MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO KOORDİNASYON KURULU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİBu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 24.12.2010 tarih ve 42/24 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

TÜRK MÜHENDİS MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KOORDİNASYON KURULU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

Amaç ve kapsam
Madde 1-
Elektrik Mühendisleri Odasının kamu yararı eksenli, mesleki ve demokratik mücadelesinin sürdürülmesine yönelik yürütülecek olan çalışmaların örgüt bütününde ortaklaştırılması, paylaşılması ve koordinasyonu amaçlanmaktadır. Şubelerde mühendislik uygulamaları konusunda  karşılaşılan sorunların çözümünde farklı uygulama yöntemlerinin oluşmaması, mesleki ve demokratik mücadele süreçlerine aynı duyarlılık temelinde yaklaşılması için gerekli çalışmaların ve deneyimlerin paylaşılmasını hedefler.

Dayanak
Madde 2 -
Bu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği`nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3 –
Bu yönergede geçen;
Birlik: (TMMOB) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ni,
Oda: Elektrik Mühendisleri Odasını,
Şube: Elektrik Mühendisleri Odasına bağlı şubeleri,
Temsilcilik: İl ve/veya İlçe Temsilcilikleri ile şubelerde İşyeri Temsilcilikleri`ni,
MEDAK: Meslek Dalı Ana Komisyonu`nu
ifade eder.

Oda Koordinasyon Kurulu Oluşumu
Madde 5-
Koordinasyon Kurulu üyeleri aşağıdaki bileşenlerden oluşur.
a.Birlik Yönetim Kurulu asıl üyesi,
b.Birlik Yüksek Onur Kurulu asıl üyesi
c.Birlik Denetleme Kurulu asıl üyesi
d.Oda Yönetim Kurulu asıl üyeleri
e.Oda Onur Kurulu asıl üyeleri
f.Oda Denetleme Kurulu asıl üyeleri
g.Şube Yönetim Kurulu asıl üyeleri
h.MEDAK Yürütme Kurulu Başkanları
i.Oda Yönetim Kurulu kararı ile katılması uygun görülen; uzmanlar ve Oda/Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Şube Koordinasyon Kurulu Oluşumu
Madde 6 –
Şube Koordinasyon Kurulu aşağıdaki bileşenlerden oluşur:
a.Şube Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri
b.Şube Denetçileri asıl üyeleri
c.İl/İlçe Temsilcileri ve Temsilci Yardımcıları
d.Şube Yönetim Kurulu kararı ile katılması uygun görülen uzmanlar
e.Şube MDK Yürütme Kurulu başkanları

Oda Koordinasyon Kurulu`nun Toplanması
Madde 7 –
Oda Koordinasyon Kurulu, yılda en az iki kez Oda Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır. Toplantı periyodu Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Olağanüstü gelişmelere bağlı olarak Oda Yönetim Kurulu, Koordinasyon Kurulu`nu toplantıya çağırabilir. Koordinasyon Kurulu toplantısı Oda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır ve Yönetim Kurulu`nun belirlediği Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu, toplantı sonucu ile ilgili eğilim kararlarını yazmak üzere sekreteryayı yürütür.

Şube Koordinasyon Kurulu`nun Toplanması
Madde 8 –
Şube Koordinasyon Kurulu, yılda en az iki kez Şube Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır. Toplantı periyodu Şube Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Olağanüstü gelişmelere bağlı olarak Şube Yönetim Kurulu, Koordinasyon Kurulu`nu toplantıya çağırabilir. Koordinasyon Kurulu toplantısı Şube Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır ve Yönetim Kurulu`nun belirlediği Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yönetilir.  Yönetim Kurulu, toplantı sonucu ile ilgili eğilim kararlarını yazmak üzere sekreteryayı yürütür.

Toplantının yeri
Madde 9-
Oda koordinasyon kurulu toplantısı oda merkezinde yapılır. Oda Yönetim Kurulu kararı ile şubelerde toplantı düzenlenebilir. Şube koordinasyon kurulu toplantısı şube merkezi veya şube sınırları içinde yapılır.

Oda Koordinasyon Kurulu Gündemi;
Madde 10-
Toplantı gündemi Oda Yönetim Kurulu tarafından Şube önerileri de dikkate alınarak belirlenir ve toplantı bileşenlerine on beş gün öncesinden yazılı olarak bildirilir. Gündemde;  Bütçe ve Mali durum, Mesleki Çalışmalar,  Oda ve Şube Etkinlikleri maddelerinin bulunması zorunludur. Koordinasyon Kurulu üyeleri gündemin oluşumuna yönelik yeni önerileri gerekçeleri ile birlikte bildirirler.

Şube Koordinasyon Kurulu Gündemi
Madde 11-
Toplantı gündemi Şube Yönetim Kurulu tarafından temsilciliklerden gelen öneriler de dikkate alınarak belirlenir ve toplantı bileşenlerine on beş gün öncesinden yazılı olarak bildirilir. Gündemde  Bütçe ve Mali durum, Mesleki Çalışmalar,  Şube ve Temsilcilik Etkinlikleri maddelerinin bulunması zorunludur. Koordinasyon Kurulu üyeleri gündemin oluşumuna yönelik yeni önerileri gerekçeleri ile birlikte bildirirler.
   
Koordinasyon Kurulu Toplantı Sonuçları ve Kararları
Madde 13-
Oda ya da Şube Yönetim Kurulları, Oda ve/veya Şube Koordinasyon Kurulu toplantısında yapılan çalışmaları değerlendirerek ürettiği kararları toplantı tarihini izleyen otuz gün içinde oda ve/veya şube birimlerine yazılı olarak bildirilir.
   
Diğer Hükümler
Madde 14 –
Bu yönergede belirtilmeyen konularda TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği ve Oda Ana Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
   
Yürürlük
Madde 15- 
Bu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 24.12.2010 tarih ve 42/24 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
   
Yürütme
Madde 16 -
Bu yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.