yetkisi talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 16 :              Bursa Şubesi‘nin 06.06.2023 tarih ve Bur-00-405 sayılı yazısı ile ilettiği ELECO 2023 Uluslararası Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı‘nın aşağıda belirtilen tarih ve bütçe ile yapılması talebinin uygun bulunmasına,

GELİRLER

GİDERLER

Sempozyum Katılım Ücreti

1.056.000

TL

Toplantı ve Organizasyon Gideri

22.000

TL

TÜBİTAK Desteği

30.000

TL

Posta/ Kargo Gideri

20.000

TL

Sponsor Desteği

100.000

TL

Yemek Gideri

552.000

TL

 

 

 

Konaklama Gideri

230.000

TL

 

 

 

Konf. Baskı İşleri

200.000

TL

 

 

 

Ulaşım Giderleri

55.000

TL

 

 

 

Bilişim Giderleri

9.000

TL

 

 

 

IEEE Gideri

98.000

TL

TOPLAM

1.186.000

TL

TOPLAM

1.186.000

TL

ELECO 2023 KATILIM ÜCRETLERİ

IEEE - EMO Üyesi

400

Euro

IEEE - EMO Üyesi olmayan

450

Euro

Öğrenci (IEEE- EMO Üyesi)

300

Euro

Öğrenci (IEEE-EMO Üyesi olmayan

350

Euro

 

KARAR NO 17 :              Samsun Şubesi‘nin 07.06.2023 tarih ve Sam-EMO01-240 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX‘ ün 23.12.2017 tarihli 45-OK/15/700 Onur kurulu kararı ile ilgili cezanın iptali talebinin Onur Kurulu‘na iletilmesine,

KARAR NO 18 :              XXXsicil numaralı üye XXX‘nün 12.04.2023 tarihli dilekçesi ile ilettiği 2023 Yılı SMM BT belge ücretleri iadesi talebinin üyenin 6 Şubat 2023 depreminden etkilenmesi nedeniyle uygun bulunmasına,

KARAR NO 19 :              XXX sicil numaralı üye XXX‘nün 12.04.2023 tarihli dilekçesi ile ilettiği 2023 Yılı SMM BT belge ücretleri iadesi talebinin üyenin 6 Şubat 2023 depreminden etkilenmesi nedeniyle uygun bulunmasına,

KARAR NO 20 :              Yönetim Kurulu`nun 14.12.2022 tarih ve 48/29 nolu toplantısında geçici büro görevlisi olarak işe başlatılan XXX‘ın 22.06.2023 tarihinde görev süresinin dolmasından itibaren iş akdinin sona erdirilmesine,

KARAR NO 21 :              Gaziantep Şubesi‘nin 09.06.2023 tarih ve Gaz- EMO05-4996 sayılı yazısı ile ilettiği 15.03.2023 tarihi itibariyle emekli olan XXX‘nin 2023 Yılı Ocak, Şubat ve Mart ayına ilişkin Toplu İş Sözleşmesinden doğan fark alacağının hesaplanarak brüt olarak hesabına yatırılması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 22 :              Bursa Şubesi‘nin 07.06.2023 tarih Bur-00-412 sayılı yazısı ile ilettiği XXX‘ın 01.07.2023 tarihi itibariyle Büro Hizmetlisi kadrosunda işe başlatılması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 23 :              Adana Şubesi‘nin 02.06.2023 tarih ve Ada-00-0276 sayılı yazısı ile ilettiği 2017 yılında Yeni Hizmet Binasına taşınma sırasında, muhasebe hesap planında sehven "Diğer Giderler Hesabına" atılan elektrik ve su abonelikleri için ödenen depozito ödemelerinin ilgili muhasebe kayıtlarının düzeltilmesi talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 24 :              Trabzon Şubesi‘nin 31.05.2023 tarih ve Tra-00-249 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX hakkındaki iddiaları incelemesi ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX‘ın Soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 25 :              Oda Teknik Görevlisi kadrosunda 01.04.2023 tarihinden itibaren 3 ay geçici süre ile istihdam edilen XXX sicil numaralı XXX‘in görev süresinin 6 ay daha uzatılmasına,

KARAR NO 26 :              EMO Ankara Şubesi‘nde 04.04.2023 tarihinden itibaren 3 ay geçici süre ile görevlendirilen Oda Teknik Görevlisi 30659 sicil numaralı XXXin görevlendirme süresinin 6 ay daha uzatılmasına,

KARAR NO 27 :              INTERPRESS Medya Takip hizmetinin 19.06.2023 tarihinde dolacak olması nedeniyle yeni dönem medya takip ücretinin aylık XXX olarak belirlenmesine,

KARAR NO 28 :              INTERPRESS Medya Takip sistemi üzerinden yazılı ve görsel basında Odamız ve meslek alanlarımıza ilişkin yer alan haberlerin izlenmesi ve rapor halinde Oda birimlerine ulaştırılabilmesi amacıyla XXX görevlendirilmesine,

KARAR NO 29 :              Denizli Şubesi‘nin 09.06.2023 tarih ve Den-EMO08-378 sayılı yazısı ile ilettiği ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. firması çalışanlarına yönelik 19-23 Haziran 2023 tarihlerinde çevrimiçi olarak zoom programı üzerinden Enerji Nakil Hatları Projelendirme Eğitimi‘nin 10 kişi için XXX (KDV dahil) bedelle düzenlenmesi talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 30 :              Eylül ayı içerisinde MİSEM eğitimleri, içerikleri, katılım koşulları ve çevrimiçi eğitim olanaklarının değerlendirileceği MİSEM Çalıştayı düzenlenmesine,

KARAR NO 31 :              Eskişehir Şubesinin 31/05/2023 tarih Esk-EMO08-293 sayılı yazısı ile ilettiği; işsiz üyelerden, katılacakları MİSEM eğitimlerinde eğitim ücretlerinin işe girdikten sonra belge basımı esnasında tahsil edilmesi dönük talebinin Eylül ayı içerisinde düzenlenecek olan MİSEM Çalıştayında değerlendirilmesine,

KARAR NO 32 :                XXX 15.06.2023 tarihi itibariyle Oda Avukatı olarak işe başlatılmasına,

KARAR NO 33 :               XXX 19.06.2023 tarihi itibariyle Oda Büro Görevlisi olarak işe başlatılmasına,

KARAR NO 34 :              XXX 03.07.2023 tarihi itibarıyla Büro Görevlisi olarak işe başlatılmasına,

KARAR NO 35 :              Oda Yönetim Kurulu‘nun 23.07.2022 tarih ve 48/14 sayılı toplantısında İktisadi İşletme Kadrosuna geçirilen XXX‘nın 01.07.2023 tarihi itibariyle EMO kadrosuna geçirilmesine,

KARAR NO 36 :              Oda Yönetim Kurulu‘nun 12.02.2022 tarih ve 47/69 sayılı toplantısında İktisadi İşletme Kadrosuna geçirilen XXX‘nün 01.07.2023 tarihi itibariyle EMO kadrosuna geçirilmesine,

KARAR NO 37 :              T.C. Yenimahalle Belediye Başkanlığı iklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü‘nün 23.05.2023 tarih ve E-15585774-010.06.99-16475 l sayılı yazısı ile ilettiği 15 Haziran 2023 Perşembe günü yapılması planlanan "İklim Değişikliğinin Yansımaları ve Alınacak Önlemler Çalıştayı"na Odamızı temsilen XXX ve XXXın katılım sağlamasına,

KARAR NO 38 :              Eskişehir Şubesi‘nin 04.10.2022 tarih ve Esk-EMO07-495 sayılı yazısı ile ilettiği XXXsicil nolu üye XXX için Yönetim Kurulu‘nun 12.10.2022 tarih ve 48/22 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak için XXXsicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor incelenmiş ve dosyanın Onur Kurulu‘na sevkine,

KARAR NO 39 :              İş Ekipmanları Çalışma Grubunun aşağıda isimleri sıralanan üyelerle oluşturulmasına,

SİCİL

İSİM SOYAD

ŞUBE

55708

İBRAHİM KAYMAZ

ANTALYA

44313

NİYAZİ İL

ANTALYA

61668

DOĞUKAN ULUPINAR

BURSA

30703

ORKUN ESTİK

BURSA

49988

DOĞAN TEMİZKAN

BURSA

62941

ALİ ÖNCÜ

ESKİŞEHİR

63007

ÖZCAN ÖZDEMİR

ESKİŞEHİR

68185

YILMAZ KANBUR

İSTANBUL

62829

TÜLİN OKAY

İSTANBUL

25848

ALİ FUAT AYDIN

İZMİR

62049

EREN İPEK

İZMİR

74259

MEHMET BURAK YILDIZ

MERSİN

46522

TAMER BİLAL

SAMSUN

53605

AHMET KURADA

SAMSUN

39993

İHSAN ARMAĞAN GÜL

TRABZON

 42142

KEMAL ÖZTÜRK

TRABZON

 

KARAR NO 40 :              Periyodik Muayene Çalışma Grubunun aşağıda isimleri sıralanan üyelerle oluşturulmasına,

SİCİL

AD SOYAD

ŞUBE

65834

ABDULBAKİ BOZKUŞ

ANKARA

55708

İBRAHİM KAYMAZ

ANTALYA

44313

NİYAZİ İL

ANTALYA

61668

DOĞUKAN ULUPINAR

BURSA

30703

ORKUN ESTİK

BURSA

49988

DOĞAN TEMİZKAN

BURSA

62941

ALİ ÖNCÜ

ESKİŞEHİR

63007

ÖZCAN ÖZDEMİR

ESKİŞEHİR

71981

KORAY ATEŞ

İSTANBUL

70332

MEHMET PAKDİL

İZMİR

85053

SENA DÜNDAR

İZMİR

11097

KAMER GÜLBEYAZ

MERSİN

79878

İBRAHİM AKBABA

MERSİN

 46522

TAMER BİLAL

SAMSUN

53605

AHMET KURADA

SAMSUN

39993

İHSAN ARMAĞAN GÜL

TRABZON

42142

KEMAL ÖZTÜRK

TRABZON

 

KARAR NO 41 :              T.C. Ordu Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü‘nün 01.03.2023 tarih ve E.18350841-360.01.03-5858068 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX için Yönetim Kurulu‘nun 17.03.2023 tarih ve 48/37 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor incelenmiş ve kovuşturmaya yer olmadığına,

KARAR NO 42 :              T.C. Ordu Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü‘nün 01.03.2023 tarih ve E.18350841-360.01.03-5858068 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX için Yönetim Kurulu‘nun 17.03.2023 tarih ve 48/37 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor incelenmiş ve kovuşturmaya yer olmadığına,

KARAR NO 43 :              T.C. Kütahya Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü‘nün 03.03.2023 tarih ve E.53384738--360.01.03[360.01.03]-5874111 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXXiçin Yönetim Kurulu‘nun 17.03.2023 tarih ve 48/37 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor incelenmiş ve kovuşturmaya yer olmadığına,

KARAR NO 44 :              T.C. Afyonkarahisar Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü‘nün 02.03.2023 tarih ve E.37878155-360.99-5865784 sayılı yazısı ile ilettiği XXXsicil nolu XXX için Yönetim Kurulu‘nun 17.03.2023 tarih ve 48/37 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor incelenmiş ve kovuşturmaya yer olmadığına,

KARAR NO 45 :              T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı‘nın 28.02.2023 tarih ve E.19090311-360.01.03-5852613 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu XXX için Yönetim Kurulu‘nun 17.03.2023 tarih ve 48/37 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor incelenmiş ve kovuşturmaya yer olmadığına,

KARAR NO 46 :              TMMOB‘nin 17.11.2022 tarih ve 1802 sayılı yazısı ile ilettiği XXXsicil nolu üyemiz XXX için Yönetim Kurulu‘nun 10.12.2022 tarih ve 48/28 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak için XXXsicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor incelenmiş ve kovuşturmaya yer olmadığına,

KARAR NO 47 :              İstanbul Şubesi‘nin 10.03.2023 tarih ve İst-00-564 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu üyemiz XXX için Yönetim Kurulu‘nun 17.03.2023 tarih ve 48/37 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor incelenmiş ve kovuşturmaya yer olmadığına,

KARAR NO 48 :              Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.‘nin 10.02.2023 tarih ve 13681 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu üyemiz XXX Yönetim Kurulu‘nun 17.03.2023 tarih ve 48/37 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak için XXX sicil nolu XXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor incelenmiş ve kovuşturmaya yer olmadığına,

KARAR NO 49 :              Aşağıda isim, sicil no ve şube bilgileri bulunan üyelerimizin üyelikten ayrılma taleplerinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 50 :              Aşağıda isim, sicil no ve şube bilgileri bulunan üyelerimizin üyelikten ayrılma taleplerinin uygun bulunmamasına,


 

 

karar verildi.    

 

 

 

 

 

 Mahir ULUTAŞ                                              Mehmet ORAK                                   Eylem ÖLMEZOĞLU

      Başkan                                                         Başkan Yrd.                                                Yazman

  

  

 

Ogün SIY                                Mehmet MAZMANOĞLU            Tayfun İŞBİLEN                      Hakan TUNA                   
 Sayman                                                        Üye                                           Üye                                    Üye

 

 

 

 

 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.