MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 31

 

 

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ    : 30.03.2021

TOPLANTI NO           : 47/31

TOPLANTI YERİ        : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ   : 21:00

KATILANLAR           : (X) işaretli üyeler

Bülent PALA(X), Şaban FİLİZ(X), Şükrü Can İNCEBIYIK(X), Çiğdem GÜNDOĞAN TÜRKER(X),

Olgun SAKARYA(X), Mehmet ÖZDAĞ(X), Seyfettin ATAR(X),

 

Gündem:

Bilgilendirme

Yazışmalar

İdari işler

Mali Durum

 

KARAR NO 1 :          Gaziantep Şubesi`nin 09.03.2021 tarih ve Gaz-00-1911 sayısı ile belirttiği açıklayıcı bilgiler göz önüne alınarak kiralık araç talebinin uygun bulunmasına oy birliği ile,

KARAR NO 2 :          Yönetim Kurulunun 21.02.2021 tarih 25 nolu toplantısında alınan 31 nolu Karar için itirazı dışında hiçbir gerekçe bildirmeden karşı oy kullanan Oda Yönetim Kurulu Başkanı`nın itiraz şerhindeki suçlamaları; Yönetim Kurulu Üyelerinden Çiğdem Gündoğan Türker ve Olgun Sakarya`nın 19.03.2021 tarihli, Şaban Filiz, Ş.Can İncebıyık, Mehmet Özdağ`ın 22.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu`na muhatap Ek`te yer alan dilekçeleri ve Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin Atar`ın sözlü ifadeleri ile ret edilmiştir. 22.03.2021 ve 28.03.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında, Oda Yönetim Kurulu Başkanı`ndan itiraz metninde yer alan suçlamalarına açıklık getirmesi de istenmiştir. Oda Yönetim Kurulu Başkanı; gereksiz tartışmaya girmeyeceğini belirterek kendisi dışındaki Yönetim Kurulu üyelerini suçlayan ifadelerine hiçbir açıklık getir(e)memiştir. Dönemin başından bu zamana kadar defalarca Oda Müdürü`nün istifa edeceği ve iş aradığı bilgisi verilerek, nedeni belirsiz bir şekilde tüm Yönetim Kurulu Üyelerini yanıltmış ve oyalamıştır. YK toplantısında ayrıca, Oda Müdürünün istifasına kendisinin (Yönetim Kurulu Üyelerini yok sayarak ve bilgisi dışında) engel olduğunu da itiraf etmiştir. Hal böyle olunca Yönetim Kurulu Başkanı`nın 21.02.2021 tarihli, 47/25-31 nolu Karara karşı kullandığı itiraz şerhindeki, gerçeklerle bağdaşmayan dayanaktan yoksun suçlamalarının şiddetle ret edilmesine (Bülent Pala Karşı Oyu ile),

 

EKLER: Şaban Filiz, Ş.Can İncebıyık, Çiğdem Gündoğan Türker, Olgun Sakarya ve Mehmet Özdağ`ın Dilekçeleri

 

 

 

 

 


 

 

22.03.2021

 

 

 

EMO YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞl‘NA

 

 

Yönetim Kurulumuzun 21.02.2021 tarihli toplantısının 47/25-31 sayılı kararında Oda Müdürü Sn. Cansel Aslan‘ın görevden alınması kararı Oda Başkanı Sn. Bülent Pala‘nın karşı oyu (Şerhi) ile alınmıştı.

 

Sn. Bülent Pala ise karşı oyunda bazı konulara değinmiş olup bunlardan "Oda Müdürü Cansel Aslan için herhangi bir gerekçe bildirilmemiştir." Şeklindeki ifadesi gerçekleri yansıtmamaktadır. Şöyle ki;

Dönem YK çalışmalarının başarısızlığı Ağustos 2020 ayında yapılan 47. Genel Kurul delegeleri tercihi ile belgelenmiş olup başarısız bulunan YK‘nın önce içerisinde daha sonra da Oda müdürü olarak görev yapan Sn. Cansel Aslan‘ın dönemimizin hemen başında istifasını vermesi gerekirken bunu yapmamıştır. Ayrıca dönemimizin başından 47/25 nolu YK toplantısına kadar önce YK Yazman Üyesi Sn. Can İncebıyık tarafından güven sorunum var ve uyumlu çalışamıyorum, Oda Müdürü görevden alınmalı şeklindeki talep ile başlayan ve süreç içerisinde ben dahil diğer tüm YK üyelerinin haklı olan bu türden talepleri ciddi olarak dikkate alınmamış ve gecikilmiş olarak bu günlere gelinmiştir. İş araması için zaman gerekli denilmiş ve uygun görülmüştür. 2020 yılı sonuna kadar denilmiş ve uygun görülmüştür. Şerhte belirtilen "herhangi bir gerekçe bildirilmemiştir." İfadesi yukarıda da belirttiğim gibi gerçekleri yansıtmamakta olup bugüne kadar çok sayıda sözlü talepte bulunulmuş olup bunlar birer belge niteliğindedir. Kaldı ki bu sözlü taleplere itirazda edilmemiştir. Yukarıda açıkladığım nedenlerden dolayı Oda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Pala‘nın şerhteki açıklamasını hem şahsım hem de YK üyesi arkadaşlarım adına kabul etmiyorum.

 

Bir diğer konu ise "personelin çalışması değerlendirilirken bazı personeli yaptığı işler, bazı personelin ise yapamadıkları işler ele alınmakta, adil davranılmamaktadır." Şeklindeki şerh yazısıdır. Böyle bir suçlamayı da kabul etmiyorum. Personellerin çalışmaları konusunda her zaman adil davranmaya özen göstermekte, performanslarını yükseltmeye yönelik gayret sarf etmekte ve aralarında herhangi bir nedenle ayrımcılık yapmamakta olup diğer YK üyesi arkadaşlarımın da bu gayret ve özveri ile görev yaptıklarını yakinen bilmekteyim.

Yukarıda açıkladığım nedenlerden dolayı Oda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Pala‘nın şerhteki bu açıklamasını da hem şahsım hem de YK üyesi arkadaşlarım adına kabul etmiyorum.

Yazımın ilk YK toplantısında gündeme alınarak değerlendirilmesi hususunda gereğini arz ederim.

 

 

Şaban FİLİZ

 

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

 

 

 


 

22.03.2021

 

 

 

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

Ankara

 

İlgi: Oda Yönetim Kurulu‘nun 21.02.2021 tarih ve 47/25 Sayılı Oturumunda Alınan 31 Nolu Karar ile İlgili Oda Yönetim Kurulu Başkanı‘nın Şerhi

 

Oda Yönetim Kurulu‘nun 21.02.2021 tarih ve 47/25 Sayılı Oturumunda Alınan 31 Nolu  Kararı aşağıdaki gibidir:

 

"Oda Müdürü kadrosunda görev yapan Cansel Aslan‘ın 23.02.2021 tarihinden itibaren görevinden alınmasına, Oda Müdürü kadrosuna vekaleten Oda Teknik Görevlisi Berat İbrahim Özdemir‘in görevlendirilmesine, Cansel Aslan‘ın geçmiş dönemlerden kalan kullanmadığı yasal ücretli izinlerinin tamamının 25.02.2021 tarihinden itibaren kullandırılmasına, Cansel Aslan tarafından takip edilen tüm işlerin, odaya ait tüm e-posta, kurum, kuruluş, bilgi işlem sistemi, muhasebe sistemi,  üye sistemi,  SMM işlemleri gibi tüm erişim şifrelerinin imzalı tutanak ile Oda Teknik Görevlisi Berat İbrahim Özdemir‘e devredilmesine, devir işlemlerinin en geç 24.02.2021 tarihinde mesai saati sonuna kadar tamamlanmasına, tüm devir işlemlerinin Yazman Üye tarafından takip edilmesine oy çokluğuyla (Bülent Pala‘nın karşı oyuyla), 11

 

Kararın alınma sürecinde karşı oy kullanan Oda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Pala ile defalarca ikili, üçlü, 7‘li görüşme yapılmış olmasına rağmen karşı oy yazısında tüm diyalog yollarını kapatan üslubu nedeniyle bu dilekçeyi kaleme almak zorunda kaldım.

 

Göreve yeni geldiğimizde Sayın Başkan tarafından Yönetim Kurulu‘na oda müdürünün iş arayışında olduğu bilgisi verilmiş ve 15 Eylül 2020‘ye kadar istifa edeceği söylenmiştir. Sonrasında Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Oda Müdürüne Aralık 2020 sonuna kadar süre tanınmasını istemiş ama bu süre de aylarca aşılmıştır. Oda Müdürü‘nün iş performansı, evrak akışı ve personelin idaresi gibi konularda memnuniyetsizlikler olması ayrıca uyumlu çalışılamaması ve güven problemlerinin oluşması nedeniyle görevden alınması ve istifaya davet edilmesi toplantılarımızda birçok kez konuşulmuştur.

 

Yönetim Kurulu‘nda görüşülen bir dilekçe neticesinde Sayın Başkan‘ın da oyu ile "açıkça lehte delilleri ve belgeleri gizleyerek yönetim kurulunun hatalı karar alması" suçlaması nedeniyle Oda Müdürü‘ne soruşturma da açılmıştır. Tüm bu süreçler ilerlerken Oda Müdürü‘nün istifa etmemesi bile siyasi etik açısından incelenmesi gereken bir durum haline gelmiştir. 46. Dönem Yönetim Kurulu üyesi olarak bugün çalışma programımızda yer alan neredeyse tüm ilkelerin ve kararların zıttı yönünde oy kullanan Oda Müdürü‘nün istifasını istemek etik anlayışımızın bir parçasıdır. Ayrıca söz konusu Karar‘a karşı oy yazısında üslubu nedeniyle tüm diyalog yollarını kapatan Oda Yönetim Kurulu Başkanı‘nı da çalışma programımıza ve genel kuruldaki çizgimize geri dönmeye davet ediyorum.

 

Sayın Başkan‘ın çalışanlar arasında ayrımcılık yapıldığını ima eden suçlamasını hem şahsım hem de diğer Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım adına asla kabul etmiyorum. Göreve geldiğimizden beri tüm çalışanlar arasında eşit iş ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamaya özen gösterdik. Ayrıca Yazmanın görevlerini hatırlatan Sayın Başkanımızı da Ana Yönetmelikteki Oda Yönetim Kurulu Başkanı‘nın görevlerini okumaya davet ediyorum.

 

Yönetim  Kurulu‘nun  değerli üyeleri; Odamızın ve  örgütümüzün  bu tür  küçük  tartışmalara  ayıracağımız  1 dakikası bile yoktur. Bu yazı Sayın Başkan‘ın yönetim anlayışı açısından beni çok yaralayan karşı oy yazısına bir cevap niteliğindedir .

 

Bilgilerinize arz ederim Saygılarımla.

 

 

Can İncebıyık

Yönetim Kurulu Yazman Üyesi

(64276)

 


 

 

 

19.03.2021

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

Ankara

 

İlgi: 47/25 no`lu toplantı karar no:31: Cansel Aslan`ın oda müdürlüğü görevinden alınmasına Başkan Bülent Pala`nın şerhi

 

YK Başkanı Bülent Pala`nın şerhinde;

"Oda Müdürü kadrosunda görev yapan Cansel Aslan‘ın görevden alınması için herhangi bir gerekçe bildirilmemiştir." İfadesine katılmamaktayım.

            Cansel Aslan, 46. Dönemde YK üyesi olarak görev almış, dönem içerisinde sertçe eleştirdiğimiz birçok olumsuz uygulamada ve hukuki sürecin başlatılması kararlarında imza atmıştır. Dönem içerisinde de oda müdürü olarak görevlendirilmiştir. 47. Dönemin kendi ilkeleri ile güven içerisinde çalışabilmesi için bir önceki dönemin YK üyesi ve çalışanı olarak doğru olan yeni dönem başladığında kendisinin istifasını sunması idi. Ancak, kendisinin zaten istifa etme eğiliminde olduğu YK Başkanı tarafından beyan edildiği için kendisine bu zamana kadar iş bulması için vakit tanınmıştır. Bu süreç içerisinde de zaman zaman sorgulanmıştır.

İkinci gerekçe olarak; Cansel Aslan`ın Oda Müdürü olarak iş performansından memnuniyetsizlikler olması ve güven sarsıcı bazı olaylar gösterilerek de bu durum dile getirilmiştir. Dolayısıyla, başkanın şerhinde sunulan Emre Metin dilekçesi de bu güven sarsıcı olaylardan biri olarak YK toplantısında görüşülmüştür. Öyle ki; soruşturulması ile ilgili de oy çokluğuyla karar alınmıştır.

Ayrıca, Oda YK yürütmesinin işleyişinde Yazman üyenin personel ile güven içerisinde ve uyumlu çalışması çok önemlidir. Yazman üye, Oda müdürü kadrosunda bulunan Cansel Aslan ile dönem başından beri uyumsuzluk yaşadığı yine birçok kez belirtmiştir.

Dönem başından beri farklı YK toplantılarında ve kararın alındığı toplantıda da Cansel Aslan hakkında bu gerekçeler YK üyeleri tarafından tartışılmıştır. Bu nedenle, başkanın hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alınması ifadesini kararda oyum olan bir YK üyesi olarak kabul etmemekteyim.

"Personellerin çalışması değerlendirilirken bazı personelin yaptığı işler, bazı personelin ise yapamadıkları işler ele alınmakta, adil davranılmamaktadır." İfadesine katılmamaktayım.

EMO Çalışanlarına karşı YK`nın böyle bir davranışta bulunduğu iddiasını doğru bulmamaktayım. Personel değerlendirmesi aldıkları görev bağlamında yapılmakta olup ne kendim ne de bir başka YK üyesi arkadaşımın hiçbir EMO çalışanına karşı böyle bir tavır içerisinde konuştuğuna veya davrandığına asla şahit olmadım.

46.Dönem`de göreve başlayan birçok personelimiz ile çalışma ve iş performanslarından memnun olduğumuz sürece de işten çıkarma eğiliminde bulunmama kararını ilkesel olarak benimsedik. Oda Müdürlüğü; YK yürütmesinin ve oda işleyişinin sürdürülmesinin en önemli ayağıdır. Yönetim Kurulumuzda iş birliğimizi bozacak, yürütmemizde işleyişimizi sarsacak, güven eksikliği yaratacak, bizi huzursuz edecek herhangi bir durumda da gereğinin yapılması esastır.

Bu nedenlerle; alınan kararda verdiğim oyun arkasında olup, şahsıma da yöneltildiğini düşündüğüm şerhteki bu iddiaları kabul etmemekteyim. Başkanın şerhindeki iddialarının açıklığa kavuşturulması adına konunun gerekçelerle karar altına alınmasını arz ediyorum.

Çiğdem GÜNDOĞAN TÜRKER

 


 

 

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU‘NA

 

 

Yönetim Kurulumuzun 21.02.2021 tarihli toplantısında (6‘ya karşı 1) oy çokluğu ile alınan 47/25-31 nolu Karar için Yönetim Kurulu (YK) Başkanı Bülent Pala; toplantıda hiçbir gerekçe göstermemiş ve sadece Karar‘a itiraz ettiğini bildirmiş, 17 gün sonra 10.03.2021 tarihinde de itiraz nedenlerini yazılı olarak belirtmiştir.

Bülent Pala‘nın itiraz şerhinde, kendisi dışındaki altı Yönetim Kurulu Üyesini zan altında bırakan suçlayıcı ifadelerinin yanında şahsımın ismini ve 02.02.2021 tarihli dilekçemi kullanarak, görevden alınan Oda Müdürünün daha önceki YK toplantılarında dile getirdiğim şahsıma yönelik "haysiyet kırıcı, iyi niyet kurallarına aykırı" üslubunu da kullanarak suçlamada bulunmuştur.

Bülent Pala‘nın gerek şahsıma yönelik gerekse kendisi dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerini zan altında bırakacak şekilde gerçeklikle örtüşmeyen, somut hiçbir veriye dayanmayan ve "çamur at izi kalsın" tarzı suçlamalarını şiddetle ret ediyorum.

Bu nedenle, konunun YK toplantısında görüşülerek, Bülent Pala‘nın 47/25-31 nolu YK Kararı‘na karşı sunduğu itiraz şerhindeki suçlamalarına açıklık getirmesini ve konunun YK Kararı olarak kayıt altına alınmasını önemle arz ediyorum. 19.03.2021

 

 

 

Olgun     SAKARYA

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

 

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kuruluna

 

 

21/02/2021 tarihli 47/25. YK Toplantısı Karar No: 31 ile ilgili EMO YK Başkanının şerhine ikilişkin itirazım.

41197 sicil nolu üyemiz Cansel Aslan, 7 Nisan – 8 Ekim 2018 tarihleri arasında 46 Dönem EMO YK üyesi, 11 Ekim – 25 Şubat 2021 tarhleri arasında da Oda Müdürü olarak görev yapmıştır.

46. Dönem EMO YK üyesi olarak görev süresi boyunca 23 oturumda, 464 adet kararda sorumluluk sahibi olduğu görülmektedir.

(https://www.emo.org.tr/emo_hakkinda/yonetim_kurulu_02.php)

 

Bu kararların bazıları (46/02-2., 3. ve 4.) uzun emek ve masraflarla oluşturulan,

Odamızın sorumluluk alanlarındaki mesleki normları belirlemesini, meslek alanımızda daha fazla söz sahibi olmasını dolayısıyla meslektaşlarımıza daha fazla fayda sağlayacağını düşündüğüm ve 45. Oda Genel kurulunda onaylanması için yoğun emek ve mücadele verdiğim uygulamaların iptal edilmesine dönüktür.

46/02-2., 3. ve 4. kararların uygulamaya konulmasının ardından, 45. Dönem YK üyeleri ile dönemin Oda Müdürü hakkında 45. Olağan Genel Kurul karalarının uygulanması faaliyetleri esas alınarak, soruşturma ve hukuki süreçlerin başlatılmasında da sorumluluk sahibidir.

Söz konusu kararların (46/02-2.,3.,4.) sonuçlarından Merkez ve Şubeler dahil en az 30 EMO çalışanının iş yaşamı olumsuz etkilenmiştir.

46. Dönem YK üyesi olarak görev yaptığı süre içerisinde 9`u Odamız üyesi meslektaşımız olmak üzere, en az 11 Oda çalışanının iş akitlerinin tek tarflı fesh edilmesinde de sorumluluk sahibi olduğu görülmektedir.

Ayrıca yılların deneyimi ile edindikleri çok değerli bilgi ve mesleki birikimlerini özveri ile meslektaşlarına aktarmaya çalışan bazı MİSEM eğitmenlerimizin hiç bir somut veri ve tespite dayanmaksızın "yetersiz" oldukları gerekçesi ile eğitmenlikten azledilmelerinde de sorumluluk sahibidir.

Dönem YK üyesi olarak ilk 6 ay karar verici durumunda olması, YK Üyeliğinden istfifasından hemen sonra Oda Müdürü olarak pay sahibi olduğu kararların uygulanmasından birinci derecede sorumlu olması nedeniyle, 47. EMO Genel Kurulundan sonra göreve yeni seçilen 47. EMO YK`na kendi isteği ile istifa talebinde bulunması etik bir tutum olması gerekirken bundan imtina etmiştir.

EMO YK`nın kendi içerisinde uyumlu çalışabilmesi açısından ve ayrıca güven sarsıcı tavır ve tutumları nedeniyle, Oda Müdürü olarak kendisiyle göreve devam edilmesinin doğru olmadığı ve görevden uzaklaştırıması gerektiği çeşitli vesilelerle bir kaç kez sözlü olarak YK ‘da ifade edilmiş, ancak 47. EMO YK Başkanının 2020 yılı sonuna kadar kendisi ile göreve devam etme talebi tarafımdan da olumlu karşılanmıştır.

 

Dolayısıyla 41197 sicil nolu üyemiz Cansel Aslan`ın görevden alınması talebim, gerek savunduğum Oda yönetim anlayışım, gerekse YK üyesi olarak kendisine güven duygumun kalmaması, gerekse 47. Dönem YK`nın işbirliği içerisinde görevini yürütebilmesini teminen, EMO Yönetim Kurulu Üyesi sorumluluğum kapsamında değerlendirilmelidir.

EMO YK Başkanının 47/25-31. Nolu Karar şerhinin ilk paragrafında EMO çalışanları arasında ayrımcılık yapıldığını ima eden açıklamasını gerek şahsım adına gerekse diğer 5 YK üyesi arkadaşım adına kabul etmiyorum. EMO çalışanlarının bu tür imalı söylemlerle zan altında bırakılmasını da doğru bulmuyorum.

47/25-31 nolu karada bahsi geçmeyen ifadelerin şerhe eklenmesini, YK içerisinde sözlü olarak görüşülmüş bir dilekçenin Ek`e konulmasını da 47. Dönem YK`nın işbirliği içerisinde görevini yürütebilmesi bakımından usule uygun olmadığı görüşündeyim.

47. Dönem YK Başkanın 47/25 – 31 nolu karar şerhini yayınlandıktan sonra görmem nedeniyle bu dilekçemin de söz konusu karara ek olarak işleme konulmasını arz ederim.

Saygılarımla.

 

 

Mehmet ÖZDAĞ

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

 

 

 

karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bülent PALA

 

Başkan

 

 

 

 

 

 

 

 

Şaban FİLİZ    Şükrü Can İNCEBIYIK Çiğdem GÜNDOĞAN TÜRKER

 

Başkan Yrd.     Yazman           Sayman

 

 

 

 

 

 

 

 

Olgun SAKARYA       Mehmet ÖZDAĞ         Seyfettin ATAR

 

Üye     Üye     Üye

 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.