MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 62

 

 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                 : 07.11.2023

TOPLANTI NO                         : 48/62

TOPLANTI YERİ                     : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ                   : 20:00

KATILANLAR                      :  (X)  işaretli üyeler 

Mahir ULUTAŞ(X), Mehmet ORAK(X), Eylem ÖLMEZOĞLU(X), Ogün SIY(X), Mehmet MAZMANOĞLU(X), Tayfun İŞBİLEN(-), Hakan TUNA(-)

 

 

Gündem:

1.     Bilgilendirme

2.     Yazışmalar

3.     İdari işler

4.     Mali Durum

 

KARAR NO 1 :           Kendi adına veya ortak olarak çalışan üyelerimiz için SMM-BT belgesi yenileme başvurularının 15.11.2023– 29.02.2024 tarihleri arasında yapılmasına, ücretli çalışan üyelerimiz için yenileme işlemlerinin 2024 yılı mühendislik hizmeti ücretinin belirlenmesinin ardından başlatılmasına,

KARAR NO 2 :           SMM-BT belge başvurularında üyelerimizin belge bedellerini taksitle ödeyebilmelerine ve taksit seçeneklerinin artırılması için EMOP/Üye arayüzünden ön başvuru ile birlikte çevrimiçi tahsilat olanağı sağlanmasına,

KARAR NO 3 :           Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 19.10.2023 tarih ve E-85928105-010.03-7652922 sayılı yazısı ile ilettiği; Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik ile ilgili Türkiye Elektrik-Elektronik ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonunun değişiklik taleplerinin müzakere edilmesi amacıyla 21.11.2023 tarihinde gerçekleştirilecek toplantıya, Odamızı temsilen Nuri Sedat Gülşen, Mustafa Aydın ve Mehmet MAZMANOĞLU`nun katılım sağlamasına,

KARAR NO 4 :           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün 30.10.2023 tarih ve E-35804503-010.03-256033 sayılı yazısı ile ilettiği, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Ekipmanların Uygunluk Kontrollerine İlişkin Yönetmelik Taslağı ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı için Teknik Yönetmelikler Komisyonundan , SMM Daimi Komisyonundan ve Kocaeli Şubesinden görüş alınmasına,

KARAR NO 5 :           Oda Müdür Vekili Sevgi KINACI ve Örgütlenme Sekreteri Doğukan YURTTAŞ`ın 3 yıl süre ile kullanacakları elektronik imzanın E-GÜVEN firmasından XXXX TL bedelle alınmasına,

KARAR NO 6 :           MİSEM Daimi Komisyonunun 48/05 sayılı toplantısında alınan İzmir Şubenin 30/11/2022 tarih ve İzm-00-1412 yazısı ile iletmiş olduğu XXXX sicil nolu üyemiz Mert GÜVEN`in MİSEM Kapsamında "Elektrik Tesislerinde Topraklamalar", "Elektrik iç Tesislerinin Denetimi ve Raporlama" ve "Elektrik Şebekelerinde Koruma" eğitimlerinde MİSEM eğitmeni olması kararının uygun bulunmasına,

KARAR NO 7 :           TOREKS Enerji ve Teknoloji Hiz. San. Tic. A.Ş`nin 02.10.2023 tarihli yazısı ile ilettiği 164 MVA kurulu güce 102 trafonun işletme sorumluluğunun tek bir elektrik mühendisi tarafından üstlenilmesi talebinin, Odamız Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği Madde 9.b ve Oda Yönetim Kurulunun 16.12.2006 tarih ve 40/15 sayılı ve 24.12.2010 tarih ve 40/24 sayılı toplantısında alınan kararlara aykırı olması nedeniyle uygun bulunmamasına,

KARAR NO 8 :           Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2021/2291 E. 2022/2275 K. sayılı kararı gereği Işıl YENİDOĞAN DAĞ`ın üyelikten ayrılma talebinin kabulüne,

KARAR NO 9 :           İstanbul Şubesinin 06.11.2023 tarihli Mrk-EMO01-2220 sayılı yazısı ile ilettiği Şube Yönetmelikler Komisyonu tarafından hazırlanan Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği taslağının Oda Teknik Yönetmelikler komisyonuna iletilmesine,

KARAR NO 10 :         Denizli Şubesinin 03.11.2023 tarih ve Den-00-625 sayılı yazısı ile ilettiği, Şube Muhasebe Görevlisi Pınar Kavcar`ın sağlık problemleri nedeniyle Şube Mali Müşaviri Engin ERENLER ilave XXXX TL+KDV bedel ile sözleşme yapılması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 11 :         TMMOB`nin 20.10.2023 tarihli ve E-29404982-052.53-1783 sayılı yazısı ile ilettiği Türkiye`de çalışma izni isteyen İran uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Amirabbas KIANI‘nın başvurusunun uygun bulunmasına,

KARAR NO 12 :         TMMOB`nin 20.10.2023 tarihli ve E-29404982-052.53-1784 sayılı yazısı ile ilettiği Türkiye`de çalışma izni isteyen İran uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Farhad NASSEHI‘nin başvurusunun uygun bulunmasına,

KARAR NO 13 :         TMMOB`nin 20.10.2023 tarihli ve E-29404982-052.53-1782 sayılı yazısı ile ilettiği Türkiye`de çalışma izni isteyen Kongo Demokratik Cumhuriyeti uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Christian Makombo MOLEKA‘nın başvurusunun uygun bulunmasına,

KARAR NO 14 :         EMO Eskişehir Şubesi`nin 18.08.2021 tarih ve Esk-EMO07-514 sayılı yazısı ile ilettiği XXXXX sicil nolu XXXX için Yönetim Kurulu`nun 16.08.2022 tarih ve 48/16 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak için XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor incelenmiş ve dosyanın Onur Kurulu`na sevkine,

KARAR NO 15 :         Odamız Bilgi ve Otomasyon Sistemi EMOP üzerinde, geçmiş işlemlere yönelik yapılan incelemelerde, Oda otomasyon sistemine yetkisiz giriş yaptığı şüphesi oluşan XXXX Sicil Nolu XXXX hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere Yönetim Kurulu`nun 29.10.2022 tarih ve 48/23 sayılı toplantısında XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından iade edilen dosyanın tamamlanması için XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 16 :         Şükrü GÜNER`in 02.12.2021 tarihli yazısı ile ilettiği XXXX sicil nolu XXXX için Yönetim Kurulu`nun 10.12.2022 tarih ve 48/28 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor incelenmiş ve kovuşturmaya yer olmadığına,

KARAR NO 17 :         Şükrü GÜNER`in 02.12.2021 tarihli yazısı ile ilettiği XXXX sicil nolu XXXX için Yönetim Kurulu`nun 10.12.2022 tarih ve 48/28 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor incelenmiş ve kovuşturmaya yer olmadığına,

KARAR NO 18 :         EMO Ankara Şubesi`nin 02.08.2022 tarih ve ANK-00-1550 sayılı yazısı ile ilettiği XXXX sicil nolu XXXX hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere Yönetim Kurulu`nun 16.08.2022 tarih ve 48/16 sayılı toplantısında XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından iade edilen dosyanın tamamlanması için XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 19 :         Hasan Balıkçı Onur Ödülü`ne ilişkin Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Şube Yönetim Kurullarından önerilerin alınmasına

KARAR NO 20 :         EMO Ankara Şubesi`nin 06.11.2023 tarih ve ANK-EMO02-2789 sayılı yazısı ile ilettiği XXXX Sicil nolu XXXX hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere XXXX sicil nolu XXXX soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 21 :         Aşağıda bilgileri sıralanan ve TMMOB Disiplin Yönetmeliği`nin İlk İnceleme ve Soruşturmacı Ataması başlıklı 16. maddesinde tanımlanan iki aylık süre içerisinde tamamlanmayan dosyalar için XXXX sicil numaralı soruşturmacı XXXX yine aynı madde gereği iki aylık ek süre verilmesine,

 

KARAR NO 22 :         Aşağıda sıralanan ve tanınan sürede sonuçlandırılmayan soruşturma dosyalarının zamanaşımı nedeniyle kapatılmasına,

 

 

 

karar verildi.

 

Mahir ULUTAŞ                        Mehmet ORAK                               Eylem ÖLMEZOĞLU

      Başkan                                    Başkan Yrd.                                      Yazman

                                                            

 

 

Ogün SIY              Mehmet MAZMANOĞLU            Tayfun İŞBİLEN            Hakan TUNA
 Sayman                            Üye                                                Üye                                     Üye

                                                                                                     (mazeretli)                   (mazeretli) 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.