MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ELECO 2023 YAPILDI


HABER


 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Bursa Şubesi’nin Uludağ Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte çevrimiçi düzenlediği “14. Uluslararası Elektrik-Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı (ELECO) 2023”, 30 Kasım 2023 tarihinde açılış töreni ile başladı. Konferansta 3 gün boyunca 14 farklı ülkeden 160 bildiri sunulacak; 7 davetli konuşmacı araştırmalarını katılımcılar ile paylaşacak.
 

 

EMO Bursa Şubesi`nin Uludağ Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik-Elektronik Fakültesi ile birlikte çevrimiçi düzenlediği "14. Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisliği Konferansı (ELECO) 2023", 30 Kasım 2023 tarihinde açılış konuşmaları ile başladı.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Bursa Şube Başkanı Burak Özgen, konuşmasına bu sene kaybettiğimiz Prof. Dr. Ayten Kuntman ile Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Cura`yı anarak başladı. 1999 yılından bu yana 13 uluslararası konferans, 12 ulusal konferans düzenlendiğini belirten Özgen, 14. Uluslararası ELECO`da elektrik, elektronik ve biyomedikal mühendisliği konularında Türkiye ile birlikte İngiltere, Almanya, Kanada, Fransa, İsviçre ve KKTC`nin de aralarında olduğu 14 farklı ülkeden 160 bildiri sunulacağını kaydetti. 3 paralel oturumda 3 gün boyunca toplam 32 oturum gerçekleştirileceğini ve bildirilere ek olarak 7 davetli konuşmacının araştırmalarını katılımcılar ile paylaşacağını anlatan Özgen, şunları söyledi:

"Bu yılki ELECO En İyi Öğrenci Bildiri ödülleri kaybettiğimiz iki meslektaşımız anısına verilecek. 1999`dan bu yana ELECO kurullarında yer alarak katkı sunan Sayın Prof. Dr. Ayten Kuntman ile geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrılan EMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Cura anısına ELECO2023 En İyi Öğrenci Bildirisi ödülleri sunulacaktır. Kurumsal yapısı ve gelişen bilimsel niteliği ile ülkemizin en önemli etkinliklerinden olan ELECO Sempozyumlarını bir yıl ulusal bir yıl uluslararası nitelikte yaparak, ülkemizde ve Dünyada meslek alanlarımızdaki yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmelerin bilim dünyasıyla, araştırmacılarla ve sanayicilerle buluşmasına ön ayak oluyoruz. Ülkemizin gelişmiş ülkeler seviyesinde ekonomik ürün üretilebilmesi anlamında ELECO gibi bilimsel sempozyumlara ihtiyaç vardır.

Meslek odaları olarak yaşamın her alanında, karar süreçlerinde, sadece ve sadece bilgiden, bilimsel ve teknik çalışmaların gösterdiği doğrulardan alınan destekle ve onun ışığında yürüdüğümüzü belirtmek isterim. Atatürk`ün izinde olan Elektrik Mühendisleri Odası olarak geçmişte olduğu gibi, bugün ve yarın da, başta ELECO olmak üzere bilimsel tüm çalışmaların paydaşı olmaya devam edeceğiz."

"ELECO uluslararası bir köprü kuruyor"

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, bilim dünyasını buluşturan, uluslararası bir köprü kuran ELECO konferansının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Güncel gelişmelere değinen Ulutaş, Türkiye`nin içinde bulunduğu duruma nasıl geldiğini, dünyadaki neoliberal dönüşüme paralel olarak uluslararası emperyalist hiyerarşi tarafından "bağımlı" konumunun nasıl inşa edildiğini anlattı.

1970`li yıllarda sermayenin aşırı birikim krizi yaşadığını, küresel üretimin, emek ve enerjinin yoğun olduğu endüstrilerin Güney`e, bağımlı ve/veya eski sömürge ülkelere kaydırıldığını belirten Ulutaş, Türkiye`de tekstil, çimento ve demir-çelik sanayilerinin bu dönemdeki hızlı gelişiminin ardında da bu küresel sürecin olduğunu vurguladı. Bağımlı ülkelerdeki işçi sınıfının, küresel sistem içindeki payını hızla yüzde 50`lerden yüzde 80`lere çıkaran bu dönüşümün ardından, düşük ücretli ve güvencesiz bir işçi sınıfı yaratmak için IMF ve Dünya Bankası eliyle ülkelere katı bir özelleştirme ve serbestleştirme programı dayatıldığını kaydetti.

Emekçilerin binbir mücadele ile kazandıkları sosyal güvence, eğitim ve sağlık gibi alanların özelleştirildiğini, sermaye için yeni kar alanlarına dönüştürüldüğünü ve çalışanların müthiş bir güvencesizlik sarmalına itildiğini ifade eden Ulutaş, "Ülkemiz de benzer süreci 1980 darbesi sonrası Özal iktidarının özelleştirme politikalarına hız vermesiyle yaşamış ve günümüze kadar kamu kurumu adına ne kaldıysa hepsi birer birer özelleşmiştir" dedi.

Ulutaş, emperyalist hegemonyanın, finansal sistem, kitle iletişim teknolojileri, kitlesel imha araçları, teknoloji üretimi ve enerji kaynakları başta olmak üzere madenler ve doğal kaynaklara erişim alanlarında tekelini koruduğunu ve bunun büyük çaplı ekolojik felaketler ve çevresel yıkım pahasına sürdürüldüğünü vurguladı. Bütün bu sürecin sonucu olarak mühendislik eğitimi ve mesleğinin de dönüşüme uğradığını anlatan Ulutaş, şunları söyledi:

"İthal-ikameci ve ulusal kalkınmacı dönemde büyük itibar gören, uluslararası standartta kaliteli bir eğitim almış olan, ulusal bir enerji, tarım, sanayi ve kent inşasını gerçekleştirebilmiş olan mühendisler, bu dönüşümün sonucu olarak bakım, montaj ve satış gibi alanlarda yoğunlaşmaya başlamış, teknik eğitimin düzeyi hızla düşmüş, mühendislik mesleğinin ana çekirdeğini oluşturan AR-GE, proje ve tasarım alanlarından hızla uzaklaştırılmışlardır. Türkiye, orta düzeyde gelişmiş sermayesi ve dışa bağımlı ekonomisiyle, sıcak para girişine ve kentsel kültürel alanların ve doğanın talanına dayalı ekonomik büyüme modeli içerisinde kentleşme, tarım, enerji ve madencilik alanları başta olmak üzere hemen her alanda büyük bir yıkım yaşadı. Ulusal sanayiler ve kamu kurumları tasfiye edildi, mühendislik eğitimi değersizleştirildi, mühendisler tasarım sürecinden uzaklaştırıldı ve birbiri ardına plansız bir şekilde açılan üniversitelerle mühendis işsizliği büyük bir sorun haline geldi. Meslek alanlarımız, siyasi iktidarın yıllardır süregelen özelleştirmeye, piyasalaştırmaya, ranta dayalı politikaları sonucu hiç olmadığı kadar daraldı. Sanayi tesisleri, enerji santralları, iletişim altyapısı, demir-çelik ve petrokimya tesisleri, tarım arazileri haraç mezat satıldıkça ülkenin mühendislik-mimarlık altyapısı ve üretim yeteneğimiz aşındırıldı."

"100. yılda yol ayrımındayız"

Cumhuriyetimizin 100. yılında bir yol ayrımında olduğumuzu kaydeden Ulutaş, "Ulusların ve coğrafyaların emperyalist bağımlılık zinciri içindeki konumlarının enerji, sanayileşme, tarım-gıda, kentleşme ve ulaşım politikalarına etkilerini tartışmadan, yaşadığımız yoksullaşmayı ve mesleksizleşmeyi anlamak mümkün değil" dedi.

Ulutaş, kamuda çalışan meslektaşlarımızın düşük ve eşitsiz ücret, sözleşmeli istihdam, özlük hakkı kayıpları ve teknik personel ataması yapılmaması gibi sorunlarla yüz yüze olduğunu; serbest çalışan, küçük büro ve atölye sahibi meslektaşlarımızın pek çoğunun da artan maliyetler, iş hacminin azalması, artan borç yükü nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kaldığını belirtti. Ücretli çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakınının yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, reel sektörün tıkanması, asgari ücret denetiminin yapılmasının engellenmesinden etkilendiğini kaydetti. Yeni mezun meslektaşlarımızın yüzde 40`ının işsiz olduğunu bildiren Ulutaş, "Birçok genç meslektaşımız, mesleki, maddi ve sosyal tatminsizlik nedeniyle geleceğini yurt dışında arıyor. İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar ise tüm meslektaşlarımızı tehdit ediyor" diye konuştu.

Ulutaş, bu süreci tersine çevirmek için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Büyüme ile istihdamı ve adil bölüşümü kurgulayan, bölgeler arasındaki eşitsizliği ve toplumdaki gelir dağılımı arasındaki dengesizliği gidermeyi amaçlayan, temel bilimleri, teknoloji geliştirmeyi ve nitelikli üretimi temel alan bir sanayiyi geliştirmeyi; eğitim, sağlık, enerji, ulaşım, konut vb. hizmetlerin kamu eli ile verilmesini öngören bir kalkınmayı gerçekleştirebilecek planlı bir ekonomi inşa edilmelidir. Ülkemizin güçlü, halkımızın mutlu ve huzurlu olmasının yolu eleştirel düşüncenin savunulmasından geçiyor. Yapay zeka teknolojileri, Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti gibi gelişmeler ülkemiz için büyük önem taşıyor. Şimdiden bu gelişmeleri yakalayabilmek için çaba harcanması gerekiyor."

Daha sonra söz alan ELECO Düzenleme Kurulu Başkanı Özcan Kalenderli de, konferans programı ve 3 gün boyunca yapılacak sunumlarla ilgili bilgi verdi.

Açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından ELECO sunumlarına geçildi.

ELECO 2023 Konferans programı ve oturum bağlantılarına  http://www.eleco.org.tr/ELECO2023-Program-Unlinked.pdf adresinden erişebilirsiniz.FLASH TV- ANA HABER

17.07.2024
 


Çok Okunanlar


DAĞITIM BEDELİ FATURAYI ÇÖKERTTİ

DİYARBAKIR-MARDİN YANGINI: GÖZ GÖRE GÖRE FACİA MI?

NÜKLEER RİSKİ SONLANDIRALIM

EMO, DİYARBAKIR VE MARDİN’DE ÇIKAN YANGIN İLE İLGİLİ İNCELEME YAPTI

NOW TV- ANA HABER

SZC TV- ÖNCESİ SONRASI

ULUSAL KANAL- HABERLER

HALK TV- HER AÇIDAN

15 CANIN SORUMLUSU AKP POLİTİKALARI: ELEKTRİK PARSELLENDİ (BİRGÜN)

NOW TV- ANA HABER

Okunma Sayısı: 229


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.