MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ANTALYA İKK KADIN KOMİSYONU`NDAN AÇIKLAMA 
Antalya İKK Kadın Komisyonu; mühendis, mimar ve şehir plancı kadınların karşılaştığı sorunlara ilişkin 20 Şubat 2024 tarihinde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, TMMOB`a bağlı meslek odalarındaki kadınların, iş ortamlarında cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldığı ve toplumda adil olmayan muamele gördükleri ifade edildi. Şubemizi temsilen basın açıklamasına Şube Yönetim Kurulu üyemiz Gözde GÜLBAŞ katıldı.
 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ne (TMMOB) bağlı meslek odalarındaki kadınların karşılaştığı çeşitli sorunları ele almak adına TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Kadın Komisyonu tarafından basın açıklaması yapıldı. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şubesi binasında gerçekleştirilen açıklamada, kadın mühendislerin, iş ortamlarında cinsiyet ayrımcılığı, bireylerin cinsiyetlerinden kaynaklanan nedenlerle toplum içinde adil olmayan muamele gördüğü ifade edildi. Antalya İKK Kadın Komisyonu adına açıklamayı, Antalya İKK Kadın Komisyonu Başkanı Maden Yüksek Mühendisi Gülşah Ergen okudu.

‘CİNSİYET AYRIMCILIĞINA MARUZ KALIYORUZ`

Kadın mühendis, mimar ve şehir plancıların karşılaştığı sorunların ele alındığı açıklamada, spesifik sorunların genellikle odalardan odalara ve bireyden bireye değişebildiği dile getirildi. Açıklamayı okuyan İKK Kadın Komisyonu Başkanı Maden Yüksek Mühendisi Gülşah Ergen, kadın mühendislerin karşılaştığı çeşitli sorunlara ilişkin şunları aktardı:

"Genel olarak kadın mühendis, mimar ve şehir plancıları çalışma ortamında kadın olmanın getirdiği cinsiyet temelli beklentiler, mühendis kadınları çeşitli zorluklarla karşılaşmaya iter. Özellikle, kadın mühendislerin sadece teknik görevlerle değil, aynı zamanda çay, kahve hazırlama, temizlik gibi görevlerle de ilişkilendirilmeleri beklenerek, profesyonel kimliklerinin sınırlanmasına neden olabilir. Bu tür beklentiler, kadınların işyerindeki yetenek ve potansiyellerini tam olarak ortaya koymalarını engelleyebilir".

"Kadın mühendisler, iş ortamlarında cinsiyet ayrımcılığı, bireylerin cinsiyetlerinden kaynaklanan nedenlerle toplum içinde adil olmayan muamele görmesiyle ilgilidir. Bu tür ayırımcılık, insan haklarından tam anlamıyla yararlanmayı engeller ve kaynaklara, fırsatlara eşit erişimde eşitsizlik, maaş eşitsizliği, şiddet vakalarına maruz kalma, temel sağlık hizmetlerine erişimde kısıtlamalar ve kişisel ilişkilerde adaletsizlik bulunmaktadır. Bu zorluklar arasında Kadınlar genellikle temel hizmetlere, fırsatlara ve gelirlere erişimde zorluklar yaşarlar, şiddete maruz kalabilirler ve iş ve siyasette sınırlı temsil edilirler. Cinsiyet ayırımcılığının ortadan kaldırılması için toplumsal farkındalık artırılmalı, eğitimden iş yerlerine kadar her alanda cinsiyet eşitliği teşvik edilmeli ve politika düzeyinde etkili mücadele stratejileri geliştirilmelidir. Bu çabalar, toplumun her kesiminin cinsiyet temelli ayrımcılıkla mücadelede etkin bir rol oynamasını sağlayarak daha adil bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Bu, iş yerinde eşit fırsatların engellenmesine ve kariyer gelişimlerinin zorlaşmasına neden olabilir".

"Genel olarak, "kadın işi" düşük statülü, düşük ücretli, geçici ve güvencesiz niteliksiz işleri içerirken, "erkek işi" yetki ve sorumluluk gerektiren, yüksek ücretli, sürekli ve güvenceli nitelikli işleri içermektedir. İşten çıkarılmalarda, ekonomik kriz dönemlerinde kadın çalışanların öncelikli tercih edilmesi, aile reisinin genellikle erkek olarak kabul edilmesi ve evin geçimini sağlama rolünün erkeğin görevi olarak görülmesi gibi nedenlere dayanmaktadır".

"Terfi ayrımcılığı yani cam tavan olarak bilinen cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık bugün, birçok başarılı kadın kendi kariyerlerinde "cam tavan" olarak adlandırılan engellerle karşılaşma riski altındadır. Aynı beşeri sermaye donanımına sahip olan kadın ve erkeğin aynı meslekte farklı iş pozisyonlarında yer alması, dikey katmanlaşma olarak adlandırılan bir durumu ifade eder. Türkiye‘de seçilmiş meslek dallarında cinsiyet oranlarının üst yönetim kademelerinde düşük olması, cam tavan problemi olarak adlandırılan bu engellerin varlığını göstermektedir. Bu durum, kadınların kariyer basamaklarında yükselememelerine ve üst düzey yönetim pozisyonlarına ulaşamamalarına engel olan sistemik bir sorunu temsil etmektedir".

‘İŞ HAYATINDA ENGELLER İLE KARŞILAŞIYORUZ`

İKK Kadın Komisyonu Başkanı Gülşah Ergen, açıklamayı şu sözlerle sürdürdü:

"Mühendis, mimar ve şehir plancı kadınlar, birçok alanda ikinci plana atılmakta ve aile sorumlulukları nedeniyle iş hayatında engellerle karşılaşmaktadır. Bu durum, iş yerinde psikolojik tacize, yani mobbinge, özellikle kadınların maruz kaldığını göstermektedir. Mobbing, işyerindeki bir veya birden fazla kişinin diğer kişilere yönelik gerçekleştirdiği, belirli bir süre boyunca devam eden kötü niyetli, kasıtlı ve olumsuz davranışların bir bütünüdür. Bu sorun, 19 Mart 2011 tarihinde yayınlanan "İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi" konulu Başbakanlık Genelgesi ile kamusal politika alanına taşınmıştır".

"Mühendis kadınlar için çalışma yaşamında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri olan cinsel saldırı ve taciz, bir kişinin kendi rızası olmaksızın cinsel içerikli tekliflere, şakalara, hakaretlere ve/veya bunları içeren görsel, sözlü veya fiziksel davranışlara maruz kalması durumunu ifade eder ve kadınları iş hayatından uzaklaştırabilir, kariyerlerinde ilerlemelerini engelleyebilir ve sadece kadınlara özgü görülen iş alanlarına sıkışmalarına neden olabilir. Fiziksel temas şeklinde gerçekleşen cinsel saldırıya ek olarak, bedensel temas olmadan gerçekleşen sözlü veya davranışsal cinsel taciz de mevcuttur".

"Mühendislik sektöründe çalışan kadınlar, medeni durumlarına bağlı olarak iş yerinde yargılanma riskiyle karşılaşabilmektedir. Evlilik, bekarlık, boşanma veya çocuk sahibi olma gibi kişisel durumları, kadınların mesleki başarıları üzerinde odaklanmak yerine dikkat dağıtıcı unsurlar haline gelebilir. Bu tür yargılamalar, kadınların profesyonel kimliklerini tanımlamalarını zorlaştırabilir ve adil bir değerlendirme sürecine zarar verebilir".

"Mühendislik alanında çalışan kadınlar, evlilik, anne olma ve hamilelik gibi durumlarla karşılaştıklarında çeşitli zorluklarla başa çıkmak durumunda kalırlar. Evlilik sürecinde iş ve özel yaşamları arasında denge kurmak, zaman yönetiminde daha fazla çaba gerektirebilir. Hamilelik döneminde yaşanan fiziksel rahatsızlıklar ve iş performansını etkileyen değişikliklerle mücadele ederken, iş yerinde hamilelikle ilgili önyargılarla ve izin düzenlemeleriyle uğraşabilirler. Anne olmak, hem özel hem de profesyonel yaşamlarında yeni sorumluluklar getirirken, çocuk bakımıyla iş taleplerini dengelemek için destek sistemleri oluşturma ihtiyacı ortaya çıkar".

TOPLUMSAL FARKINDALIK ARTIRILMALI!

Maden Yüksek Mühendisi Gülşah Ergen, basın açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Tüm bu durumlar, mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama sektöründeki kadınların karşılaştığı genel cinsiyet temelli önyargılarla birleştiğinde, kadın mühendislerin iş yaşamında daha fazla çaba sarf etmelerini gerektirebilir. Toplumsal farkındalık, esnek çalışma düzenleri, eşit fırsatlar ve cinsiyet eşitliği konularında yapılan çalışmalar, mühendis kadınların profesyonel hayatlarını daha başarılı bir şekilde sürdürebilmelerini destekleyebilir. Bu sorunların çözümü, toplumsal farkındalığın artırılması, cinsiyet eşitliği politikalarının benimsenmesi ve iş yerlerinde adil bir çalışma ortamının oluşturulmasıyla mümkün olacaktır. Kadın mühendislerin profesyonel potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koymaları için desteklenmeleri önemlidir".

"İnsan insanın kurdudur, kadın kadının yurdudur. Evet ben bir evladım, ablayım, eşim, anneyim, vatandaşım, birilerinin dostuyum, birilerinin komşusuyum, mühendisiyim ve her şeyden öte insanım. Evet biz kadınız iyi ki de kadınız yüklerimiz çok kimliklerimiz çok. Bu ülkenin kurtuluşunda kadınların emeği hakkı büyük Nezahat Onbaşı, Hemşire Safiye Hüseyin, Hatice Hanım ve Zeynep Mido ve Nene Hatun niceleri bizler bu ülkenin aydınlık yüzleriyiz". 20 Şubat 2024

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu

Kadın Komisyonu TMMOB BAŞKANI EMİN KORAMAZ`IN ÜYELERİMİZE SESLENİŞİ

11.05.2020
 


Çok Okunanlar


ŞUBEMİZDE YG TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

EMO 48. DÖNEM IV. KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

ÜYEMİZE MESLEKTE 25. YIL PLAKETİ TAKDİM EDİLDİ

RAMAZAN BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

ASANSÖR VE ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR KOMİSYONU TOPLANDI

YANGINLAR ÖNLENEBİLİR AFETLERDİR (03 NİSAN 2024)

TMMOB ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERİ ŞABAN TAT OLDU (26 MART 2024)

TELEFERİK KAZASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

EMO VE MMO ANTALYA ŞUBELERİ ORTAK BASIN AÇIKLAMASI: “TELEFERİK KAZASI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME”

Okunma Sayısı: 56


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.