MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ANKARA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AFYONKARAHİSAR   ANKARA   ÇANKIRI   ERZİNCAN   ERZURUM   KASTAMONU   KAYSERİ   KIRŞEHİR   KONYA   NEVŞEHİR   SİVAS   TOKAT   YOZGAT   AKSARAY   KIRIKKALE 
 

 
HUKUKİ DESTEK
 

EMO Ankara Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 2023.4

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO ANKARA ŞUBESİ 18. OLAĞAN GENEL KURULU ÖRGÜTLENME KOMİSYONU RAPORU


GÖRÜŞ / RAPOR

EMO Ankara Şubesi 18.Olağan Genel Kurulu’nun Örgütlenme Komisyonu olarak raporumuzda ayrıntıya girmeksizin EMO örgütlülüğünün güçlendirilmesine hizmet edeceğini düşündüğümüz bazı temel belirlemeleri sunmayı uygun bulduk. Zaten varolan yapılanmamız ve zengin deneyimlerimizle, bu belirlemelerin örgüt işleyişimizde etkinlik kazanması, hepimizin dönem içi çalışmalardaki katkılarımızla gerçekleşebilecektir.

Meslek Örgütü Olmanın Gerekleri

EMO,yasası gereği kamu yararına çalışan bir meslek örgütüdür.Bünyesinde elektrik,elektronik , bilgisayar,biyomedikal mühendislerini toplamakta olan EMO,kendi meslek alanında bilim ve tekniğin insanların güvenlik,refah ve sağlığını artırıcı yönde yaşamına yansıtılmasının düzenleyiciliğini yapmaktadır.Bu amaçla neler yapılacağı EMO’ nun Ana Yönetmeliği’nin AMAÇ Maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmektedir ve yıllardan beri de uygulanmaktadır. Üye sayısı nicelik olarak her geçen gün artmakta büyümektedir.Teknolojik gelişmeler meslek dalı yelpazesinde genişlemeler getirdiği gibi mesleki hizmetin sunulmasında niteliksel değişimleri de getirmektedir.Mezuniyet öncesi eğitimin yakın takibi kadar meslek içi eğitim de EMO’ ya önemli görevler yüklemektedir.Hele ülkemizin bir gerçekliği olarak yetersiz üniversitelerden mezun edilen üyelerin her geçen gün artan sayılarla meslek alanına katılıyor olması EMO’ nun üstlenmeye çalıştığı meslek içi eğitime üyelerinin bilgilerini yenilemenin ötesinde boyutlar katmayı ve ek görevler üstlenmeyi kaçınılmaz kılmaktadır.

Küreselleşmenin ve AB ‘ye katılımın emperyalist etkileri, EMO’ nun belgelendirerek ve yetkinleştirerek sürdürdüğü meslek alanının düzenlenmesi çalışmalarını küreselleşmenin ve AB ‘ye katılımın emperyalist etkileri karşısında (akreditasyon, mesleki tanınırlık,serbest dolaşım… gibi konularda) bu düzenlemelerin yeni boyutlar kazanmasını ve bir mücadele süreci olarak örülmesini gerektirmektedir. EMO’ nun bütün bu mesleki çalışmaları yürütebileceği yer-ofis ortamı ve donanımı , bilgisayar-iletişim altyapısı , yayınlar,dergi … gibi araçlara ve altyapıya ihtiyacı vardır.Hepsinden önemlisi de bütün bu hizmetleri istikrarlı ,tutarlı , düzenli , verimli ve gelişmeleri de kucaklayacak şekilde yürütecek çok geniş bir kadro yığınağına ihtiyaç bulunmaktadır.Bu kadrolar , belirlenen hedeflere ulaşma uyumunu yakalayan (amatör ruhla çalışan) yöneticiler,oda çalışanları ve profesyonelleri ile seferber edilebilen üye ve oda dışı uzmanları vs. kapsayan bir havuz oluşturmalıdır.Bu kadro havuzunun sürekli kendini bilimsel-teknik ve uygulama alanları açısından ve yeni-genç katılımcıların katılımı açısından yenileyip yeniden üretebileceği , çoğaltabileceği dinamik bir yapısı olmalıdır.

Mücadele Örgütü Olmanın Kaçınılmazlığı

EMO, mesleki alandaki kurumsallaşmasını ve yetkinliğini sürekli geliştirmesinin yanı sıra demokrasi mücadelesinde, kamunun çıkarını koruyan, bağımsızlıktan, özgürlüklerden, barıştan, insan haklarından , emek ve emekçiden yana tavır alan saygın bir MÜCADELE ÖRGÜTÜ kimliğini şekillendirmiştir.EMO örgütlüğünün enerji sektöründeki özelleştirme karşıtı mücadelesinde, nükleer karşıtı mücadelesinde, telekom alanındaki mücadelesinde, mühendislerin halkımızın yaşamının ve geleceğinin planlanması süreçlerinden dışlanmasına karşı mücadelesinde , yağmaya- talana karşı mücadelesinde bilenerek kazanıldı bu kimlik. Böyle bir mücadele örgütüne üyelerimizin ve ülkemizin ihtiyacı olduğu ve güçlendirilerek sürdürülmesi gerektiği örgütümüzde ortaklaşılan bir saptamadır. Haliyle örgütümüzün geleceği buna göre kurgulanmalı, buna uygun yöneticiler seçilmeli, oda işleyişinde görev alacak unsurlar bir bakıma bu kimliğin gereğini yerine getirme konusunda örgüte, kendi kendisine ve birbirlerine taahhütte bulunduğunun ayırdında olmalıdır.

Bilindiği gibi EMO, meslek örgütü olmanın gerekliliklerini ve bir mücadele örgütü olmanın kaçınılmazlığını yıllardan beri şöylesi bir bütünlük çerçevesinde tanımlamakta ve yürütmeye çalışmaktadır: Mesleki ve örgütsel sorunlarımıza sahip çıkma yetkinlik ve kararlılığımız, ülke ve üye çıkarlarını gözeten sağlıklı politikaların oluşumuna katkılar koymaktadır. Kendi alanımızdaki sorunlarımıza sahip çıkışımız, demokrasi ve bağımsızlık mücadelesine destek oluşturmakta, ülkemizdeki demokratik gelişmeler ise mesleğimizi yapabilmenin alt yapısında daha sağlıklı gelişmelere güç katmaktadır. Bu nedenle ÜLKEMİZE, MESLEĞİMİZE, ONURUMUZA SAHİP ÇIKAN-BAĞIMSIZ DEMOKRATİK TÜRKİYE VE İNSANCA YAŞAMAYI etkin olarak savunabilen bir Oda örgütlenmesinin gerçekleştirilmesine yönelinmektedir.

EMO aktivistleri (bireysel-kadrolar düzeyinde), yıllardan beri katılımcılığa açık ortamlar yaratabilmek açısından, gelişmeleri ve çalışmaları kendi birikimleri ve yeteneklerinin düzeyi ile sınırlamaksızın; yeteneği, isteği ve zamanı olan herkesin katkısına açık platformlar oluşturmayı savunmakta ve bu anlayışla çalışmaktadırlar.

Benzer şekilde EMO, sürdürdüğü çalışmalarını ve mücadelesini, örgütsel düzeyde, olabildiğince çok kurum, kuruluş ve demokratik kamuoyu ile ortaklaştırarak yürütmeyi önemsemektedir. Bu çalışma tarzı, daha yetkin ve etkili çalışmaların ortaya çıkmasında belirleyici olduğu gibi toplumsal muhalefetin akışına olumlu ve önemli katkılar sunabilmektedir.Ayrıca zaman zaman (Nükleer santralar karşıtı mücadelenin böyle bir dayanışmayla örülerek yürütülmesi örneğinde olduğu gibi) ortaklaştırma yönünde yaratılan dayanışma, EMO’nun bu mücadelelerini sürdürmesindeki (kendi üye ve örgütlenme gücüne dayanışının ötesindeki) güvenlik mekanizmalarının oluşumuna katkı sunmaktadır.

EMO yöneticilerinin doğru yönlendiriciliği ve inisiyatif kullanma becerileri kadar örgütümüzün bilinçli olarak seferber edilebilmesi , üyelerle sağlıklı iletişimler-etkileşimler kurulması, personelin çalışma barışı - huzuru ve verimliliğinin sağlanması, sadece TMMOB örgütlülüğüyle kendini sınırlamaksızın EMO ’ nun dost ve müttefikleriyle dayanışma içinde olması, EMO’nun mücadele örgütü kimliğinin önemli dayanaklarını oluşturmaktadır.

EMO, Meslek ve Mücadele Örgütü Bütünlüğünün Gereklerini Gözeterek Yapılanmasını Güçlendirmelidir Meslek örgütü ve mücadele örgütü olmanın diyalektik bütünlüğü gözetildiğinde EMO’nun mevcut yapılanmasını güçlendirmesi gerekliliği kendini hissettirmektedir. Bu gereklilik ana hatlarıyla şöyle özetlenebilmektedir:

·EMO’nun bir meslek örgütü ve bir mücadele örgütü olarak varıp dayandığı düzey, artık EMO’nun yükünün belirli sayıdaki birkaç kişinin olağanüstü yetenekleri ve olağanüstü gayret ve özverileri üzerinden yürütülebilmesini olanaksız kılmaktadır. Eskiden beri gelişmeleri ve çalışmaları kendi birikim ve yeteneklerimizin düzeyi ile sınırlamaksızın; yeteneği, isteği ve zamanı olan herkesin katkısına açık platformlar oluşturmak olarak tanımlanan odadaki demokratların misyonunun bir boyutu bugün özel olarak öne çıkarılmalıdır : EMO’nun çalışmaları ve mücadelesi, EMO’nun bugününü ve geleceğini kucaklayacak kadroları kazanmaya ve yetiştirmeye hizmet edecek şekilde örülmelidir. Bu açıdan hiçbir gecikmeye ve kararsızlığa düşülmeden çalışmalar yapılmalıdır.

·Meslek ve mücadele örgütü olmanın diyalektik bütünlüğünü ifade eden EMO kimliğinin örgütün her biriminde özümlenerek içselleştirilmesi ile EMO’nun yetkinleşmesi ve demokratik yapısının güçlenmesi sağlanmalıdır.

·Üyelerin aktif katılımını sağlayıcı olmak üzere temel alınan birlikte düşünme, birlikte karar alma, birlikte uygulama, birlikte değerlendirme yaklaşımı, örgütün birimleri ve organları düzeyinde de işler kılınmalı, bürokratik hiyerarşinin (ve giderek büyüyecek kurumsal yapının-mevzuatçılığın) örgüt disiplini görüntüsüyle örgütün dinamik,demokratik ve demokratik merkeziyetçi özelliklerini teslim almasına izin verilmemelidir. Her birey, her organ ve her birim kendi özgül duruş noktasından hareketle sorgulayıcı olabilmeli, çalışma ve gelişmelere katkı koyucu, açılım getirici olmalıdır. Örgütü sahiplenmenin de bu yöndeki sağlıklı yaklaşım ölçüsünde mümkün olacağı bilinmelidir.

EMO, ana hatlarıyla değinilen bu belirlemeleri örgütsel yapısına yansıtmak yönünden pek çok olumlu-birikimli unsuru, yapılanmayı, deneyimi bünyesinde barındırmaktadır. Yeterki bu zenginliklerimizi böylesi bir bakış açısıyla açığa çıkaralım, seferber edebilelim; ufkumuzu bugünle sınırlamaksızın, 70’inde zeytin diker gibi, çalışma ve çözümlerimizin geleceğe de olumlu katkılar sunması anlayışını etkin kılabilelim.

KOMİSYON ÜYELERİ
Ali YİĞİT
Haşim AYDINCAK
Haydar ÇELİK
Mahir ULUTAŞ
Olgun YURT
Rüstem ÖZATA“SANAL ÇALIŞANLAR GELİYOR” RPA: ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU BAŞLIKLI WEBINAR DÜZENLENDİ

21.07.2023
 


Çok Okunanlar


18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ KUTLU OLSUN!

Okunma Sayısı: 2397


Tüm Görüşler - Raporlar

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.