MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

KAMUSALLIK YENİDEN ÇALIŞTAYI 9-10 ARALIK`TA ANKARA`DA 
Şubemiz tarafından üçüncü kez düzenlenen Kamusallık Yeniden Çalıştayı bu yıl `KAMUSALLIĞIN SAVUNUSU ve TOPLUMSAL MUHALEFET` temasıyla 9-10 Aralık 2011 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ATAUM Salonu`nda gerçekleştirilecek.
 

 

"KAMUSALLIK YENİDEN" ÇALIŞTAYI

"Kamusallığın Savunusu ve Toplumsal Muhalefet"


"Bir yandan…

Küresel kapitalist sistemin göbeğinde patlak veren ekonomik kriz, sinsi ve inatçı bir virüs gibi içten içe ilerliyor. En zayıflar, en zayıf yerlerinden tutulup anaforun derinliklerine doğru sürüklenirken, küreselleşmenin cilalı söylemleri bir bir dökülüyor…

Öte Yandan…

Birkaç yıl öncesine kadar alternatif küreselleşme hareketinin temel sloganlarından birisi olan "Sokakları Geri Alalım" sloganı, bugünlerde kelimenin tüm anlamlarıyla kanlı canlı bir pratiğe dönüşmüş durumda: sokaklar ve meydanlar kalabalıkların işgali altında… 

Peki, Biz Hangi Yandayız? 

Krizin ve sokağın ötesinde ne var? Yani, sokaklarda söz sahibi olan kalabalıklar, kendi hayatları hakkında da söz sahibi olabilecekler mi? Yani, ekonominin ve siyasetin rayına oturması, siyaset bezirgânlarından, bilmiş teknokratlardan ve kibirli servet sahiplerinden başka kimin hayatını düzeltecek? Yani, toplumsal yaşamın bitmek bilmeyen tragedyasında, devlet bir kez daha tanrı makinasıyla (deus ex machina) gökyüzünden süzülerek bizlere çözümü sunacak ve bizler de boyun mu eğeceğiz? Yoksa…"

 

Neo-liberal ideolojinin ve pratiklerinin yarattığı toplumsal, siyasal, ekonomik ve çevresel tahribatın ortadan kaldırılmasına yönelik ve yaşanabilir bir toplumu "yeniden kamusallık" fikri ile kurmanın mümkün olduğu iddiasını taşıyan;

9 - 10 Aralık 2011 tarihlerinde Ankara Üniversitesi ATAUM Salonu`nda gerçekleştireceğimiz KAMUSALLIK YENİDEN" ÇALIŞTAYI`na katılım sağlayarak düşüncelerinizi paylaşmanızı ve gerekli duyurunun yaygınlaştırılmasında katkılarınızı bekler, saygılar sunarız.

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu

 

PROGRAM

9 ARALIK 2011 CUMA

 

10.00 - 11.00 
Açılış Konuşmaları

11.00 - 12.00     
Çağrılı Konuşma: Kamusal Alanı Niçin Düşünmeliyiz?


Prof. Dr. İşaya ÜŞÜR 
Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

13.00 - 15.15  I. Oturum: Devlet, Kamu ve Halk Kavramlarını Yerine Koymak

"Devlet kimin için var?" sorusu pek çoğumuzda, "halk için" yanıtını akla getirmektedir. Daha çok bir ideal durumu ve özlemi çağrıştıran bu yanıt, tarihsel deneyimlerimizle uyumlu değildir. Hem kuramsal hem de tarihsel olarak "devlet" ile "halk" arasındaki ilişki daima tartışmalı bir konumda olmuştur. Günümüzde devam eden siyasal tartışmaların pek çoğu devlet ve toplum arasındaki bu gerilimli ilişkinin tariflenmesi üzerinde şekillenmektedir. Hemen yanı başımızda duran anayasa sorunundan hak ve özgürlükler meselesine, ekonomik hayatın örgütlenmesinden özelleştirme tartışmalarına kadar pek çok konuda mevcut kısır tartışmaların ötesine geçebilmek için "devleti" ve "toplumu" sorunun merkezine alarak yeniden tartışmamız gereklidir. Bu tartışma özgürlükçü ve demokratik bir toplumun kuruluşunun imkânlarının sorgulanması açısından da temel önemdedir.

Oturum Başkanı: Haşim AYDINCAK • EMO Ankara Şubesi

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Mark NEOCLEOUS

Londra Brunel Üniversitesi

Doç. Dr. Filiz Çulha ZABCI
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Arş. Gör. Ahmet BEKMEN
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

15.30 - 17.30     II. Oturum: Yeni Kamusal Öznenin İnşası

Fransız Devrimi`nden bu yana egemenlik ve demokrasi kavramları arasındaki temel çelişkiyi çözme görevi yurttaşlık kavramına düşmektedir. İnsan özneleri yurttaş sıfatlarıyla siyasal, toplumsal ve ekonomik yaşamlar içinde varlıklarını sürdürür. Bununla birlikte tam tarih vermek gerekirse, 1968 yılı baharından bu yana yurttaşlık kavramı ekseninde tanımlanan özne kategorisi, insanların siyasal, toplumsal ve ekonomik yaşam içerisindeki varoluş özlemlerini karşılamaktan uzaklaşmıştır. Bununla beraber, yeni bir kamusal öznenin tanımlanması konusunda da ikna edici ve kapsayıcı bir öneri ortaya çıkmamıştır. Yeni kamusal öznenin inşası yolundaki girişimler, dünya çapında yaşanan siyasal krizin eşitlik, özgürlük ve demokrasiden yana çözümünde en önemli eşiklerden biri olacaktır.

Oturum Başkanı: Dündar ÇAĞLAN • Jeoloji Mühendisleri Odası

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Korkut BORATAV
Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Serpil SANCAR
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Foti BENLİSOY
Araştırmacı/Yazar

 

10 ARALIK 2011 CUMARTESİ

10.30 - 12.30 III. Oturum: İnternet Çağında Toplumsal Muhalefet

Başlangıçta internet toplulukları üzerinde örgütlenmiş küçük kampanyalarla başlayan hareketlenme, günümüzde dünyanın gündemini belirleyen sosyal ayaklanmalara dönüşmüş durumda. İran İsyanı`ndan Arap Baharı`na, İspanya`dan Türkiye`ye kadar neredeyse tüm ülkelerde önemli bir kitlesel mobilizasyon sağlayan internet tabanlı toplumsal muhalefet, hızla gelişerek güçlenmektedir. Daha şimdiden söylemek mümkün ki, internet ve diğer siber iletişim olanaklarını göz ardı ederek 21. yüzyılın toplumsal muhalefetini ve kamusal yaşamını düşünmek mümkün değil. O halde öncelikle bu siber toplumsal muhalefetin kendisi üzerine düşünmekte fayda var.

Oturum Başkanı: İdris EKMEN • EMO Diyarbakır Şubesi

Konuşmacılar:

Prof. Dr. James PETRAS
Emekli Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Funda BAŞARAN
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

İrfan AKTAN
Gazeteci (İMC Tv)

Ergin YILDIZOĞLU
Gazeteci/Yazar

13.30 - 16.00 IV. Oturum: Hak ve Özgürlükleri Güvenceye Alan Yeni Bir Anayasa

Fransız Devrimi sırasında hazırlanan 1793 tarihli Fransa Anayasası‘nın 28. maddesi, "Bir halk her zaman anayasasını gözden geçirip düzeltme, ıslah etme ve değiştirme hakkına sahiptir. Bir kuşak, gelecek kuşakları kendi yasalarının hükmü altına alamaz" hükmünü taşımaktaydı. Halk egemenliği anlayışının en ileri formüllerinden biri olan bu ifadeler sadece 2 yıl yürürlükte kalabilmiş ve daha sonra hiçbir anayasa metninde yer almamıştır. Yurttaşların demokratik kurucu iradeleri ile Anayasalar arasında bariyerler kurulması, burjuva egemenlik anlayışının en karakteristik özelliği haline gelmiştir.  Günümüzde Türkiye‘de hiçbir dönem olmadığı kadar yakıcı bir anayasa sorunu yaşanıyor. Ne var ki, bu  sorun bir kez daha geniş kitlelerin dahil olabileceği tartışma platformlarından uzaklarda yürütülüyor. Oysa bizim bu konuda birikmiş sözlerimiz var.

Oturum Başkanı: İlknur BİROL • Halkevleri

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Yasemin ÖZDEK
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hüseyin ASLAN
Çağdaş Hukukçular Derneği

Ayşegül DEVECİOĞLU
Yazar

Kaya GÜVENÇ
TMMOB Eski Başkanı

Hasip KAPLAN
BDP Milletvekili

Orhan MİROĞLU
Gazeteci/Yazar

16.15 - 17.15 Forum : Kamusallığın Savunusu ve Toplumsal Muhalefet

Moderatör: Ömürhan A. SOYSAL • EMO Ankara Şubesi
 

Düzenleyiciler

EMO ANKARA ŞUBESİ
EMO BURSA ŞUBESİ
EMO DİYARBAKIR ŞUBESİ
EMO ESKİŞEHİR ŞUBESİ
EMO KOCAELİ ŞUBESİ

Destekleyenler

Jeoloji Mühendisleri Odası
ŞPO Ankara Şubesi
Çağdaş Hukukçular Derneği
Devrimci 78‘liler Federasyonu
Halkevleri
ODTÜ Mezunları Derneği
Özgür Tİyatro UPS’LERDE GERÇEK MODÜLARİTE KAVRAMI VE XTRAVFI WEBINARI DÜZENLENDİ

16.07.2021
 


Çok Okunanlar


EMO ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU YAZMAN ÜYESİ ÖZGÜR KARAGÜLLE KANAL D’YE PRİZE TAKILI ELEKTRİKLİ ALETLERİN TÜKETİMİNİ DEĞERLENDİRDİ

GÜÇ ELEKTRONİĞİ DİZGELERİNDE YARI-İLETKEN DEVRE AÇMA KAPAMA ÖGELERİ BAŞLIKLI WEBINAR DÜZENLENDİ

EMO ANKARA ŞUBESİ ONLİNE STAJ PROGRAMI BAŞLADI

EMO ANKARA ŞUBESİ 25.DÖNEM DANIŞMA KURULU 1.TOPLANTISI DÜZENLENDİ

EMO ANKARA ŞUBESİ ONLİNE STAJ PROGRAMI KAPSAMINDA GÖN KLİMA’YA TEKNİK GEZİ DÜZENLENDİ

İLK BİLDİRİLER KONFERANSI 2021

EMO-MMO-ESM: “1 TEMMUZ’DA ELEKTRİK, DOĞALGAZ VE LPG’YE YAPILAN ZAMLARI YENİLERİ İZLEYECEKTİR”

İLK BİLDİRİLER KONFERANSI 2021

İLK BİLDİRİLER KONFERANSI 2021

UPS’LERDE GERÇEK MODÜLARİTE KAVRAMI VE XTRAVFI WEBINARI DÜZENLENDİ

Okunma Sayısı: 3256


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2021 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.