MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ELEKTRONİK, ELEKTRONİK-HABERLEŞME MÜHENDİSLERİ SORUNLARI, SMM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGELERİ 
Elektrik Mühendisleri Odası’nca (EMO) 8-9 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenen “Elektronik, Elektronik-Haberleşme Mühendisleri Sorunları, SMM Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” Sonuç Bildirgeleri yayımlandı.
 

 

EMO Genel Merkezi`nde 8-9 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştayda EMO 48. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş`ın açılış konuşmasının ardından 4 oturum yapılmıştı. İlk 2 oturumda "Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendislerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri" ele alınmış, çalıştayın ikinci günü yapılan 3. oturumda "SMM Sorunları ve SMM Belgesi Verilmesi Koşulları" değerlendirilmiş, 4. oturumda da "SMM Sorunlarına Dair Çözüm Önerileri" tartışılmıştı.

Çalıştay`a, EMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Orak, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Mazmanoğlu ve Tayfun İşbilen`in yanı sıra, şube yöneticileri ve Elektronik MEDAK, SMM ve Yönetmelikler komisyonlarının temsilcileri ve üyeleri katılmıştı.

Çalıştay`ın sonuç bildirgeleri aşağıdadır.

 

 ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

 

08 Temmuz 2023 tarihinde yapılan Elektronik Mühendislerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 2 oturumda, Odamızın çeşitli birimlerinden listesi aşağıda sunulmuş olan 38 temsilcimizin katılımıyla gerçekleştirilmiş ve Elektronik Mühendisi meslektaşlarımızın kronikleşen sorunlarına dair aşağıdaki eğilim kararları alınmıştır:

 

1-      Odamız "…. kendi üyelerinin mesleksel disiplin ve yetkilerini belirleyip Resmi Gazetede yayınlanarak herkesin uyması için gerekli çalışmaları yaparlar" hükmü gereği kendisine görev ve yetki olarak verilen devlet kanun ve mevzuatlarında bulunmayan konularda mevzuat oluşturma çalışmalarına, elektronik mühendislerinin de çalışma alanlarını tanımlayacak ve yasal yetkilerini genişletecek bir eksende hız vermelidir. Bu çerçevede Nisan 2004`te yayımlanan ve 2012 yılında güncellenen TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası " Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendisleri (EEBM) İş Alanları Raporu"nun güncellenmesinin gerektiği açıktır.

 

2-      Odamızın vermiş olduğu 1kV Altı Elektrik SMM Belgesi halihazırda yasal mevzuatta yer alan bazı temel eksiklikler nedeniyle işlevsiz kalmıştır. Bu kapsamda "Elektrik İç Tesisleri Proje Yönetmeliği", "Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği" ile TC Çalışma Bakanlığı`na ait EKİPNET sisteminde elektronik mühendislerinin de yetki tanımlamalarının yapılması için girişimde bulunulması gerekmektedir. 

 

3-      Odamız halihazırda sadece 1KV Üstü ve Altı Elektrik SMM Belgesi, Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu ile Asansör SMM Belgelerinin düzenleyebildiği dar bir alanda kamusal denetim görevini yürütebilmekte, bu nedenle bu alanlar dışında faaliyet yürüten meslektaşlarımızın yetki ve görev alanlarının düzenlenmesi konusunda büyük bir boşluk oluşmaktadır. Bu nedenle devlet ve özel sektör mevzuatlarının bulunmadığı aşağıda belirtilen alanlarda yapılacak çalışmalar meslektaşlarımıza yeni iş alanları açmakla kalmayacak, kamu adına denetim alanlarımızın genişlemesine neden olacaktır;

 

·         Elektrik İç Tesisler İşletme Sorumluluğu

·         Enerji Depolama (Bataryalar, Piller) Teknolojisi

·         İş Güvenliği Mühendisliği

·         Televizyon/Radyo (TV/R) İletişim Teknolojisi

·         Fiber Optik Teknolojisi

·         Kablo TV Teknolojisi

·         Seslendirme ve Özel Haberleşme Teknolojileri

·         Elektronik Devre ve Kartların Tasarımı ve Üretim Teknolojisi

·         Elektronik Güvenlik Aygıtları Teknolojileri

·         Ölçüm Bilim, Kalibrasyon Teknolojisi ve Ölçü Aletleri

·         Raylı Taşıtlar Teknolojisi

·         Sinyalizasyon ve Scada Teknolojileri

·         Organizasyon, Belgelendirme ve Yazılım Uygulamaları

·         Hastahane ve Sağlık Uygulamaları ve Teknolojileri

·         Yaşam Destek Cihazları

·         Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Cihazları

·         Protez - Ortez Aygıtları

 

4-      EMO Elektronik MEDAK`ın tamamlamış olduğu Meslek Alan ve Meslek Dalları Yönetmeliği`nin 48. Dönem içerisinde son hali verilerek  yayınlanması ve söz konusu yönetmeliğin Devlet Personel Daire Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde etkinliğinin sağlanması için yasal girişimlerin başlatılması ve kabul görmesinin sağlanması meslek alanımızın düzenlemesi, mühendis istihdamının artırılması ve meslektaşlarımızın haklarının korunması için büyük bir önem arz etmektedir.

 

5-      Teknolojinin çok hızlı gelişmesi, mühendislik bilgisinin de hızla eskimesine neden olmaktadır.   Mühendislerin bilgilerin güncelleştirilmesi için kabul gören, etkin ve sistematik bir eğitim alınması için Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi  (MİSEM) yeniden ele alınmalı ve MİSEM`in mühendislik alanında vereceği eğitim programının içeriği de bu bakış açısıyla yeniden düzenlenmelidir.

 

Çalıştay Katılımcı Listesi:

SİCİL NO

ADI SOYADI

Şubesi

2907

ALİ GÜNDÜZ

ANKARA

9075

MUSTAFA AYDIN

İSTANBUL

11080

NURİ SEDAT GÜLŞEN

İZMİR

11502

MEHMET KARADURAK

İSTANBUL

12662

RÜŞTÜ BEKDİKHAN

ANTALYA

12954

MEHMET MAZMANOĞLU

İSTANBUL

15002

ŞEREF SAĞIROĞLU

ANKARA

15327

AHMET AŞIR GÜÇLÜ

ANKARA

15907

TARIK TARHAN

SAMSUN

16590

HASAN ŞAHİN

İZMİR

16621

GÜLSEMİN GÜNEŞ AYYILDIZ

BURSA

17258

HALİL YILMAZ

TRABZON

18703

İBRAHİM KÜCÜ

ANTALYA

19239

CEYHUN KIRAN

MERSİN

19884

SEYFETTİN YUMRUKAYA

ANKARA

19987

ADNAN KORKMAZ

SAMSUN

21059

TAYFUN İŞBİLEN

İSTANBUL

22363

ARİF DÖNMEZ

DENİZLİ

23088

MURAT BAŞKAN

İSTANBUL

25420

ZİYA BIÇAK

ANKARA

25848

ALİ FUAT AYDIN

İZMİR

26345

DENİZ ÜLKER

İZMİR

28304

MEHMET ORAK

DİYARBAKIR

29152

MAHİR ULUTAŞ

İZMİR

30984

TURGAY DEMİRGÖVDE

KOCAELİ

33872

MUHAMMET DEMİR

İZMİR

34054

EMRE AKYÜZ

TRABZON

35690

ENDER KELLECİ

ESKİŞEHİR

46522

TAMER BİLAL

SAMSUN

53605

AHMET KURADA

SAMSUN

55332

REHA ŞEN

İSTANBUL

57867

ÖNDER ŞİŞER

ANKARA

59737

İSMAİL HAKKI ÇAVDAR

TRABZON

74927

DOĞUKAN YURTTAŞ

ANKARA

74933

EBRU DAĞ

BURSA

85476

ERTUĞRUL TEKİN

ANKARA

88389

SATUK BUĞRA ÖTER

GAZİANTEP

80311

SEVGİ KINACI

ANKARA

 

 

 

 SMM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

 

09 Temmuz 2023 tarihinde yapılan SMM Üye Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 2 oturumda, Odamızın çeşitli birimlerinden listesi aşağıda sunulmuş olan 38 temsilcimizin katılımıyla gerçekleştirilmiş ve aşağıdaki eğilim kararları alınmıştır;

 

1-      Yıllar içerisinde SMM belgelerinin verilmesi ve yenilenmesi sürecinde mevzuatımızla uyumlu olmayan çeşitli fiili pratikler oluşmuştur. Bu pratiklerin Oda mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi örgütümüzün önündeki en acil sorunlardan birini oluşturmaktadır. Çalıştayımızda da gündeme alınan bu konularda net bir eğilim oluşamamış ancak büyük önem arz eden bu konunun, Oda Genel Kurulu`nda değerlendirilmek üzere gündemde tutulması gerekmektedir.

 

2-      Çeşitli birimlerimizin açmış olduğu davalar ve meslek alanlarımıza dair hukuki gelişmeler ile ilgili olarak Oda komisyonlarına ve birimlerine daha düzenli bilgi verilmesi uygun olacaktır. Bu konu çalışmaların koordinasyonu açısından merkezi önemde bir konu olup daha dikkatli olunması yararlı olacaktır.  Aynı şekilde Odamız web sayfasındaki Hukuk sayfasının da güncel tutulması yararlı olacaktır.

 

3-      Hazırlanmış olan "EMO Mesleki Denetim Uygulama Koşulları" metninin 48. Dönem içinde değerlendirilerek sonuçlanması sağlanacaktır.

 

4-      SMM Komisyonu tarafından hazırlanmış olan "En Az Ücret Yönetmeliği" taslağının 48. Dönem sonuna kadar değerlendirilerek sonuçlanması sağlanacaktır.

 

5-      Çalışmaları devam eden AG Tesisleri Yönetmeliğinin sonuçlandırılması konusunda Oda bünyesinde daha sistemli bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu konunun Oda Yönetim Kurulu`nun yönlendirmesiyle Oda birimleri içinde sonuçlandırılmasında mesleğimiz ve meslektaşlarımız açısından büyük bir yarar vardır. 

 

6-      Odamızın verdiği belgeler arasında bulunan ve uzun bir süredir işlevsiz kalan SMM HB belgesinin yeniden değerlendirilmesi ve mevzuatımızın diğer bölümleriyle uyumlu hale getirilmesi konusunda çalışmalar başlayacaktır.

 

7-      "Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu" hizmetlerinin aranırlığının artırılması için İş Teftiş Kurulu Grup Başkanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurumları nezdinde girişimlerde bulunulması ciddi önem arz etmektedir.

 

8-      Odamızın vermiş olduğu 1kV Altı Elektrik SMM Belgesi halihazırda yasal mevzuatta yer alan bazı temel eksiklikler nedeniyle işlevsiz kalmıştır. Bu kapsamda "Elektrik İç Tesisleri Proje Yönetmeliği", "Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği" ile TC Çalışma Bakanlığı`na ait EKİPNET sisteminde elektronik mühendislerinin de yetki tanımlamalarının yapılması için girişimde bulunulması gerekmektedir. 

 

9-      Meslek alanlarımızda verilen diploma unvanlarında yaşanan karmaşanın çözülebilmesi için Oda Yönetim Kurulu`nun Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) nezdinde girişimde bulunulması gerekmektedir. 

 

 

Çalıştay Katılımcı Listesi:

 

SİCİL NO

ADI SOYADI

ŞUBESİ

2907

ALİ GÜNDÜZ

ANKARA

9075

MUSTAFA AYDIN

İSTANBUL

11080

NURİ SEDAT GÜLŞEN

İZMİR

11502

MEHMET KARADURAK

İSTANBUL

12662

RÜŞTÜ BEKDİKHAN

ANTALYA

12954

MEHMET MAZMANOĞLU

İSTANBUL

15002

ŞEREF SAĞIROĞLU

ANKARA

15907

TARIK TARHAN

SAMSUN

16590

HASAN ŞAHİN

İZMİR

16621

GÜLSEMİN GÜNEŞ AYYILDIZ

BURSA

18703

İBRAHİM KÜCÜ

ANTALYA

19239

CEYHUN KIRAN

MERSİN

19884

SEYFETTİN YUMRUKAYA

ANKARA

19987

ADNAN KORKMAZ

SAMSUN

19990

ALİ FUAT BİLGİN

ANKARA

22363

ARİF DÖNMEZ

DENİZLİ

23088

MURAT BAŞKAN

İSTANBUL

25420

ZİYA BIÇAK

ANKARA

25848

ALİ FUAT AYDIN

İZMİR

26345

DENİZ ÜLKER

İZMİR

28304

MEHMET ORAK

DİYARBAKIR

29152

MAHİR ULUTAŞ

İZMİR

30984

TURGAY DEMİRGÖVDE

KOCAELİ

33872

MUHAMMET DEMİR

İZMİR

34054

EMRE AKYÜZ

TRABZON

34722

SALİH EĞERCİ

ESKİŞEHİR

35555

ALKAN ALKAYA

MERSİN

44933

ALİ ÖTER

GAZİANTEP

46522

TAMER BİLAL

SAMSUN

53605

AHMET KURADA

SAMSUN

55332

REHA ŞEN

İSTANBUL

57867

ÖNDER ŞİŞER

ANKARA

59737

İSMAİL HAKKI ÇAVDAR

TRABZON

60503

DİLBER DİNÇER

MERSİN

63007

ÖZCAN ÖZDEMİR

ESKİŞEHİR

74927

DOĞUKAN YURTTAŞ

ANKARA

83039

DURMUŞ SELİM AKIN

MERSİN

85476

ERTUĞRUL TEKİN

ANKARA

 

 TELE 1- SABAH PUSULASI

28.03.2024
 


Çok Okunanlar


LAİKLİK DÜŞMANI, GERİCİ MÜFREDATA KARŞI ALANLARDAYIZ

TMMOB 48. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU BAŞLADI

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI’NDAN EMO’YA ZİYARET

CHP HATAY MİLLETVEKİLİ MULLAOĞLU ZİYARET EDİLDİ…

TMMOB`DE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BELİRLENDİ (CUMHURİYET)

TMMOB 48. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANIYOR!

19 MAYIS ATATÜRK`Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI`NI KUTLUYORUZ

Okunma Sayısı: 278


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.