MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 KOCAELİ ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

YAYIN SATIŞ VE KİTAP LİSTESİ

   · 

ÖNEMLİ EVRAKLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 BOLU   KOCAELİ   SAKARYA   ZONGULDAK   BARTIN   KARABÜK   DÜZCE 
 

 
MİSEM BANNER
 
MİSEM DIŞI BANNER
 
ÜYELİK
 
ÜYELİKLE İLGİLİ BELGELER
 
İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR
 
TEMSİLCİLİK ADRES VE TELEFONLARI
 
SMM
 
EĞİTİMLER
 
ÖLÇÜM VE BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU FORMU
 
ŞUBEMİZDE SATIŞA SUNULAN KİTAP LİSTESİ
 
ÇALIŞANLAR OLARAK HAKLARINIZI BİLİYOR MUSUNUZ?
 
TÜRKİYE’DE MÜHENDİS-MİMAR-ŞEHİR PLANCISI PROFİL ARAŞTIRMASI
 
DERGİ 437. SAYI

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

YAPI RUHSATLARINDAN ISLAK İMZAYI KALDIRAN STANDARDIN YÜRÜTMESİ DURDURULDU


GÜNDEM

 
Danıştay 6. Dairesi, yapı ruhsatlarından “yapı sahibinin, müteahhidinin, şantiye şefinin, denetçilerin ve proje müelliflerinin ıslak imzalarını” kaldıran TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardı ve standarda ilişkin tebliğin 2. maddesinin yürütmesini durdurdu. Mahkeme kararında, “yapılaşmaya ilişkin sürecin can ve mal güvenliği açısından hayati olduğu dikkate alındığında, fenni mesullerin, şantiye şeflerinin ve proje müelliflerinin yapı ruhsatlarında imzalarının bulunmasının son derece önemli olduğu” vurgulandı.
 

TMMOB`nin Resmi Gazete`de 02.05.2018 tarihinde yayımlanan TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardına ve TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardına ilişkin tebliğin 2. maddesi ve bu madde ile yürürlüğe giren 18.12.2017 tarihli TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardına karşı açtığı davayı gören Danıştay 6. Dairesi, 17 Nisan 2019 tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Dava dilekçesinde; yapı ruhsatı formundan yapı sahibinin, müteahhidin, şantiye şefinin, proje müellifleri ve fenni mesullerin (inşaat, elektrik mühendisi, vs.) ıslak imzalarının kaldırılması nedeniyle ruhsat veren idarelerin denetiminin zayıflayacağı, proje müelliflerinin telif haklarının yok sayıldığı, imzalamadıkları bir formdan sorumlu tutulmalarının mümkün olmadığı, ruhsat formlarının inşaata başlama tarihi de işlenerek onaylı örneklerinin bir ay içinde ilgili meslek odasına gönderilmesine ilişkin düzenlemenin kaldırılmasının İmar Kanunu‘nun 28. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştü.

Danıştay 6. Dairesi`nin kararında, 3194 sayılı Kanun‘un 28. maddesinin 5. fıkrası uyarınca fenni mesullerin uzmanlık alanlarına göre yapım işlerinin denetimine ilişkin ayrıntılı bütün belgeler ile mimarlık ve mühendislik hizmetleri raporunu idareye vermek ve yapı kullanma izin belgesini imzalamak mecburiyetinde olduklarının hükme bağlandığına işaret edildi. Fenni mesullerin yapı ruhsatlarında öncelikle bulunması gereken imzalarının formlardan kaldırılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı belirtilen kararda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Yönetmelik ekinde yer alan yapı kullanma izni belgesi formlarında halen ilgili kişilerin imza hanelerinin bulunduğu görüldüğünden, yapı ruhsatı formunda belirtilen imzalarının kaldırılmasında, idareler tarafından bürokrasinin azaltılması amacı haricinde teknik veya hukuki bir gerekçe ileri sürülememiştir.

Öte yandan yapı ruhsatında ve projelerde imzası bulunan kişilerin değişikliği durumunda projelerin yeniden onaylanmasının ve yapı ruhsatındaki imzaların yeniden alınmasının ise zorunlu olmadığının düzenlendiği yönetmelik hükmünün de yorumundan, yapı ruhsatının ilk düzenlendiği aşamada imzaların alınmasının zorunlu olduğunda kuşku bulunmamaktadır."

"Mevzuata aykırılığı davalı da dile getirdi"

Davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın savunma dilekçesinde de Yönetmeliğin bu hükmünün revize edileceğinin beyan edildiği kaydedilen kararda, "Dava konusu edilen düzenlemelerin mevzuata aykırılığı davalı idarece de dile getirilmiştir" denildi.

Fenni mesullerin (veya müellif, yapı müteahhidi vb.) yapı ruhsatı alınması sürecinde sorumluluklarının yalnızca projelerin hazırlanması veya taahhütname düzenlenmesi ile sınırlı olmadığı, tüm sürecin belgeye bağlandığı yapı ruhsatlarında imza atılması suretiyle yapıya ilişkin hususların hukuka ve fenne uygun olduklarının onaylanması gerektiği vurgulanan kararda, şu saptamalara yer verildi:

"Yapı kullanma izin belgeleri, yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak tamamlandığını gösteren ve yapının kullanımına izin veren onaylı belgeyi ifade etmekte olup, fenni mesullerin ve proje müelliflerinin yapı ruhsatı formundan imzalarının kaldırılması neticesinde, yapıya ilişkin yapı ruhsatı formu anılan kişilerin imzasına sunulmayacak olup, yapı kullanma izni belgelerinin bu kişiler tarafından imzalanmaya devam edilmesi sonucu ortaya çıkacağından, yapının inşa aşamasından kullanımına kadar olan zincirleme süreçte bir kopukluk da meydana gelmektedir.

Zira yönetmelik ekinde yer alan yapı kullanma izin belgelerinde halen bahse konu kişilerin imza hanelerinin yer aldığı kısımlar bulunduğundan, dava konusu düzenlemelerde bu açıdan da hukuka ve kamu yararına uyarlık görülmemiştir."

Uygulamada idareye sunulan taahhütnamelerin de sahte olabilme ihtimalinin bulunduğuna işaret edilen kararda, "Yapılaşmaya ilişkin sürecin can ve mal güvenliği açısından hayati olduğu dikkate alındığında, fenni mesullerin, şantiye şeflerinin ve proje müelliflerinin yapı ruhsatlarında imzalarının bulunması son derece önem arz etmektedir" denildi.

Danıştay 6. Dairesi, bu nedenlerle TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardına ve TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardına ilişkin tebliğin 2. Maddesi ile bu düzenlemeye dayanılarak uygulamaya konulan TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Mahkemenin ilgili kararı ektedir. 

 

Bağlantılar

www.emo.org.tr/ekler/1d449ffce6980c6_ek.pdf?tipi=1&turu=X&sube=0
 
 

Dosyalar

(538 KB)


Çok Okunanlar


DÜZCE ÜNİVERSİTESİNDE ‘’EMO VE EMO MEVZUATI SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİS (SMM) NEDİR? ‘’ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ.

EMO İZMİR ŞUBESİNİN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU VI. ELEKTRİK TESİSAT ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ’NE EMO KOCAELİ ŞUBESİ OLARAK KATILIM SAĞLADIK.

EMO KOCAELİ ŞUBESİ 10.DÖNEM 3. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

EMO DÜZCE TEMSİLCİLİĞİ TARAFINDAN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZİYARET EDİLDİ.

EMO GENÇ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

YG TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU EĞİTİMİ EMO KOCAELİ ŞUBESİNDE YAPILDI.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİNDE MÜHENDİSLİĞE HAZIRLIK SEMİNERİ YAPILDI

SAPANCA KIRKPINARDAKİ TELEFERİK PROJESİNE KARŞI PROTESTOLARINA DEVAM EDEN VATANDAŞLARA DESTEK

SAKARYA 2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

SANTEK 6.DOĞU MARMARA SANAYİ VE TEKNOLOJİ FUARINA KATILIM SAĞLANDI.

Okunma Sayısı: 10


Tüm Gündem

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2019 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri