MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO DEMİRBAŞ YÖNERGESİ


Bu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 31.07.2010 tarih ve 42/11 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
DEMİRBAŞ YÖNERGESİ

Amaç
Madde 1- Elektrik Mühendisleri Odası adına herhangi bir yolla edinilen demirbaşlar ile kayıt altına alınan arşiv, kütüphane ve satışı yapılan TMMOB ve Oda yayınlarının; korunması, bakımı, kullanımı ve her türlü kayıt işlemlerinin yapılması ile kullanımlarının sona erdirilmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-
Bu Yönerge Elektrik Mühendisleri Odası adına edinilen demirbaşlar ile kayıt altına alınan arşiv, kütüphane ve satışı yapılan TMMOB ve Oda yayınları gibi dokümanları kapsar.

Tanım ve Kısaltmalar
Madde 3-
Bu yönergede geçen tanım ve kısaltmalar;
TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
Oda: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasını,
Şube: Elektrik Mühendisleri Odası‘na bağlı Şubeleri,
Temsilcilik: Elektrik Mühendisleri Odası‘na bağlı Temsilcilikleri,
Demirbaş: Hizmetlerin yürütülmesi için Oda‘nın mülkiyetinde bulunan her türlü taşınır mal ve malzemeyi,
Demirbaş Kayıt Defteri: Oda tarafından demirbaşların kayıtlarının tutulması için onaylanan defteri.
Tüketilen Eşya: Demirbaş eşyanın dışında kalan veya Oda Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen bedelin altında kalan demirbaş malzemeler ve günlük olarak kullanılan malzemeler.
Demirbaş Yetkilisi: Oda Merkezi veya Şubelerde Yönetim Kurulu Sayman Üye, Yazman Üye ya da Şube Müdürü, Temsilciliklerde Temsilci ya da Temsilci Yardımcısıdır.
EMOP: Elektrik Mühendisleri Odası Otomasyon Ortamını
tanımlar.

Demirbaşların Satın Alınması
Madde 4-
Oda, Şube ve Temsilciliklerde gereksinim duyulan demirbaşlar en az 3 teklif alınması yöntemi ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile satın alınır.

Madde 5- Şube ve Temsilciliklerde, gereksinim duyulan demirbaşlar, Şube Yönetim Kurulu kararı ve Oda Yönetim Kurulu onayı ile 4. maddede belirtilen yöntemle satın alınır. Satın alma dışında edinilen tüm taşınır mallar demirbaş kayıt defterine kayıt edilir ve Oda Yönetim Kurulu‘na bildirilir.

Demirbaşların Teslimatı
Madde 6-
Demirbaşlar; kullanıcılara demirbaş yetkilisi tarafından teslim tutanağı ile verilir. Kullanıcı; demirbaşın korunması ve bakımından, meydana gelecek hasar ve arızanın Demirbaş Yetkilisine bildirilmesinden sorumludur. Yönetim ya da temsilcilik değişikliklerinde, eski Demirbaş Yetkilisi ile yeni Demirbaş Yetkilisi arasında devir teslim tutanağı düzenlenerek, demirbaşların devri sağlanır.

Demirbaşların Kayıt Altına Alınması
Madde 7-
Oda tarafından edinilen demirbaşlara, demirbaş numarası verilir. Kullanılış biçimleri ve yapıları nedeniyle üzerlerine etiket ve numara konulamayanlar dışında kalan tüm demirbaş malzemelerin üzerine, görünür biçimde ve silinmeyecek tarzda, demirbaşın Oda malı olduğunu belirten, demirbaş numarası yazılı etiket konulur. Numara verilen demirbaş, temel ayırt edici özellikleri: (marka, model, boyutlar, imal edildiği malzeme vb.) belirtilerek, EMOP sistemine kayıt edilir. Demirbaşlar EMOP Sisteminde yer alan malzeme türlerine göre girilir. Demirbaş listesi EMOP sisteminden döküm alınarak Oda birimlerindeki demirbaş dosyalarına işlenerek saklanır.

Yayın Kayıtları
Madde 8-
  Arşivde tutulan ve satışı yapılan yayınların kayıtları; şubeler tarafından her yıl aralık ayı içerisinde düzenlenerek, Ocak ayı sonuna kadar Oda Yönetim Kurulu‘na bildirilir.

Demirbaşların Kayıttan Düşülmesi
Madde 9- Kaybolan, hasara uğrayan, eskiyen ve ya hizmet dışı bırakılması zorunlu görülen demirbaşlar tutanakla tespit edilerek kayıttan düşürülür ve Oda Yönetim Kurulu‘na bildirilir.

Demirbaşların Geçici olarak Devredilmesi
Madde 10- Şubelerin kayıtlarında yer alan ölçü, test aletleri ve eğitim malzemeleri gibi demirbaşlar gerektiğinde diğer Şube ve temsilciliklerin kullanımı için geçici olarak verilebilir. Demirbaşın sorumluluğu, teslim tutanağı ile talepte bulunan Şube Yönetim Kurulu tarafından üstlenilir.

Belirsiz Durumlar
MADDE 11-
Bu yönergede düzenlenmeyen hususlarda Oda Yönetmelikleri ile Oda Yönetim Kurulu kararları geçerlidir.

Yürürlük
Madde 12-
  Bu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 31.07.2010 tarih ve 42/11 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
Madde 13 -
Bu yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.