MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

MESLEK ALANLARI BELİRLEME ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) “Meslek Alanları Belirleme Çalıştayı” 27-28 Kasım 2021 tarihinde Ankara’da yapıldı. EMO meslek alanlarına ilişkin uzun vade de Oda çalışmalarının belirlenmesi, meslek alanları ve yetkilendirme çalışmaları ile EMO’nun düzenlemelerinin ele alındığı Çalıştay’da, görüş ve öneriler değerlendirildi. Önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalara ilişkin yol haritası oluşturuldu.
 

 

EMO 47. Dönem Yönetim Kurulu`nun 30 Ekim 2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, EMO Genel Merkezi`nde "Meslek Alanları Belirleme Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştay`a Oda Yönetim Kurulu üyeleri, Şubeler ve ilgili daimi komisyonlardan birer temsilci ve üniversitelerden akademisyenler katıldı.

TMMOB ve EMO Eski Başkanı Teoman Alptürk`ün de katılım sağlayarak konuşma yaptığı Çalıştay`da Oda Hukuk Müşaviri Sanem Küçükarzuman da bilgiler aktardı. Çalıştay, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve EMO Trabzon Şube Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Çavdar ve EMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Dr. Çiğdem Gündoğan Türker moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Çalıştay 27 Kasım 2021 tarihinde saat 10.00`da EMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Filiz`in açılış konuşması ile başladı. Filiz, küresel salgın dolayısıyla yüz yüze toplantılar yapılamadığını hatırlatarak, uzun bir aranın ardından meslek alanlarına ilişkin etkinlik düzenlemenin mutluluk verici olduğunu vurguladı. Çalıştay`ın mesleki sorunların çözümü konusunda verimli geçmesini diledi.   

"Mesleki Sorunlar Örgütlü Yapı İçerisinde Çözülür"

TMMOB ve EMO eski başkanı Teoman Alptürk de, küresel salgın ile birlikte zor bir döneme girildiğini, böylesine zorlu bir dönemde Oda`nın ve mesleğin işleyişine yönelik çalışma yürütmesinin önemine işaret etti. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. 

1970`lerde meslek hayatına atıldığını belirten Alptürk, son elli yılda mesleki alanda büyük değişiklikler yaşandığını, bu değişiklikleri kavrayarak gelişim ve dönüşümleri yaşamak ve yaşatmanın EMO`nun görevi olduğunu kaydetti. "Meslek Odamız örgütlenme ihtiyacımızın temel kuruluşudur" diyen Alptürk, örgütlülüğün önemini vurguladı ve mesleki tüm sorunların örgütlü yapı içinde çözülebileceğini söyledi.

TMMOB ve bağlı odalarının hükümet karşıtı muhalif tutumuna temas eden Alptürk, TMMOB örgütlülüğünün kamusal anlayış içinde ülkedeki mühendislik, mimarlık faaliyetlerinin yapılmasına öncülük ettiğini vurguladı. TMMOB ve odalarının mühendislik eğitimi konusunda ciddi bir konumu olması gerektiğinin altını çizen Alptürk, geçmiş dönemlerde eğitim alanında yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler aktardı. Alptürk, şu değerlendirmelerde bulunarak sözlerini tamamladı:
 "TMMOB ve EMO olarak kendi meslek alanlarımızda bilgi üreten, üretilen bu bilgiyi yayabilseydik, bugün birçok şeyi çözmüş olurduk. Siyasi iktidarla sorunumuz olmamıza rağmen, tüm sorunları çözecek güçte olduğumuza inanıyorum. Yeter ki biz eğitim ve çalışma alanını kontrol etmeye istekli olalım. Biz istekli olursak hem kendi meslek alanlarının gelişmesini hem de teknolojik alandaki gelişmeleri takip etme imkânı buluruz. Bilgi üretimine ve bunların yayılmasına bizler yetişiyoruz diyemem. Ama kendi eğitim kurumumuz olsaydı; tamamen hayatın gereklerini yerine getirecek, meslektaşlarımızın eksiklerini giderecek onların arkasında duracak bir kurumumuz olsaydı bugün inanın toplumdaki yerimiz çok daha farklı olurdu. Bu nedenle böyle bir eğitim kurumu oluşturun. Biliyorum ki çok kolay değil ama imkânsız da değil. Mühendislere mesleki denetimin gerekliliği, gereksizliğinden öte örgütün gerekliliğinin anlatılması gerekiyor. Bugün ülkemizin ve halkımızın çektiği sıkıntıların nedeni örgütlenmenin iyi anlaşılamamasındandır."

"Meslek Alanlarının Bütününü İlgilendiren Konular Ortaya Konulacak"

EMO Saymanı Dr. Çiğdem Gündoğan Türker de Çalıştay`ın amacını "Belli bir soruna odaklanmak yerine meslek alanlarımızın bütününü ilgilendiren problemleri ortaya koyabilmek" olarak özetleyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu Çalıştay, bugünle sınırlı bir çalışma içermiyor. Uzun vadede yapmamız gereken, bize düşen görevler var. Çalıştay kapsamında bir iş planı belirlememiz gerekiyor. Sadece Oda içi uygulamalarımız değil, kurum ve kuruluşlarla olan iş birliklerimiz, görüşmelerimiz ile oluşturulacak; standartlar yönetmelikler, mevzuatlar kapsamında da her dönem yapılması gereken bir iş planına ihtiyacımız bulunmaktadır. Çalışma sadece bu dönemi değil, tüm dönemleri kapsayacak bir çalışma olacak. Meslek alanlarına yönelik analiz ve sentezlerin yapılacağı çalıştaylar her dönem devam etmesi gerekmektedir"

Çalıştay sonunda Çalıştay sonuç raporu oluşturulacağını kaydeden Gündoğan Türker, şu bilgileri aktardı:     

"Bugün, mühendislerin iş alanlarındaki ayrıştırmaları, mühendislik eğitiminden eğitim sonrası sürece, üniversite sonrası eğitime, mühendislik hak ve yetkilerinin ve yetkinliklerinin belirlenmesi sürecine, mühendisin gelişimi, meslek standartlarının oluşumuna kadar geniş bir açıyla değerlendirmelerde bulunacağız. Gelişen teknoloji çağında mühendislik eğitimlerinin tamamlandıktan sonra mezunlarımızın hangi özelliklerde donanım sahibi olmaları gerektiği konusunda bir çerçeve çizebileceğiz. Çalıştay sonucunda iş alanından üniversitelere de geri dönüşler sağlama imkânı bulacağız."

TMMOB ve EMO`nun meslek alanlarının düzenlenmesi, yetkilendirme konusunda çalışmalarının eski yıllara dayandığına işaret eden Gündoğan Türker, geçmişten günümüze yapılan etkinlik ve yayın çalışmalarına değindi.

Teknolojinin hızla gelişmesi, yeni iş alanlarının eklenmesi, iş alanlarıyla ilgili karmaşaların ortaya çıkması, meslek alanlarına dahil olan bölümlerde gerek YÖK gerekse saha uygulamalarında bazı karmaşaların yaşanması nedeniyle yapılan çalışmaların ihtiyacı karşılamadığını ifade eden Gündoğan Türker, iş alanları uygulamalarında, oda çalışma planında yenileme ve güncelleme çalışmaları yapılması gerektiğini vurguladı.  

Çalıştay`ın gündemine ilişkin bilgi aktaran Gündoğan Türker, Çalıştay`ın programının ilk gününde uzun vade meslek alanlarında Oda çalışmalarına yönelik görüşlerin alınacağını kaydederek; ele alınacak konu başlıklarını şöyle sıraladı: 

"İş alanlarının güncellenmesi, meslek alanlarına göre tek alan, ortak alan, yakın alan ayrıştırmasının yapılması, tanımlanan iş alanlarına göre meslek alanları imza yetkileri, SMM hizmet alanlarında güncelleme, tanımlama ihtiyacının doğması, meslek Odası üyelerinin yetkilendirme alanlarının ve düzenlemelerinin tanımlarının bu kapsamda tartışılması, üniversite lisans eğitimi sonrası yeni alanlara göre Çalıştay`da belirlenecek yetkilendirme eğitimlerinin üniversite sonrası Oda içinde yeniden tanımlanması, düzenlenmesi, yeni alanlarla ve teknolojik gelişmelerle oluşan iş alanlarıyla ilgili kurumsal iletişim, yapılan görüşmeler, iş birlikleri ve çalışmaların belirlenmesi, meslek alanlarıyla ilgili; mevzuat, yönetmelik standartlar, şartnameler ve yönerge çalışmaları."

Çalıştay`ın ikinci günü çalışmaları kapsamında ise EMO örgütlülüğünün gündeminde yer alan tartışmaların masaya yatırılacağını belirten Gündoğan Türker, kısa vadede alınacak çözümlere yönelik serbest kürsü şeklinde katılımcıların şu konularda görüş ve önerilerinin alınacağını belirtti:

"EMO üye unvanlarının akademik olarak karşılaştırılması, karşılaştırma sonuçlarının üniversite eğitimine geri bildirimi ve öneriler, mesleki yetkilendirmede denklik sorunları ve çözüm önerileri, denklik sağlanması hakkında akademik yaklaşım, denklik için transkript inceleme ve fark dersleri tamamlama önerileri, denklik için eğitim-öğretim metodolojisi ve ölçme değerlendirme yöntemi, unvanların meslek alanlarının belirlenmesi, unvan farklılıklarının uygulamada yarattığı problemler." 

Gündoğan Türker, Çalıştay öncesinde üniversite bölüm başkanlıkları ve akademisyenlerden de görüş talebinde bulunulduğunu, yaklaşık 15 üniversite bölüm başkanlığının görüş bildirdiğini söyledi. YÖK`ün aldığı çelişkili kararlara dikkat çeken Gündoğan Türker, özellikle üniversitelerin bu süreçte meslek alanlarıyla ilgili görüşlerini bildirerek, sürece dahil olmak istediklerinin altını çizdi.

Gündoğan Türker, Oda`nın meslek alanına dahil olan mühendislik bölümleri ile mezunların durumlarına ilişkin sayısal verileri paylaşarak konuşmasını tamamladı.  

Meslek ve Yetki Alanları Hukuki Süreçleri

Gündoğan Türker`in ardından söz alan EMO Hukuk Müşaviri Sanem Küçükarzuman da mesleki alanları konusunda hukuki değerlendirmelerde bulundu. Yargı süreçleri ve sonuçlarına ilişkin bilgiler aktardı; Çalıştay katılımcılarının sorularını yanıtladı.

EMO Unvanlarına Yönelik Akademik Değerlendirme

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Trabzon Şube Başkanı Prof. Dr.İsmail Hakkı Çavdar da, görüşülecek Çalıştay soruları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Üniversitelerdeki meslek disiplinleri eğitimlerine ilişkin bilgiler vererek, unvanların akademik karşılaştırması konusunda aktarım yaptı. Denklik problemlerinin çözülebilmesi yönündeki akademik yaklaşımı değerlendirdi.

Tüm katılımcıların söz aldığı Çalıştay`da meslek alanlarına ilişkin kısa ve uzun vadede EMO tarafından yapılacak çalışmalara yönelik öneriler alındı. Meslek alanları ve yetkilendirme konusunda EMO`nun yaptığı düzenlemeler masaya yatırıldı. Katılımcıların görüşleri değerlendirilerek, meslek alanlarında yaşanan sorunların çözümü ve önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalar planlandı.  

Çalıştay, sonuç raporu çalışma komisyonu oluşturulmasının ardından tamamlandı. 


 KRT TV- GÜN İZİ

18.01.2022
 


Çok Okunanlar


ZAMLI YENİ YIL MÜJDESİ

EMO YÖNETİM KURULU’NDAN İSTANBUL ŞUBE’YE ZİYARET

ZAMLARI GERİ ALIN!

EMO YÖNETİM KURULU’NDAN BURSA ŞUBE’YE ZİYARET VE İKK BASIN AÇIKLAMASI

İBB-YAZ SAATİ UYGULAMASINA NEDEN SON VERİLMELİ?

TMMOB 13. ENERJİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

ERTELENMİŞ DÜŞLERİN GERÇEKLEŞTİĞİ BİR YIL DİLEĞİYLE!

EMO 47.DÖNEM ENERJİ DAİMİ KOMİSYON TOPLANTISI YAPILDI

TV100- GÜNE BAKIŞ

FOX TV- ANA HABER

Okunma Sayısı: 208


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.