MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO PERSONEL YÖNETMELİĞİ - ESKİ


Bu Yönetmelik 6 Mayıs 2000 tarihinde yapılan EMO 37. Olağan Genel Kurulu‘nun verdiği yetki ile EMO Yönetim Kurulu‘nun 03.10.2000 tarih ve 37-13 sayılı toplantısında karar altına alınmıştır ve 1 Temmuz 2000 tarihi itibari ile geçerlidir.

Madde 1- KAPSAM

Bu Yönetmelik Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası (TMMOB-EMO)‘nın ilgili kanunlar ve tüzükler uyarınca yapmak ve yürütmekle yükümlü olduğu hizmetlerde görevlendirilecek personelin görev, yetki, sorumluluk ve özlük haklarını kapsar.

Madde 2- TANIMLAR

Bu yönetmelikte adı geçen

TMMOB-EMO kısaca Oda olarak,

TMMOB-EMO Yönetim Kurulu kısaca Yönetim Kurulu olarak,

TMMOB-EMO‘ya bağlı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İçel, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Samsun ve Trabzon Şubeleri Yönetim Kurulları kısaca Şube Yönetim Kurulu olarak,

TMMOB-EMO Merkez hizmet binası, lokali, kütüphanesi, eğitim merkezi, kalibrasyon merkezi hizmet binaları ile şube ve temsilcilikler tarafından kullanılan hizmet binaları, lokal, kütüphane, eğitim merkezi ve kalibrasyon merkezi binaları kısaca işyeri olarak,

Bu yönetmelik hükümlerince EMO, EMO Şubeler ve EMO Temsilciliklerinde görevli olan tüm çalışanlar kısaca personel olarak,

anılacaktır.

Madde 3- ODA KADROLARI ve KADRO PUANLARI

Oda Merkezi Kadroları Kadro Puanı

� Oda Müdürü, 2750

� Oda Örgütlenme Sekreteri, 2750

� Oda Teknik Müdürü, 2750

� Oda Eğitim Merkezi Müdürü, 2400

� Oda Kalibrasyon Merkezi Müdürü, 2400

� Oda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, 2400

� Oda Avukatı, 2000

� Oda Muhasebe Müdürü, 2000

� Oda Reklam ve Tanıtım Müdürü, 2000

� Oda Kütüphane Şefi, 1100

� Oda Personel Şefi, 1100

� Oda Lokal Şefi, 1100

� Oda Muhasebe Şefi, 1100

� Oda Büro Şefi, 1100

� Oda Teknik Görevlileri, 1100

� Oda Eğitim Merkezi Görevlileri, 880

� Oda Kalibrasyon Merkezi Görevlileri, 880

� Oda Yayın Görevlileri, 880

� Oda Reklam Görevlileri, 880

� Oda Kütüphane Görevlileri, 880

� Oda Muhasebe Görevlileri, 880

� Oda Büro Görevlileri, 880

� Oda Lokal Görevlileri, 750

� Oda Hizmetlileri, 750

Madde 4- GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELDE ARANILACAK ÖZELLİKLER

Oda işyerlerinde görevlendirilecek tüm personelde,

4.1 Genel

� T.C. vatandaşı olmak,

� 18 yaşını bitirmiş olmak,

� Affa uğramış olsalar bile zimmet, tecavüz, hırsızlık, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

4.2 Oda Müdürü, Oda Örgütlenme Sekreteri, Oda Teknik Müdürü, Oda Kalibrasyon Merkezi Müdürü, Oda Eğitim Merkezi Müdürü ile Şube Müdürü, Şube Örgütlenme Sekreteri, Şube Teknik Müdürü, Şube Kalibrasyon Merkezi Müdürü, Şube Eğitim Merkezi Müdürü Oda üyesi olmak, Oda‘ya karşı yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak ve Oda Onur Kurulu tarafından son 5 yıl içinde herhangi bir cezayla cezalandırılmamış olmak zorundadır.

4.3 Oda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, yüksek okul mezunu olmak zorundadır.

4.4 Oda Avukatı, ilgili yüksek okuldan mezunu ve Baro‘ya kayıtlı olmak zorundadır.

4.5 Oda Muhasebe Müdürü, ilgili yüksek okuldan mezun olmak ve ilgili Oda‘nın tanımladığı niteliklere sahip olmak zorundadır.

4.6 Oda Reklam ve Tanıtım Müdürü, en az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak zorundadır. 

Bu kadrolarda istihdam edilenler 4 yıllık yüksek okul mezunu ise işe başlama kadro puanına 100 puan ilave edilir.

4.7 Oda Kütüphane Şefi, en az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak zorundadır. Bu kadrolarda istihdam edilenler 4 yıllık yüksek okul mezunu ise işe başlama kadro puanına 100 puan ilave edilir.

4.8 Oda Personel Şefi, en az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak zorundadır. Bu kadrolarda istihdam edilenler 4 yıllık yüksek okul mezunu ise işe başlama kadro puanına 100 puan ilave edilir.

4.9 Oda Lokal Şefi, en az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak zorundadır. Bu kadrolarda istihdam edilenler 4 yıllık yüksek okul mezunu ise işe başlama kadro puanına 100 puan ilave edilir.

4.10 Muhasebe Şefi, en az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak zorundadır. Bu kadrolarda istihdam edilenler 4 yıllık yüksek okul mezunu ise işe başlama kadro puanına 100 puan ilave edilir.

4.11 Büro Şefi, en az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak zorundadır. Bu kadrolarda istihdam edilenler 4 yıllık yüksek okul mezunu ise işe başlama kadro puanına 100 puan ilave edilir.

4.12 Teknik Görevliler, en az ilgili lise veya dengi okul mezunu olmak zorundadır. Bu kadrolarda istihdam edilenler 2 yıllık yüksek okul mezunu ise işe başlama kadro puanına 50 puan ilave edilir. Bu kadrolarda istihdam edilenler yüksek okul mezunu ise işe başlama kadro puanına 100 puan ilave edilir. Bu kadrolara istihdam edilecek personelin Oda üyesi olması durumunda kadro puanı 2200‘dür.

4.13 Eğitim Merkezi Görevlileri, en az lise veya dengi okul mezunu olmak zorundadır. Bu kadrolarda istihdam edilenler 2 yıllık yüksek okul mezunu ise işe başlama kadro puanına 50 puan ilave edilir. Bu kadrolarda istihdam edilenler 4 yıllık yüksek okul mezunu ise işe başlama kadro puanına 100 puan ilave edilir. Bu kadrolara istihdam edilecek personelin Oda üyesi olması durumunda kadro puanı 2200‘dür.

 4.14 Kalibrasyon Merkezi Görevlileri, en az ilgili lise veya dengi okul mezunu olmak

zorundadır. Bu kadrolarda istihdam edilenler 2 yıllık yüksek okul mezunu ise işe başlama kadro

puanına 50 puan ilave edilir. Bu kadrolarda istihdam edilenler 4 yıllık yüksek okul mezunu ise işe başlama kadro

puanına 100 puan ilave edilir. Bu kadrolara istihdam edilecek personelin Oda üyesi olması durumunda işe başlama kadro puanı 2200‘dür.

4.15 Yayın Görevlileri, en az lise veya dengi okul mezunu olmak zorundadır. Bu kadrolarda istihdam edilenler 2 yıllık yüksek okul mezunu ise işe başlama kadro puanına 50 puan ilave edilir. Bu kadrolarda istihdam edilenler 4 yıllık yüksek okul mezunu ise işe başlama kadro puanına 100 puan ilave edilir.

4.16 Reklam Görevlileri, en az lise veya dengi okul mezunu olmak zorundadır. Bu kadrolarda istihdam edilenler 2 yıllık yüksek okul mezunu ise işe başlama kadro puanına 50 puan ilave edilir. Bu kadrolarda istihdam edilenler 4 yıllık yüksek okul mezunu ise işe başlama kadro puanına 100 puan ilave edilir.

4.17 Büro Görevlileri, en az lise veya dengi okul mezunu olmak zorundadır. Bu kadrolarda istihdam edilenler 2 yıllık yüksek okul mezunu ise işe başlama kadro puanına 50 puan ilave edilir. Bu kadrolarda istihdam edilenler 4 yıllık yüksek okul mezunu ise işe başlama kadro puanına 100 puan ilave edilir.

4.18 Lokal Görevlileri, en az sekiz yıllık temel eğitim okul mezunu olmak zorundadır. Bu kadrolarda istihdam edilenler lise veya dengi okul mezunu ise işe başlama kadro puanına 50 puan ilave edilir.

4.19 Hizmetliler, en az sekiz yıllık temel eğitim okul mezunu olmak zorundadır. Bu kadrolarda istihdam edilenler lise veya dengi okul mezunu ise işe başlama kadro puanına 50 puan ilave edilir.

4.20 Oda işyerinde istihdam edilen tüm personelin odadaki görevinde geçen her yılı için kadro puanına 20 puan eklenir.

4.21 Oda işyerlerinde istihdam edilen oda üyesi personelin oda işyerlerinde geçen her beş yılı için kadro puanına 150 puan eklenir.

4.22 Oda işyerlerinde istihdam edilen personelden herhangi biri birden fazla kadronun yapacağı görevi yapıyorsa o personelin kadro puanı yerine getirdiği görevlerden en yüksek kadronun kadro puanına göre belirlenir.

4.23 Oda işyerlerinde çalışacak personele 135 puan karşılığı yemek yardımı yapılır.

4.24 Oda işyerlerinde çalışacak personele yüz toplu taşım bileti karşılığı yol yardımı yapılır. Toplu taşım araçlarının bulunmadığı yerlerde ödeme yapılmaz

4.25 Kasadan sorumlu personele 105 puan karşılığı kasa tazminatı ödenir.

Madde 5- GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

Oda Yönetim Kurulu ihtiyaç halinde her hangi bir personelini en çok üç ay süreyle başka bir birimde görevlendirebilir.

Madde 6- YARI ZAMANLI GÖREVLENDİRME

EMO ve bağlı işyerlerinde çalıştırılacak yarı zamanlı personel, hangi kadro için istihdam edilecekse; o kadro için gerekli tüm özelliklere sahip olmak zorundadır. Yarı zamanlı görevlendirmelerde, ücrete esas ödeme aşağıdaki şekilde uygulanır. Tam zamanlı kadronun ödemeye esas aylık toplam puanı bulunur ve yirmiikiye bölünerek günlük çalışmaya karşılık gelen ödemeye esas puan hesaplanır. Günlük ödemeye esas puan yarı zamanlı kadronun aylık çalışma gün sayısı ile çarpılarak aylık ödemeye esas toplam puan hesaplanır. Hesaplanan puan işyeri katsayısı ve ödemeye esas katsayıyıla çarpılarak brüt maaş hesaplanır. Aynı uygulama yemek ve yol ödemeleri için de yapılır.

Madde 7- ODA MERKEZİ DIŞINDAKİ KADROLAR, YENİ KADROLAR, YARI ZAMANLI KADROLAR, STAJYERLER ve GEÇİCİ KADROLAR

Madde 3‘de tanımlanan kadrolar Oda merkezi için geçerlidir. Oda Merkezi dışındaki kadrolardan hangilerinin hangi şubede açılacağı ve açılmış olan kadrolardan hangilerinin iptal edileceği konularında Oda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Temsilciliklerde hangi kadroların açılacağı ve açılmış olan kadrolardan hangilerinin iptal edileceği konularında Şube Yönetim kurullarının önerileri doğrultusunda Oda Yönetim Kurulu yetkilidir. Tanımlanan kadrolardan hangilerinin sürekli, hangilerinin geçici ve hangilerinin yarı zamanlı olacağına Oda Yönetim Kurulu karar verir. Oda işyerlerinde görevlendirilecek stajyer, geçici ve yarı zamanlı personelin kadro puanları çalışılacak süreye bağlı olarak Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Diğer Odalarla ortak kullanılan personel için belirlenecek ücrete esas kadro puanı vs. haklar çalışılan işin özelliğine göre Şube Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Tanımlanan kadrolar dışında yeni kadro tanımları konusunda Oda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 8- ÜCRETE ESAS KATSAYI

Oda Yönetim Kurulu Oda Genel Kurulunda kabul edilen Oda bütçesi çerçevesinde Oda işyerlerinde çalışacak personelin ücrete esas katsayısını yılda en az iki kez 01 Ocak ve 01 Temmuz tarihlerinde belirler. Belirlenen katsayı altı aylık dönemler içinde uygulanır. Madde 3‘de tanımlanan kadro puanı ile Madde 4‘de tanımlanan ek puanlar toplanarak ücrete esas katsayı ile çarpılması ile brüt ücretler hesaplanır. Ancak yemek yardımları net olarak bordro dışında fatura karşılığı ödenir. Yemek yardımlarında KDV ayrıca ödenir. Yol yardımı bordro dışında net olarak ödenir.

Madde 9- AZALTMA KATSAYILARI

Madde 8‘de tanımlanan ve Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücrete esas katsayı birimler bazında aşağıdaki şekilde uygulanır.

Oda Merkezi:

� Oda Merkezi personeli için 0.90

Adana Şube:

� Şube Merkezi�ndeki personel için 0.75

� Şube�ye bağlı İl Temsilciliklerindeki personel için 0.55

� Şube�ye bağlı İlçe Temsilciliklerinde çalışan personel için 0.40

Ankara Şube:

� Şube Merkezi�ndeki personel için 0.90

�Kayseri/Konya Temsilciliklerindeki personel için 0.65

� Şube�ye bağlı diğer Temsilciliklerindeki personel için 0.40

Antalya Şube:

� Şube Merkezi�ndeki personel için 0.80

� Şube�ye bağlı İl Temsilciliklerindeki personel için 0.65

� Şube�ye bağlı İlçe Temsilciliklerinde çalışan personel için 0.40

Bursa Şube:

� Şube Merkezi�ndeki personel için 0.75

� Şube�ye bağlı İl Temsilciliklerindeki personel için 0.55

� Şube�ye bağlı İlçe Temsilciliklerinde çalışan personel için 0.40

Denizli Şube:

� Şube Merkezi�ndeki personel için 0.70

� Şube�ye bağlı İl Temsilciliklerindeki personel için 0.50

� Şube�ye bağlı İlçe Temsilciliklerinde çalışan personel için 0.40

Diyarbakır Şube:

� Şube Merkezi�ndeki personel için 0.50

� Şube�ye bağlı İl Temsilciliklerindeki personel için 0.45

� Şube�ye bağlı İlçe Temsilciliklerinde çalışan personel için 0.40

Gaziantep Şube:

� Şube Merkezi�ndeki personel için 0.60

� Şube�ye bağlı İl Temsilciliklerindeki personel için 0.45

� Şube�ye bağlı İlçe Temsilciliklerinde çalışan personel için 0.40

İçel Şube:

� Şube Merkezi�ndeki personel için 0.60

� Şube�ye bağlı İl Temsilciliklerindeki personel için 0.45

� Şube�ye bağlı İlçe Temsilciliklerinde çalışan personel için 0.40

İstanbul Şube:

� Şube Merkezi�ndeki personel için 1.00

� Şube�ye bağlı İstanbul içi İlçe Temsilciliklerdeki personel için 0.80

� Şube�ye bağlı İl Temsilciliklerindeki personel için 0.60

� Şube�ye bağlı diğer İlçe Temsilciliklerinde çalışan personel için 0.50

İzmir Şube:

� Şube Merkezi�ndeki personel için 0.85

� Şube�ye bağlı İl Temsilciliklerindeki personel için 0.65

� Şube�ye bağlı İlçe Temsilciliklerinde çalışan personel için 0.40

Kocaeli Şube:

� Şube Merkezi�ndeki personel için 0.70

� Şube�ye bağlı İl Temsilciliklerindeki personel için 0.50

� Şube�ye bağlı İlçe Temsilciliklerinde çalışan personel için 0.40

Samsun Şube:

� Şube Merkezi�ndeki personel için 0.60

� Şube�ye bağlı İl Temsilciliklerindeki personel için 0.45

� Şube�ye bağlı İlçe Temsilciliklerinde çalışan personel için 0.40

Trabzon Şube:

� Şube Merkezi�ndeki personel için 0.50

� Şube�ye bağlı İl Temsilciliklerindeki personel için 0.45

� Şube�ye bağlı İlçe Temsilciliklerinde çalışan personel için 0.40

Şubeler aynı iş yerinde çalışan personeli için farklı katsayı belirleyemez. Aynı iş yerinde tek bir katsayı geçerlidir.

Madde 10- YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER

Oda işyerlerinde çalışan tüm personelin yıllık ücretli izinleri 1475 Sayılı İş Kanununda tanımlanan sürelere beş iş günü eklenerek hesaplanır.

Oda işyerlerinde çalışan personel 1 Mayıs günleri idari izinlidir.

Madde 11- KADRO İŞLEMLERİ

Oda işyerlerinde görevlendirilecek personelin kadro istemi gerekçesiyle birlikte Yönetim Kurulu Yazman üyesi tarafından hazırlanır ve Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan kadro istemi kadroya uygun ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği seçme yöntemi ile belirlenir. Şubelerde ve temsilciliklerde görevlendirilecek personelin kadro istemi gerekçesiyle birlikte Şube Yönetim Kurulları tarafından Oda Yönetim Kurulundan istenir. Oda Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan kadrolara yapılacak atamalarla ilgili seçme yöntemi ilgili Şube Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Şube Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kadro adayı Oda Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve uygun bulunursa gerekli atama yapılır.

Madde 12- GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELDEN İSTENECEK BELGELER

� İş Başvuru Formu,

� Nüfus kayıt örneği,

� İkametgah belgesi,

� Cumhuriyet Savcılığından sabıka kayıt belgesi,

� Öğretim belgesi aslı veya noterden onaylı örneği,

� Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi,

� Yeteri kadar vesikalık fotoğraf,

� Daha önce çalışılmış kurumlara ait belgeler,

Madde 13- ÖZLÜK HAKLARI

Oda işyerlerinde görevlendirilen Oda üyesi personelin kendi istekleriyle işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı hakları saklıdır.

Toplu İş Sözleşmesi veya Özel Hizmet Sözleşmelerinden doğan haklar saklıdır.

Oda genelinde Toplu İş Sözleşmesi ve Özel Hizmet Sözleşmesi yapma yetkisi Oda Yönetim Kurulundadır.

Gerek Toplu İş Sözleşmesi gerekse EMO Personel Yönetmeliği‘den doğan özel haklar dışında Oda işyerlerinde görevli olan tüm personel 1475 sayılı İş Kanunu çerçevesinde haklara sahiptir.

Madde 14- GÖREV TANIMLARI, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

14.1 Oda Müdürü,

� İlgili yasa, tüzük ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Odanın tüm idari, mali hukuk hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür.

� Odada görevli Örgütlenme Sekreteri dışındaki personel Oda Müdürüne bağlı olarak çalışır.

� Oda Yönetim Kurulu Sekreterine bağlı olarak çalışır.

� Oda Müdürü olmadığı durumlarda bu yetki Örgütlenme Sekreteri tarafından kullanılır.

14.2 Oda Örgütlenme Sekreteri,

� Oda örgütlenmesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve programlar yapmak,

� Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerine yönelik çalışmalar yapmak,

� Alt birimlerle örgütlenme bazında ilişkiye geçerek örgütlenmeye yönelik çalışmalar yapmak,

� Üyelerle ilgili bilgileri takip etmek ve güncellemek,

� Örgütlenmeyle ilgili arşiv düzenlemek,

� Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak,

� Oda Yönetim Kurulu Sekreterine bağlı olarak çalışır.

� Örgütlenme Sekreteri olmadığı durumlarda bu yetki Oda Müdürü tarafından kullanır.

14.3 Oda Teknik Müdürü,

� Elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliği ile ilgili mesleki denetimleri sürdürmek,

� Teknik yayınları takip etmek, yeni gelişmeler konusunda Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

� Tip proje, şartname gibi çalışmaları ilgili uzmanlık komisyonları aracılığıyla yürütmek,

� SMM, BT, SMMHB, BTB, TUS ve Uzmanlık belgelerini düzenlemek,

� Teknik işlerle ilgili arşiv düzenlemek,

� Kalite belgesi ve teknik bilirkişilik faaliyetlerini yürütmek,

� Alt birimlerin ihtiyaçlarına yönelik teknik yayın, tip proje vb. istekleri tespit etmek,

� Oda Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

� Oda Müdürüne bağlı olarak çalışır.

� Oda Teknik Müdürü olmadığı zaman bu görev Oda Müdürü tarafından yürütülür.

14.4 Oda Eğitim Merkezi Müdürü,

� Oda tarafından verilecek ya da diğer kuruluşlarla ortaklaşa düzenlenecek olan meslek içi eğitim, teknik seminer, kurs vb. düzenlenmesinden ve yürütülmesinden sorumludur.

� Oda Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

� Oda Müdürüne bağlı olarak çalışır,

� Oda Eğitim Merkezi Müdürü olmadığı zaman bu görev en kıdemli Eğitim merkezi görevlisi tarafından yürütülür.

14.5 Oda Kalibrasyon Merkezi Müdürü,

� Oda Kalibrasyon Merkezi tarafından verilecek olan test, ölçü, ayar ve her türlü kalibrasyon işlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumludur.

� Oda Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

� Oda Müdürüne bağlı olarak çalışır.

� Oda Kalibrasyon Merkezi Müdürü olmadığı zaman bu görev en kıdemli Kalibrasyon Merkezi görevlisi tarafından yürütülür.

14.6 Oda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

� Oda Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Odanın tanıtımı, basınla ilişkileri ve Odanın diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek,

Oda dergisi ve sair yayınlarının düzenli olarak çıkarılması için Yayın Kuruluyla ortak çalışmalar yapmakla yükümlüdür.

� Oda adına araştırma yapmak ve sonuçlarını Yönetim Kuruluna aktarmak,

� Yayın Kurulundan gelen ürünleri dizgi, baskı ve sayfa düzeni işlerini yapmak/yaptırmak,

� Yayınla ilgili her türlü malzeme temini ve matbaa ile eşgüdüm konusunda çalışmalar yapmak,

� Yayınla ilgili arşivi düzenlemek,

� Oda Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

� Oda Müdürüne bağlı olarak çalışır.

� Oda Basın Yayın ve halkla İlişkiler Müdürü olmadığı zaman bu görev en kıdemli yayın görevlisi tarafından yürütülür.

14.7 Oda Avukatı Oda Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Oda‘nın tüm hukuk işlerini yürütmekle yükümlüdür.

14.8 Oda Muhasebe Müdürü

� Yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerince belirtilen defter ve kayıtları tutmak,

� Aylık,üç aylık ve yıllık mali raporları düzenlemek,

� Vergi, sigorta primleri ve benzeri ödemeler için gerekli belge düzenlemelerini yapmak,

� personel ödemelerine yönelik bordroları düzenlemek,

� Oda gelirlerinin düzenli olarak tahsili konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak,

� Oda Müdürünün verdiği yetki çerçevesinde gerekli ödemeleri yapmak,

� Yönetim Kurulu üyelerinin hakkı huzur ve harcırahlarına yönelik belgeleri düzenlemek,

� Odanın tüm banka hesaplarını takip etmek,

� Oda denetçilerinin istemiş olduğu düzenlemeleri yapmak,

� Oda gelir ve giderlerini gerekli şekilde muhasebeleştirmek,

� Yıllık gelir, gider tabloları ve bilançolarını düzenlemek,

� Odanın sahip olduğu tüm taşınmaz mallara ait tapu sicillerini ve kiralık hizmet binaları ile ilgili kira sözleşmelerini arşivlemek,

� Oda demirbaş kayıtlarını düzenlemek,

� Muhasebe ve mali işlerle ilgili arşivi düzenlemek,

� Oda Müdürü tarafından verilen diğer işleri yapmak,

� Oda Müdürüne bağlı olarak çalışır.

� Oda Muhasebe Müdürü olmadığı zaman bu görev Muhasebe Şefi tarafından yürütülür.

14.9 Oda Reklam ve Tanıtım Müdürü

� Oda Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak tüm yayınlarda kullanılacak reklamların düzenlenmesi ve basımından sorumludur.

� Oda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

� Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürüne bağlı olarak çalışır.

� Oda Reklam ve Tanıtım Müdürü olmadığı zaman bu görev en kıdemli reklam görevlisi tarafından yürütülür.

14.10 Oda Kütüphane Şefi

� Oda tarafından oluşturulan kütüphanenin düzenlenmesi, kütüphaneye alınması gereken yayınların temini, kütüphanenin üyelerin yararlanmasına yönelik olarak düzenlenmesinden sorumludur.

� Oda Müdürü tarafından verilen diğer işleri yapmak,

� Oda Müdürüne bağlı olarak çalışır.

� Oda Kütüphane Şefi olmadığı zaman bu görev en kıdemli kütüphane görevlisi tarafından yürütülür.

14.11 Oda Personel Şefi

� Oda ve birimlerinde görevli tüm personelle ilgili sicil dosyalarını düzenlemek, idari, günlük, yıllık ve mazeret izinlerini takip etmekle sorumludur.

� Oda Müdürü tarafından verilen diğer işleri yapmak,

� Oda Müdürüne bağlı olarak çalışır.

� Oda Personel Şefi olmadığı zaman bu görev Oda Müdürü tarafından yürütülür.

14.12 Oda Lokal Şefi

� Oda tarafından işletilen lokalin düzenli olarak açık tutulması, lokalden üyelerin faydalanmasından sorumludur.

� Oda Müdürü tarafından verilen diğer işleri yapmak,

� Oda Müdürüne bağlı olarak çalışır.

� Oda Lokal Şefi olmadığı zaman bu görev en kıdemli lokal görevlisi tarafından yürütülür.

14.13 Oda Muhasebe Şefi

� Oda Muhasebe Müdürünün görev tanımı içerisindeki işleri Oda Muhasebe Müdürü tarafından belirlenen çerçevede yapmakla yükümlüdür.

� Oda Muhasebe Müdürüne bağlı olarak çalışır.

14.14 Oda Büro Şefi

� Oda Müdürü tarafından belirlenen işlerin büro görevlileri tarafından yapılmasını sağlamakla sorumludur.

� Oda Müdürüne bağlı olarak çalışır.

� Oda Büro Şefi olmadığı zaman bu görev en kıdemli büro görevlisi tarafından yürütülür.

14.15 Oda Teknik Görevlileri

� Oda Teknik Müdürünün görev tanımı içerisindeki işleri Oda Teknik Müdürü tarafından belirlenen çerçevede yapmakla yükümlüdür.

� Oda Teknik Müdürüne bağlı olarak çalışır.

14.16 Oda Eğitim Merkezi Görevlileri

� Oda Eğitim Merkezi Müdürünün görev tanımı içerisindeki işleri Oda Eğitim Merkezi Müdürü tarafından belirlenen çerçevede yapmakla yükümlüdür.

� Oda Eğitim Merkezi Müdürüne bağlı olarak çalışır.

14.17 Oda Kalibrasyon Merkezi Görevlileri

� Oda Kalibrasyon Merkezi Müdürünün görev tanımı içerisindeki işleri Oda Kalibrasyon Merkezi Müdürü tarafından belirlenen çerçevede yapmakla yükümlüdür.

� Oda Kalibrasyon Merkezi Müdürüne bağlı olarak çalışır.

14.18 Oda Yayın Görevlileri

� Oda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürünün görev tanımı içerisindeki işleri Oda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü tarafından belirlenen çerçevede yapmakla yükümlüdür.

� Oda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürüne bağlı olarak çalışır.

14.19 Oda Reklam Görevlileri

� Oda Reklam Şefinin görev tanımı içerisindeki işleri Reklam Şefi tarafından belirlenen çerçevede yapmakla yükümlüdür.

� Oda Reklam Şefine bağlı olarak çalışır.

14.20 Oda Muhasebe Görevlileri

� Oda Muhasebe Müdürünün görev tanımı içerisindeki işleri Oda Muhasebe Müdürü tarafından belirlenen çerçevede yapmakla yükümlüdür.

� Oda Muhasebe Müdürüne bağlı olarak çalışır.

14.21 Oda Büro Görevlileri

� Oda Büro Şefinin görev tanımı içerisindeki işleri Oda Büro Şefi tarafından belirlenen çerçevede yapmakla yükümlüdür.

� Oda Büro Şefine bağlı olarak çalışır.

14.22 Oda Lokal Görevlileri

� Oda Lokal Şefinin görev tanımı içerisindeki işleri Oda Lokal Şefi tarafından belirlenen çerçevede yapmakla yükümlüdür.

� Oda Lokal Şefine bağlı olarak çalışır.

14.23 Oda Hizmetlileri

� Oda hizmet binalarının günlük temizliğini yapmak, çay vb. servislerini yapmak, evrak getirilmesi ve dağıtımını yapmak,

� Oda Büro Şefi tarafından verilen diğer işleri yapmak,

� Oda Büro Şefine bağlı olarak çalışır.

Şubelerde ve temsilciliklerde açılmış olan kadrolar ve bu kadrolarda görevlendirilecek personelin görev tanımları konusunda yukarıdaki görev tanımları şube veya temsilcilik olarak değiştirilerek uygulanır.

Madde 15- YÜRÜRLÜK

Bu Yönetmelik 6 Mayıs 2000 tarihinde yapılan EMO 37. Olağan Genel Kurulu‘nun verdiği yetki ile EMO Yönetim Kurulu‘nun 03.10.2000 tarih ve 37/ 13 sayılı toplantısında karar altına alınmıştır ve 1 Temmuz 2000 tarihi itibari ile geçerlidir.

Bu yönetmelik EMO Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.