MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO MİSEM EĞİTİM YÖNERGESİ


TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 24.08.2007 Tarih ve 40/34 Sayılı Toplantısında  Karar Altına Alınmış ve Yürürlüğe Girmiştir.

Madde 1-Eğitimler için takvim yapılması ve duyurular

a) Her şube Ocak-Haziran ve Eylül-Aralık aylarını kapsayan dönemler için tasarladığı MİSEM kapsamındaki eğitimleri yer ve konu belirleyerek, dönem başından önce, 30 Kasım ve 31 Temmuz tarihlerine kadar MİSEM koordinatörlüğüne bildirir.

b) Koordinatörlük eğitmenlerin programlarını da dikkate alarak şubelerin eğitim isteklerini kesin bir takvime bağlar.

c) Kesin eğitim takvimi tüm şubelerde poster şeklinde, İnternette, Elektrik Mühendisliği Dergisinde ve şube bültenlerinde yayınlanır. Ayrıca şubeler uygun gördükleri iletişim araçları ile duyuruda bulunabilirler.

Madde 2- Eğitime başvuru

a) Eğitime katılmak isteyen üye, katılacağı eğitim konu ve yerini İnternetten seçerek başvuru formunu doldurur.

b) Her eğitim için ayrı ayrı olmak üzere., başvurular eğitim ücretini yatıranlardan başlanarak sıraya konur.

c) Eğitimler (eğitimlerin özel durumları hariç) 25 kişi ile sınırlıdır. Kontenjanın dolması halinde ilk 25 kişinin dışında kalan ve ücretini yatırmış başvuru sahipleri aynı merkezdeki bir sonraki eğitimde ilk sırayı alırlar. Katılımın eksik olması olasılığına karşı yedek uygulaması yapılır. Başvuranlar kontenjan durumunu MİSEM‘in İnternet sayfasında görebileceklerdir.

d) Başvuruların eğitime 5 gün kalıncaya kadar 10 kişiden az olması halinde eğitim iptal edilir. Durum kayıt yaptıran üyelere eğitim tarihinden 4 gün önce bildirilir. İsterlerse yatırdıkları eğitim ücreti iade edilerek başvuruları iptal edilir. Aksi halde başvuruları istedikleri bir merkezdeki bir sonraki tarihte yapılacak aynı eğitime kaydırılır.

Madde 3- Katılımcılardan istenen belgeler

a- Başvuru formu

b- Eğitim ücreti makbuzunun fotokopisi 

Eğitim sonunda bu belgeler koordinatörlüğe ulaştırılır.

Madde 4- Eğitim başlangıç, bitiş saat ve süreleri ile eğitim alanlarının düzenlenmesi

a) Şubeler yerel şartlara göre eğitmenlere danışarak eğitim saatlerini düzenleyebilirler.

b) Sabah ve öğleden sonraki ilk derslerde ekteki yoklama formu katılımcılar tarafından imzalanır. Yoklama formları sabah ve öğleden sonraki ilk ders sonunda MİSEM koordinatörlüğüne faks ile gönderilir.

c) Katılımcıların eğitime devamı koordinatörlükçe bu faks bilgileri ile kontrol edileceğinden, şube eğitim sorumlusunun yoklamaların yukarıdaki zamanlamaya göre yerine getirilmesine özen göstermesi, katılımcıların kayıplara uğramamaları açısından zorunludur.

d) Eğitim ve sınav ortamlarında rahat yazı yazma olanakları bulunmalıdır. Yansı perdesinin net görülebilmesi için gereken karartma sağlanabilmelidir.

   e) Arazide yapılacak uygulamalarda çalışma yerine gidiş gelişin önceden programlanması gereklidir.

Madde 5- Sınavlar

a) Sınavlar Ankara‘da çift sayılı ayların (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık) ilk hafta sonu günlerinde yapılır. İstanbul, İzmir, Adana (veya Gaziantep) şehirlerinde başvuru durumuna bağlı olarak tek sayılı ayların son hafta tatili günlerinde ek olarak sınav açılabilir. Bu sınavların açılabilmesi için başvuruların sınav tarihinden 1 hafta önce, en az 25 kişi olması gerekir. Aksi halde başvuru sahiplerine durum hemen bildirilir. Sınav tarihlerinin bayram tatillerine rastlaması halinde sınav açılmaz.  

b) Merkezi sınav sistemi başlayıncaya kadar (2008) geçecek süre içinde sınavlar, ilgili eğitimin tamamlanmasından sonra eğitimin verildiği yerde yapılır.

c) Merkezi veya yerel yapılacak sınavlarda aşağıdaki yöntem uygulanır.

1- Katılımcılar beraberlerinde her türlü kitap, belge ve dökümanı getirebilirler ve sınavda bunlardan yararlanabilirler. Ancak bu çeşit malzeme ve dökümanlar katılımcılar arasında ortaklaşa kullanılamaz.

2- Katılımcılar müsvette kağıtlarını, çizim aletlerini ve hesap makinalarını yanlarında bulundururlar. Bu gibi malzeme ortaklaşa kullanılamaz.

3- Katılımcılar sınav salonunda düzgün sıralar halinde otururlar. Yan yana gelen kişiler arasında en az bir kişilik boşluk bulunur.

4- Salon oturma düzeninin bir planı yapılır. Her mahaldeki kişinin adı sınav başlangıcından önce plana işlenir.

5- Sınav kişisel bilgilere göre yapılır. Dolayısıyle birbiri ile yardımlaşan katılımcılar uyarılarak hazırlanan plana işaretlenir. Bu şekilde işaretlenmiş kişilerin sınavları iptal edilir.

6- Sınavın test şeklinde yapılması halinde soru başına 2 dakika olarak süre verilir. En az 25 soru sorulur.

7- Problem çözümlü sınavlarda süre, sınav sorularını hazırlayan komisyon tarafından 3 saati geçmeyecek biçimde belirlenir.

8- Test sınavlarında bütün katılımcıların aynı zamanda cevaplamaya başlaması ve süre sonunda herkesin hemen cevaplamayı bırakması sağlanır.

9- Sınav evrakı sayılıp, katılımcı sayısı ile kontrol edildikten sonra, salon oturma planı ve anketler ile birlikte bir zarfa konur ve ağzı kapatılır.

10- Sınav zarfı üzerine sınav yeri, tarihi, eğitimin adı, gözetmenin adı yazılır. Gözetmen ve eğitim yerindeki eğitimden sorumlu kişi tarafından imzalanır. Evrak hemen koordinatörlüğe iletilir.

Yürürlük

Madde 6- İş bu yönerge OYK‘nun 24/08/2007 gün ve 40/34 sayılı toplantısında alınan  kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7- İş bu yönerge 6235 sayılı TMMOB yasası, EMO Ana Yönetmeliği ve yürürlükteki yasal mevzuata bağlı olarak OYK tarafından yürütülür.

 

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.