MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 58

 

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                 : 07.10.2023

TOPLANTI NO                         : 48/58

TOPLANTI YERİ                     : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

TOPLANTI SAATİ                   : 14:00

KATILANLAR                      :  (X)  işaretli üyeler 

Mahir ULUTAŞ(X), Mehmet ORAK(X), Eylem ÖLMEZOĞLU(X), Ogün SIY(X), Mehmet MAZMANOĞLU(X), Tayfun İŞBİLEN(X), Hakan TUNA(X)

Gündem:

1.     Bilgilendirme

2.     Yazışmalar

3.     İdari işler

4.     Mali Durum

KARAR NO 1 :           48. Dönem 3. Koordinasyon Kurulu Toplantısının 22 Ekim 2023 tarihinde Oda Toplantı Salonunda gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 2 :           MİSEM Eğitimleri, katılım şartları, çevrimiçi eğitim imkanlarının değerlendirileceği MİSEM Çalıştayının 3 Kasım 2023 tarihinde İzmir Tepekule Kongre Merkezinde gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 3 :           2024 yılı SMM-BT belge bedellerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

SMM Belgesi (İlk Çıkartma)

5.000,00 TL

SMM Belgesi (Yenileme

4.000,00 TL

BT Belgesi (İlk Çıkartma)

7.000,00 TL

BT Belgesi (Yenileme)

4.500,00 TL

Büro Tanıtım Belgesi (İlk Çıkartma) 

10.000,00 TL

Büro Tanıtım Belgesi (Yenileme)

7.000,00 TL

SMMHB (Her belge için)

10.000,00 TL

KARAR NO 4 :           Odamız tarafından verilen çeşitli üyelik belgesi bedellerinin aşağıdaki gibi yeniden belirlenmesine ve 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanmasına,

Oda Üyelik Belgesi

200,00 TL

İhale Belgesi

500,00 TL

SMM`li Üyeler için İhaleye Katılım Belgesi

500,00 TL

Yapı Denetim Belgesi için Oda Üyelik Belgesi

500,00 TL

Tanıtım Dosyası için Oda Üyelik Belgesi

200,00 TL

Proje Yarışması için Üyelik Belgesi

200,00 TL

Yeterlilik Dosyası için Üyelik Belgesi

200,00 TL

Yapı Denetim Belgeliler için Oda Üyelik Belgesi

200,00 TL

Taahhütlü Belge

500,00 TL

Topraklama Üye Sicil Belgesi

300,00 TL

Şantiye Şefliği Belgesi

500,00 TL

Enerji Yöneticiliği için Üyelik Belgesi

500,00 TL

KİK Belgesi

500,00 TL

TUS Yoktur Belgesi

500,00 TL

Bilirkişilik Belgesi

500,00 TL

Test Ölçüm İçin Üyelik Belgesi

300,00 TL

KARAR NO 5 :           2024 yılı Mühendislik Hizmetleri Ücret Tanımları`nın aşağıdaki gibi belirlenmesine,

 

 

KARAR NO 6 :           İstanbul Şubesinin 13.09.2023 tarihli ve İst-00-1790 sayılı yazısı ile ilettiği Şube Büro Görevlisi Dilek Akdeniz`in muhasebe biriminde görevlendirilmesi talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 7 :           İstanbul Şubesinin 13.09.2023 tarihli ve İst-00-1789 sayılı yazısı ile ilettiği Şube Teknik Görevlisi Abidin Avcı ve Büro Görevlisi Emin Külekçi`nin İstanbul Avrupa Yakası Temsilciliğine, Büro Görevlisi Süheyla Aksu`nun ise Anadolu Yakası Temsilciliğine görevlendirilmesi talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 8 :           İstanbul Şubesinin 20.09.2023 tarihli ve İst-00-1835 sayılı yazısı ile ilettiği XXXX sicil numaralı Yavuz ÖZER`in İş Ekipmanları ve Periyodik Muayene Çalışma Grubu`na dahil edilmesi talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 9 :           İzmir Şubesinin 26.09.2023 tarihli ve İzm-00-1155 sayılı yazısı ile ilettiği XXXX sicil numaralı Kadir TURAN`ın Setaş Enerji Sanayi Tic.Ltd.Şti`nde İşyeri Temsilcisi olarak atanması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 10 :         İş Ekipmanları ve Periyodik Muayene Çalışma Grubunun ortak çalışma alanları bulunması nedeniyle iki çalışma grubunun birleştirilmesine,

KARAR NO 11 :         Türkiye Ormancılar Derneği‘nin 1.8/169 sayılı yazılı yazısı ile ilettiği 24 Ekim 2023 İstanbul`da gerçekleşecek "Yangından Beteri Var, Ormanların Ormancılık Dışı Kullanımlara Tahsisi" paneline Odamızı temsilen Teoman ALPTÜRK‘ün katılım sağlamasına,

KARAR NO 12 :         XXXX sicil nolu XXXX hakkında yürütülen ve aşağıda sıralanan soruşturma dosyalarının soruşturmaya konu projelerin tamamının mesleki denetiminin yapılmış olması nedeniyle kapatılmasına,

KARAR NO 13 :         EMO Diyarbakır Şubesi`nin 23.11.2022 tarih ve Diy-EMO02-850 sayılı yazısı ile ilettiği XXXX sicil nolu XXXX için Yönetim Kurulu`nun 10.12.2022 tarih ve 48/28 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak için XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor incelenmiş ve kovuşturmaya yer olmadığına, 

KARAR NO 14 :         T.C. Adana Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü`nün 30.01.2023 tarih ve E-85961612-360.99 -5645736 sayılı yazısı ile ilettiği XXXX sicil nolu XXXX için Yönetim Kurulu`nun 28.02.2023 tarih ve 48/38 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak için XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor incelenmiş ve dosyanın Onur Kurulu`na sevkine,  

KARAR NO 15 :         Aşağıda sıralanan ve tanınan sürede sonuçlandırılmayan soruşturma dosyalarının zamanaşımı nedeniyle kapatılmasına,

SORUŞTURMACI

SORUŞTURULAN

SİCİL

BİLDİRİM TAR.

ATAMA TAR.

ATAMA KARAR

XXXX

XXXX

XXXX

9.09.2020

11.10.2020

47/10

XXXX

XXXX

XXXX

10.09.2020

11.10.2020

47/10

XXXX

XXXX

XXXX

10.09.2020

11.10.2020

47/10

XXXX

XXXX

XXXX

30.09.2020

11.10.2020

47/10

XXXX

XXXX

XXXX

1.10.2020

28.12.2020

47/19

XXXX

XXXX

XXXX

1.10.2020

28.12.2020

47/19

XXXX

XXXX

XXXX

1.10.2020

28.12.2020

47/19

XXXX

XXXX

XXXX

1.10.2020

28.12.2020

47/19

XXXX

XXXX

XXXX

2.10.2020

11.10.2020

47/10

XXXX

XXXX

XXXX

2.10.2020

11.10.2020

47/10

XXXX

XXXX

XXXX

2.10.2020

11.10.2020

47/10

XXXX

XXXX

XXXX

2.10.2020

11.10.2020

47/10

XXXX

XXXX

XXXX

2.10.2020

11.10.2020

47/10

XXXX

XXXX

XXXX

2.10.2020

11.10.2020

47/10

XXXX

XXXX

XXXX

2.10.2020

11.10.2020

47/10

XXXX

XXXX

XXXX

2.10.2020

11.10.2020

47/10

XXXX

XXXX

XXXX

5.10.2020

28.12.2020

47/19

XXXX

XXXX

XXXX

5.10.2020

28.12.2020

47/19

XXXX

XXXX

XXXX

9.10.2020

28.12.2020

47/19

XXXX

XXXX

XXXX

26.10.2020

28.12.2020

47/19

XXXX

XXXX

XXXX

26.10.2020

28.12.2020

47/19

XXXX

XXXX

XXXX

26.10.2020

28.12.2020

47/19

XXXX

XXXX

XXXX

17.11.2020

28.12.2020

47/19

XXXX

XXXX

XXXX

17.11.2020

28.12.2020

47/19

XXXX

XXXX

XXXX

17.11.2020

28.12.2020

47/19

XXXX

XXXX

XXXX

21.01.2021

16.08.2022

48/16

XXXX

XXXX

XXXX

25.05.2021

6.06.2021

47/41

XXXX

XXXX

XXXX

14.06.2021

16.08.2022

48/16

XXXX

XXXX

XXXX

14.06.2021

16.08.2022

48/16

XXXX

XXXX

XXXX

16.06.2021

16.08.2022

48/16

XXXX

XXXX

XXXX

5.07.2021

16.08.2022

48/16

XXXX

XXXX

XXXX

5.07.2021

16.08.2022

48/16

XXXX

XXXX

XXXX

6.07.2021

16.08.2022

48/16

XXXX

XXXX

XXXX

6.07.2021

16.08.2022

48/16

XXXX

XXXX

XXXX

7.07.2021

8.08.2021

47/46

XXXX

XXXX

XXXX

7.07.2021

16.08.2022

48/16

XXXX

XXXX

XXXX

7.07.2021

16.08.2022

48/16

XXXX

XXXX

XXXX

28.07.2021

8.08.2021

47/46

XXXX

XXXX

XXXX

2.08.2021

24.08.2021

47/48

XXXX

XXXX

XXXX

2.08.2021

24.08.2021

47/48

XXXX

XXXX

XXXX

2.09.2021

16.09.2021

47/51

XXXX

XXXX

XXXX

2.09.2021

16.09.2021

47/51

XXXX

XXXX

XXXX

2.09.2021

16.09.2021

47/51

XXXX

XXXX

XXXX

2.09.2021

16.09.2021

47/51

KARAR NO 16 :         İstanbul Şubesi`nin 09.12.2022 tarih ve İst-00-2428 sayılı yazısı ile ilettiği XXXX sicil nolu XXXX hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere Yönetim Kurulu`nun 07.01.2023 tarih ve 48/31 sayılı toplantısında XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından iade edilen dosyanın tamamlanması için XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 17 :         İstanbul Şubesi`nin 29.12.2022 tarih ve İst-00-2624 sayılı yazısı ile ilettiği XXXX sicil nolu XXXX hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere Yönetim Kurulu`nun 07.01.2023 tarih ve 48/31 sayılı toplantısında XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından iade edilen dosyanın tamamlanması için XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 18 :         EMO Eskişehir Şubesi`nin 14.09.2021 tarih ve Esk-EMO07-562 sayılı yazısı ile ilettiği XXXX sicil nolu üyemiz XXXX hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak için Yönetim Kurulu`nun 22.09.2021 tarih ve 47/52 sayılı toplantısında XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmış ve dosyayı iade etmesi üzerine Yönetim Kurulu`nun 16.08.2022 tarih ve 48/16 sayılı toplantısında XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmıştır. Soruşturmacı tarafından iade edilen dosyanın tamamlanması için XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 19 :         EMO Eskişehir Şubesi`nin 15.09.2021 tarih ve Esk-EMO07-564 sayılı yazısı ile ilettiği XXXX sicil nolu üyemiz XXXX hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak için Yönetim Kurulu`nun 22.09.2021 tarih ve 47/52 sayılı toplantısında XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmış ve dosyayı iade etmesi üzerine Yönetim Kurulu`nun 16.08.2022 tarih ve 48/16 sayılı toplantısında XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmıştır. Soruşturmacı tarafından iade edilen dosyanın tamamlanması için XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 20 :         EMO Eskişehir Şubesi`nin 14.09.2021 tarih ve Esk-EMO07-563 sayılı yazısı ile ilettiği XXX sicil nolu üyemiz XXXX hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak için Yönetim Kurulu`nun 22.09.2021 tarih ve 47/52 sayılı toplantısında XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmış ve dosyayı iade etmesi üzerine Yönetim Kurulu`nun 16.08.2022 tarih ve 48/16 sayılı toplantısında XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmıştır. Soruşturmacı tarafından iade edilen dosyanın tamamlanması için XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 21 :         EMO Eskişehir Şubesi`nin 15.09.2021 tarih ve Esk-EMO07-561 sayılı yazısı ile ilettiği XXXX sicil nolu üyemiz XXXX hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak için Yönetim Kurulu`nun 22.09.2021 tarih ve 47/52 sayılı toplantısında XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmış ve dosyayı iade etmesi üzerine Yönetim Kurulu`nun 16.08.2022 tarih ve 48/16 sayılı toplantısında XXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmıştır. Soruşturmacı tarafından iade edilen dosyanın tamamlanması için XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 22 :         EMO İstanbul Şubesi`nin 29.09.2021 tarih ve İst-00-1688 sayılı yazısı ile ilettiği XXXX sicil nolu XXXX hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere Yönetim Kurulu`nun 05.10.2021 tarih ve 47/54 sayılı toplantısında XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından iade edilen dosyanın tamamlanması için XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 23 :         EMO İstanbul Şubesi`nin 29.09.2021 tarih ve İst-00-1688 sayılı yazısı ile ilettiği XXXX sicil nolu XXXX hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere Yönetim Kurulu`nun 05.10.2021 tarih ve 47/54 sayılı toplantısında XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından iade edilen dosyanın tamamlanması için XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 24 :         EMO İstanbul Şubesi`nin 29.09.2021 tarih ve İst-00-1688 sayılı yazısı ile ilettiği XXXX sicil nolu XXXX hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere Yönetim Kurulu`nun 05.10.2021 tarih ve 47/54 sayılı toplantısında XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından iade edilen dosyanın tamamlanması için XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 25 :         EMO Eskişehir Şubesi`nin 15.10.2021 tarih ve Esk-EMO07-616 sayılı yazısı ile ilettiği XXXX sicil nolu XXXX hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere Yönetim Kurulu`nun 09.11.2021 tarih ve 47/58 sayılı toplantısında XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından iade edilen dosyanın tamamlanması için XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 26 :         EMO Eskişehir Şubesi`nin 15.10.2021 tarih ve Esk-EMO07-617 sayılı yazısı ile ilettiği XXXX sicil nolu XXXX hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere Yönetim Kurulu`nun 09.11.2021 tarih ve 47/58 sayılı toplantısında XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından iade edilen dosyanın tamamlanması için XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 27 :         Kardelen KAMİŞLİ‘nin 06.01.2022 tarihli dilekçesi ile ilettiği XXXX sicil nolu XXXX hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere Yönetim Kurulu`nun 11.01.2022 tarih ve 47/65 sayılı toplantısında XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmış ve dosyayı iade etmesi üzerine Yönetim Kurulu`nun 10.12.2022 tarih ve 48/28 sayılı toplantısında XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmıştır. Soruşturmacı tarafından iade edilen dosyanın tamamlanması için XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 28 :         Kardelen Kamişli`nin 04.03.2022 tarihli dilekçesi ile ilettiği XXXX sicil nolu XXXX hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere Yönetim Kurulu`nun 09.03.2022 tarih ve 47/71 sayılı toplantısında XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmış ve dosyayı iade etmesi üzerine Yönetim Kurulu`nun 10.12.2022 tarih ve 48/28 sayılı toplantısında XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmıştır. Soruşturmacı tarafından iade edilen dosyanın tamamlanması için XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmasına,

 

 

karar verildi.

 

 

Mahir ULUTAŞ                       Mehmet ORAK                               Eylem ÖLMEZOĞLU

      Başkan                                  Başkan Yrd.                                       Yazman

                                                               

 

 

Ogün SIY            Mehmet MAZMANOĞLU         Tayfun İŞBİLEN                       Hakan TUNA
 Sayman                           Üye                                              Üye                                            Üye

 

 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.