MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ENERJİ BAKANLIĞI’NDA HUKUKSUZ YAPILANMAYA GİDİLDİ


HABER


 
Enerji Bakanlığı’nın Bakan Olur’una dayanarak Eğitim Merkezi Kurucular Kurulu ve bu kurul kararıyla Proje Uzmanlığı Sertifikasyon ve Eğitim Merkezi oluşturması EMO tarafından yargıya taşındı. Mühendislerin sertifika almamaları durumunda mağdur olmalarına yol açacak; olmayan yetki devirleri içeren; idari yapıyı altüst eden; Anayasa ve yasalara aykırı işlem hakkında “idarenin savunması alınıncaya kadar” yürütmeyi durdurma istemiyle Danıştay’a iptal başvurusunda bulunuldu. Basın bültenimize ve dava dilekçesinin tam metnine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.
 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BASIN BÜLTENİ

EMO, "idarenin savunması alınıncaya kadar" yürütmeyi durdurma istemi içeren iptal başvurusunda bulundu…

ENERJİ BAKANLIĞI`NDA HUKUKSUZ YAPILANMAYA GİDİLDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`nın 28 Ağustos 2015 tarihli Bakan Olur`una dayanarak Eğitim Merkezi Kurucular Kurulu oluşturması ve bu kurulun 21 Ekim 2015 tarihli kararıyla Proje Uzmanlığı Sertifikasyon ve Eğitim Merkezi (PUSEM) oluşturması Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yargıya taşındı. Mühendislerin sertifika almamaları durumunda mağdur olmalarına yol açacak; olmayan yetki devirleri içeren; idari yapıyı altüst eden; Anayasa ve yasalara aykırı işlem hakkında "idarenin savunması alınıncaya kadar" yürütmeyi durdurma istemiyle Danıştay`a iptal başvurusunda bulunuldu.
Olmayan Yetki Devredildi
Eğitim Merkezi Kurucular Kurulu`na, bakanlık tarafından eğitim-sertifika vermek üzere yetkilendirme yapma yetkisi tanındığı; bu kurul tarafından da PUSEM`e yönetmeliklerde belirtilmiş tüm eğitimler ve sertifika verme yetkisinin aktarıldığı anlatılan dilekçede, bu durumunun "idari yapı içerisinde bir yetki devri" bile olmadığı vurgulandı. "Bu yetkilendirme işlemi Anayasa`nın 6. Maddesi`nde yer verilmiş hiçbir kimse veya organın kaynağını Anayasa`dan almayan bir devlet yetkisini kullanamayacağı ve 123. Maddesi`ndeki idarenin yasallığı kuralı çerçevesinde hukuka açık aykırılık taşımaktadır" denilen dilekçede, Kurucular Kurulu`na tanınan hukuksuz yetkiler de şöyle sıralandı:
"Kurucular Kurulu`na ayrıca Bakanlığın tüm merkez ve taşra teşkilatları ile iştiraklerinden personel görevlendirme, araç-gereç, teçhizat, malzeme temini gibi kamu mallarını idare etme, usul ve esaslar yayımlanması gibi düzenleyici işlemler yapma, başkaca kurul ve komisyonlar oluşturma buralarda personel görevlendirme, bütçe oluşturma, ilk kuruluş bütçesi için Bakanlık tarafından içeriği ve miktarı belirsiz mali destek sağlama, hukuki ve mali süreçlerin yürütülmesi gibi idari, mali ve hukuki organizasyon yetkileri tanınmıştır."
Böylece hukuk sistemimizde yeri olmayan bir yapılanmanın ortaya çıkarıldığına dikkat çekilen dilekçede, şöyle denildi:
"İdari yapılanmadan bağımsız olarak çalışacak, hiyerarşi dışında faaliyet yürütecek, herhangi bir yasa ile tanımlanmamış görevleri, yine yasal dayanağı bulunmayan bir organizasyon yapısıyla yürütecek olan bu oluşum, her şeyden önce Anayasa`nın 123. Maddesi`nde yer bulan ‘idarenin bütünlüğü` ilkesine aykırılık taşımaktadır."
Yasal Dayanaktan Yoksun
Dilekçede, bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarını düzenleyen 3046 sayılı Yasa`ya göre bu tür kurulların yasayla oluşturulabileceğinin hükme bağlandığı gösterildi. Ayrıca bakanlığın kuruluş yasasında da bu tür eğitim verme konusunda bir yetkiye yer verilmediğinin altı çizildi. Bu yasadaki "Bakan, müsteşar ve her kademedeki bakanlık ve kuruluş yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir" hükmüne göre Kurucular Kurulu`na yetki devri yapılmasının mümkün olmadığı anlatıldı.
İdari Yapı Alt-Üst
Kurucular Kurulu`nda özel sektör temsilcilerine yer verilerek idari yapının alt-üst edildiği kaydedilen dilekçede, Bakanlığın çeşitli birim ve kademelerinde çalışan personelin de bu hukuksuz yapı tarafından görevlendirilmesinin öngörüldüğü belirtildi. Bu yapılanmanın kamu idaresinde yaratacağı kaosun büyüklüğü dilekçede şöyle ortaya konuldu:
"Oluşturulan bu yapının ilk kuruluş bütçesini Bakanlık kaynaklarından nasıl sağlayacağı, daha sonra nasıl bir ‘gelir sistemi` oluşturacağı ve harcama yapacağı, hangi idari/yargı biriminin denetim yapacağı gibi konular ise tam bir belirsizlik taşımaktadır. Bağımsız olarak örgütlenen yapının, Bakanlık bütçesinden, hibe proje desteklerinden ve eğitime katılacaklardan alınacak ücretlerden oluşacak gelirleriyle ilgili hangi mevzuata dayalı işlem yaptıkları/yapacakları dava konusu kararın karanlık noktasını oluşturmaktadır."
Taslak Yönetmelik Gerekçe Yapıldı
PUSEM`in kuruluş gerekçesi olarak yürürlüğe girmemiş taslak bir yönetmeliğin dayanak yapıldığına dikkat çekilen dava dilekçesinde, "Dava konusu işlemde 7.5.1995 tarih ve 22280 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan ve halen yürürlükte bulunan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği`ne değil, içeriği bilinmeyen ‘taslak` yönetmeliğe atıfta bulunulmuş olup herhangi bir hukuki değer taşımamaktadır" denildi. Yine gerekçe olarak kullanılan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği`nin de EMO tarafından yargıya taşınmış olduğu anımsatıldı. EMO, bu yönetmeliğin mühendisliği "imzacılığa" indirgeyen; mühendislerin yetkilerini yok sayan; çalışma özgürlüğünü kısıtlayan; meslek örgütlerinin ve mesleki faaliyetin yürütülmesine ilişkin yasa ve yönetmeliklere aykırı yetkilendirmeler öngören ilgili düzenlemelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasını talep etmişti.
Mağduriyet Oluşmaması İçin Acil Karar Beklentisi
Mühendislerin mesleki faaliyetlerini yürütürken yaptıkları projelerin onay ve kabul aşamalarında; bu eğitime katılmadıkları ve sertifika almadıkları için başvurularının reddedilmesinin söz konusu olacağına dikkat çekilen dilekçede, bakanlığın eğitim vermek için başvuruda bulunan meslek kuruluşları ve üniversitelerin hiçbirine de yetki vermediği kaydedildi. EMO`nun başvurusunun yanıtsız bırakılarak reddedilmiş olması nedeniyle ayrıca dava açılacağı bilgisine yer verildi.
Dilekçede, bu yasadışı yapılanmaya karşı ivedi olarak karar alınması gereği de şöyle dile getirildi:
"Dava konusu işlemle oluşturulan Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu gibi hukuk dışında oluşturulmuş organlar kamu kaynaklarını kullanmakta, usulsüz bir şekilde faaliyet yürütmektedir. Bu nedenlerle mahkemenizce idarenin savunması alınıncaya kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini, tebligatın memur eliyle yapılarak kısa bir savunma süresi verilerek işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi isteminde bulunma zorunluluğu doğmuştur."

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
5 Kasım 2015

 

Dosyalar

EMO-PUSEM-Eğitim Merkezi Kurucular Kurulu Dava Dilekçesi (389 KB)TELE 1- SABAH PUSULASI

28.03.2024
 


Çok Okunanlar


EMO 49. YÖNETİM KURULU SEÇİLDİ

EMO 49. OLAĞAN GENEL KURULU BAŞLADI

1 MAYIS’TA ALANLARDAYIZ

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

OKTAY FIRAT’I KAYBETTİK…

EMO 49. ÇALIŞMA DÖNEMİ BAŞLADI

EMEK VE BİLİM İLE KURULACAK YENİ BİR TOPLUMSAL DÜZEN İÇİN: YAŞASIN 1 MAYIS!

“TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ” LAİKLİK DÜŞMANI, BİLİMİ VE FENNİ DIŞLAYAN GERİCİ BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM MODELİDİR! KABUL ETMİYORUZ !

AKDENİZ’DE YEŞİL ENERJİ SİSTEMLERİ VE ENTEGRE TEKNOLOJİLER KONULU PANEL DÜZENLENDİ

ENERJİ ALANI YÖNETİLEMİYOR (BİRGÜN)

Okunma Sayısı: 939


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.