MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ ULUSAL ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDI 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün destekleriyle; EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı`nın sponsorluğunda 21 Eylül 2022 tarihinde Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Taşkent Salonu’nda EMO Ankara Şubesi tarafından düzenlenen “Lisanssız Güneş Enerji Santralleri Ulusal Çalıştayı Sonuç Bildirgesi” yayınlandı.
 

LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ ULUSAL ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

 

EMO Ankara Şubesi`nin düzenlediği Lisanssız Güneş Enerji Santralleri Ulusal Çalıştayı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü`nün destekleriyle; EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı`nın sponsorluğunda 21 Eylül 2022 Çarşamba günü Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Taşkent Salonu`nda geniş bir katılımla gerçekleştirilmiştir.

 

Çalıştay açılış konuşmalarını Çalıştay ve EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şevki Demirbaş ve EPDK Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş yapmışlardır. 

 

EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Çalıştay Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu açılışta yaptığı konuşmada; ülkemiz hatta dünya için son aylarda önemi gittikçe artan enerji üretimi konusunun özellikle de güneş enerji santralleri ile enerji üretiminin öneminin arttığı bir zamanda yayımlanan ve güncellenen Lisanssız Elektrik Enerjisi Üretimi Yönetmeliği konusunda son zamanlarda farklı görüşlerin olduğunu belirtmiştir. Sağıroğlu konuşmasında, yönetmeliğe karşı tepkilerin arttığını, kamuoyunda olumlu ve olumsuz pek çok tartışma yaşandığını, konunun EPDK Başkan Yardımcısı ile görüşüldüğünde Başkan Yardımcısı Ulutaş`ın "yaklaşımlarının kamuoyu ile her türlü bilgiyi paylaşmaya, tartışmaya ve bir yanlışlık varsa bunu gidermeye açık olduklarını" belirtmesinin kamuoyu açısından önemli olduğunu, çalıştayda yapılacak görüş alışverişlerinin hep beraber değerlendirilip, güzel sonuçların alınacağını ve verimli bir toplantı olacağını temenni etmiştir. 

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şevki Demirbaş Çalıştayda yaptığı konuşmasında; Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi olarak 30 yıldır bu alanın gelişmesine katkı sağladıklarını, üniversite içerisinde kurdukları rüzgâr, güneş ve enerji depolama için birlikte çalışabilen bir sistem kurduklarını, akademik çalışmalar yürüttüklerini, özellikle mikro şebekeler ve akıllı şebekeler konusunda ülkeye katkı sağladıklarını, akıllı şebekeler üzerine lisansüstü  bilimsel araştırmaların yapıldığı ana bilim dalı ile bu çalışmalara katkı sağladıklarını; bilim insanları olarak bu alanda teknolojik, ekonomik ve çevresel boyutuyla araştırmalar yaptıklarını bunu da kamuoyu ile paylaştıklarını belirtmiştir.

 

EPDK Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş yaptığı konuşmasında; bu çalıştayın üniversiteler, saha ve idari kurumlar ile katılımcıları bir araya getirmesi bakımından önemli bir etkinlik olduğunu, ortak amacın yenilenebilir enerji konularını geliştirme olduğunu, güneş enerjisinden elektrik üretiminin hem arza hem de şebekeye etkisinin iyi bilinmesi gerektiğini, yönetmeliğin temel amacının güneş enerjisinden elektrik üretimini desteklemek olduğunu, işlemleri kolaylaştırarak ve teşvik etmek için muafiyet uygulandığını, muafiyetin kurallarının olduğunu ve bazı noktalarda muafiyetlere sınır getirildiğini söyleyerek, düzenlemelerin daha fazla geliştirilebileceği yönünde fikirler için katılımcılara teşekkürlerini iletmiştir.

Moderatörlüklerini EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu ve Şube Yazmanı Hatice Bilge Alğın`ın yaptığı bu etkinlikte; 11 Ağustos 2022`de revize edilen yönetmeliğe itiraz edilen hususların olduğu, yönetmeliğin kapsamlı olarak tüm paydaşların katılımıyla tartışılmasının önemli olduğu;yönetmeliklerin  tüm yönleriyle tartışılmasının ülke için daha sağlıklı kararların alınmasına katkı sağlayacağı, ortak akıl ile her konunun tartışılması ve karar alınmasının önemli olduğu değerlendirilmiştir. 

 

EPDK Grup Başkanı Serkan Aktaş, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Irmak, GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli, EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Lamci, EMO Ankara Şubesi Üyesi – Hukukçu Emin Uğur Divitçi, GÜNEŞDER Başkanı Hukukçu Av. Çiğdem Dilek konuşmacı olarak katılmışlardır.

·         EPDK Grup Başkanı Serkan Aktaş "Lisanssız üretim nedir, ne için yapılır, temel prensipleri, uygulama esasları nelerdir? Ağustos ayındaki yönetmelik neler getirdi?" konularında bilgiler aktarmıştır. 

·         Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Irmak, "Lisanssız güneş enerji santrallerinde teknik zorlukları neler, şebekelerin teknik olarak zorlandığı bölümler neler?" başlıklı bir sunum yapmıştır.

·         GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli, 1992 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan GÜNDER`in çalışmaları hakkında kamuoyuna bilgi vererek başladığı konuşmasında, yönetmelikle ilgili temel görüşlerini aktarmıştır.

·         EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Lamci, "Güneş enerjilerine global bakış, dünyada GES`ler nerelerde kullanılıyor? Türkiye`de durum nedir?" başlıkları altında yeni yönetmelikle 51 H kapsamındaki sorunlar ile ilgili görüşlerini dile getirmiştir. 

·         GÜNEŞDER Başkanı Hukukçu Avukat Çiğdem Dilek, konunun hukuki boyutunu aktarmıştır. 

·         EMO Ankara Şubesi Üyesi Hukukçu Emin Uğur Divitçi, "Enerji hukuku EPDK`nın son kararlarının yönetmelik, kanun ve kararnamelere göre değerlendirilmesi" başlığı altında sunumunu yapmıştır.

·         EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Aslan, YK Üyesi Murat Subaşı, Yedek YK Üyesi Okan Gümüş`ün de katıldığı Çalıştay, katılımcıların konuşmacılara özellikle de EPDK Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş`a soruları ve soruların açıklıkla cevaplanması ile sona ermiştir.

Sonuç olarak, 11 Ağustos 2022`de revize edilen yönetmelik ve Lisanssız Güneş Enerji Santralleri kapsamlı olarak tartışıldığı çalıştayda;


·         Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği`nin önemli bir heyecan yarattığı, müracaatı ve işlemleri kolaylaştırdığı, bu alana yapılan yatırımı dolayısıyla üretimi arttırdığı, bu konuda teşviklere devam edilmesinin ülkemizde temiz enerji üretilmesine daha çok katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

·         Elektrik sektörünün büyümesi ve GES`lerden faydalanarak daha çok enerji üretilmesinin önünün ancak ve ancak bu konuda yapılan veya yapılacak olan yönetmelikler ile açılacağı açıktır. Bu çalışmaların yapılması ortamın regüle edilmesi, atılan adımların sonuçlarının herhangi bir olumsuzluk ve kayıpla sonuçlanmaması için yönetmelik taslaklarının tüm paydaşlarla görüşülerek sonuçlandırılmasının sadece Lisanssız Güneş Enerji Santralleri kurulması ve daha çok enerji üretilmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

·         EPDK Başkan Yardımcısı Sayın Hacı Ali Ulutaş`ın yaptığı açıklamalar, konuşmacıların sorularına verdiği samimi cevaplar katılımcılar tarafından çoğunlukla haklı bulundu. EPDK`nın yaptığı düzenlemelerin çoğunlukla yerinde olduğu görüşü katılımcılar arasında büyük oranda kabul görse de ülkemizdeki GES yatırımlarının global ölçeğin çok gerisinde kaldığı, devlet teşvik ve desteklerinin devam etmesi gerektiğinde hemfikir olunmuştur.

·         Enerji dağıtım şirketlerinin teknik mevzuat hükümleri kapsamında yapılamayacak olan yatırımların önünün açılması için mevcut mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği kabul gören bir yaklaşım olmuştur.

·         Yönetmelik değişikliği ile tüketim miktarı ile sınırlanan satışa konu enerjinin yatırımcıyı zor durumda bırakması ve iflas sürecine götürebileceği, bu nedenle ara bir çözümün bulunması ile hem azalan yatırımların artacağı hem de GES`lerden daha fazla elektrik üretilmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

·         Lisanssız kapsamda kurulan tesislerden üretilen enerjinin serbest ticarete konu edilerek, ihtiyaç fazlası elektriğin aynı dağıtım bölgesinde ikili anlaşmalarla (PPA-power purchase agreement) düzenleme altına alınması faydalı olacaktır.

·         Tüketim miktarının iki katına kadar satışa konu edilmesinin yatırımcıyı rahatlatacağı öngörülmektedir.

·         Teamüllere aykırı biçimde hiçbir tüketim olmaksızın, araziye kurulumu yapılan ve ihtiyaç fazlası enerjinin neredeyse kurulu gücün %99`una denk geldiği tesislerin belirlenerek, bu tesisler için ayrı bir yaptırım getirilmesi, bunun dışında kalan özellikle çatı üstü tesisler için eski hükümlerin devam ettirilmesi gerekliliği değerlendirilmektedir.

·         Hukuki olarak konu kapsamlı değerlendirildiğinde, hukukçuların görüşünün ise böyle bir yönetmeliği geriye dönük uygulanamayacağı yönündedir. Kurumlara ve yöneticilere güven ve idari istikrarın sağlanabilmesi için idari kararların geriye yürümezliği ilkesinden hareketle 11 Ağustos 2022 tarihi itibariyle yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ve yeni yatırımcıların bu yönetmelik doğrultusunda işlemlerini yürütmeleri konusunun bir kez daha değerlendirilmesi yerinde olacaktır.

·         Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Bakanlıklarından görüş alınarak ve uzun süren çalışmalar sonucu yönetmeliğin hazırlandığı ve düzenlemelerin yapıldığı; temel amacın üretimi kolaylaştırmak olduğu, amacın asla yasaklama değil düzenleme yapmak olduğu anlaşılsa da EPDK`nın daha katılımcı ve tüm paydaşların görüşlerini dikkate alarak yönetmeliklerde değişiklik yapması daha isabetli olacaktır.

·         Lisanssız elektrik üretiminin getirdiği kontrol muafiyeti nedeniyle yaşanabilecek gerilim yükselmelerinin de önüne geçilmesi amacıyla kendi ihtiyacını karşılayacak yatırımcının piyasaya fayda sağlayacağı anlaşılsa da bunun dışında da yatırımcının teknik sorunlarla da karşılaşabileceğinin dikkate alınması ve en önemlisi ise bu konulara da yönetmeliklerde mutlaka yer verilmesi gerektiği görüşü hakimdir.

·         Bu tür sorunlarla gelecekte de karşılaşılmaması için tarafların mutlaka iletişim içerisinde olması, konunun her yönüyle tartışılması ve alınan kararların veya yapılan yönetmeliklerin kamuoyuna daha iyi anlatılması gerektiği ortak görüş olarak belirlenmiş olup konunun taraflarının ve paydaşlarının bu tür toplantılar düzenlenerek daha sağlıklı bilgi akışının sağlanmasının tüm tarafların ortak hareket etmesine katkı sağlayacaktır.

 

Sonuç olarak; yukarıda verilen tüm bu hususlar değerlendirildiğinde 11 Ağustos 2022`de revize edilen ve yayımlanan Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği`ni, gerçek manada suistimal edenlerin mutlaka cezalandırılmasının yerinde olacağı fakat geçmişe dönük olarak yapılan işlemlerin hukuken uygun olmadığı görüşü hakim olduğundan yönetmeliğin tekrar gözden geçirilmesinin yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 KARANLIKTAN KORKAN ÇOCUK BAŞLIKLI WEBİNAR DÜZENLENDİ

13.01.2023
 


Çok Okunanlar


ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI ALT YAPISI BAŞLIKLI SEMİNER DÜZENLENDİ

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KOMİSYONU YÜRÜTME VE ÜYELERİYLE TOPLANTI DÜZENLENDİ

EMO ANKARA ŞUBESİNDEN TEDAŞ ZİYARETLERİ

KARANLIKTAN KORKAN ÇOCUK BAŞLIKLI WEBİNAR DÜZENLENDİ

BAŞKENTGAZ İÇ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ VE DOĞALGAZ TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ YAPAN SMM ÜYELERİMİZLE TOPLANTI YAPILDI

ŞUBEMİZ KOMİSYONLARININ YÜRÜTMELERİYLE BİRLİKTE KOMİSYONLARIN VERİMLİLİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

KATODİK KORUMA EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

CHATGPT SOHBET ROBOTU (SOHBOT) SORULARIMIZI YANITLADI

ELEKTRİK SMM EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Okunma Sayısı: 235


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.