MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO YAYIN BASIM VE SATIŞ YÖNERGESİ


Bu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 24.12.2010 tarih ve  42/24 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
YAYIN BASIM VE SATIŞ YÖNERGESİ


Amaç ve Kapsam
Madde 1 –
Bu yönerge, ülkemizde eksikliği duyulan Türkçe teknik literatürü zenginleştirmek amacıyla Oda üyelerinin gerek kendi dallarındaki, gerekse genel konulardaki bilgilerini arttıracak özgün, derleme, çeviri yayınlarının veya etkinlik kitaplarının hazırlanması, basılması ve dağıtılması esaslarını kapsar.

Tanımlar
Madde 2- 
Bu yönergede geçen;
Özgün Yayın: Yazarın kendi bilgi, görüş ve düşüncelerini içeren veya yazarın çeşitli kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgilerle hazırlanmış yayın ve yazıları,
Çeviri Yayın: Yabancı dil ile yazılmış bir yayının Türkçe`ye çevrilmiş, kaynağı ve yazarı belirtilmiş yayın ve yazıları,
Derleme Yayın: Türkçe veya yabancı dildeki yayınlardan bölümler alınarak düzenlenmiş ve bu kısımlar arasına yazarın görüşleri yerleştirilmiş yayın ve yazıları,
Etkinlik Kitabı: Oda tarafından Kongre, Kurultay ve Sempozyum Düzenleme Yönetmeliği ya da herhangi bir etkinlik kapsamında hazırlanmış ve etkinlikle ilgili bildiri, panel vb. çalışmaların yer aldığı kitabı,
E-Kitap: Elektronik ortamda yayınlanan kitabı
Oda: Elektrik Mühendisleri Odası`nı
Şube: Elektrik Mühendisleri Odası Şubeleri`ni
ifade eder

Oda tarafından yayınlanacak Yayınlar
Madde 3: 

a) Oda üyeleri ile üye olmayan kişiler tarafından hazırlanan özgün, derleme ya da çeviri yayınların Oda tarafından yayınlanmasının uygun görülmesiyle,
b) Oda`nın gereksinim duyduğu konularda, Oda tarafından yapılan duyuruya gelen özgün, derleme veya çeviri yayınlarının yayınlanmasının uygun görülmesiyle.
c) Oda`nın gerekli gördüğü kitapları derleme ya da çeviri yayın olarak hazırlattırarak, yayınlanmasının uygun görülmesiyle,
d) Oda`nın Kongre, Kurultay, Sempozyum Düzenleme Yönergesi çerçevesinde gerçekleştirdiği etkinliklerinde sunulan bildirilerin, panel çözümlerinin, tartışmaların yayınlanmasının uygun görülmesi ile,
e) Şube Yönetim Kurulları veya Oda Komisyonlarının önerisinin uygun görülmesi ile,
yayınlanır.

Yayın Başvuruları
Madde 4 -
Yayınını Oda yayını olarak yayınlatmak isteyenler, Oda`ya dilekçe ile başvurmak zorundadır. Dilekçe ekinde söz konusu yayının iki nüsha kopyası ve yazarın kısa özgeçmişi bulunmalıdır. Çeviri yayınlarda, çevrilen yayının aslı; derleme yayınlarda, derlenen yayınların listesi, yayınlanması istenen yayınla birlikte Oda`ya verilir. Oda gerek duyduğunda yazardan bu listede yer alan kitapları isteyebilir.

Yayınların Değerlendirilmesi
Madde 5 - 
Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda yayınlanması talep edilen yayınları incelemek üzere komisyon kurabilir veya yayınları ücret karşılığında ilgili uzmanlara incelettirebilir.
Bu maddede belirtilen yolla elde edilen yayınları yayınlama kararı Oda Yönetim Kurulu tarafından verilir. Yayınlanmayan yayınlar yazarlarına iade edilir.
   
Telif Hakları
Madde 6 -
Oda tarafından yayınlanacak her türlü özgün, çeviri ve derleme yayın telif hakkı kapsamına girer. Basılmasına karar verilen yayınların telif ücretlerinin ödenebilmesi için, yazarın, derleyenin veya çevirenin Oda Yayın Sözleşmesi`ni imzalayarak, telif haklarını Oda`ya devretmesi gerekir. Oda komisyonları tarafından hazırlanmış yayınlar ile etkinlik kitaplarının telif hakları sadece Oda`nındır.
Telif ücreti; Oda Yönetim Kurulu ile yazar arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir.

Yayın Basım Esasları
Madde 7:

a) Yayın kapağında, Oda logosu ve adı, yayın adı, basım yılı ve ayı, Oda yayın numarası, varsa yazar adı ve ilk baskıdan sonrakiler için baskı numarası bulunur. Gerektiği durumlarda, komisyonlar tarafından hazırlanmış veya derlenmiş yayının hazırlayanları veya editörleri ile düzelticilerinin adı iç sayfalara konulur.
b) Yayın içeriğinde sırasıyla, Oda Yönetim Kurulu tarafından yazılan sunuş, varsa yazarı tarafından yazılan önsöz, içindekiler ve ana metin yer alır.
c) Her yayına Oda Yayın Numarası verilir.
d) Oda tarafından yayınlanacak her bir yayın için ISBN numarası alınır.
e) Yayınların basımı için yapılacak harcamalar, Oda Mali İşler Yönetmeliğe göre yapılır.
f) Yayınlanacak yayınlar için alınabilecek reklamlar, Oda Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.
g) Oda Yönetim Kurulu yayınına karar aldığı yayınların basım görevini, talep etmesi doğrultusunda Şubelere de verebilir.
h) Etkinlik Kitapları, etkinliği yapan birim tarafından Oda Yönetim Kurulu kararı ile yukarıda belirtilen esaslar dahilinde basılır. Etkinlik kitabı gelir ve gider bütçesi Etkinlik bütçesi içerisinde değerlendirilir.
i) Basımı yapılan tüm yayınların orijinal basımları Oda arşivinde saklanır.

Yayın Dağıtım Esasları
Madde 8:

a) Basılan her kitaptan bedelsiz olarak; birer adet Oda ve Şube Yönetim Kurulu üyelerine, müdür ve teknik görevlilerine, birer adet ilgili Komisyon, ilgili Etkinlik Düzenleme ve Yürütme Kurulu üyelerine, sözleşme hükümlerinde belirlenen miktarda yazar, çeviren veya derleyene, birer adet Oda, Şube, İl/İlçe Temsilciliği ve Mesleki Denetim Bürosu Kitaplıklarına, bir adet TMMOB Kütüphanesi`ne verilir.
b) Etkinlik kitaplarının etkinliğe katılanlara verilme koşulları Oda Yönetim Kurulu`nca belirlenir.
c) Basımı yapılan kitapların satış fiyatları Üye-Öğrenci üyeler ile üye olmayanlar için ayrı ayrı olmak üzere Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
d) Oda kitap stok durumu ve envanteri Oda merkezi tarafından tutulur.
e) Her Şube basımı yapılan kitapları, üyelerin taleplerini karşılayabilmek üzere Şube stoklarında bulundurmak durumundadır.
f)  Oda Yönetim Kurulu kararı ile kitap basma görevi verilen birim, stoklarında kitap bulunduğu sürece diğer birimlerin kitap taleplerini karşılar.
g) Basımı Oda merkezince yapılan ve Şube stoklarında bulunan kitaplar, diğer Şubelerin talebi ile Oda merkezinin bilgisi dâhilinde talep eden Şubeye yollanır.
   
Diğer Hususlar
Madde 9 -
Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde bu esaslar dışında kitap basmaya yetkilidir.

Yürürlük
Madde 16 - 
Bu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 24.12.2010 tarih ve  42/24 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
Madde 17 -
Bu yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.