MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

2006 YILI SON ÇEYREĞİNİN ELEKTRİK İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLAYAN TÜİK, BU ÇALIŞMAYI BUNDAN SONRA YAPMAYACAK


GÖRÜŞ / RAPOR

 
TÜİK (DİE) 2006 yılı son üç ayına ait elektrik üretim ve tüketimi ile ilgili rakamları 23 Mart 2007 tarihinde yayımlarken, bundan sonra elektrik istatistiklerini açıklamayacağını, bu işin TEİAŞ ve TEDAŞ tarafından yapılacağını bildirdi. Yayımlanan son TÜİK istatistiklere göre elektrik üretimi 2006 yılının son çeyreğinde, 2005 yılının son çeyreğine göre yüzde 8.25, tüketim ise yüzde 14.21 oranında arttı.
 

TÜİK tarafından yapılan açıklamada yıllardan beri dönemsel olarak yayınlanan elektrik üretim ve dağıtım istatistiklerinin artık kurum tarafından yayımlanmayacağı belirtilmektedir. Bundan böyle elektrik üretim bilgilerinin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından aylık ve yıllık olarak, elektrik dağıtım bilgilerinin ise Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yıllık olarak yayımlanacağı ifade edilmektedir. Çeşitli istatistikleri tartışılan TÜİK‘in üzerinde tartışılmayan ender istatistiklerinden biri olan elektrik enerjisi istatistiklerinin yayımından vazgeçmesinin nedenleri açıklanmalıdır. Özellikle kayıp-kaçak elektrik kullanımı verilerinde TÜİK ile TEDAŞ arasındaki istatistiki bilgi farklılığı ortada durmaktadır. İstatistik işinin devredilmesinde seçim sonrası yapılacak özelleştirme işlemleri ve kayıp-kaçak oranları bir etken oluşturduğu kuşkusu doğmuştur. İşi istatistik olan kurum, her işini ilgilisine devretmeye mi çalışmaktadır? Bu tip devir anlayışı zaten tartışılan kurumun faaliyetlerini daha da tartışılır hale getirecektir.

Açıklanan son 3 ay rakamları ile tamamlanan 2006 yılı toplamında elektrik enerjisi üretimi 175 bin 667 gigavatsaat, tüketimi ise 132 bin gigavatsaat olarak gerçekleşmiş oldu.

Üretimdeki gelişmeler
2006 yılının son üç ayında toplam elektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.25 oranında artmıştır. 2005 yılının son üç ayında 41 bin 805 gigavatsaat olan üretim bu yılın aynı döneminde 45 bin 256 gigavatsaat olarak gerçekleşti.

Toplam üretimin dörtte birinden fazlası barajlardaki su ile sağlandı. Hidrolik santralların toplam üretimdeki payı yüzde 22.41 oldu.

Elektrik üretiminde linyitin önemi giderek azalıyor. Toplam üretimde linyitin payı yüzde 19.43‘e düştü. İskenderun‘da ithal kömür ile üretim yapan Siemens Santralı (Sugözü) sayesinde bu oran büyük görünüyor. Yerli linyit kullanımı çok azaldığını belirtmek gerekiyor.

Toplam üretimde yüzde 44.44 ile en büyük payı doğalgaz santralları alıyor.

Devlete ait (özelleştirme kapsamındakiler dahil) hidrolik ve termik santrallarda üretim yapan EÜAŞ‘ın (Elektrik Üretim AŞ‘nin) toplam üretimdeki payı geçen yılın son üç ayında yüzde 47.61 iken bu yılın aynı döneminde çok az artarak yüzde 48.64 oldu.

Otoprodüktörler (kendi sanayi tesisleri için elektrik üretenler) fazla üretimlerini daha önce enterkonnekte şebekeye satıyordu. Bu uygulamadaki engellemeler ve fiyat politikaları nedeniyle toplam üretimdeki payları yüzde 10.32‘den yüzde 9.87‘ye düştü. Bu düşüş sürekli hale gelmiştir.

Enka‘nın 3 doğalgaz santralı, Siemens‘in ithal linyit santralı ile diğer üretim şirketlerinin toplam üretimdeki payı yüzde 42.07 yerine yüzde 42.04 olarak, hemen hemen aynı düzeyde kaldı.

Enerji Kaynağı

2005 son üç ay

2006 son üç ay

Miktar (Gwh)

Oran ( % )

Miktar (Gwh)

Oran ( % )

 

 

 

 

 

Toplam

41.805,3

100,00

45.256,04

100,00

Termik

32.539,6

77,84

35.069,4

77,49

Taşkömürü

3.432,8

8,21

3.927,4

8,68

Linyit

8.698,8

20,81

9.017,4

19,93

Fuel oil

1.249,9

2,99

1.386,6

3,06

Motorin

 

 

5,1

0,01

Doğalgaz

19.081,7

45,64

2.112,8

44,44

Jeotermal

 

 

 

 

LPG

6,1

0,02

114,1

0,25

Nafta

14,7

0,04

444,3

0,98

Diğer

55,4

0,13

61,7

0,14

Rüzgar

18,4

0,04

43,2

0,10

Hidrolik (Su)

9.247,3

22,12

10.143,4

22,41

 

 

 

 

Üretici Kuruluşlar

2005 yılı son Üç Ay

2006 yılı son Üç Ay

Miktar (Gwh)

Oran ( % )

Miktar (Gwh)

Oran ( % )

 

 

 

 

 

Toplam

41.805,3

100,00

45.256,0

100,00

EÜAŞ ve Bağlı Ort.

19.904,1

47,61

21.762,0

48,09

Üretim Şirketleri

17.588,6

42,07

19.024,8

42,04

Otoprodüktörler

4.312,6

10,32

4.469,2

9,87

  
Elektrik Tüketimi

2006 yılının son üç ayında 2005 yılının aynı dönemine göre elektrik tüketimi yüzde 14.21 oranında arttı. Toplam tüketimin yarıya yakınını sanayi kullanmaktadır. 2006 yılının son üç ayında sanayideki elektrik tüketiminin payı 2005 yılındaki yüzde 38.15 düzeyinden yüzde 43.13‘e çıktı. Toplam tüketimde evlerin payı yüzde 24.36, sokak aydınlatmasının payı ise yüzde 4.44 düzeyinde gerçekleşti. Sokak aydınlatmasında kullanılan elektrik geçen yıl aynı dönemde yüzde 5.94 olduğu dikkate alındığında, sokakların bu dönem biraz karardığını belirtilebilir.
 

Kullanım Alanı

2005 yılı  son üç ay

2006 yılı son üç ay

Miktar (GWh)

Oran (%)

Miktar (GWh)

Oran (%)

 

 

 

 

 

Toplam

31.880

100,00

36.410

100,00

Resmi Daire

1.518

4,76

1.333

3,66

Sanayi+Otoprodüktör

12.162

38,15

15.705

43,13

Ticarethaneler

4.116

12,91

4.570

12,55

Meskenler

8,250

25,88

8.870

24,36

Tarımsal Sulama

1.051

3,30

933

2,58

Şantiyeler

505

1,58

651

1,79

Sokak Aydınlatması

1.894

5,94

1.615

4,44

Diğer+EÜAŞ Direkt Satışı

2.384

7,48

2.733

 7,51

 

 

 

 

 


Parasal Değerlere Göre Elektrik Üretim ve Tüketimi
2005 yılının son üç ayında 3 milyar 523 milyon YTL olan parasal değer, 2006 yılının son üç ayında 4 milyar 90 milyon YTL oldu. Buna göre elektrik dağıtım şirketlerinin elektrik satış gelirleri cari fiyatlarla yüzde 16.08 oranında arttı. Üretim ve tüketim oranlarına göre elektrik satış gelirlerinin daha fazla artış göstermiş olması dikkat çekti.
 

Kullanım Alanı

2005 yılı son üç ay

2006 yılı son üç ay

Değer YTL

Oran (%)

Değer YTL

Oran (%)

 

 

 

 

 

Toplam

3.523.393.787

100,00

4.089.861.466

100,00

Resmi Daire

205.298.844

 

191.250.856

 

Sanayi+Otoprodüktör

894.503.693

 

1.265.463.729

 

Ticarethaneler

668.905.158

 

754.891.453

 

Meskenler

1.083.052.678

 

1.169.161.584

 

Tarımsal Sulama

142.066.935

 

125.751.093

 

Şantiyeler

84.436.888

 

109.586.757

 

Sokak Aydınlatması

194.559.331

 

172.012.388

 

Diğer+EÜAŞ Direkt Satışı

250.570.260

 

301.743.606

 

 

 

 

 

 

Kayıp kaçak toplamda yerinde sayıyor

TÜİK (DİE) verilerine göre teknik kayıp ve ticari kaçak açısından baktığımızda ise, kayıp ve kaçaklarda düşme görülüyor. Geçen yılın son üç ayında yüzde 24 olan kayıp-kaçak oranı 2006 yılının aynı dönemi için yüzde 20 olarak görülmektedir.

2006 yılı toplamına göre, elektrik enerjisi üretimi 175 bin 667 gigavatsaat, tüketimi ise 132 bin gigavatsaat olarak gerçekleştiğine göre kayıp-kaçak oranının da yıl toplamında yüzde 25 düzeyinde gerçekleşmiş olduğu hesaplanıyor.

  

2005 son üç ay (Gwh)

2006 son üç ay (Gwh)

Üretim

41.805,3

45.256,0

Tüketim

31.880

36.410

Kayıp-Kaçak oranı

% 24

  % 20

 

Dosyalar

(29 KB)

(8104 KB)TELE 1- ANA HABER

05.02.2024
 


Çok Okunanlar


İSTANBUL ŞUBE GENEL KURULU YAPILDI

DENİZLİ ŞUBE GENEL KURULU YAPILDI

KOCAELİ ŞUBE GENEL KURULU YAPILDI

SAMSUN ŞUBE GENEL KURULU YAPILDI

SEÇİME ÇAĞRI EMO KALEDİR DÜŞMESİN (BİRGÜN)

EMO MUHASEBE ÇALIŞANLARI EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

TMMOB: KAÇAK YAPILARI İMAR AFLARIYLA YASALAŞTIRAN SİYASİLER YARGILANMALI

STRATEJİK HATA (ANTALYA KÖRFEZ)

Okunma Sayısı: 6543


Tüm Görüşler - Raporlar

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.