MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ESKİ_EMO BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİ YAYIN YÖNERGESİ


Bu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 28.03.2014 tarih ve 43/66 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 

EMO BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİ YAYIN YÖNERGESİ

Kuruluş Esasları

Madde 1 - TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`nun 02.02.2010 tarih ve 41/58 toplantısında EMO Bilimsel Hakemli Dergi yayınlanması kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Bilimsel Hakemli Derginin EMO adına sahibi Oda Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Yayın dili Türkçe`dir. "Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği" konularında en az ulusal düzeyde bilimsel ve/veya teknolojik özgünlükte makaleler yayınlanacaktır.

Amaç

Madde 2 - Ocak 2014 itibariyle üç yaşını doldurmuş olan, "EMO Bilimsel Dergi" çalışmalarını yürüten birimler arasındaki ilişkileri, yetki ve sorumlulukları belirlemek amacıyla iş bu Yayın Yönergesi düzenlenmiştir.

Organizasyon

Madde 3 - EMO Bilimsel Hakemli Dergisinin çalışmaları Yayın Kurulu, Danışma Kurulu ve Yayın Sekreteri tarafından yürütülür.

Yayın Sekreteri Yayın Kurulu Baş Editörüne bağlı olarak çalışır.

Danışma Kurulu ve Yayın Kurulu burada belirlenen ilkeler çerçevesinde işbirliği içinde çalışır.

Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu Üyeleri ile Yayın Sekterinin Belirlenmesi

Madde 4 - Kurulların Üyeleri ve Yayın Sekreterinin seçilmesi, "Üye Belirleme Komisyonu" tarafından iş bu Yönergede belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.

Komisyon üç kişiden oluşur: (i) Yayın Kurulu Baş Editörü, (ii) Danışma Kurulunun kendi içinden seçeceği bir Danışma Kurulu Temsilcisi, (iii) EMO Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu`nun seçeceği bir Yönetim Kurulu Temsilcisi.

Yayın Kurulu

Madde 5 - EMO Yönetim Kurulu, EMO Bilimsel Hakemli Dergi yayınlanma kararı ile birlikte ilk Baş Editör 24 Eylül 2009 tarihinde göreve başlamış ve daha sonra Yayın Kurulu da belirlenmiştir. Baş editör ile dört editörden oluşan İlk Yayın Kurulu 01 Ocak 2010 tarihinde göreve başlamış olup ilk üyeler Geçici Madde-1`de gösterilmiştir. Yayın Kurulu üyelik süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir, ama ardışık üç dönemden daha uzun süreli kesintisiz görev yapamazlar. Baş. Editör en çok üst üste iki dönem görev yapabilir. Yayın Kurulu`nun kurumsal sürekliliğini sağlamak üzere görev süresi dolan Baş Editör Önceki Dönem Baş Editörü olarak bir dönem daha görev yapar.

Baş Editörü Yayın Kurulu üyeleri kendi arasından seçer. Yayın Kurulu üyeleri Baş Editör seçiminde oy birliğini sağlayamamaları halinde seçimi "Üye Belirleme Komisyonu" yapar.

Danışma Kurulu

Madde 6 - İlk Danışma Kurulu Geçici Madde-2`de belirtildiği şekilde oluşturulmuş olup 01 Ocak 2011`de göreve başlamıştır.

Danışma Kurulu üye sayısı Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendislik dallarının her birinde 10 (on) olmak üzere toplam 40 kişidir. Ülkemiz bilim ve teknoloji ekosistemindeki gelişmeler doğrultusunda mühendislik dallarında oluşabilecek değişikliklere bağlı olarak üye sayısı yeniden düzenlenir.

Danışma Kurulu üyeliği süresizdir. Ancak, Danışma Kurulu üyeleri kendi istekleri ile üyelikten ayrılabilirler. Danışma Kurulu`nun art arda üç toplantısına katılmayan üyelerin kendi istekleri ile ayrıldıkları kabul edilir. Ayrılan Danışma Kurulu üyelerinin yerine yeni üyeler seçilir. 

Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu Üyelik İlkeleri

Madde 7 - Kurul Üyelerini Belirleme Komisyonu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde Yayın ve Danışma Kurulları üyeleri belirlenecektir.

a) Kendi alanlarındaki uzmanlıkları özgün bilimsel ve/veya teknolojik çalışmaları ile tanınan mühendisler EMO üyesi olmaları kaydıyla Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu üyesi olabilirler.

b) Akademisyen olan üyelerin Profesör veya Doçent unvanına sahip olmaları, akademisyen olmayan üyelerin de Doktora derecesine sahip olmaları gerekir. 

c) Akademisyen olmayan üyelerin mesleki çalışmalarının belirli bir bölümünü Ar-Ge Merkezlerinde, Teknokent, Ar-Ge şirketlerinde veya üniversitelerdeki Araştırma Merkezlerinde geçirmiş olmaları beklenir. 

Danışma Kurulu üyeleri hakemler arasından seçilir. Seçimde bilimsel yetkinlik yanı sıra hakemlik görevlerinde yapmış oldukları katkılar dikkate alınır.

Yayın Kurulu üyeleri Danışma Kurulu üyeleri arasından seçilir. Seçimde bilimsel yetkinlik ve Danışma Kurulu üyeliğinde yapmış oldukları katkılar dikkate alınır.

Yayın Kurulu‘nun Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

Madde 8 – (1) 

a) EMO Bilimsel Hakemli Dergi`nin yıllık yayın sayısını belirler ve basımını gerçekleştirir. Yıllık yayın sayısı başlangıçta 2 (iki) olarak belirlenmiş olup gelişmelere bağlı olarak yıllık yayın sayısı artırılabilecektir.

b) Dergide bilimsel ve teknik araştırmalar, olgu sunumları, derlemeler, teknik notlar ve sanayi Ar-Ge projelerinin sonuçları yayınlanabilir. 

c) Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin incelenmesi için alanında uzman akademisyenler, araştırmacılar, Danışma Kurulu üyeleri veya onların önereceği uzmanlar arasından hakem seçimini ve görevlendirmesini yapar.

d) EMO Bilimsel Hakemli Dergi`nin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış makalelerin, hakem raporları doğrultusunda, yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verir ve yayımlanacak makalelerin basım sırasını belirler.

e) Yayın kurallarında, gerek gördüğü takdirde veya Danışma Kurulu tarafından önerilmesi halinde, değişiklik yapmak konusunda yetkilidir.

f) EMO Bilimsel Hakemli Dergi`nin gerek ulusal gerekse uluslararası alanda tanıtımını yapmak için gerekli girişimleri yapmakla sorumludur.

g) TÜBİTAK ve benzeri kuruluşlar tarafından düzenlenen "Sürekli Yayıncılık" ile ilgili toplantı ve seminerlere Yayın kurulu veya Danışma Kurulu üyeleri arasından Yayın Kurulu`nun belirleyeceği en az bir temsilci katılır.

Danışma Kurulu`nun Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

Madde 9 - Yayımlanacak makalelerin belirlenmesinde ulusal öncelikleri göz önünde tutarak konu, gereksinim ve mümkünse yazar bazında önerilerde bulunur.

a) Gerektiği takdirde hakemlik yapar veya hakem önerir.

b) Derginin tanıtımını yapar.

c) Akademisyenler ve sanayide çalışan meslektaşlarımız arasında yaygınlaştırılması için yardımcı olur.

d) Yayın Kurulu üyelerini seçer.

e) Yayın Kurulu‘nun görevleri hakkında görüş ve öneriler sunar.

Yayın Sekreteri

Madde 10 - Yayın Sekreteri, EMO`nun profesyonel çalışanları arasından seçilir. Uygun veya istekli bir çalışan yoksa Yayın Kurulu`nun belirleyeceği özelliklere uygun yeni bir eleman istihdam edilir.

Dergi çalışmalarının başladığı Eylül 2009 tarihinden bu yana çalışmalara EMO Yönetim Kurulu adına katkı yapan kişiler Geçici Madde-3`te gösterilmiştir.

Yayın Sekreteri EMO Bilimsel Dergi`de tam zamanlı olarak çalışacaktır. Aşağıdaki görevler başta olmak üzere dergi ile ilgili tüm idari işlemlerden sorumludur ve Baş Editöre bağlı olarak çalışacaktır:

a) Yayın kurallarına uygun olan makalelerin kayıt altında tutulması için "kayıt defteri" düzenlemek, gerekli kayıtlarını yapmak ve hakem raporları ile birlikte makaleleri 5 yıl süreyle saklamak,

b) Matbaada dizini yapılan yayınların incelenerek hatalarının düzeltilmesi üzerine yazarlara gönderilmesinden ve yazarlardan gelen düzeltilmiş dizinlerin tekrar incelenerek dergi halinde basılmasını sağlamak,

c) Dergide basılan yazıların telif hakkı EMO Bilimsel Hakemli Dergi`ye aittir, bu amaçla basıma kabul edilen yazıların yazarlarından "Telif Hakkı Devri" formu almak ve saklamak,

d) Basımı yapılan dergilerin yayın sahipleri, mühendislik fakülteleri, kütüphaneler, TÜBİTAK, Milli Kütüphane ve diğer kurum ve kuruluşlara dağıtmak,

e) Yayın Kuruluna gelen ve Yayın Kurulu`ndan gönderilen evrakların kayıtlarını yapmak ve dosyalamak, 

f) Derginin elektronik ortamda da yayınlanması ve makalelere web üzerinden erişim imkanı işlemlerini yürütmek.

Yetki ve Sorumluluk Paylaşımı

Madde 11 - Yayın Kurulu`nun faaliyet giderleri EMO Yönetim Kurulu tarafından karşılanır. EMO Yönetim Kurulu`nun dergi çalışmaları hakkındaki görüşlerini Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Gerekli görüldüğü takdirde Danışma Kurulu`nun görüşlerine sunulur. 

Harcamalar konusunda Yayın Kurulu taleplerini gerekçeli olarak her mali yılbaşında EMO Yönetim Kurulu`nun onayına sunar.

Yürürlük

Madde 12 - Bu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 28.03.2014 tarih ve 43/66 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Yönergede yapılacak değişiklikler Yayın Kurulu`nun önerisi ile Danışma Kurulu kararı ile yapılır ve EMO Yönetim Kurulu`nun onayına sunulur.

Yürütme

Madde 13 - Bu yönerge hükümlerini EMO Bilimsel Hakemli Dergi Yayın Kurulu yürütür.

Geçici Madde 1 - İlk Yayın Kurulu, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:

Baş Editör (24.09.2009 tarihinde göreve başlamıştır): 

Prof. Dr. A. Hamit SERBEST

Editörler : 

Prof. Dr. Bahri ERCAN

Prof. Dr. Murat EYÜBOĞLU

Prof. Dr. Altay GÜVENİR

Prof. Dr. Hakan KUNTMAN

Geçici Madde  2 - İlk Danışma Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuş olup 01 Ocak 2011 tarihinde göreve başlamıştır: 

Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr. Müjdat Altay, NETAŞ

Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Alinur Büyükaksoy, Okan Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan Çağlar, ANEL

Prof. Dr. Kemal Leblebicioğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Turgay Maleri, Gate Elektronik

Prof. Dr. Erdal Panayırcı, Kadir Has Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent Sankur, Boğaziçi Üniversitesi

Tarkan Tekcan, VESTEL

Ahmet Tarık Uzunkaya, Entes Elektronik

Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr. Mehmet Akşit, Twente University

Prof. Dr. Semih Çetin, Cybersoft

Prof. Dr. Oğuz Dikenelli, Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Hikmet Doğru, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan Erdoğmuş, Kalemun Search

Prof. Dr. Oya Kalıpsız, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Aydın Köksal, Bilişim A.Ş.

Prof. Dr. M. Bülent Örencik, İstanbul Teknik Üniversitesi

Erkan Tekman, TÜBİTAK UEKAE (Ulusal Elektronik Ve Kriptoloji Araştırma Estitüsü)

Elektrik Mühendisliği

Serdar Bozkurt, SİEMENS

Prof. Dr. Işık Çadırcı, Hacettepe Üniversitesi

Bülent Damar, Pelka Elektrik

Prof. Dr. Muammer Ermiş, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. H. Bülent Ertan, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Merev, TÜBİTAK UME (Ulusal Metroloji Enstitüsü)

Prof. Dr. Sermin Onaygil, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Güven Önbilgin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Aydoğan Özdemir, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Belgin Türkay, İstanbul Teknik Üniversitesi

Davut Yurttaş, İnform Elektronik

Biyomedikal Mühendisliği

Prof. Dr. Metin Akay, Arizona State University

Prof. Dr. Volkan Atalay, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. İnci Çilesiz, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Eroğul, GATA (Gülhane Askeri Tıp Akademisi)

Prof. Dr. H. Özcan Gülçür, Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Ziya İder, Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Yorgo İstefanapulos, Işık Üniversitesi

Prof. Dr. İrfan Karagöz, Gazi Üniversitesi

Fikret Küçükdeveci, TEPA

Prof. Dr. Banu Onaral, Drexel University

Prof. Dr. Yekta Ülgen, Boğaziçi Üniversitesi

Geçici Madde  3 - İlk Teknik Editör olarak E. Orhan ÖRÜCÜ ve Yayın Sekreterliği için de Emre Metin ile Necla DULKADİROĞLU görev yapmıştır. Teknik Editörlük görevi için halen bir görevlendirme yapılmaya gerek görülmemiştir. Yayın Sekreteri olarak Oylum Yıldır görevlendirilmiş olup EMO Bilimsel Dergi`de tam zamanlı olarak çalışacaktır.

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.