MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

YEKDEM ÜRETİMLERİNDE TL ÖDEMESİNE DÖNÜŞ, AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ ÜRETİMLERİNDE AMERİKAN DOLARI ÖDEMESİNE DEVAM… 
EMO Ankara Şubesi 25. Dönem Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada `Düşük gelir seviyesinde ödeme güçlüğü içinde olan ve pandemi sürecinde daha da belirgin bir şekilde kendini gösteren sosyal devlet anlayışının gereği olarak, elektrik özelleştirmelerinden bir an önce vazgeçilmesi ve içinde barındırdığı sorunlar nedeniyle Nükleer Güç Santralı sevdasına son verilmelidir.`denildi.
 

YEKDEM ÜRETİMLERİNDE TL ÖDEMESİNE DÖNÜŞ,  AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ ÜRETİMLERİNDE AMERİKAN DOLARI ÖDEMESİNE DEVAM…

 

Mevcut YEKDEM Ödemeleri Amerikan doları üzerinden devam etmektedir...

 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (5346 sayılı Kanun) kapsamında 31.12.2020 tarihine kadar işletmeye giren ve 2949 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile süre uzatımı yapılarak 30.06.2021 tarihine kadar işletmeye girecek olan YEK belgeli elektrik üretim tesislerine on yıl süresince,

 

-          Hidroelektrik üretim tesislerine ………………………………………..:        7,3 ABD/cent/kWh,

-          Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerine ……………………..............:        7,3 ABD/cent/kWh,

-          Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesislerine……………….…............:        10,5 ABD/cent/kWh,

-          Biyokütleye dayalı üretim tesislerine (çöp gazı dahil)………..................:        13,3 ABD/cent/kWh,

-          Güneş enerjisine dayalı üretim tesislerine.…………….………….........:        13,3 ABD/cent/kWh,

 

üzerinden yapılan/yapılacak olan teşvik ödemesi halen devam etmektedir.

 

30 Haziran 2021 tarihine kadar işletmeye girecek olan yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) belgeli üretim tesislerine, işletmeye girdiği tarihten itibaren Amerikan doları üzerinden yapılacak ödemelerin on yıl süresince elektrik tarifeleri üzerindeki olumsuz etkisi de devam edecektir.

 

YEKDEM maliyetleri elektrik tarifeleri üzerinden vatandaşlara ek yük oluşturmaktadır…

 

YEKDEM mekanizmasından Amerikan doları üzerinden yapılan ödemelerden 2019 yılında 777 adet, 2020 yılında ise 817 adet santral yararlanmıştır. 2021 yılında ise YEKDEM mekanizmasına dahil edilen santral sayısı 927 adettir. Bunların kurulu güçleri toplamı 24.568,4 MW olup bunlardan 120 adeti (Rezervuarlı HES ve RES olmak üzere) 50 MW ve üzerinde kurulu güce sahiptir ve kurulu güçleri toplamı 13.613,4 MW`tır. YEKDEM içinde kurulu güç olarak yüzde 55,4 paya sahip bu santralların lisanslarına işlenmiş yıllık üretimleri de YEKDEM içindeki toplam üretimin yüzde 49,7 payını oluşturmaktadır.

 

Dolayısıyla, YEKDEM mekanizmasında Amerikan doları üzerinden sağlanan teşvikler, büyük güçteki santraller aracılığı ile üretim şirketlerine kaynak yaratmanın aracı haline getirilmiştir. Bu nedenlerle serbest piyasada, piyasa takas fiyatının çok üzerinde oluşan YEKDEM maliyetleri, elektrik tarifeleri üzerinden de kullanıcılara ek yük olarak yansıtılmaktadır.

 

YEKDEM Ödemelerinde TL`ye dönüş 1 Temmuz 2021 den sonra başlayacak

 

30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1.7.2021-31.12.2025 tarihleri arasında işletmeye girecek YEK belgeli elektrik üretim tesislerinden YEKDEM mekanizmasına dahil edilenlere, üçer aylık dönemlerde ÜFE-TÜFE oranları ve döviz kurlarındaki değişimler dikkate alınarak yapılan güncellemelere göre Türk Lirası üzerinden ödeme yapılması kararlaştırılmıştır. Türk Lirasının güncellenmesi için yapılan hesaplamalarda ortaya çıkan fiyat, aşağıda yer alan tablodaki Amerikan doları bazında güncellemeye esas üst sınır değerini aşamayacaktır.

 

Güneş enerjisine teşvik, güneşin karartılmasına yol açmştır…

 

Halen Amerikan doları üzerinden sürdürülen mevcut teşvikler ile 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra işletmeye girecek olan üretim tesislerine yapılacak YEKDEM ödemeleri karşılaştırıldığında en önemli değişikliğin güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinde yapıldığı görülmektedir. TL ile yapılacak ödemelerde üst sınırı oluşturan Amerikan doları fiyatını baz aldığımızda, halen 13,3 Amerikan Dolarcent olan teşvik ödemesinin 5,10 Amerikan Dolar-cent seviyesine düşürüldüğü görülmektedir. Kaldı ki yapılan güncellemeler sonunda ortaya çıkan fiyatların çoğu zaman üst sınır değerin altında kalacağı göz önüne alındığında teşvik ödemeleri daha düşük fiyat içerecek ve güneş enerjisine yatırım ilgisi de önemli ölçüde azalacaktır.

 

YEKDEM ödemelerinde TL`ye dönülürken, Akkuyu NGS için Amerikan Doları neden?

 

Amerikan doları üzerinden yapılan ve halen devam YEKDEM ödemelerinin elektrik tarifeleri üzerinde ek yük oluşturduğunu, ancak TL`ye dönüş ile birlikte uzun sürede göreceli bir rahatlık sağlanacağını belirtmek mümkündür. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretimde TL`ye dönüş yönünde bir adım atılmasına karşın Mersin-Akkuyu Nükleer Güç Santralı (NGS) üretimine Amerikan Doları üzerinden ve üstelik piyasa fiyatlarının neredeyse üç katı pahalı fiyatla alım garantisi verilmesinin ekonomik açıdan anlaşılabilir hiçbir tarafı yoktur. Teknolojisi, güvenlik riskleri, atık sorunu, ithal kaynak bağımlılığı ve olası sızıntılarda insan sağlığı ve doğal çevre üzerinde yaratacağı telafisi mümkün olmayan sorunları tartışma konusu olan, gelişmiş ülkelerin yavaş yavaş terk etmeye başladığı nükleer santrallere karşı ülkemizin nükleer macera peşine koşması da anlaşılır değildir. 

 

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak, elektrik enerjisi kullanımının gerek birey gerekse toplum için olmazsa olmaz bir gereksinim olması ve bu alanın toplumsal yararı önceleyen kamusal hizmet anlayışında yönetimi ve işletilmesinin öncelikli politik tercih olması gerektiğini bir kez daha vurgulamakta yarar görüyoruz.

 

Düşük gelir seviyesinde ödeme güçlüğü içinde olan ve pandemi sürecinde daha da belirgin bir şekilde kendini gösteren sosyal devlet anlayışının gereği olarak, elektrik özelleştirmelerinden bir an önce vazgeçilmesi ve içinde barındırdığı sorunlar nedeniyle Nükleer Güç Santralı sevdasına son verilmelidir. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynağı açısından oldukça zengin potansiyeli olan ülkemizde de bu alanlara ağırlık verilerek teşvik mekanizmalarının geliştirilmesini önemsiyoruz.

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLER ODASI ANKARA ŞUBESİ

25. DÖNEM YÖNETİM KURULU

02.02.2021

 

 

-01/07/2021 Tarihinden 31/12/2025 Tarihine Kadar İşletmeye Girecek Yek Belgeli Üretim Tesisleri 

  İçin Güncellemeye Esas Yek Destekleme Mekanizması İle Yerli Katkı Fiyatları Ve Uygulama Süreleri,

-Yek Destekleme Mekanizması Fiyatları`nın Güncellenmesinde Dikkate Alınacak Üst SınırTRANSMİSYON SİSTEMLERİ (PDH SDH DWDM) BAŞLIKLI WEBINAR DÜZENLENDİ

16.04.2021
 


Çok Okunanlar


EMO ANKARA ŞUBESİ 2021 NİSAN AYI WEBINARLARI DÜZENLENİYOR

TRAFO MERKEZLERİNİN TASARIM ESASLARI BAŞLIKLI WEBINAR DÜZENLENDİ

PKD (PATLAMADAN KORUMA DOKÜMANI) NASIL HAZIRLANIR BAŞLIKLI WEBINAR DÜZENLENDİ

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EDİLECEK, İSTANBUL SÖZLEŞMESİ UYGULANACAK!

TÜRK TELEKOM’DA KURUMSAL HAFIZA SİLİNİYOR

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EDİLECEK, İSTANBUL SÖZLEŞMESİ UYGULANACAK!

YG TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU MANEVRALAR EĞİTİMİ YAPILDI

ISO/IEC 17020 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÇEŞİTLİ TİPTEKİ MUAYENE KURULUŞLARININ ÇALIŞTIRILMALARI İÇİN GENEL KRİTERLER STANDARDI BAŞLIKLI WEBINAR DÜZENLENDİ

UÇAK TEKNOLOJİLERİ BAŞLIKLI WEBINAR DÜZENLENDİ

EMO ANKARA ŞUBESİ DENETLEMESİ YAPILDI

Okunma Sayısı: 512


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2021 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.