MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

MÜHENDİS HAKLARININ GASPINA GEÇİT YOK


HABER


 
EMO`nun açtığı davada mühendislerin mesleki haklarını yok sayarak eğitim ve sınav koşulu getiren Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği’nin ilgili düzenlemelerin yürütmesi durduruldu. Ancak Danıştay kararından 1 gün sonra Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle yine belge zorunluluğu getirildi. EMO bu yönetmelik değişikliğine de 13 Haziran 2017 tarihinde dava açtı.
 

 


Danıştay 10. Dairesi, Elektrik Mühendisleri Odası`nın 6 Ocak 2016 tarihinde açtığı dava üzerine 13 Nisan 2017 tarihinde Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği`ne ilişkin bazı düzenlemeler hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Danıştay`ın kararıyla mühendislere bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlardan "Elektrik Tesisi İşletme Personeli" belgesi alma zorunluluğu getiren yönetmeliğin, mühendislere mesleklerini yapabilmeleri için eğitim ve sınav koşulu getiren düzenlemelerinin geçerliliği kalmadı. Ancak Danıştay`ın karar tarihinden bir gün sonra Resmi Gazete`de yayımlanan "Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile belge zorunluluğu yerinden getirildi.  

Bakanlığın görev ve yetkilerini düzenleyen Teşkilat Kanunu ile TMMOB Kanunu`ndaki düzenlemelere atıfta bulunan Danıştay, bakanlığın mühendis unvanı ile mezun olanlara yönelik eğitim ve belge zorunluluğu getirme yetkisinin bulunmadığını saptadı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`nın "mühendislerin mesleklerini icra edebilmeleri için meslek içi eğitim alma ve bu eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olma gibi yükümlülükler getirilmesi konusunda bir yetki verilmemiştir" denilen kararda, EMO`nun itirazı şöyle yerinde görüldü:

 "…Türkiye sınırları dahilinde mühendislik mesleğinin icra edilebilmesi için, mühendislik eğitimi veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak ve ilgili meslek odasına üye olarak üyelik vasfını korumanın yeterli olduğu sonucuna ulaşılmakta olup, ayrıca başka bir koşula yasal düzenlemelerde yer verilmemiştir."

Elektrik üretim tesislerinin saha testleri, onaylı projeye uygunluk denetimi, ön kabul ve nihai rapor gibi konularda kontrol firması olarak adlandırılan şirketlerin yetkilendirilmesini ve Proje Onay Birimi tanımı içinde yetki devri yapılacak kuruluşların belirlenmesine ilişkin EMO`nun itirazı ise hukuka aykırı bir şekilde reddedildi. Danıştay; EMO`nun, yönetmeliğin "elektrik üretim tesislerini kamu denetimi dışına çıkaran ve hukuka aykırı olarak bu alanda kontrol firmalarını yetkilendiren" hükümlerine yönelik itirazları ret gerekçesini yönetmeliğin çıkarıldığı tarihte olmayan bir yasaya dayandırdı. Kararda, 6 Kasım 2015`te çıkartılan yönetmelik için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun`un 2. Maddesi`ne, 4 Haziran 2016 tarihli 6719 sayılı Kanun`un 4. Maddesiyle eklenen şu bent gerekçe gösterildi:

 "j) Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve tüketim tesislerinin milli menfaatlere ve modern teknolojiye uygun şekilde kurulması ve işletilmesi için gerekli yükümlülükleri ile ilgili olarak inceleme, tespit, raporlama, proje onay ve kabul işlemleri yapmak üzere; ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarını, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında dağıtım lisansı sahibi tüzel kişileri veya özel hukuk tüzel kişilerini görevlendirmek, yetkilendirmek veya bu tüzel kişilerden hizmet satın almak ve bu tüzel kişilerin nitelikleri, yetkilendirilmesi, hak ve yükümlülükleri ile bu tüzel kişilere uygulanacak yaptırımları ve diğer hususları yönetmelikle düzenlemek."

Danıştay kararındaki hukuka aykırılık Danıştay 10. Daire Üyesi Emin Celalettin Özkan`ın karşı oy yazısında da yer aldı. Karşı oyda, yönetmeliğin Resmi Gazete`de yayımlandığı tarih itibarıyla Bakanlığın düzenlemeye konu alanlarla ilgili yönetmelik çıkarmaya yetkisinin bulunmadığına işaret ederek, "3154 sayılı Kanunun 2. Maddesine sonradan eklenen (j) bendi ile Yönetmeliğin yukarıda ifade edilen maddelerinin yasal dayanağa kavuşturulduğu anlaşılmaktadır" görüşünü dile getirdi. Özkan, yönetmelik hükümlerinin, işlemlerin tesis edildiği tarih itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hukuku uygunluğunun denetlenebileceğine işaret ederek, bu nedenle kontrol firmalarını yetkilendiren söz konusu hükümlerin de yürütmesinin durdurulması gerektiğini bildirdi.

Danıştay`ın kararından 1 gün sonra çıkarılan yönetmelik değişikliğiyle mühendislere belge zorunluluğu yeniden düzenlenirken, yasal dayanağa ilişkin madde de eklendi. Yönetmelikte 14 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanan değişikliğe aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

 

Bağlantılar

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170414-1.htm
 


KANAL B- HABERLER

01.04.2018
 


Çok Okunanlar


EMO YÖNETİM KURULU’NDAN ŞUBELERE ZİYARET

1 MAYIS’I COŞKUYLA KUTLADIK

“KADIN ADAYLARA YER AÇIN”

IRENEC 2018 BAŞLADI

MALİ YAPI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EMO ÇALIŞTAYI

TARİHİ VE DOĞAYI YOK EDECEK PROJELERE HAYIR!

TARİHİ VE DOĞAYI YOK EDECEK PROJELERE HAYIR!

IRENEC EMO ÖZEL OTURUMU

TMMOB V. DANIŞMA KURULU

“KADIN ADAYLARA YER AÇIN”

Okunma Sayısı: 468


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri