MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen İzmir Bölgesi Enerji Forumu 2018, 16 Kasım 2018 Cuma tarihinde İzmir Mimarlık Merkezi’nde yapılan törenle çalışmalarına başladı. Forum çalışmaları kapsamında iki gün boyunca `Enerji Görünümü`, `Güneş Enerjisi Uygulamaları` ve `Şehiriçi Elektrikli Toplu Ulaşım`, `Binalarda Enerji Verimliliği`, `Enerji Kooperatifleri ve Tarım` ile `Enerji Tesisleri ve Çevre` başlıklı oturumlar düzenlendi.
 

TMMOB`a bağlı Çevre Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası`nın İzmir şubelerinin yanı sıra İzmir Barosu, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Kalkınma Ajansı, TEİAŞ Batı Anadolu Yük Tevzii İşletme Müdürlüğü, GDZ Elektrik Dağıtım AŞ., ESHOT, Metro AŞ., Aliağa Organize Sanayi Bölgesi, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ve Ege Serbest Bölge`nin desteğiyle düzenlenen etkinlik, 16 Kasım Cuma günü açılış töreniyle başladı. Açılış töreninde EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Muzaffer Tunçağ ve CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel konuştu.  

Açılışı töreninde ilk olarak söz alan EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, forumun 1998, 2007, 2014 ve 2017 yıllarında düzenlediğini belirterek, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi ülkemizin enerji politikaları, üretim ve tüketim dengesi gibi ulusal çaptaki konulara ilişkin gelişmelerinin bölgemizde yansımalarını, farklı uzmanlıkların bakış açısıyla, ilgili hemen hemen tüm tarafların katımıyla değerlendireceğiz" dedi. Forumun hazırlık çalışmaları EMO İzmir Şubesi Enerji Komisyonu‘nun gerçekleştirdiği toplantılar aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirten Uğurlu, hazırlık çalışmalarına destekleyen kuruluşlarının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi`nin Çevre Koruma ve Kontrol ile İmar Dairesi başkanlığı ve Tire Organize Sanayi Bölgesi`nin temsilcilerinin de katılım sağladığını belirtti. Forumun hem nitelik hem de nicelik olarak büyüdüğüne işaret eden Uğurlu, forum programına ilişkin temel bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Konuşmasında enerji tüketimin artmasına paralel olarak hem çevresel etkilerin hem de maliyetlerin büyüdüğüne işaret eden Uğurlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Elektrik dağıtım bölgelerinin de özelleştirilmesiyle, alanının tümüyle piyasalaştırıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Ekonomik kriz ve dövizdeki artışla birlikte dışa bağımlı enerji politikalarının iflas ettiği bugünlerde daha net ortaya çıkmaktadır. Bildiğiniz gibi, cari açığın en büyük bölümü enerji ithalatı kaynaklıdır. İthal kaynaklarının önemli oranda yerli ve yenilenebilir kaynaklarla ikame edilmediği bir ekonomik yapının, sürdürülmesine olanaklı olmadığını vurgulamak isteriz. Örneğin; özelikle enerji kooperatifleriyle aracığıyla yaygınlaşmasını umut ettiğimiz çatılardaki güneş enerjisi için alım fiyatının düşürülmesi, enerji yönetiminin bu yanlış politikada ısrarlı olduğunu ortaya koymaktadır. Geldiğimiz koşullarda, özelleştirmeler ve dış kaynakla yapılan yatırımların büyüttüğü ciddi bir finansal yükle karşı karşıyayız. Sonuç itibariyle şirketler, hem enerji hem de dağıtım bedellerinin içinde bu döviz bazlı finansal yükü yurttaşlara yansıtmaktır.

"Krizi Enerji Derinleştiriyor"
Uğurlu artan enerji maliyetlerine ilişkin ise şu değerlendirmeleri katılımcılarla paylaştı:

"Son dönemde piyasa maliyetlerinin direkt olarak yansıtılmasına dayalı olarak geliştirilen ve ağırlıklı olarak büyük sanayi kuruluşlarını etkileyen son kaynak tarifesi nedeniyle, yurttaşlar elektrik faturalarının yanında, iğneden ipliğe her mal ve hizmetin pahalılaşması sorunuyla karşı karşıyadır. Sanayiciye uygulanan son kaynak tarifesinin, ulusal tarifeden daha yüksek bir maliyet oluşturması, sınırlı olan dünyayla rekabet şansını düşürürken, bir yandan da bu kuruluşlarda çalışan emekçiler için işsizlik tehlikesi doğurmaktadır."

IMF ve Dünya Bankası direktifleriyle 2001`den bu yana sürdürülen serbestleştirme politikalarının uluslararası finans çevrelerine bağımlık yaratığını ifade eden Uğurlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
"Kamuya dengeleme amaçlı bile enerji yatırım yaptırılmayan bu dönemde kıt kamu kaynakları, her ne kadar yerli de gözükseler bu şirketler aracılığıyla, borçlu oldukları uluslararası finans kuruluşlarına aktarılmaktadır. Kamunun alım ve tahsilat garantisi vermesiyle sağlanan bu kredilerin, Türk Telekom`da olduğu gibi enerji şirketleri için de borç batağı yaratması kaçınılmadır."

Sanayi kenti İzmir`in enerji alanında yaşanan olumsuzluklardan en çok etkilenen illerinden biri olduğunu ifade eden Uğurlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu nedenle bu forum aracılıyla oluşacak bilgi birikimi, ülkemiz açısında yol gösterici niteliktedir. Etkinliğimizi destekleyen ve hazırlık çalışmalarında yer alan kurum, kuruluşlara ve İzmir‘in kentleşme birikimine sunacakları bildirileriyle katkı koyacak olan tüm katılımcılara, tek tek teşekkür ederiz. Odamızın bilim ve teknolojinin toplum yararına kullanılmasının sağlanması olarak özetleyebileceğimiz toplumsal hedeflerine, yürüttükleri titiz çalışmayla katkı sağlayan Enerji Komisyonumuzdaki meslektaşlarımıza da teşekkür ederiz. Forum sonunda oluşacak önerilerin hem ülkemizin hem de İzmir‘imizin geleceğine ışık tutacağını vurgulayarak, yerel ve merkezi düzeydeki karar vericilerin, İzmir Bölgesi Enerji Forumu 2018`in çıktılarından faydalanmalarını umut ediyoruz."

Uğurlu`nun ardından konuşan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper etkinliğin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni kurulan üniversitesi hakkında bilgilendirme yapmak istediğini ifade etti. Üniversite bünyesinde faaliyete geçen bölümler ve araştırma enstitüleri hakkında bilgi veren Tunçsiper, mühendislik ve mimarlık fakültelerinde yürütülen yüksek lisans ve doktora çalışmalarına ilişkin de bilgiler sundu. Forumun İzmir ve Türkiye için önemine dikkat çekerek konuşmasını sürdüren Tunçsiper, İzmir Demokrasi Üniversitesi`nin çalışmalarını meslek odaları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde yürütmek istediklerini ifade etti.   

"İzmir Modeli Temiz Enerjiye Dayanıyor"
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Muzaffer Tunçağ ise konuşmasına çevreci yatırımlarla İzmir`i örnek bir kente dönüştürmek için çaba sarf ettiklerini ifade ederek başladı. Kent içi ulaşımda için belediyenin yürüttüğü raylı sistem ve elektrikli otobüs yatırımlarına dikkat çeken Tunçağ, "İzmir modeli olarak adlandırdığımız gelişmelerin en önemli ayaklarından birini enerji oluşturmaktadır. Ülkemizde 2020 yılına kadar karbon salımını yüzde 20 düşürmeyi hedefleyen tek belediye İzmir Büyükşehir Belediyesidir" diye konuştu. Foruma emeği geçenlere teşekkür eden Tunçağ, bir sonraki etkinliğin inşa çalışmaları süren EMO`nun Yeni Hizmet ve Eğitim Merkezi`nde düzenlenmesini diledi.

"Ranta Karşı Birlikte Mücadele"
CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise konuşmasında önemli etkinliklere katılmaya çalıştığını ifade ederek başladı. Yasama faaliyetlerinde meslek odalarının görüşlerinin alınmasının önemli olduğuna değinen Sertel, TMMOB`a bağlı odalarının görüşlerinin mümkün olduğu ölçülerde TBMM`ye taşımaya gayret ettiklerine vurgu yaptı. İzmir`in Avrupa`nın yaşanacak 10 kentinden biri olarak değerlendirildiğini kaydeden Sertel, "Temiz toprak, temiz denizin yanı sıra İzmir temiz enerjiyle de anılmalı. Yerleşim yerlerine yakın bazı enerji yatırımlarının yarattığı olumsuzluklardan son dönemde yoğun şikayetler alıyoruz. Bizim tek bir İzmir`imiz var. Bu kente karşı yapılan her türlü kötülüğe, ranta karşı hep birlikte mücadele edelim" diye konuştu.  

 


 
 

Fosil Kapitalizmi ve Uygarlık Krizi
Çağrılı konuşmacı Mahir Ulutaş`ın "Fosil Kapitalizmi ve Uygarlık Krizi" başlık sunumuyla başlayan forumda iki gün boyunca "Enerji Görünümü", "Güneş Enerjisi Uygulamaları", "Şehiriçi Elektrikli Toplu Ulaşım" "Binalarda Enerji Verimliliği", "Enerji Kooperatifleri ve Tarım" ile "Enerji Tesisleri ve Çevre" başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

Enerji Görünümü
Ulutaş`ın sunumunun ardından "Enerji Görünümü" başlıklı ilk oturum düzenlendi. Sadettin Güldar`ın "İzmir Elektrik Enerjisi Görünümü", Ülfet Türkmen‘in "İzmir Dağıtım Şebekesi Ana Planı Çalışmaları", Murat Çelik`in "İzmir Yenilenebilir Enerji Görünümü" başlıklı sunumlarıyla yer aldığı oturumda, Evren Türkmenoğlu ise Paris İklim Sözleşmesi ve karbon piyasalarına ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

Çatılarda Güneş Enerjisi
"Güneş Enerjisi Uygulamaları" başlıklı ikinci oturumda ise Müjde Altın "İzmir için Enerji Kaynağı Olarak Güneş ve Fotovoltaik Bileşenler", Mümtaz Ayça ise "Çatılarda GES Uygulamaları" başlıklı sunumlarıyla yer aldı. Sevinç Egercioğlu`nun konuyu imar uygulamaları ve yerel yönetimler açısından değerlendirdiği oturumda, Av. Arsin Demir ise hukuki duruma ilişkin bilgiler verdi.

Toplu Ulaşımda Verimlilik
"Şehiriçi Elektrikli Toplu Ulaşım" başlıklı üçüncü oturumda ise İzmir`de toplum ulaşım konusunda faaliyet yürüten Büyükşehir Belediyesi`ne bağlı iki kurumun temsilcileri yer aldı. Elektrikli otobüslerle hizmet veren ESHOT`tan Hakan Üzkat`ın "Sıfır Emisyonlu Toplu Ulaşım Projesi" başlıklı sunumuyla katıldığı oturumda, metro ve tramvay işletmesini üstlenen İzmir Metro AŞ`den Ufuk Karagüney ise sunumlarıyla deneyimlerini paylaştı.

Binalarda Enerji Verimliliği
Forum  kapsamında 17 Kasım Cumartesi günü ilk olarak düzenlenen "Binalarda Enerji Verimliliği" başlıklı dördüncü oturumda ise  Yusuf Yıldız "Enerji Verimliliği ve Düşük Enerjili Bina Kavramları", Ayça Tokuç "Bina Soğutma Enerjisinin Azaltılmasında Isıl Kütle Kullanımının Etkisi" ve Ahunur Aşıkoğlu "Mevcut Bir Yapıda Yıllık Enerji Gereksinimini Azaltmaya Yönelik Pasif Retrofit Uygulamaları ve Simülasyonu" başlıklı bildirileriyle yer alırken, Fikret Okutucu "Deprem Güvenli Bina Üzerinden Enerji Etkin Bina Eldesin" ve Hasan Alınç ise "Kentsel Dönüşüme Bütünsel Bakış" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Enerji Kooperatifleri
"Enerji Kooperatifleri ve Tarım" başlıklı beşinci oturumda ise Umur K. Ozanoğulları "Yerel Yönetimler ve Enerji Kooperatifçiliği" başlıklı sunumuyla Seferihisar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi`nin deneyimlerine ilişkin bilgi verirken, Azim Şahin ise bu oturumda Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Bu oturuma Mahmut Nedim Barış "Aydın ili Jeotermal Uygulamalarının Tarıma Etkileri", M. Salih Ertan ise "Biyokütle" başlıklı sunumlarıyla katılım sağladılar.

Çevresel Etkiler
Etkinliğin son oturumu ise "Enerji Tesisleri ve Çevre" başlığı altında düzenlendi. M. Faruk İşgenç "Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Yönetimi", Hasan Sarptaş "İzmir İli Enerji Tesislerinin Çevresel Etkileri", Orhan Gündüz "Jeotermal Enerji Tesislerinin Çevresel Etkileri", E. Olcay Işın "İzmir`de Biyogaz Potansiyeli ve Biyogaz Enerji Yatırımları" ve Nuri Azbar "Atıktan Enerji Üretimi" başlıklı sunumlarıyla bu oturuma katılım sağladı. 

 


 PROF. DR. BELGİN EMRE TÜRKAY’DAN KONGRE DAVETİ

14.05.2019
 


Çok Okunanlar


BARIŞ TERKOĞLU SÖYLEŞİSİ: METASTAZ

ELEKTRİK FABRİKASI YARIŞMASI KOLOKYUM VE ÖDÜL TÖRENİ

ADALET VE DEMOKRASİ NÖBETİNE ÇAĞRI-BULUTSUZLUK ÖZLEMİ KONSERİ

TMMOB İZMİR YEREL KADIN KURULTAYI DÜZENLENDİ

SEMİNER : İNSAN HAREKET DESTEK SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MÜHENDİSLİK YAKLAŞIMI

HAVUZLAR İÇİN ÖNLEM ÇAĞRISI (HÜRRİYET EGE)

ÖLÜMÜN NEDENİ DENETİM EKSİKLİĞİ (BİRGÜN)

HAVUZLAR İÇİN ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

YAZAR TERKOĞLU EMO`YA KONUK (HÜRRİYET EGE)

EMO: TESİSAT KONTROLÜ HAYAT KURTARIR (HABERTURK.COM)

Okunma Sayısı: 182


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2019 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri