MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ YÖNERGESİ


Bu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 31.07.2010 tarih ve 42/11 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

 

HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam
Madde 1-
Bu yönergenin amacı, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) üyelerinin mesleki davranış ilkelerine uygun olarak yapmış oldukları çalışmalar ile topluma, meslektaşlarına ve mesleğe karşı örnek oluşturacak tutum ve davranışlar sergi¬leyerek, mesleğin gelişmesine ve saygınlığının artmasına katkıda bulunmayı ve bu çabalarla toplum yararının gözetilmesinin özendirilmesi amacıyla ödül verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Ödül Verme Zamanı
Madde 2-
EMO Hasan BALIKÇI Onur Ödülü, 2 (iki) yılda bir EMO Genel Kurulu açılışında, Onur Plaketi olarak verilir.

Aday Önerme
Madde 3-
EMO Hasan BALIKÇI Onur Ödülü için, Oda Genel Kurulu‘nun yapılacağı yılın öncesindeki Eylül ayı sonuna kadar; Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Şube Yönetim Kurulları tarafından, EMO Yönetim Kurulu‘na aday önerilir.

Ödül Verilecek Kişide Aranacak Kriterler
Madde 4-
Ödül için aşağıdaki ölçütler aranır.
a) Yaşamın her alanında insani ve etik değerlere uygun davranmayı kişiliğinin vazgeçilmez ilkesi sayan,
b) Sahip olduğu bilgi, birikim ve her türlü mesleki-toplumsal pratiği, kamu çıkarları lehine kullanmayı etik ve ahlaki bir görev kabul eden,
c) Mesleğe ve topluma karşı görevlerini yerine getirerek,  mesleki saygınlığı korumak için bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeyi ilke kabul eden,
d) Mesleki ve demokratik hakların korunması için en önemli dayanışma aracının örgütlenme olduğunun bilincinde olarak örgütsel gelişmeye katkı koyan
kişiler arasından seçilir.

Seçici Kurul
Madde 5-
EMO Hasan BALIKÇI Onur Ödülü verilecek kişi, önerilen aday veya adaylar arasından, Seçici Kurul tarafından belirlenir. Seçici Kurul, Oda Onur Kurulu‘nun tamamı ile Oda Yönetim Kurulu Başkan ve Yazmanının katılımıyla 7 (yedi) üyeden oluşur.

Madde 6-
Aday ya da adayların önerilmesi durumunda, Oda Yönetim Kurulu Yazman Üyesi tarafından, Oda Genel Kurulu‘nun yapılacağı yılın öncesindeki Ekim Ayı sonuna kadar Seçici Kurul toplantıya çağrılır. Oda Yönetim Kurulu Başkan ve Yazman Üyesi, aynı zamanda Seçici Kurulun Başkan ve Yazman Üyeliğini yürütür. Seçici Kurul, üyelerinin tamamı ile toplanır, kararlarını oy birliği ile alması esastır, bu sağlanamıyorsa salt çoğunlukla karar alır.

Madde 7- Seçici Kurul, önerilen aday veya adaylara ait bilgileri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği  ile Elektrik Mühendisleri Odası Etik, Ahlak ve Mesleki Davranış İlkelerine göre değerlendirir ve kararını gerekçeleri ile birlikte en geç Oda Genel Kurulu‘nun yapılacağı yılın öncesindeki aralık ayı sonuna kadar, Oda Yönetim Kurulu‘na yazılı olarak bildirir. Seçici kurulun kararına itiraz edilemez. Seçici kurul kararı, gerekçeleri ile birlikte Oda ve şube yayınları ile İnternet sayfala¬rında duyurulur.

Madde 8- Seçici Kurul çalışmalarında gizlilik esastır. Seçici kurul üyeleri, seçici kurul kararları Oda Yönetim Kurulunca resmen açıklanıncaya kadar, konuyla doğrudan ilgisi olmayan hiçbir kurum ve kişiye çalışmalar ve kararlar hakkında bilgi veremez, açıklama yapamaz.

Diğer Hükümler
Madde 9-
EMO Hasan BALIKÇI Onur Ödülü‘ne layık görülen kişinin ulaşım ve konaklama giderleri, Oda bütçesinden karşılanır.

Yürürlük
Madde 10- 
Bu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 31.07.2010 tarih ve 42/11 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
Madde 11-
Bu yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.