MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

6 ŞUBAT DEPREMİ GERÇEKTEN BİR MİLAT OLABİLECEK Mİ? (MAHİR ULUTAŞ- EMO YÖNETİM KURULU BAŞKANI/BİRGÜN PAZAR)


HABER


 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş’ın, “6 Şubat depremi gerçekten bir milat olabilecek mi?” başlığı altında kaleme aldığı yazı 19 Mart 2023 tarihinde Birgün Gazetesi Pazar Eki’nde yayımlandı.
 

 

Açıkçası, halkın zorlayıcı gücü ve örgütlülüğü olmazsa; yaşanan kriz, belki iktidar değişikliğinin de dahil olduğu bir hasar tespiti ve onarımının ardından aşılır ve sistem yeniden ürettiği rıza ile hükmünü sürdürür.

On binlerce insanımız için yuva bildikleri evleri, diri diri gömüldükleri mezarları oldu. Bilim insanlarının ve meslek odalarının ısrarlı uyarıları ve çağrılarına rağmen, geleceği ve büyük bir yıkıma neden olacağı bilinen depreme karşı var olan yapı stoğunu, kentlerin enerji, iletişim ve ulaşım altyapılarını inşa ve yeniden-inşa/güçlendirme yoluyla depreme dirençli bir hale getirmeyen siyasi iktidar ve egemen sınıflar, bir doğa olayının daha toplu kırıma dönüşmesine yol açtılar.

11 kentte 14 milyon insanın doğrudan etkilendiği, yıkımı gören herkesin çok daha fazla olduğuna dair kesin kanaati olmakla birlikte resmî rakamlara göre 50 bine yakın insanın hayatını kaybettiği, deprem sonrası arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerindeki büyük skandalların kamuoyunda genelleşmiş bir öfke yarattığı ve bugün itibariyle halen çok geniş bir coğrafyada depremzedelerin en temel insani ihtiyaçlardan mahrum olarak yaşamaya devam ettiği bu büyük kırımın etkileri hiç kuşkusuz nesiller boyu sürecek.

1999 Depremi sonrası kamuoyunda yapılan tartışmalara benzer bir şekilde, içinde bulunduğumuz dönemde de bu büyük yıkımın ülkemiz için bir milat olması dileği çok yaygın bir şekilde dile getiriliyor. Depremin açığa çıkardığı gerçeklerle ve eğilimlerle hesaplaşmadan böyle bir dönüşümün gerçekleşme ihtimalinin olmadığı da bir o kadar açık.

İstisna olan kuralı belirler. Günlük hayatın olağan akışı içinde fark edilmeyen ya da yakıcılığı hissedilmeyen gerçekler, bu olağan akışın kesintiye uğradığı şok ve felaket anlarında bütün çıplaklığı ile açığa çıkar. Vurgulanması gerektiğini düşündüğüm noktaları maddeler halinde sıralayarak ilerleyeyim:

1) İnsanlık farklı öz-örgütlenme düzeneklerine, farklı zamansallıklara ve karmaşık dinamiklere sahip, birbiriyle etkileşim içindeki jeolojik, biyo-kimyasal ve ekolojik "güç alanlarından" oluşan bir kozmos sistemi ile iç içe geçmiş haldedir. Bazı dönemlerde etkileşim halindeki bu güç alanları birbirine sürtünür ve sürekliliği sekteye uğratacak "olay"lar meydana gelir. Depremler, ekolojik krizler, türlerin yok olması, salgın hastalıklar vb. "olaylar", sebebi insan eylemleri olsa da olmasa da, insan toplumlarını etkiler ve maddesel dünyanın sert çekirdeğinin kendini gösterdiği şok ve kriz anları ortaya çıkar. Kapitalizmin "saf mantığı" diyebileceğimiz neoliberalizm, pek çok şeyin yanında, temelde bu farklı güç alanlarının, yani "bütün zenginliği ve çelişkileriyle maddenin" sistematik olarak unutulmasına ve hemen her şeyin "sermaye makinesinin" hizmetine sunulmasına dayanan bir amnezi ve delilik rejimidir.

2) Konumuz açısından bu genel tespiti somutlarsak, sermaye 3-4 yıllık iş çevrimleri ile düşünmeye yazgılı bir miyoplukla maluldür. Oysa depremlerin yüzyılları aşan zamansallığı ancak toplumun genel yararını hesaba katan bir kamusal anlayışla karşılanabilir. Barınma bir insan hakkı olmaktan çıkıp, finansal piyasalarda spekülasyonu yapılan bir yatırım aracına dönüştükçe, sermayenin aşırı birikim, aşırı üretim ve realizasyon krizlerinin hem geçici çözümü hem de kriz anlarında patladığı alanlar haline gelmiştir. İnşaatların yapım sürecindeki iş güvenliği ve işçi sağlığını hiçe sayan "tasarruf" uygulamaları; bilim ve tekniğin gerektirdiği proje ve inşa süreçleri gibi alanları da birer maliyet kalemi olarak gören bir bakışla birleşerek halkın yuva olarak bildiği evlerini birer tabuta dönüştürmüştür.

3) Toplumun emeğiyle geçinen kesimlerinin örgütlü gücünün zayıf olduğu dönemlerde "ideal" formunu bulan neoliberal devlet, bir yandan temel insan hakkı olan barınma, sağlık, enerji, ulaşım vb. alanları sermayenin süper-sömürüsüne açarken, diğer yandan kamusal denetim görevini de özel sektöre devrederek çıplak bir baskı aygıtı haline gelmiştir. Meslek odalarının uyarılarına ve hakkınca yapılmadığı bilinmesine rağmen, özel sektör eliyle yürütülmekte inat edilen "yapı denetim" sürecinin bu toplu katliamda doğrudan bir rolü olduğu gün gibi açık.

4) Kentlerimizi, yaşam alanlarımızı "deprem dirençli" hale getirmek için mimarlık, mühendislik ve şehir plancılığının gelişmişlik düzeyine uygun bilimsel-teknik adımların bile isteyerek atılmamış olması, tam da emperyalist bağımlılık zinciri içinde bağımlı bir ülke olan ülkemize giydirilmeye çalışılan deli gömleğini de görünür kılmaktadır. Merkez ülkeler, bizim gibi bağımlı ülkelerin sömürüsü vasıtasıyla elde ettikleri sermaye birikimi sayesinde insanlık toplumunun evrensel birikimine ve genel zekâsına uygun bir hayat sürerken, bizim gibi ülkelerin insanları için bu bir lükstür. Bağımlı ülkelerde siyasal iktidarların, bilim insanlarının, hekimlerin, üniversitelerin, mühendislerin, eczacıların, öğretmenlerin doğası gereği temsil ettiği bu evrensel birikimle savaş halinde olduğu bütün açıklığıyla görünür hale gelmiştir.

5) Kapitalizm doğası gereği felaket üretir. Emperyalizm olgusu ve bu olgunun "olağan" görünümleri olan savaşlar, işgaller, sermaye ihracı dolayımıyla merkez ülkelere aktarılan doğal ve beşerî kaynaklar, ekolojik yıkımlar, sermayenin küresel ekonomik döngüsü içerisinde yaşanan devrevi krizlerin yol açtığı işsizlik, açlık, yoksulluk gibi fenomenler, sağlık, eğitim, barınma gibi temel insan haklarının ticari bir faaliyetin konusu haline getirilmesi sonucu kahredici boyutlara varan sınıfsal uçurum vb. düşünüldüğünde "sermaye makinesi"nin ana ürünlerinden birinin felaket olduğunu söylemek mümkün.

Dahası, kapitalizm için felaketler aynı zamanda sermaye birikiminin devamlılığını ve derinleşmesini mümkün kılan birer fırsattırlar. Bizim ölüm gördüğümüz yerde onlar kâr görürler; yıkım gördüğümüz yerde fırsat. Yıkılan kentler, tarım alanlarının, doğal zenginliklerin yağmalanması için ve inşaat şirketleri üzerinden yeni birikimlerin oluşturulması için birer lütuftur onlar için. Evsiz kalmış, göç etmiş, her türlü güvenceden yoksun kılınmış milyonlar, karın tokluğuna çalıştırılabilecek muazzam bir işgücü demektir.

6) Diğer yandan tam da on binlerce insan ölmüşken ve milyonlar göç etmişken ya da en temel insani ihtiyaçlardan mahrum olarak yaşamaya devam ederken, kimi demokrat kesimlerde, yaklaşan seçimler ve yaşanması kuvvetle muhtemel iktidar değişikliği nedeniyle ümitvari bir havanın esiyor olması dikkate değerdir. Açıkçası, halkın zorlayıcı gücü ve örgütlülüğü olmazsa; yaşanan kriz, belki iktidar değişikliğinin de dahil olduğu bir hasar tespiti ve onarımının ardından aşılır ve sistem yeniden ürettiği rıza ile hükmünü sürdürür.

Oysa deprem, toplumda büyük bir dayanışma ve yardımlaşma hareketini açığa çıkarmıştır. Meslek odalarının, kitle örgütlerinin, halkçı siyasal aktörlerin ve bir bütün olarak toplumun seferber olmasıyla açığa çıkan bu irade, egemen siyaset sahnesinde de yeni saflaşmalara yol açabilecek denli derin bir etki gücüne sahiptir. Emeği ile geçinen milyonlarca insanımızın, çocuklarımızın, gelecek kuşakların sağlam altyapılara sahip sağlıklı kentlerde güvenli bir şekilde yaşayabilmesinin, bu kırımın bir milat olabilmesinin yegâne koşulu bu güç ve iradedir.


 

 

Bağlantılar

www.birgun.net/haber/6-subat-depremi-gercekten-bir-milat-olabilecek-mi-425358
 


TELE 1- SABAH PUSULASI

28.03.2024
 


Çok Okunanlar


EMO 49. YÖNETİM KURULU SEÇİLDİ

1 MAYIS’TA ALANLARDAYIZ

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

OKTAY FIRAT’I KAYBETTİK…

EMO 49. ÇALIŞMA DÖNEMİ BAŞLADI

EMEK VE BİLİM İLE KURULACAK YENİ BİR TOPLUMSAL DÜZEN İÇİN: YAŞASIN 1 MAYIS!

“TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ” LAİKLİK DÜŞMANI, BİLİMİ VE FENNİ DIŞLAYAN GERİCİ BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM MODELİDİR! KABUL ETMİYORUZ !

AKDENİZ’DE YEŞİL ENERJİ SİSTEMLERİ VE ENTEGRE TEKNOLOJİLER KONULU PANEL DÜZENLENDİ

HAVACILIKTA AVİYONİK SİSTEMLER KONUŞULDU (MİLLİ İRADE)

EMO MERKEZ YÖNETİM KURULU SAYMANI ENDER KELLECİ `ESKİŞEHİR HAVACILIKTA ÖNEMLİ BİR MERKEZ` (İSTİKBAL)

Okunma Sayısı: 309


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.