MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ANKARA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AFYONKARAHİSAR   ANKARA   ÇANKIRI   ERZİNCAN   ERZURUM   KASTAMONU   KAYSERİ   KIRŞEHİR   KONYA   NEVŞEHİR   SİVAS   TOKAT   YOZGAT   AKSARAY   KIRIKKALE 
 

 
HUKUKİ DESTEK
 

EMO Ankara Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 2023.4

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO ANKARA ŞUBESİ 18. OLAĞAN GENEL KURULU SMM KOMİSYONU RAPORU


GÖRÜŞ / RAPOR

A. GENEL

Odamızın ilgi alanındaki teknolojik gelişmeler diğer mühendislik disiplinlerinden çok daha fazla ve yoğun yaşanmaktadır. Bu teknolojik gelişmeler bir yandan yaşamımızı kolaylaştırırken diğer yandan tüm bu teknolojiden yararlanmaya yönelik altyapıların projelendirilmesini de karmaşıklaştırmaktadır. Gerek teknolojik gelişmelerin proje ve uygulamalara yansımasının getirdiği karmaşıklık gerekse proje alanına mühendislik alanı dışında ki müdahalelerin fazlalığı sorunu karmaşık hem de çözümsüz hale getirmektedir. Sorunun bir diğer yanı ise mühendislik adına üretilen yetersiz ve yanlış projelendirmeler kaynak israfını artırmakta ve mühendislik alanı dışındaki kişilerin proje üretimini de meşrulaştırmaktadır.

Bugün ülkemizde YÖK tarafından tanınmış 50 üniversitede elektrik ve elektronik eğitimi verilmektedir. Bu üniversitelerin hemen hemen hepsinde farklı bir müfredat ve eğitim sistemi uygulanmaktadır. Bugün bir çok üniversitede eğitim sınırlı sayıda öğretim üyesi ile sürdürülmekte ve temel dersler dahil bir dizi ders verilememektedir. Üniversitelerde farklı müfredatlar okutulduğu halde aynı unvanlı diplomalar verilmektedir. Yada aynı veya yakın müfredatlar okutulduğu halde farklı unvanlı diplomalar verilmektedir. Geniş bir yelpazede eğitim görerek mezun olan mühendisler EMO’ya üye olmakta ve mesleki faaliyetini sürdürmektedir. Yine çok daha farklı müfredata sahip yurt dışındaki üniversitelerden değişik unvanlarla mezun olmuş mühendisler odamıza üye olmaktadırlar. Gerek eğitim sisteminin eksiklikleri gerekse sistemin çarpıklıkları EMO önüne devasa bir sorun olarak çıkmaktadır. Bu devasa sorunların çözümü de ağırlıklı olarak günümüz ihtiyaçlarına yanıt vermekten çok uzak - daha geri teknolojik düzey ve ona bağlı çözümleri içeren - bir mevzuatla çözülmeye çalışılmaktadır. Mezun olanların büyük çoğunluğu denetçi, kontrol, danışman, projeci ve uygulamacı olarak yapı üretim süreci içerisinde çalışmaktadır. Ancak bu üyelerin, gerek ulusal ve uluslar arası standartlara gerekse mühendislik ihtiyaçlarına uygun olarak yetkilendirildikleri, belgelendirildikleri ve üretimlerinin denetlendiği söylenemez.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, İller Bankası, Türk Telekom A.Ş, Belediyeler, TEDAŞ, Yapı Denetim Kuruluşları vb kamu kurumu ve/veya kamu adına denetim ve izin veren kuruluşlar da denetimleri gerekli standartlarda yapabilme konusunda yeterli personel ve altyapıya sahip değillerdir.

Hem üyeleri yetkilendiren hem de onların üretimlerini denetleyen EMO’nun da bu konuda gerekli ve yeterli altyapıya ve elemana sahip olmadığının altını çizmek gerekiyor.

En önemli sorunumuz ise belgelendirme konusundaki kangrene dönüşmüş olan yaklaşımdır. Bugünkü mevzuatımız ve soruna yaklaşım biçimimiz odamız üyelerinin büyük bir kısmını proje üretim sürecinin dışına itmekte, üyeleri mağdur etmekte ve kayıt dışı üretimleri teşvik etmektedir.

B. TEMEL SORUN ALANLARI

B.1. KAMU VE KAMU ADINA DAVRANAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFI

· Gerekli teknik donanım eksiktir,· Projeler mühendis olmayan ve gerekli ulusal ve uluslar arası standartlara hakim olmayan personel tarafından kontrol edilmektedir,· Fen Adamlarına siyasi kaygılarla teknik formasyonlarına aykırı alan yaratılmaktadır,· Proje denetleme bürokrasisi çok fazladır,

B.2. EMO TARAFI

· Belgelendirme konusu elektrik-elektronik ve elektronik unvanlı üyeleri mağdur etmektedir,· Yeni mezun üyelerin büyük çoğunluğu gerek YÖK gerek genel eğitim sistemi gerekse eğitimin özelleştirilmesinden kaynaklı olarak ihtiyaç duyulan eğitimi almamış olarak mezun olmaktadırlar. Bu durum üyelerin Meslek İçi Eğitim ihtiyacını artırmaktadır,· MİSEM kapsamındaki eğitimler henüz yeterli değildir,· Proje denetimi konusunda yeterli sayıda personel yoktur,· Proje denetimi konusunda yeterli ve gerekli büro alanı yoktur,· Proje denetim bürokrasisi çok fazladır,

B.3. PROJE İŞVERENLERİ TARAFI

· Elektrik projeleri, mimarlar üzerinden ve elektrik projeleri çoğu kez salt ticari kaygılarla yönlendirilmekte ve teknik Standardları düşünülmemektedir,· Mimari bürolar projeleri çoğunlukla mühendis olmayanlar (Fen Adamları) üzerinden çözme yoluna gitmektedirler. Bu durum hem standart dışı üretimlere neden olmakta hem de denetim dışı proje üretilmesine neden olmaktadır.· Proje eşgüdümü doğru ve sağlıklı yapılmadığından yap bozlar ve sık sık revizyonlar yaşanmaktadır,

B.4. SMM – SMM TARAFI

· Proje üretiminde standartlar ve kalite üzerinden bir rekabet değil fiyat üzerinden bir rekabet yaşanmaktadır. Bu durum kaliteyi düşüren en önemli faktördür.· Kalite düşüklüğü ise Fen Adamlarının bu alana müdahalesine meşruiyet kazandırmaktadır,

B.5. FEN ADAMLARI

· Farklı bir formasyonla farklı amaçlara yönelik eğitim almış olan Fen Adamları, özellikle proje işverenleri ve kamu adına denetim yapan kurum ve kuruluşlar tarafından teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu durum düşük standartta proje üretimi ve denetimsizliğin temel nedenidir.

B.6. YAPI DENETİM TARAFI

Bu kuruluşlar yasası ve yapısı gereği kamu adına denetim yapma ihtiyacına yanıt verir durumda değildir. Bu kuruluşlarda çalışan üyelerimizde mesleklerini yapabilir durumda değildir. Maalesef üyelerimiz sadece imza atar noktaya gelmişlerdir.

C. SONUÇ VE ÖNERİLER

C.1. EMO MESLEKİ DENETİMİ

· EMO Ankara Şubesi’nde ayrı bir teknik büro oluşturulmalıdır,· Bu büroda teknik müdür yanı sıra en az beş teknik görevli istihdam edilmelidir.· Projeler, teknik anlamda da denetlenmelidir,· Proje denetimleri üyeyi mağdur etmeyecek şekilde hızlandırılmalıdır,· Başta büyük temsilcilikler olmak üzere olanakları çerçevesinde temsilciliklerde teknik görevliler istihdam edilmeli ve bu görevliler düzenli olarak meslek içi eğitime tabii tutularak yetkin hale getirilmelidir,

C.2. BELGELENDİRMELER

· EMO 40. Olağan Genel Kurulu Belgelendirme konusunda yeni seçilecek EMO Yönetim Kurulu’na özel görev vermesi konusunda karar örneği hazırlanmalıdır,· EMO hemen içinde üç akademisyen, dört mesleğinde başarılı mühendis, EMO Yönetim Kurulu’ndan bir üye ve bir hukukçunun yer aldığı EMO Meslek Geliştirme Komisyonu’nu oluşturmalıdır,· Bu komisyon, ilk olarak elektrik - elektronik mühendisliği eğitimi için zorunlu temel eğitimleri belirlemelidir,· Belirlenen bu program ivedilikle YÖK üzerinden hayata geçirilmesi sağlanmalıdır,· Geçmişte belge almış olanların belge iptallerine son verilmelidir. Belirlenen temel zorunlu eğitim konularında mevcut belgesi olanların eksikliklerini giderici bir eğitim programı hayata geçirilmelidir. Bu konuda belli üniversitelerle anlaşılıp ihtiyaç sahiplerinin eksikleri bu şekilde giderildiği gibi EMO MİSEM (Elektrik Mühendisleri Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi) kapsamında bu eğitimler verilmelidir,· Belgelendirmede salt akademik eğitime dayalı belgelendirme mantığı terk edilmeli ve tüm uluslararası yaklaşımlarda olduğu gibi mesleki deneyim ve meslek içi eğitimleri de dikkate alan bir yaklaşıma dönülmelidir.· SMM Belgeleri: Her konuyu değil de kişinin gerek akademik eğitimi gerekse meslek içi eğitimler ve çalıştığı özel uzmanlık gerektiren (belgelendirilmiş olmak kaydıyla) konuları içermelidir,· EMO Şubelerinde Meslek Geliştirme ve Üye Değerlendirme Komisyonları kurulmalıdır. Bu komisyonlar yine bir akademisyen, üç mesleğinde başarılı üye ve şube yönetim kurulundan bir kişiden oluşmalıdır. Bu komisyonlar şubedeki üyelerin mesleki sicilinin tutulması, katıldıkları eğitimlerin ve çalışılan projelerin sicil kayıtlarından ve üyenin yetki artırımı konularından sorumlu olmalıdır,· Her üye için bağlı olduğu şubede Üye Gelişim ve Sicil Dosyası oluşturulmalıdır.· EMO MİSEM gerekli tüm eğitimleri verecek şekilde düzenlenmelidir. EMO MİSEM’den sorumlu olacak MİSEM Müdürü hem ulusal hem de uluslar arası mühendislik norm ve standartlarını takip edebilecek özellikte oda üyesi bir mühendisten oluşmalıdır,· MİSEM Eğitmenleri: EMO Meslek Geliştirme Komisyonu tarafından belirlenmelidir,· MİSEM Eğitim Konuları: EMO Meslek Geliştirme Komisyonu tarafından belirlenmelidir,

C.3. PROJE DENETLEMEKLE GÖREVLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

· Tüm denetimlerin mühendisler tarafından yapılması için ilgili kurumlarla görüşülmelidir,· Denetim yapan kişilerin eğitimleri de EMO tarafından yapılmalıdır,· Siyasi kaygılarla sürekli yetkileri artırılan Fen Adamlarının teknik formasyonlarına uygun işler yapmaları konusunda özel çaba harcanmalıdır,· Özel bir programla bu kişilerin eğitimi de EMO tarafından yapılmalıdır,· Bilindiği gibi kamu kurum ve kuruluşları özelleştirilmekte ve kamu adına denetleme sistemli olarak terk edilmektedir. Kamu adına denetimin gerekliliği vurgulanmalı ve denetlemenin tarafları mağdur etmeyecek şekilde yapılması için EMO girişimde bulunmalıdır,· Yapı Denetim Kuruluşlarının denetlenmesinin TMMOB ve bağlı odaları tarafından yapılması konusunda gerekli yasal girişimlerde bulunulmalıdır. Yapı Denetim Kuruluşları’nda çalışan üyelerimizin de belgelendirilmeleri ve denetlenmeleri için gerekli çaba gösterilmelidir.

C.4. DİĞER MESLEK DİSİPLİNLERİ İLE EŞGÜDÜM

Projelerin sağlıklı üretilmesi ve denetlenmesi için Ortak Mesleki Denetim Uygulaması için EMO, ilgili tüm odalarla bir protokol yapmalı ve hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.

KOMİSYON ÜYELERİ
Ali YİĞİT
Akif PEKER
Bekir ÇORUH
Ertan SAYGINAR
İsmail EMİROĞULLARI
Murat ERARSLAN
Olgun YURT
Sebati GÖKEN“SANAL ÇALIŞANLAR GELİYOR” RPA: ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU BAŞLIKLI WEBINAR DÜZENLENDİ

21.07.2023
 


Çok Okunanlar


TEMEL BİNA AKUSTİK UZMANLIĞI EĞİTİMİ FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TARAFINDAN DÜZENLENİYOR

EMO AFYON İL TEMSİLCİLİĞİ VE OSMANGAZİ EDAŞ ZİYARET EDİLDİ

ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN

TEDAŞ`TAN ŞUBEMİZE ZİYARET

MMG’DEN YENİ YÖNETİM’E TEBRİK ZİYARETİ

ICCI 2024 FUARINA GEZİ DÜZENLENDİ

EMO ANKARA ŞUBESİNDEN TBMM BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI’NA ZİYARET

ORCHESTRATE ANKARA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

3 MAYIS DÜNYA ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİ GÜNÜ KUTLU OLSUN!

TÜRK TELEKOM VE PTT ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNDEN EMO’YA ZİYARET

Okunma Sayısı: 2818


Tüm Görüşler - Raporlar

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.