MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ANKARA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AFYONKARAHİSAR   ANKARA   ÇANKIRI   ERZİNCAN   ERZURUM   KASTAMONU   KAYSERİ   KIRŞEHİR   KONYA   NEVŞEHİR   SİVAS   TOKAT   YOZGAT   AKSARAY   KIRIKKALE 
 

 
HUKUKİ DESTEK
 

EMO Ankara Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 2023.2

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

YEKDEM ÜRETİMLERİNDE TL ÖDEMESİNE DÖNÜŞ, AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ ÜRETİMLERİNDE AMERİKAN DOLARI ÖDEMESİNE DEVAM…


BASIN AÇIKLAMASI

 
Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 25. Dönem Yönetim Kurulu tarafından 03 Şubat 2021 tarihinde yapılan basın açıklamasında “EMO Ankara Şubesi 25. Dönem Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada `Düşük gelir seviyesinde ödeme güçlüğü içinde olan ve pandemi sürecinde daha da belirgin bir şekilde kendini gösteren sosyal devlet anlayışının gereği olarak, elektrik özelleştirmelerinden bir an önce vazgeçilmesi ve içinde barındırdığı sorunlar nedeniyle Nükleer Güç Santralı sevdasına son verilmelidir.` denildi.
 

EMO Ankara Şubesi 25. Dönem Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada `Düşük gelir seviyesinde ödeme güçlüğü içinde olan ve pandemi sürecinde daha da belirgin bir şekilde kendini gösteren sosyal devlet anlayışının gereği olarak, elektrik özelleştirmelerinden bir an önce vazgeçilmesi ve içinde barındırdığı sorunlar nedeniyle Nükleer Güç Santralı sevdasına son verilmelidir.`denildi.
 

 

YEKDEM ÜRETİMLERİNDE TL ÖDEMESİNE DÖNÜŞ,  AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ ÜRETİMLERİNDE AMERİKAN DOLARI ÖDEMESİNE DEVAM…

 

Mevcut YEKDEM Ödemeleri Amerikan doları üzerinden devam etmektedir...

 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (5346 sayılı Kanun) kapsamında 31.12.2020 tarihine kadar işletmeye giren ve 2949 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile süre uzatımı yapılarak 30.06.2021 tarihine kadar işletmeye girecek olan YEK belgeli elektrik üretim tesislerine on yıl süresince,

 

-          Hidroelektrik üretim tesislerine ………………………………………..:        7,3 ABD/cent/kWh,

-          Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerine ……………………..............:        7,3 ABD/cent/kWh,

-          Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesislerine……………….…............:        10,5 ABD/cent/kWh,

-          Biyokütleye dayalı üretim tesislerine (çöp gazı dahil)………..................:        13,3 ABD/cent/kWh,

-          Güneş enerjisine dayalı üretim tesislerine.…………….………….........:        13,3 ABD/cent/kWh,

 

üzerinden yapılan/yapılacak olan teşvik ödemesi halen devam etmektedir.

 

30 Haziran 2021 tarihine kadar işletmeye girecek olan yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) belgeli üretim tesislerine, işletmeye girdiği tarihten itibaren Amerikan doları üzerinden yapılacak ödemelerin on yıl süresince elektrik tarifeleri üzerindeki olumsuz etkisi de devam edecektir.

 

YEKDEM maliyetleri elektrik tarifeleri üzerinden vatandaşlara ek yük oluşturmaktadır…

 

YEKDEM mekanizmasından Amerikan doları üzerinden yapılan ödemelerden 2019 yılında 777 adet, 2020 yılında ise 817 adet santral yararlanmıştır. 2021 yılında ise YEKDEM mekanizmasına dahil edilen santral sayısı 927 adettir. Bunların kurulu güçleri toplamı 24.568,4 MW olup bunlardan 120 adeti (Rezervuarlı HES ve RES olmak üzere) 50 MW ve üzerinde kurulu güce sahiptir ve kurulu güçleri toplamı 13.613,4 MW`tır. YEKDEM içinde kurulu güç olarak yüzde 55,4 paya sahip bu santralların lisanslarına işlenmiş yıllık üretimleri de YEKDEM içindeki toplam üretimin yüzde 49,7 payını oluşturmaktadır.

 

Dolayısıyla, YEKDEM mekanizmasında Amerikan doları üzerinden sağlanan teşvikler, büyük güçteki santraller aracılığı ile üretim şirketlerine kaynak yaratmanın aracı haline getirilmiştir. Bu nedenlerle serbest piyasada, piyasa takas fiyatının çok üzerinde oluşan YEKDEM maliyetleri, elektrik tarifeleri üzerinden de kullanıcılara ek yük olarak yansıtılmaktadır.

 

YEKDEM Ödemelerinde TL`ye dönüş 1 Temmuz 2021 den sonra başlayacak

 

30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1.7.2021-31.12.2025 tarihleri arasında işletmeye girecek YEK belgeli elektrik üretim tesislerinden YEKDEM mekanizmasına dahil edilenlere, üçer aylık dönemlerde ÜFE-TÜFE oranları ve döviz kurlarındaki değişimler dikkate alınarak yapılan güncellemelere göre Türk Lirası üzerinden ödeme yapılması kararlaştırılmıştır. Türk Lirasının güncellenmesi için yapılan hesaplamalarda ortaya çıkan fiyat, aşağıda yer alan tablodaki Amerikan doları bazında güncellemeye esas üst sınır değerini aşamayacaktır.

 

Güneş enerjisine teşvik, güneşin karartılmasına yol açmştır…

 

Halen Amerikan doları üzerinden sürdürülen mevcut teşvikler ile 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra işletmeye girecek olan üretim tesislerine yapılacak YEKDEM ödemeleri karşılaştırıldığında en önemli değişikliğin güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinde yapıldığı görülmektedir. TL ile yapılacak ödemelerde üst sınırı oluşturan Amerikan doları fiyatını baz aldığımızda, halen 13,3 Amerikan Dolarcent olan teşvik ödemesinin 5,10 Amerikan Dolar-cent seviyesine düşürüldüğü görülmektedir. Kaldı ki yapılan güncellemeler sonunda ortaya çıkan fiyatların çoğu zaman üst sınır değerin altında kalacağı göz önüne alındığında teşvik ödemeleri daha düşük fiyat içerecek ve güneş enerjisine yatırım ilgisi de önemli ölçüde azalacaktır.

 

YEKDEM ödemelerinde TL`ye dönülürken, Akkuyu NGS için Amerikan Doları neden?

 

Amerikan doları üzerinden yapılan ve halen devam YEKDEM ödemelerinin elektrik tarifeleri üzerinde ek yük oluşturduğunu, ancak TL`ye dönüş ile birlikte uzun sürede göreceli bir rahatlık sağlanacağını belirtmek mümkündür. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretimde TL`ye dönüş yönünde bir adım atılmasına karşın Mersin-Akkuyu Nükleer Güç Santralı (NGS) üretimine Amerikan Doları üzerinden ve üstelik piyasa fiyatlarının neredeyse üç katı pahalı fiyatla alım garantisi verilmesinin ekonomik açıdan anlaşılabilir hiçbir tarafı yoktur. Teknolojisi, güvenlik riskleri, atık sorunu, ithal kaynak bağımlılığı ve olası sızıntılarda insan sağlığı ve doğal çevre üzerinde yaratacağı telafisi mümkün olmayan sorunları tartışma konusu olan, gelişmiş ülkelerin yavaş yavaş terk etmeye başladığı nükleer santrallere karşı ülkemizin nükleer macera peşine koşması da anlaşılır değildir. 

 

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak, elektrik enerjisi kullanımının gerek birey gerekse toplum için olmazsa olmaz bir gereksinim olması ve bu alanın toplumsal yararı önceleyen kamusal hizmet anlayışında yönetimi ve işletilmesinin öncelikli politik tercih olması gerektiğini bir kez daha vurgulamakta yarar görüyoruz.

 

Düşük gelir seviyesinde ödeme güçlüğü içinde olan ve pandemi sürecinde daha da belirgin bir şekilde kendini gösteren sosyal devlet anlayışının gereği olarak, elektrik özelleştirmelerinden bir an önce vazgeçilmesi ve içinde barındırdığı sorunlar nedeniyle Nükleer Güç Santralı sevdasına son verilmelidir. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynağı açısından oldukça zengin potansiyeli olan ülkemizde de bu alanlara ağırlık verilerek teşvik mekanizmalarının geliştirilmesini önemsiyoruz.

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLER ODASI ANKARA ŞUBESİ

25. DÖNEM YÖNETİM KURULU

02.02.2021

 

 

-01/07/2021 Tarihinden 31/12/2025 Tarihine Kadar İşletmeye Girecek Yek Belgeli Üretim Tesisleri 

  İçin Güncellemeye Esas Yek Destekleme Mekanizması İle Yerli Katkı Fiyatları Ve Uygulama Süreleri,

-Yek Destekleme Mekanizması Fiyatları`nın Güncellenmesinde Dikkate Alınacak Üst Sınır

 

Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi

YEK
Destekleme Mekanizması Fiyatı
(Türk Lirası/kWh)

YEK
Destekleme Mekanizması Fiyatı Uygulama Süresi (Yıl)

Yerli Katkı Fiyatı
(Türk Lirası Kuruş/kWh)

Güncellemeye Esas Üst Sınır (ABD Doları cent/kWh)

a. Hidroelektrik Üretim Tesisi

40,00

10

8,00

6,40

b. Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi

32,00

10

8,00

5,10

c. Jeotermal Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi

54,00

10

8,00

8,60

d. Biyokütleye Dayalı Üretim Tesisi

Çöp Gazı/Atık Lastiklerin İşlenmesi Sonucu

32,00

10

8,00

5,10

Biyometanizasyon

54,00

10

8,00

8,60

Termal Bertaraf
(Belediye atıkları, bitkisel yağ atıkları, gida ve yem değeri olmayan tarımsal atıklar, endüstriyel odun dışındaki orman ürünleri, sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları)

50,00

10

8,00

8,00

e. Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi

32,00

10

8,00

5,10

 

 

 “SANAL ÇALIŞANLAR GELİYOR” RPA: ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU BAŞLIKLI WEBINAR DÜZENLENDİ

21.07.2023
 


Çok Okunanlar


SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ DÜZENLENECEK

ÜYEMİZE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDUK

ELEKTRİK SMM EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (ÇEDAŞ) GENEL MÜDÜRÜ NİYAZİ KIVILCIM EMO TOKAT İL TEMSİLCİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

Okunma Sayısı: 72


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.