MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO YAPI DENETÇİSİ EĞİTİM UYGULAMA USUL VE ESASLARI


TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YAPI DENETÇİSİ EĞİTİM UYGULAMA USUL VE ESASLARI

 

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 12.07.2007 Tarih ve 40/31 sayılı Toplantısındaki  Kararı İle Kararlaştırılmış ve Yürürlüğe Girmiştir.

 

 Madde 1- 29.06.2001 tarihli 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun‘a dayalı olarak 12.08.2001 tarihinde çıkarılan Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği‘nin 9.Maddesi çerçevesinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca EMO‘ya iletilen 05 Temmuz 2007 tarih ve 1497 sayılı yazılarına yönelik olarak hazırlanan Yapı Denetçisi Eğitimi Uygulama  Usul ve Esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 2- 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunun 1.maddesinde yer alan "can ve mal güvenliğini teminen imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimi sağlamak" hükmünün yerine getirilmesi amacı ile kamu yararı güdülerek Yapı İçi Elektrik Tesisatı İşlerinde proje ve yapı denetçisi olarak çalışacak üyelerimizin amaca uygun hizmet yapabilmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

DAYANAK

Madde 3- 29.06.2001 tarihli 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun‘a dayalı olarak 12.08.2001 tarihinde çıkarılan Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği‘nin 9.uncu maddesinin son paragrafı olan "Denetçi belgesine sahip olan mimar ve mühendisler, Bakanlığın veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşların açacakları hizmet içi eğitim programlarına katılmak zorundadırlar. Yapı Denetim Komisyonunca uygun görülen ve geçerli bulunan belgelenmiş hastalık, tabii afet vb. sebepler olmadan iki defa kursa katılmayanların denetçi belgeleri iptal edilir, sicillerine işlenmek üzere yapı denetim kuruluşuna bildirilir" cümlesi ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca EMO‘ya iletilen 05 Temmuz 2007 tarih ve 1497 sayılı yazılarına yönelik olarak hazırlanan Yapı Denetçisi  Eğitimi Uygulama Usul ve Esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Madde 4: Yapı Denetçisi Eğitimi Uygulama Usul ve Esaslari, Proje ve Yapı Denetçisi Belgesi almış ve/veya Yapı denetim Firmalarında Proje ve Yapı Denetçisi olarak çalışmakta olan üyelerimize yönelik hazırlanmıştır ve 2007 yılı sonuna kadar geçerli olacaktır. 

Madde 5- 2008 yılından itibaren MİSEM Yönetmeliği ve uygulamaları devam edecektir.

Madde 6- Eğitimin İçeriği

•·       TMMOB ve Elektrik Mühendisleri Odası Hakkında Kısa Bilgi

•·       Mühendis ve Etik

•·       Yapı Denetimi Kanunu, İmar Kanunu ve İlgili Diğer Mevzuat

•·       Denetçi Mühendislerin Hukuki Sorumlulukları

•·       Yapı İçi Elektrik Tesisatı ile İlgili Yönetmelikler

•·       Yapı İçi Elektrik Tesisatı ile İlgili Şartnameler

•·       Yapı İçi Elektrik Tesisatı ile İlgili Esaslar

•·       Yapı İçi Elektrik Tesisatı ile İlgili Standartlar

•·       Yapı İçi Elektrik Tesisatı Proje ve Keşif Denetimi

•·       Yapı İçi Elektrik Tesisatı Denetim Süreçleri

•·       Malzeme ve Malzeme Uygunluğu

•·       İş Güvenliği

•·       Uygulama

Madde 7- Eğitimin süresi 3 gündür. Devam Zorunluluğu vardır.

Madde 8- Katılımda Aranacak Koşullar:

•a)      EMO üyesi olmak,

•b)      Üye ödenti borcu olmamak,

•c)      Eğitim bedelini yatırmış olmak.

•d)      Bakanlıkça verilen Yapı Denetçisi Belgesine sahip olmak

ÖLÇME DEĞERLEDİRME VE BELGELENDİRME

 Madde 9- Eğitimin sonunda katılımcılar ölçme ve değerlendirmeye tabii tutulacak, sonuçlar EMO‘da ve Bakanlıkta arşivlenecek ve gizli kalacaktır. Tüm katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir

Madde 10- Eğitim bedeli 150 YTL‘dir

Madde 11- Eğitim malzemeleri MİSEM tarafından ücretsiz verilecektir.

Madde 12- Yapı Denetçisi Eğitimi Uygulama Usul ve Esasları MİSEM tarafından yürütülür.

Madde 13- Eğitimciler MİSEM tarafından atanacaktır.

Madde 14- Yapı Denetçisi Eğitimi Uygulama Usul ve Esasları EMO Yönetim Kurulunun 12.07.2007 tarih ve 40/31 nolu toplantısında alınan karar ile yürürlüğe girmiştir.

Madde 15- Yapı Denetçisi Eğitimi Uygulama Usul ve Esasları 6235 sayılı TMMOB yasası, EMO Ana yönetmeliği ve yürürlükteki yasal mevzuata bağlı olarak OYK tarafından yürütülür

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.